NURULLAH DÜNDAR

NURULLAH DÜNDAR

Unvan FAKÜLTE SEKRETERİ VEKİLİ
Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
E-mail ndundar@bingol.edu.tr
Dahili No 5229
Oda No