HÜSEYİN ÇALDAK

Doç. Dr. HÜSEYİN ÇALDAK

Unvan DOÇENT
Birim FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / FELSEFE
E-mail hcaldak@bingol.edu.tr
Dahili No 5610
Oda No D2-20

YÜKSEK LİSANS: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim dalı Sistematik Felsefe Ve Mantık Bilim Dalı, 2000

DOKTORA: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim dalı Sistematik Felsefe Ve Mantık Bilim Dalı, 2006

ARŞ. GÖR. 1995 Cumhuriyet Ün. İlahiyat Fakültesi

YRD. DOÇ. DR. 2009 Bingöl Ün. Fen-Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü

DOÇENT  2019  Bingöl Ün. Fen-Edebiyat Fak. Felsefe Bölümü

 

Klasik Mantık (Felsefe ve Sosyoloji Bölümleri)

Tasavvuf (Felsefe Bölümü)

Seminer (Felsefe Bölümü)

Kelam Felsefeleri (Felsefe Bölümü)

Grekçe ve Felsefe Kavramları (Felsefe Bölümü)

Bilim Tarihi (Felsefe Bölümü)

 

Yüksek Lisans Tezi, Cahit BAŞARAN, "Kürt Dilinde Sözlükler", Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2014

Yüksek Lisans Tezi, Abdürrahim PESEN, "Helbesta Arjen Arî", Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2015

 

1- ÇALDAK, Hüseyin, "Necmeddin Ali Bin Ömer El- Katibi El- Kazvini, Hayatı, Eserleri ve Şemsiyyesi'si " (1999), Ekev Akademi Dergisi, Sayı:3, s. 491-508 [Full Text] 

2- ÇALDAK, Hüseyin, "Gazali'ye Göre Fasit Kıyas" (2007), Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, s. 207-234 [Full Text] PDF

3- ÇALDAK, Hüseyin, "Kıyas'ın Mantıkta ve İslami İlimlerde Kulanım Biçimi" (2007), Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1, s. 235-262 [Full Text] PDF

4- ÇALDAK, Hüseyin, "İlk Devir İslam Dünyasında Akıl Yürütmelerin Mantık Açısından Değerlendirilmesi" (2008), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 22, s. 409-423 [Full Text] PDF

5- ÇALDAK, Hüseyin, "İslam Dünyasında Kullanılan Çıkarım Yöntemleri ve Mantıki Yöntemlerle İlişkisi" (2008), Ekev Akademi Dergisi, Cilt:12, Sayı:37, s. 177-194 [Full Text] 

6- ÇALDAK, Hüseyin, "Öğretmen Adaylarının Mantıksal Düşünmeye İlişkin Algıları" (2015), Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:5, Sayı:10, ISSN:1309-6672, s. 67-77 [Full Text] PDF

7- ÇALDAK, Hüseyin, "İbn Rüşd'e Göre Akli Kıyas" (2015), Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:3, Sayı:5, ISSN: 2147-0774, s. 99-129  [Full Text] PDF

8- ÇALDAK, Hüseyin, "Felsefe Grubu Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşlerin İncelenmesi" (2016), Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:IV, Sayı:7, ISSN: 2147-0774, s. 48-63 [Full Text] PDF

9- Çaldak, H , Necmeddin Ali Bin Ömer El Katibi El kazvini Hayati Eserleri ve Şemsiyye’si

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 1999 [Full Text] PDF

 

 

 

1- ÇALDAK, Hüseyin (2008), Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu İbn Rüşd'ü Yeniden Düşünmek, "İbn Rüşd'ün Mantık Sistemi ve Aklî Kıyasın Rolü", Sivas [Full Text]

2- ÇALDAK, Hüseyin (2010), Uluslararası Arab-Türk Sosyal Bilimler Kongresi, "Sufi ethics: Answers of the Tradition to Contemporary Issues", Ankara [Full Text]

 

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

1-Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Erdemli Mikrohavza Planı [Full Text]

 Tamamlandı , 30.06.2015 -14.12.2016 , 10,328,321.18 Türk Lirasi 

2-Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi Hamzabey Mikrohavza Planı [Full Text]

Tamamlandı , 07.07.2015 -14.12.2016 , 15,343,027.96 Türk Lirasi

3-Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Mevcut Durum Araştırması [Full Text]

Tamamlandı , 19.03.2014 -18.05.2015 , 148000 Türk Lirasi

4-Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Yamaç Mikrohavza Planı [Full Text]

Tamamlandı , 17.11.2014 -30.03.2015 , 8052000 Türk Lirasi

1- Çaldak Hüseyin, Ibn-i Rüşd Doğu Bati Ilişkisinin Entellketüel Boyutu Ibn-i Rüşd’ü Yeniden Düşünmek, Ibn-i Rüşd'ün Mantik Sisteminde Kiyas, Asitan Yayincilik Ltd., Basim Sayisi:1, Sayfa Sayisi:483, Isbn:978-60589664-3-7, Bölüm Sayfalari:419 -429