BAHRİ PATIR

Prof. Dr. BAHRİ PATIR

Unvan PROFESÖR
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / GIDA HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
E-mail bpatir@bingol.edu.tr
Dahili No 5406 (Vet.Fak.); 5080 (Enst.)
Oda No A-II 17

UNVANI - ADI ve SOYADI: Prof. Dr. Bahri PATIR

DOĞUM TARİHİ ve YERİ : 23.02.1951 / ELAZIĞ

T.C. KİMLİK NO : 27448605130

MEDENİ HALİ : Evli ve 2 çocuk babası

YAZIŞMA ADRESİ

Bingöl Üniv.,Veteriner Fak.,Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü - BİN​GÖL

GSM :  0 542 453 20 23 

E-POSTA : bpatir@bingol.edu.tr veya  bpatir@firat.edu.tr   

 

 

    

İLKOKUL ÖĞRENİMİ:  1959-1964, Mehmet Zeki İlkokulu-Gazi İlkokulu - Elazığ.

ORTAOKUL ÖĞRENİMİ:  1964 – 1967, Atatürk Ortaokulu - Elazığ.

LİSE ÖĞRENİMİ:  1967 – 1970, Elazığ Lisesi - Elazığ.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENİMİ: 1970 – 1975, Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi - Elazığ.

 

 

LİSANS - Y.LİSANS : Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Haziran, 1975, Elazığ.

ASİSTAN : Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Kontrolu ve Hayvansal  Gıdalar Teknolojisi Kürsüsü, 29 Kasım 1978 - Elazığ.  

DOKTORA: Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Kontrolu ve Hayvansal  Gıdalar Teknolojisi Kürsüsü, 1983 - Elazığ.

YARDIMCI DOÇENTLİK: Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 09 Şubat 1987 - Elazığ.

DOÇENTLİK : Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni  ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 10 Ekim 1995 - Elazığ.

PROFESÖRLÜK : Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, 19 Nisan 2002 - Elazığ.

 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR

HÜKÛMET VETERİNER HEKİMLİĞİ : Veteriner Hekim, 1975 – 1976 (14 Ay süreyle), Şenkaya –  Erzurum.

GAZİLER 8. HUDUT TABURU : Yedek Subay (Vet.Hek.Atğm.), ­­­1976 – 1978 (15 Ay süreyle), – Kars.

İL VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ : Veteriner Hekim,1978 (7 Ay süreyle), –  Mardin.

      

Birim

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

 Uygulama 

BİNGÖL  ÜNİV.,

    VET 3305-Besin Hijyeni ve Teknolojisi

2

2

61

    VET 4408-Süt Hijyeni ve Süt Ürünleri Tekn.

2

2

35

    VET 4408-Et Hijyeni, Muayenesi ve Tekn.

2

2

35

    VET 4508-Veteriner Hekimlik Halk Sağlığı

1

-

45

FIRAT ÜNİV.,

    VBT 406-Süt ve Süt Ürünleri Tekn. (A-B Şb.)

2

12

141

    VBT 602-Gıda Kimyası

2

2

3

    VBT 60-Su ürünleri İşleme Teknolojisi

2

2

2

    VBT 501-Gıda Kimyasına Giriş

2

2

2

    VBT 605-Süt Hijyeni

2

0

1

    VBT 700-Uzmanlık Alanı Dersi

6

0

3

    VBT 599-Tez Yönetimi

0

2

3

    VBT 502-Bitirme Tezi

0

2

1

    İNT 502-İntörn Eğitimi

2

4

133

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1. Oğuz KAYA. Elazığ İlinde Satışa Sunulan Hayvansal Peynir Mayalarının Bazı Kalite Özelliklerinin İncelenmesi. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2018.

2. Gülnur ERDEM. Elazığ'da Tüketime Sunulan Tulum Peynirlerinde Histamin Düzeyleri ile Bazı Kimyasal Kalite Parametreleri Üzerine Araştırmalar. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2016.

3. Emine ÖZPOLAT. Vakum Ambalajlı Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum,1792) Havyarının Üretimi ve Muhafazası Sırasında Duyusal ile Kimyasal Kalitesinde Meydana Gelen Değişimler. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans, 2006.

4. Özlem EMİR ÇOBAN. Elazığ'da Tüketime Sunulan Balıklarda Histamin Düzeyi ile Diğer Bazı Kimyasal Kalite Parametrelerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 2004.

5. Ayşe GÜREL. Keban Baraj Gölü Tatlısu Istakozlarının (Astacus laptodactylus ESCH., 1823) Et Verimi ve Kimyasal Bileşimi Üzerine Araştırmalar. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, 1998.

YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ

1. Emine ÖZPOLAT. Bazı Tatlı Su Balıklarından İki Farklı Tütsüleme Yöntemiyle Üretilen Sosislerin Raf Ömrünün Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Doktora, 2012.

2. Özlem EMİR ÇOBAN. Bazı Esansiyel Yağların Tütsülenmiş ve Vakum Paketlenmiş Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Filetolarının Raf Ömrüne Etkisi. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Doktora, 2010.

3. Pınar KARATEPE. Eugenol ve Thymol' ün Pastörize Tereyağının Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Kalitesi Üzerine Etkisi. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Doktora, 2010.

4. Pınar ŞEKER. Kısa ve Uzun Ömürlü Ayranlarda Potasyum Sorbat Uygulamasının Kaliteye Etkisi. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Doktora, 2008.

5. Muhsine DUMAN. Tütsülenmiş Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L.) Filetolarının Bazı Kimyasal Ve Duyusal Özelliklerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı,  Doktora, 2004.

6. Ayşe GÜREL İNANLI. Tuzlanmış ve Potasyum Sorbat Uygulanmış Alabalık (Oncorhynchus mykiss W.) Filetolarının Raf Ömrü ile Sorbat Kalıntılarının İncelenmesi. Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Doktora, 2003.

7. Ahmet Hulusi DİNÇOĞLU. Tulum Peynirlerinin Olgunlaşması Sırasında Brucella melitensis’ in Yaşam Süresine Potasyum Sorbatın Etkisi. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Doktora, 2002.

8. Gülsüm ATEŞ. Starter Kültürlü Tulum Peynirlerinin Olgunlaşmaları Sırasında Duyusal, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Niteliklerinde Meydana Gelen Değişimler Üzerine Araştırmalar. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı,  Doktora, 2000.

9. Abamüslüm GÜVEN. Elazığ İlinde Tüketime Sunulan Et ve Bazı Et Ürünlerinde Listeria Türlerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Doktora, 1994.

 

1. GURSES M.,YUCE H., ONALAN ETEM E. and PATIR B. Polymorphisms of kappa-casein gene and their effects on milk production traits in Holstein, Jersey and Brown Swiss cattle. Animal Production Science, 58, 778–784, 2018.

2. OZPOLAT E. and PATIR B. Combined effect of different casing and liquid smoked concentration on the shelf-life of sausages produced from fish (Capoeta umbla). Indian Journal of Animal Research, 51 (5), 956-961, 2017. Doi: 10.18805/ijar.v0iOF.6821.

3. OZPOLAT  E. and PATIR B. Determination of shelf life for sausages produced from some freshwater fish using two different smoking methods. Journal of Food Safety, 36(1), 69-76, 2016. Doi: 10.1111/jfs.12214.

4. EMIR COBAN O., PATIR B., OZPOLAT E. and KARATON KUZGUN N. Improving the quality of fresh rainbow trout by sage essential oil and packaging treatments. Journal of Food Safety, 36(3), 299-307, 2016. Doi: 10.1111/jfs.12242.

5. EMIR COBAN O., PATIR B. and YILMAZ O. Protective effect of essential oils on the shelf life of smoked and vacuum packed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss W 1792) fillets. Journal of Food Science and Technology, 51, 2741-2747, 2014. DOI 10.1007/s13197-012-0795-8.

6. OZPOLAT E., PATIR B.,GURAN H.Ş. and GUL M.R. Effect of vacuum packing method on the shelf life of Capoeta umbla sausages. Iranian Journal of Fisheries Sciences. 13(1), 178-184, 2014.

7. EMIR COBAN Ö. and PATIR B. Antimicrobial and antioxidant effects of clove oil on sliced smoked Oncorhynchus mykiss. Journal of Consumer Protection and Food Safety, 8(3), 195-199, 2013.

8. ILHAK O.I., OKSUZTEPE G., CALICIOGLU M. and  PATIR B. Effect of acid adaptation and different salt concentrations on survival of Listeria monocytogenes in Turkish white cheese. Journal of Food Quality, 34(6), 379-385, 2011.

9. CERCİ I.H., ERIŞIR Z., GURDOGAN F., SEVEN I., PATIR B., DIKICI A., KILINÇ U. and  CIFTCI M. Effects of fresh, ensiled and dried alfalfa on performance, carcass and organoleptic characteristics in lambs.  Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University,17(1), 107-112, 2011.

10. OZPOLAT E., EMIR ÇOBAN O. and PATIR B. The sensory features of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) marinades prepared in different asetic acid and eugenol ratios. Journal of Fisheries Sciences.com., 4(4),329-336, 2010.               

11. OKSUZTEPE G., ıLHAK O.I., DIKICI A., CALICIOGLU M. and  PATIR B. Effect of potassium sorbate on some microbiological properties of cokelek stored at different temperatures. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 16, 99-105, 2010.

12. OKSUZTEPE G., PATIR B., CALICIOGLU M., ILHAK O.I. and  DIKICI A. Presence of  E. coli O157 H7 in cakes marketed in Elazig. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 16(2), 307-311, 2010.

13. PATIR B., GUREL INANLI A., ATES OKSUZTEPE G., DINCOGLU A.H. and ILHAK O.I. Shelf life sensory attributes and microbiological and chemical characteristics of processed mirror carp (Cyprinus carpio L) fillets. Journal of Animal and Veterinary Advances, 8(6), 1101-1109, 2009.

14. EMIR COBAN O. and PATIR B. Investigation of histamine level and some chemical quality parameters in fish consumed in Elazig city. International Journal of Science and Technology, 3(1), 59-65, 2008.

15. DUMAN M., PATIR B., DUMAN E. and  ILHAK O.I. The effects of salt and storage temperature on microbiological changes in hot smoked mirror carp (Cyprinus carpio L.). Pakistan Journal of Biological Sciences,  10(17), 3002-3005, 2007.

16. KOK F., OKSUZTEPE G., ILHAK O.İ. and  PATIR B. Chemical and microbiological quality of fermented sausages made from camel meat. Medycyna Weterynaryjna, 62(8), 893-896, 2006.

17. PATIR B., GUREL INANLI A., OKSUZTEPE G. and  ILHAK O.I. Microbiological and chemical qualities of salted grey mullet (Chalcalburnus tarichii PALLAS 1811). International Journal of Science & Technology, 1(2), 91-98, 2006.

18. OKSUZTEPE G., PATIR B. and  CALICIOGLU M. Identification and distribution of lactic acid bacteria during the ripening of Şavak tulum cheese. Turk J. Vet. Anim. Sci., 29(3),  873- 879, 2005.

19. PATIR B. and ATES G. Investigations on some microbiological and chemical features of “Kurut”. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 26(4), 785-792, 2002.

20. PATIR B. and GUVEN A. Investigation on the viability span of Listeria monocytogenes during the ripening of brined Şavak cheese. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 2(23), 317-327, 1999.

21. GUVEN A. and PATIR B. Studies of the Listeria species in some meat and meat products consumed in Elazig city. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 22(3), 205-212, 1998.

22. GUVEN A., ARSLAN A. ve PATIR B.  Studies on koliform organism in Şavak cheese. Kafkas Üniv.,Vet. Fak. Derg., 2(2),167-172, 1996.

23. ARSLAN A., GUVEN A.ve PATIR B. A study for psychrotroph in Şavak pickled cheese. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University, 1(1), 82-85,1995.

MAKALELER

1. PATIR B. ve KAYA O. Elazığ ili’nde satışa sunulan hayvansal peynir mayalarının bazı kalite özelliklerinin incelenmesi. Fırat Üniv., Sağ. Bil. Vet. Derg., 33 (3): 161 – 168, 2019.

2. PATIR B. ve GÜRAN H.Ş. Elazığ peynirli ekmeğinin mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi. Dicle Üniv.,Vet. Fak. Derg.,11(2):83-87,2018.

3. ERDEM G. ve PATIR B. Elazığ’da Tüketime sunulan tulum peynirlerinde histamin düzeyleri ile bazı kimyasal kalite parametreleri üzerine araştırmalar. Fırat Üniv.,Sağ.Bil.Vet.Derg., 31 (3): 235-241, 2017

4. ÖZPOLAT E, DİKİCİ A, KOLUMAN A, PATIR B ve ÇALICIOĞLU M. Biberiye Esansiyel Yağı ile Dekontaminasyonun Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss, W. 1972) Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi.  Fırat Üniv., Sağ. Bil. Vet. Derg., 31 (2): 131 – 136, 2017.

5. PATIR B., CAN Ö.P., EMİR ÇOBAN Ö. ve ÖZPOLAT E. Gökkuşağı alabalığından (Oncorhynchus mykiss) hazırlanan marinatların raf ömrü üzerine eugenol’ ün etkisi. Fırat Üniv., Fen Bil. Derg., 27(2), 9-16, 2015.

6. PATIR B., CAN Ö.P., EMİR ÇOBAN Ö. and ÖZPOLAT E. Marine edilmiş gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) filetolarının kalite değişimleri üzerine farklı kombinasyonlarda eugenol ve asetik asitin etkisi. Turkish Journal of Science & Technology, 9 (2), 109-116, 2014.

7. KARATEPE P. ve PATIR B. Eugenol ve thymol’ ün pastörize tereyağının kimyasal mikrobiyolojik ve duyusal kalitesi üzerine etkisi. Fırat Üniv., Sağ. Bil. Vet. Derg., 26(1), 35-46, 2012.

8. PATIR B., YILDIZ N.,İNCİLİ G.K. ve GÜRSES M. Keçi sütünde somatik hücre sayısı ile toplam mezofilik aerob bakteri sayısı ve bazı yetiştiricilik özellikleri arasındaki ilişki. Fırat Üniv., Sağ. Bil. Vet. Derg., 26(3), 145-150, 2012.

9. CAN Ö.P. ve PATIR B. Kitosan kaplamanın gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) filetolarının raf ömrü üzerine etkisi. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg., 42(4),148-154, 2012. Doi:10.5222 /TMCD. 2012.148.

10. ŞEKER P. ve PATIR B. Kısa ve uzun ömürlü ayranlarda potasyum sorbat uygulamasının mikrobiyolojik kaliteye etkisi. Fırat Üniv., Sağ. Bil. Vet. Derg., 25(1), 25-30, 2011.

11. ŞEKER P. ve PATIR B. Kısa ve uzun ömürlü ayranlarda potasyum sorbat uygulamasının kimyasal ve duyusal kaliteye etkisi. Fırat Üniv., Sağ. Bil. Vet. Derg., 25(2), 71-81, 2011.

12. PATIR B., CAN Ö.P. ve  GÜRSES M. Farklı illerden toplanan çiğ inek sütlerinde somatik hücre sayıları. Fırat Üniv., Sağ. Bil. Vet. Derg., 24(2), 87-91, 2010.

13. PATIR B., ÖZPOLAT E., ŞEKER P. ve YALÇIN H. Vakum ambalajlı gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) havyarının üretimi ve muhafazası sırasında mikrobiyolojik kalitesinde meydana gelen değişimler. Fırat Üniv.,Sağlık Bil. Derg., 25 (1): 31 - 36, 2010.

14. PATIR B., EMIR COBAN O. ve DUSUKCAN M. Atatürk baraj gölü’nde yaşayan Capoeta Trutta (Heckel, 1843)’nın bazı büyüme özellikleri ile et verimi ve kimyasal bileşimi. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 21-30, 2009.

15. ÖKSÜZTEPE G., PATIR B., DİKİCİ A. ve  İLHAK O.İ.  Elazığ’da tüketime sunulan vakum paketli taze kaşar peynirlerinin mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi. Fırat Üniv., Sağ. Bil. Vet. Derg., 23(2),89-94, 2009.

16. PATIR B., ÖKSÜZTEPE G., EMİR ÇOBAN Ö. ve DİKİCİ A. Dondurulmuş karides etinden  hazırlanan kroketlerin raf ömrü. Fırat Üniv., Sağlık Bil. Vet. Derg., 23(1),29-37, 2009.

17. ÖZPOLAT E. ve PATIR B. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus Mykiss Walbaum, 1792) yumurtasından havyar yapımı ve bazı kimyasal parametreler üzerine araştırmalar.  Süleyman Demirel Üniv.,Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Derg.,5(1-2),50-57, 2009.

18. ÖKSÜZTEPE G., PATIR B., DİKİCİ A., BOZKURT Ö.P. ve  ÇALICIOĞLU M. Elazığ’ da tüketime sunulan çökeleğin mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi. Fırat Üniv., Sağlık Bil.Vet. Derg., 21(1), 27-31, 2007.

19. DUMAN M. ve PATIR B. Tütsülenmiş aynalı sazan (Cyprinus carpio L) filetolarının bazı kimyasal ve duyusal özelliklerinin belirlenmesi. Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Derg., 19(4), 463-472, 2007.

20. PATIR B. ve DUMAN M. Tütsülenmiş aynalı sazan (Cyprinus carpio L) filetolarının muhafazası sırasında oluşan fiziko kimyasal ve mikrobiyolojik değişimlerin belirlenmesi. Fırat Üniv., Fen ve Mühendislik Bilimleri Derg., 18(2), 187-193, 2006.

21. PATIR B., ÖKSÜZTEPE G., ŞEKER P. ve DİKİCİ A. Elazığ’ da tüketime sunulan açık ayranlar ile orijinal ambalajlı ayranların mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi. Fırat Üniv., Sağlık Bil.Vet. Derg., 20(5), 357-363, 2006.

22. PATIR B., ÖKSÜZTEPE G. ve  İLHAK O.İ. Elazığ da tüketime sunulan kaymaklı ve meyve aromalı dondurmalarda koliform bakterilerin dağılımı. Fırat Üniv., Sağlık Bil. Enst. Derg., 20(1), 1-7, 2006.

23. PATIR B. ve GÜREL İNANLI A. Elazığ’da taze olarak tüketime sunulan istavrit (Trachurus mediterraneus  S 1868) balıklarının mikrobiyolojik kalitesi ve TMA-N değerleri. Fırat Üniv., Fen ve Mühendislik Bil. Derg., 17(2), 360-369, 2005.

24. ÖKSÜZTEPE G., PATIR B., İLHAK O.İ. ve ŞEKER P.Elazığ'da tüketime sunulan meyveli ve çeşnili dondurmaların mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi. Selçuk Üniv.,Vet. Bil. Derg., 21(1-2), 71-78, 2005.

25. PATIR B., DUMAN M. ve  İLHAK O.İ. Farklı ağaç türleriyle tütsülenen aynalı sazan (Cyprinus carpio L) filetolarının duyusal kimyasal ve mikrobiyolojik kalitesi. Selçuk Üniv.,Vet. Bil. Derg., 21(1), 51-61, 2005.

26. PATIR B., ÖKSÜZTEPE G., İLHAK O.İ. ve  BOZKURT P. Elazığ’ da tüketime sunulan kaymaklı (sade) dondurmaların mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi. Selçuk Üniv.,Vet. Bil. Derg., 20(1), 23-28, 2004.

27. GÜREL İNANLI A. ve PATIR B. Tuzlanmış ve potasyum sorbat uygulanmış alabalık (Oncorhynchus mykiss W) filetolarının raf ömrü ile sorbat kalıntılarının incelenmesi. Selçuk Üniv.,Vet. Bil. Derg., 20(3), 23-34, 2004.

28. PATIR B., DİNÇOĞLU A.H. ve GÜREL A. Keban baraj gölü tatlı su ıstakozlarının (Astacus leptodactylus Escholtz 1823) mikrobiyolojik kalitesi ile mikrobiyel florası üzerine araştırmalar. Ege Üniv.,Su Ürünleri Derg., 19(1),19-28, 2002.

29. PATIR B., ATEŞ G. ve  DİNÇOĞLU A.H. Geleneksel yöntemle üretilen tulum peynirinin olgunlaşması sırasında meydana gelen mikrobiyolojik ve kimyasal değişimler üzerine araştırmalar. Fırat Üniv., Sağlık Bil. Enst. Derg., 15(1),1-8, 2001.

30. PATIR B. ve DİNÇOĞLU A.H. Elazığ da tüketime sunulan taze beyaz peynirler ile tulum peynirlerinde Brucella spp’ nin varlığı üzerine araştırmalar. Fırat Üniv., Sağlık Bil. Enst. Derg., 15(1), 15-22, 2001.

31. ATEŞ G. ve PATIR B. Starter kültürlü tulum peynirinin olgunlaşması sırasında duyusal kimyasal ve mikrobiyolojik niteliklerinde meydana gelen değişimler üzerine araştırmalar. Fırat Üniv., Sağlık Bil. Enst. Derg., 15(1), 45-56, 2001.

32. GÜREL A. ve PATIR B. Keban baraj gölü ıstakozlarının  (Astacus leptodactylus ESCH 1823) et verimi ve kimyasal bileşimi. Selçuk Üniv.,Vet. Bil. Derg., 17(2), 23-30, 2001.

33. PATIR B., GÜREL A., ATEŞ G. ve  DİNÇOĞLU A.H. Potasyum sorbat uygulanmış tuz kürü aynalı sazan (Cyprinus carpio L) filetolarının üretimi ve muhafazası sırasında meydana gelen mikrobiyolojik ve kimyasal değişimler üzerine araştırmalar. Selçuk Üniv.,Vet. Bil. Derg., 17(2), 31-44, 2001.

34. PATIR B., DİNÇOĞLU A.H. ve  GÜREL A. Farklı sıcaklıkta muhafaza edilen dondurulmuş kerevitlerin (Astacus leptodactylus ESCH.,1823) mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi. Selçuk Üniv.,Vet. Bil. Derg., 17(1), 139-147, 2001.

35. PATIR B., ATEŞ G., DİNÇOĞLU A.H. ve  KÖK F. Elazığ’da Tüketime sunulan tulum peynirinin mikrobiyolojik ve kimyasal kalitesi ile laktik asit bakterileri üzerine araştırmalar. Fırat Üniv.,Sağlık Bilimleri Enst. Derg., 14(1),75-83, 2000.

36. PATIR B., GÜVEN A. ve ARSLAN A. Şavak salamura beyaz peynirlerde bazı patojen mikroorganizmaların varlığı üzerine araştırmalar. İstanbul Üniv.,Vet.Fak. Derg., 24(1), 45-54, 1998.

37. PATIR B., ARSLAN A.ve GÜVEN M. Şavak salamura beyaz peynirlerinin mikrobiyolojik kalitesi. Selçuk Üniv.,Vet. Bil. Derg., 11(1),51-56,1995.

38. ÇELİK C., PATIR B., SALTAN S.ve GÜVEN M. Elazığ’da tüketime sunulan dondurmaların hijyenik kalitesi ve genel koloni sayısı ile metilen mavisi indirgeme süresi arasındaki korelasyon üzerine araştırmalar. Selçuk Üniv.,Vet. Bil. Derg., 11(1), 67-72, 1995.

39. PATIR B., GÜVEN A.ve SALTAN S. Elazığ’ da tüketime sunulan kahvaltılık tereyağlarının kalitesi üzerinde araştırmalar. Selçuk Üniv.,Vet. Bil. Derg., 11(1),77-81,1995.

40. PATIR B., ARSLAN A.ve GUVEN M. Bacterial flora of mirror carp skin (Cyprinus carpio L) living in Keban dam lake. Doğa-Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 17(4),281-284,1993.

41. TEKİNŞEN O.C., PATIR B. ve ALKAN M. Şavak peynirinde koliform grubu mikroorganizmalar üzerine araştırmalar. Selçuk Üniv. Vet. Fak. Derg., 9(2), 8-12, 1993.

42. ARSLAN A., GÜVEN A., SALTAN S. ve PATIR B. Elazığ’ da tüketime sunulan çiğ köftelerin mikrobiyolojik kalitesi üzerine araştırmalar. Fırat Üniv. Sağlık Bil. Derg., 6(1),13-18,1992.

43. PATIR B., GÜVEN M. ve ARSLAN A. Elazığ bölgesi içme ve kullanma, kaynak, kuyu ve göl sularının hijyenik kaliteleri üzerinde araştırmalar. Fırat Üniv. Sağlık Bil. Derg., 6(1,2),127-134,1992.

44. PATIR B., AKSAKAL M., YILDIZ N. ve AŞAN T. Pekin ördeği karaciğerinin kimyasal bileşimi üzerine incelemeler. Hay. Araş. Derg., 2(2),51-52,1991.

45. PATIR B., ÇELİK C., ÖZDEMİR Y. ve AŞAN T. Keban baraj gölü küpeli sazanlarının (Barbus capito pectoralis)  bakteriyel florası. Fırat Üniv.,Sağlık Bil. Derg.,5(1),47-55, 1991.

46. ÇELİK C., ÖZDEMİR Y., AŞAN T. ve PATIR B. Keban baraj gölü küpeli sazanlarının (Barbus capito pectoralis) mikrobiyolojik kimyasal kalitesi ve et verimi. Ege Üniv., Su Ürünleri Yüksek Okulu Dergisi, 7(25-28), 156-167, 1990.

47. PATIR B. The viability span of enterotoxigenic coagulase-positive Staphylococcus aureus and microbiological and chemical changes in quality of brined Şavak cheese during its ripening. Doğa TU Vet. ve Hay. Dergisi, 2(1), 59-71,1987.(Doktora tezinden yayımlanmış makale).

DERLEME

1. KARATEPE, P., YALÇIN,   H., PATIR, B. ve AYDIN,I., Kefir ve Kefirin Mikrobiyolojisi . Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR, (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi), Cilt: 10, Sayı: 1, Sayfa: 1-10, 2012.

2. EMİR ÇOBAN Ö. ve PATIR B. Antioksidan Etkili Bazı Bitki ve Baharatların Gıdalarda Kullanımı. Gıda Teknojileri Derg.,, 5(2), 7-19, 2010.

DİĞER  

1. BAHRİ PATIR ve diğer hazırlayanlar. VETERİNER HEKİMLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ. Cahit KALKAN ve Recep TOPARLI (Yayın yönetmenleri), Türk Dil Kurumu Yayınları : 954., Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 2. Baskı., İleri Haber Ajansı Tanıtım İletişim Matbaacılık Yayıncılık ve Tic.A.Ş., Bahçelievler / İstanbul, Mart 2017, 2403 sayfa.

2. BAHRİ PATIR ve diğer hazırlayanlar. RESİMLİ DENEY HAYVANLARI TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ. Cahit KALKAN ve Cengiz YAKINCI (Yayın yönetmenleri), Türk Dil Kurumu Yayınları : 1118., Birinci Baskı., Ertem Basım Yayın Dağıtım., Çankaya / Ankara, Nisan 2014, 798 sayfa.

3. BAHRİ PATIR ve diğer hazırlayanlar. VETERİNER HEKİMLİĞİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ. Cahit KALKAN ve Recep TOPARLI (Yayın yönetmenleri), Türk Dil Kurumu Yayınları, Birinci Baskı., Acar Basım ve Cilt San.,Tic.A.Ş., Avcılar / İstanbul, Mayıs 2009, 1904 sayfa.

4. PATIR,B., Halk Sağlığı Açısından Şavak peynirleri. Genç Fırat. Fırat Üniversitesi Aylık Öğrenci Gazetesi, Yıl: 3, Sayı: 20,1990.

1. GÜRSES M., YÜCE H, ÖNALAN ETEM, E. ve PATIR B. Türkiye’de Yetiştirilen Holştayn, Jersey ve Esmer Irk Sığırlarda Kappa Kazein Geni Polimorfizmleri ve Süt Verimi ile Bileşimi Üzerine Etkileri. 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, Sözlü Bildiriler 39, Burdur, 29 Mayıs-01 Haziran 2014.

2. CAN Ö.P., PATIR B., ERŞAN M., ERCAN N., DÜĞENCİ F. ve BULUT E. Çiğ Sütün Mikrobiyolojik Kalitesi ve Lipaz Enzim Aktivitesinin Belirlenmesi. 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, 03-06 Nisan 2013, s.19-20.

3. CAN Ö.P. PATIR B. ve EMİR ÇOBAN Ö. Fermentasyonun Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Filetolarının Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi. 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, 03-06 Nisan 2013, 17-18.

4. ÇERÇİ  İ.H., ERİŞİR Z., GÜRDOĞAN  F., SEVEN  İ., PATIR B., DİKİCİ A., KILINÇ Ü. ve ÇİFTÇİ, M. Taze Ot, Silaj ve Kuru Ot Şeklinde Yedirilen Yoncanın Kuzularda Performans, Karkas ve Etin Duyusal Özellikler Üzerine Etkisi. VI. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi (Uluslararası katılımlı), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, 29 Haziran-2 Temmuz 2011., s. 384-389.

5. DİKİCİ A., ÖZPOLAT E., KOLUMAN A., PATIR B. ve ÇALICIOĞLU M. Bütün Haldeki Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Farklı Konsantrasyonlardaki Biberiye Ekstraktı ile Dekontaminasyonun Raf Ömrüne Etkisi. 4.Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, 13-16 Ekim 2011. s.48-53.

6. DİKİCİ A., ÖZPOLAT E., KOLUMAN A., PATIR B. ve ÇALICIOĞLU M. Bazı Dekontaminantların Bütün Haldeki Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesine Etkileri ve Farklı Bir Örnek Alma Metodunun Kullanımı. 4.Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, 13-16 Ekim 2011.s.290-296.

7. PATIR B., YILDIZ N., İNCİLİ G.K. ve GÜRSES M. Kıl Keçisi Sütünde Somatik Hücre Sayısı ile Toplam Mezofilik Aerob Bakteri ve Bazı Yetiştiricilik Özellikleri Arasındaki İlişki. 4.Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, 13-16 Ekim 2011, 353-363.

8. CAN Ö.P. ve PATIR B. Kitosan ile Kaplamanın Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Filetolarının Raf Ömrü Üzerine Etkisi. 4.Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, 13-16 Ekim, 2011.s.104-113.

9. PATIR B., CAN Ö.P. EMİR ÇOBAN Ö. ve ÖZPOLAT E. Eugenol' ün Vakum Ambalajlı Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss, W. 1792) Marinatları Üzerine Etkisi. 4. Ulusal Veteriner ve Gıda Hijyeni Kongresi, Antalya, 13-16 Ekim 2011.s.156-165.

10. ÖZPOLAT E., PATIR B. ve EMİR ÇOBAN Ö.  Farklı Oranlarda Asetik Asit ve Eugenol İlen Hazırlanan Gökkuşağı Alabalığı Marinatlarının Duyusal Özellikleri. 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Özet Kitabı, Rize, 01-04 Temmuz 2009, s.499.

11. PATIR B., ÖZPOLAT E. ve ŞEKER P. Vakum Ambalajlı Gökkuşağı Alabalığı Havyarının Üretimi ve Muhafazası Sırasında Mikrobiyolojik Kalitesinde Meydana Gelen Değişimler. 3. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi,  Özet Kitabı, Bursa, 14-16 Mayıs 2009, s.311-320.

12. ÖKSÜZTEPE G., PATIR B., DİKİCİ A ve İLHAK Oİ. Elazığ’da Tüketime Sunulan Vakum Paketli Taze Kaşar Peynirlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi. Pamukkale Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu, Denizli, 21-23 Mayıs, 2009.

13. ÖZPOLAT E. ve PATIR B. Gökkuşağı Alabalığından Havyar Yapımı ve Bazı Kimyasal Parametreler Üzerine Araştırmalar. Süleyman Demirel Üniv.,1.Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta, 14-16 Ekim 2008, s.55.

14. ÖKSÜZTEPE G., PATIR B., DİKİCİ A., ŞEKER P. ve ÇALICIOĞLU M. Potasyum Sorbatın Çökeleğin Raf Ömrüne Etkisi. 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, İstanbul,18 - 20 Eylül 2006, s.294-309.

15. PATIR B., ATEŞ ÖKSÜZTEPE G., ŞEKER P. ve DİKİCİ A. Elazığ Bölgesi’nde Tüketime Sunulan Açık Ayranlar ile Orijinal Ambalajlı Ayranların Mikrobiyolojik ve Kimyasal Kalitesi. 2. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, İstanbul, 18 - 20 Eylül 2006, s.723-724.

16. PATIR B., ATEŞ ÖKSÜZTEPE G. ve İLHAK O.İ. Elazığ’da Tüketime Sunulan Kaymaklı ve Meyve Aromalı Dondurmalarda Koliform Grubu Mikroorganizmaların Dağılımı. 1. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi, Ankara, 29 Eylül - 1 Ekim 2004, s.313-323.

DERGİ HAKEMLİĞİ – EDİTÖRLÜK

DERGİ HAKEMLİĞİ

1. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ: “Kanatlı Kesim Aşamalarında Escherichia coli O157:H7 Varlığının IMS-PZR Yöntemleri ile İncelenmesi”. Makale Kodu: AVBD-17-01-356910, 05.03.2018.

2. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ : “Elazığ’da Satışa Sunulan Şavak Tulum Peynirlerinin Aflatoksin M1 (AFM1) ve Bazı Kimyasal Parametreler Bakımından İncelenmesi”. Makale kodu: FSBV-4154, 2018.

3. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ : “Akıllı Ambalajlama Sistemleri ve Gıda Güvenliği”.  Makale No: FSBV 2869 ve FSBV 2872 No'lu derlemeler. 2015.

4. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ : “Tulum Peyniri ve Taze Beyaz Peynirlerin Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri”. 27, 2, 93-97, 2013.

5. DİCLE ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ: “Diyarbakır Örgü Peynirinde Aflatoksin M1 ile Verotoksin 1 Ve 2 Varlığının Araştırılması”. 30.10.2009.

6. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ : Kayseri İlinde Satılan Çiğ Sütlerde Staphylococcus aureus ve Enterotoksinlerinin Varlığı Üzerine Araştırmalar” 12.10, 2009.

7. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ: “Kayseri İlinde Satışa Sunulan Çiğ Köftelerde Enterohemorajik Escherichia Coli O157:H7 Suşunun Varlığının Araştırılması”. FSBV-1429, 05.05.2009.

8. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ : “Ankara'da Tüketime Sunulan Mutfaklık Tereyağı, Krema ve Krem Şantili Pastaların Brucella spp. Yönünden İncelenmesi”. FSBV-1050,2009.

9. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ,  VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ :  “Farklı Sıcaklık ve Hava Akım Hızında  Kurutmanın Sudak Balığı Filetolarının (Stızostedıon Lucıoperca) Kalite Nitelikjlerine Etkisi “. Kayıt No. 2406, 28.05.2008.

10. DİCLE ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ:  “Yoğurt Üretiminde Stabilizatör Maddelerin Kullanılması ve Bu Maddelerin Yoğurdun Organoleptik ve Bazı Fiziksel, Mikrobiyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri”. DUVET-2008-4, 04.05.2008.

11. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ,  VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ :  “Farklı Sıcaklık ve Hava Akım Hızında  Kurutmanın Sudak Balığı Filetolarının (Stızostedıon Lucıoperca) Kalite Nitelikjlerine Etkisi”. Kayıt No. 2405, 13.12.2007.

12. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ : “Erzurum’ da Tüketilen Geleneksel Civil Peynirlerinde Acarus siro (Acari:Acaridae) Varlığının Araştırılması”. FSBV-508, 11 Ocak 2007.

13. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ: “Şanlıurfa ve Yöresindeki Kuyu Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeyleri “. 17.11.2006.

14. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ (FFMÜ) : “Lüfer (Pomatamus saltatrix) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonu”. 05.10.2006.

15. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ (FFMÜ): “Topçam Baraj Gölü’ndeki Siraz Balığının (Capoeta capoeta bergamae Karaman, 1971) Et Verimi İle İlgili Özellikler”. 23.06.2006.

16. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ: “ The  presence of Staphylococcus aureus and staphylococcal  enterotoxins in ready-to-cook meatballs and white pickled cheese“ Cilt 32 sayı 3, 2006.

17. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ (FFMÜ) : “Mezgit (Gadus merlangus euxinus Nordmann,1840) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Kompozisyonunun Belirlenmesi”. 18 (2), 165-170, 2006.

18. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ: “ Dağlıç Irkı Koyunlara Uygulanan Elektrikle Bayıltma İşleminin Et kalitesi Üzerine Etkileri “. 13.12.2005.

19. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ (FFMÜ) :”Pişmiş ve Çiğ Olarak Soğukta Depolanan Kahverengi Karides’in Crangon crangon (Linnaeus,1758) Kimyasal Kalitesi ve Besin İçeriklerinde Meydana Gelen Değişimler Üzerine Araştırmalar”. 30.09.2005.

20. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ: ” Seyhan Baraj Gölü Pullu Sazan (Cyprinus Carpio)’larının Mevsimsel Besin Kompozisyonu ile Sıcak Tütsüleme sonrası Kimyasal, Duyusal ve Mikrobiyolojik Değişimleri”. 25.07.2005.(İkinci inceleme).

21. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ DERGİSİ : Sinop Bölgesi’nde (Karadeniz) Avlanan Kalkan (Scophthalmus maeticus Palas,1811) Balığının Et Verimi ve Kimyasal Yapısının Belirlenmesi “. 23.08.2005.

22. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, EĞİRDİR SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ : “Seyhan Baraj Gölü Pullu Sazan (Cyprinus Carpio)’larının Mevsimsel Besin Kompozisyonu ile Sıcak Tütsüleme sonrası Kimyasal, Duyusal ve Mikrobiyolojik Değişimleri, 05.04.2005.

23. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ,  VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ :  “Potasyum Sorbat Uygulamasının Soğuk Muhafaza Süresince Farklı Tür Kanatlı Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi “. Makale No: 2246, 23.05.2004. (İkinci inceleme).

24. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ (FFMÜ) :”Pişmiş ve Çiğ olarak Buzdolabı Sıcaklığında Depolanan Karides (Palaemon adspersus Rathke,1837)’ in Bazı Duyusal, Fiziksel, Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalite Değişimlerinin Karşılaştırılması “. 21.04.2004.

25. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES :  “Efficacy of Bile Salt No.3, Novobiocin, and Cefixime-Tellurite in Enrichment  and /or Selective Plating Media Used for the Detection of Escherichia coli  O157:H7  from Ground Beef”. VET-0212-9, 06.02.2004. (İkinci inceleme).

26. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ,  VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ :  “Potasyum Sorbat Uygulamasının Soğuk Muhafaza Süresince Farklı Tür Kanatlı Etlerinin Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi “. Makale No: 2246, 09.03.2004.

27. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES : “A Study on the Presence of some Anabolic Residues in Meat and Meat Products Which are Sold in Istanbul”. VET-0306-43, 08.03.2004. (İkinci inceleme).

28. FIRAT ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ : “Sürkün Kimyasal ve Duyusal Nitelikleri Üzerine Araştırma”. 24.02.2004.

29. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES : “A Study on the Presence of some Anabolic Residues in Meat and Meat Products Which are Sold in Istanbul”. VET-0306-43, 01.08.2003.

30. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES : “Detection of Escherichia coli 0157:H7 in the ground Beef and Chicken Drumstics with Comparison of Some Cultural Methods”.02.05.2003.

31. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES : “ Use of Bile Salts No 3, Novobiocine, and Crfixime-Tellurite in Enrichment and/or Sorbitol Based Plating Media fort he Presumptive Isolation of Escherichia coli O157:H7 from Ground Beef. VET-0212-9, 02.05.2003.

32. TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES :  “The Presence of Yersinia enterocolitica and Other Yersinia Species in Ground Beef in Aydın, Turkey”. VET-0209-1, 24.02. 2003.

33. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ : “Probiyotik, Prebiyotik ve Simbiyotikler”. 10.09.2001.

34.  SELÇUK ÜNİVERSİTESİ,  VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ. “Pastırma üretiminde dumanlama işleminin uygulanabilme imkanları ve kaliteye etkileri”.  Cilt : 13, Sayı : 2, 1997.

35. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ,  VETERİNER BİLİMLERİ DERGİSİ. “Potasyum Sorbatın Kaşar Peynirin Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi”.  Cilt : 12, Sayı : 2, 1996.

 

EDİTÖRLÜK

1. PATIR B. Gıdalarda Kimyasal Kalıntı ve Kontaminantlar - Özel Sayısı”. Sayı Editörlüğü. Türkiye Klinikleri, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Derg., Cilt 1,Sayı 1, 2015.

1. PREPARE-VET – PREscriber Perspectives on Antibiotic use and Resistance Education in Europe – VETerinary medicine, Fakülte koordinatörü, 2016 - 2018. 

2. PATIR B. ve ERDEM G. Elazığ’ da Tüketime Sunulan Tulum Peynirlerinde Histamin Düzeyi ile Bazı Kimyasal Kalite Parametreleri Üzerine Araştırmalar. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Proje No: VF. 1214,2016. (Yönetici).          

3. PATIR B. ve ÖZPOLAT E. Bazı Tatlı Su Balıklarından İki Farklı Tütsüleme Yöntemiyle Üretilen Sosislerin Raf Ömrünün Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Proje No: 2079, 10.10.2012.(Yönetici).

4. PATIR B. Avrupa Birliği - HACCP Sisteminin Yem Sektöründe Yaygınlaştırılması. AB projesi, Macaristan, 21.05.2012 – 09.06. 2012. (Katılımcı).

5. PATIR B., CAN Ö.P., EMİR ÇOBAN Ö. ve ÖZPOLAT E. Gökkuşağı Alabalığından (Oncorhynchus mykiss) Hazırlanan Marinatların Raf Ömrüne Esansiyel Yağlardan Eugenol’ ün Etkisi. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Proje No: 1777, 09.06.2011. (Yönetici).

6. PATIR B., Avrupa Birliği - Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı. Üzüm Suyunu İşleme Projesi. Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği, AB Projesi, Frankfurt - Almanya, 21.10.2010 - 21.04. 2011.(Katılımcı).

7. PATIR B. ve ÖZDEMİR P. Antioksidan Amaçla Kullanılan Terpenlerin Tereyağının Duyusal Kimyasal ve Mikrobiyolojik Kalitesine Etkisi. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Proje No: 1528, 2010. (Yönetici).

8. ARSLAN A., PATIR B., ÇALICIOĞLU M., ÖKSÜZTEPE G., İLHAK O.İ. ve DİKİCi A. Fermente Sucuklarda Farklı Olgunlaştırma Koşullarının Salmonella Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (FÜBAP), Proje No: 1434, Altyapı Projesi, 2010, (Araştırmacı).      

9. PATIR B., YILMAZ Ö. ve EMİR ÇOBAN Ö. Bazı Esansiyel Yağların Tütsülenmiş ve Vakum Paketlenmiş Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Filetolarının Raf Ömrüne Etkisi.  Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (FÜBAP), Proje No: 1672, 2010. (Yönetici).

10. KILINÇ Ü., ÇERÇİ İ.H., ÇİFTÇİ M.., PATIR B., TATLISEVEN P., YILMAZ Ö., GÜRDOĞAN F., ERİŞİR Z., BENZER F. ve ÖZÇELİK M. Taze Silaj ve Kuru Yoncanın Toklu Eti Kalitesine Etkisi. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), GY 07 03 05 130, 2010. (Araştırmacı).

11. PATIR B. ve ŞEKER P. Kısa ve Uzun Ömürlü Ayranlarda Potasyum Sorbat Uygulamasının Kaliteye Etkisi. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜBAP), Proje No: 1139, 05.06.2008. (Yönetici).

12. YÜCE H.,GÜRSES M., PATIR B. ve ÖNALAN E. Türkiye deki Bazı İşletmelerde Holştayn Esmer Irk Jersey Yerli Kara ve Doğu Anadolu Kırmızısı Sığır Irklarında Kappa Kazein Gen Polimorfizminin ve Süt Verimi ile Bileşimi Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 107 O 612, 2008. (Araştırmacı).

13. ARSLAN A.,PATIR B.,ÇALICIOĞLU M.,ÖKSÜZTEPE G. ve İLHAK O.İ. Et Ürünlerinin Üretimi İçin Teçhizat Alımı. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜBAP), (Altyapı pojesi). 2006.(Araştırmacı).

14. ÖKSÜZTEPE G., PATIR B., ÇALICIOĞLU M., İLHAK O.İ. ve DİKİCİ A. Elazığ’ da Tüketilen Kremalı Pastalarda E. coli O157 H7’ nin Varlığı. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (FÜBAP), Proje No: 1405, 2006. (Araştırmacı).

15. PATIR B. ve ÖZPOLAT E. Vakum Ambalajlı Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus Mykiss Walbaum 1792) Havyarının Üretimi ve Muhafazası Sırasında Duyusal ile Kimyasal Kalitesinde Meydana Gelen Değişimler. Fırat Üniversitesi,Bilimsel Araştırma Projeleri (FÜBAP), Proje No: VF.1125,2006, (Yönetici).

16. PATIR B., ŞEKER P., DİKİCİ A. ve ÖKSÜZTEPE G. Elazığ Bölgesinde Tüketime Sunulan Açık ve Ambalajlı Ayranların Mikrobiyolojik ve Kimyasal kalitesi. Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (FÜBAP),  Proje No: 1181, 2006.                (Yönetici).

17. PATIR B. ve EMİR Ö. Taze Balıklarda Histamin Düzeyi ile Diğer Bazı Kimyasal Kalite Parametrelerinin Araştırılması. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜBAP), Proje No: 786, 2004.(Yönetici).        

18. PATIR B. ve DUMAN M. Tütsülenmiş Aynalı Sazan (Cyprinus carpio L) Balık Filetolarının Raf Ömrünün Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜBAP), Proje No: 730, 08.11.2004. (Yönetici).

19. PATIR B.,GÜREL A.,ATEŞ A., DİNÇOĞLU A. ve İLHAK O.İ. İşleme Tabi Tutulmuş Aynalı Sazan Filetolarının Raf Ömrü ile Organoleptik Mikrobiyolojik ve Kimyasal Yapılarının Araştırılması. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Veteriner ve Hayvancılık Araştırma Grubu (VHAG), 1692, 06.10.2003. (Yönetici).

20. PATIR B. ve ATEŞ G. Starter Kültürlü Tulum Peynirinin Olgunlaşması Sırasında Duyusal Kimyasal ve Mikrobiyolojik Niteliklerinde Meydana Gelen Değişimler Üzerine Araştırmalar. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜNAF), Proje No: 217, 27.04.2000. (Yönetici).

21. PATIR B. ve DİNÇOĞLU A. Tulum Peynirinin Olgunlaşması Sırasında Brucella melitensis’ in Yaşam Süresine Potasyum Sorbatın Etkisi. Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜNAF), Proje No: 320, 1998, (Yönetici).

22. PATIR B. ve GÜVEN A. Şavak Salamura Beyaz Peynirin Olgunlaşması Sırasında Listeria monocytogenes’ in Yaşam Süreleri Üzerine Araştırmalar. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Veteriner ve Hayvancılık Araştırma Grubu VHAG, 1024, 04.05.1995.(Yönetici).    

MESLEKİ UYGULAMALAR

1. Avrupa Birliği - Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı - Üzüm Suyunu İşleme Projesi. Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği, 21.10.2010 - 21.04.2011 tarihleri arası eğitim programında eğitim verme.

2. Panelist. Veteriner Hekimliği Eğitimine Genel bakış. Türk Veteriner Hekimliği Öğretiminin 168.Yıldönümü Kutlama Töreni.– 26.10. 2010.

3. 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu. Katılımcı. Süleyman Demirel Üniversitesi, 14-16 Ekim 2008.

4. II. Veteriner Gıda Hijyenistleri Kongresi  (Uluslararası katılımlı).  Oturum başkanlığı. İstanbul Üniv. Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD., 18 -20 Eylül 2006.

5. I. Veteriner Gıda Hijyenistleri Kongresi  (Uluslararası katılımlı). Oturum Başkanlığı. Ankara Üniv. Veteriner Fakültesi,  Besin Hijyeni ve Teknolojisi AD., 29 Eylül - 1 Ekim 2004.

6. Aynes. Süt Endüstrisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu. Katılımcı.

1.  Elazığ Bölgesi Veteriner Hekimler Odası

2.  Türk Veteriner Hekimler Derneği

3. Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği

ÖDÜL-TEŞEKKÜR

1. Türk Veteriner Hekimliği Öğretiminin 168. Yıldönümü Kutlama Töreni “Teşekkür” 26.10.2010.

2.  Fırat Üniv. Veteriner Fakültesi Dekanlığı, “Mezuniyetin 35.Yılı Plaketi”, 03 - 4 Haziran, 2010.

3. Türk Veteriner Hekimleri Derneği, “Onur Belgesi” Ankara, 03.03.2005.

4.  Fırat Üniv. Veteriner Fakültesi Dekanlığı, “25. Yıl Hizmet Plaketi”, 07.11.2000.

5. Fırat Üniv, Veteriner Fakültesi B Sınıfı “Teşekkür Belgesi”

İDARİ GÖREVLERİ :  

 

BİRİM

GÖREV

GÖREV DÖNEMİ

Bingöl Üniv.,Veteriner Fakültesi

Bölüm Başkanı

Haziran 2018 – Devam

Fırat Üniv.,Veteriner Fakültesi

Bölüm Başkanı

Nisan 2009 – Şubat 2018

Fırat Üniversitesi

Senato Üyesi

Ocak 2009 – Ocak 2012

Fırat Üniv.,Veteriner Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Ocak 2009 -  Ocak 2012

Fırat Üniv.,Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi Md. 

Yönetim Kurulu Üyesi

Eylül 2008 – Aralık 2015

Fırat Üniv.,Veteriner Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Ocak 2006 - Ocak 2009

Fırat Üniv.,Veteriner Fakültesi

Bölüm Başkanı

Eylül 2006 – Mayıs 2008

Fırat Üniv.,Veteriner Fakültesi

Fakülte Kurulu Üyesi

Ocak 2003 - Şubat 2018

Fırat Üniv.,Veteriner Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Ocak 2003 - Ocak 2006

Fırat Üniv.,Tarım ve Hayvancılık Araştırma Merkezi Md. 

Yönetim Kurulu Üyesi

Şubat 2001 - Aralık 2004

Fırat Üniv., Veteriner Fakültesi

Anabilim Dalı Başkanı

Mart 2000 -  Mart 2012

Fırat Üniv.,Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Enstitü Kurulu Üyesi

Mart 2000 -  Mart 2012

Fırat Üniv.,Su Ürünleri Fakültesi

Fakülte Kurulu Üyesi

Mart 1996 -  Ocak 1999

Fırat Üniv.,Su Ürünleri Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Mart 1996 -  Mart 1999

Fırat Üniv.,Çiftlik Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyesi

Mayıs 1995 - Mayıs 1998

Fırat Üniv.,Veteriner Fakültesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Şubat 1989  -   Şubat 1992

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ RAPORTÖRLÜĞÜ

1. DEVRİM BEYAZ. Aydın İli’ nde Damacanalarda Satışa Sunulan İçme Sularının Mikrobiyolojik Kalitesinin İncelenmesi. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI. 20.10.2009.

2. Salmonella ve Listeria ile Kontamine Broiler Pirzolalarının  +4 ºC’ de Muhafazasında Bu Patojenler Üzerine Asidifiye Sodyum Klorid ve Eugenol İçeren Marinasyonun Etkisi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ. 07.07.2009.

3. ALİ ARSLAN. Abdullah DİKİCİ, Halil YALÇIN, Pınar ÖZDEMİR, Işıl AYDIN. Salmonella ile kontamine edilmiş tavuk karkaslarnda laktik asit, Cetyl Pyridinium Chlorid, Trisodyum Fosfat ve Tween 20 ile Kombinasyonlarının  Antibakteriyel Etkisinin incelenmesi. Nihai rapor. FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ. 01.08.2008.

4. Diyarbakır’ da Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Fermente Sucukların Mikrobiyolojik ve Fiziko-Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU.04.06.2008.

5. YAKUP CAN SANCAK. Farklı Sıcaklıkta Muhafaza Edilen Vakumlu ve Vakumsuz Paketlenmiş Salam ve Sosislerde Kimyasal ve Mikrobiyolojik Özelliklerin Değişimi. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BAŞKANLIĞI, VF.B22, 15.01.2007.

6. AYDIN VURAL. Diyarbakır Örgü Peynirinde Verotoksin Varlığının Elisa Yöntemi ile Araştırılması. DİCLE ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU. DÜAPK: 06.VF.89,  28.12.2006.

7. MEHMET ÇALICIOĞLU ve  ABDULLAH DİKİCİ. Şavak Tulum Peynirinin Üretimi ve Farklı Isılarda Olgunlaştırılması Sırasında Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes ve Salmonella’ nın Yaşam ve Asit Adaptasyon Kabiliyetinin İncelenmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ. 22.06.2006.                 

8. ALİ ARSLAN. Salmonella ile kontamine edilmiş tavuk karkaslarında laktik asit, cetyl pyridinium chlorid, trisodium phosphat ve tween 20 ile kombinasyonlarının antibakteriyel etkisinin incelenmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ. 30.11.2005.      

9. MEHMET ÇALICIOĞLU, O.İRFAN İLHAK ve ABDULLAH DİKİCİ “Antimikrobiyel Esansiyel yağların Çiğ Köftede Salmonella’ nın İnaktivasyonu Üzerine Etkisi”.  22 NİSAN 2005.

10. AHMET GÜNER. Fermente Türk Sucuğunda Helicobacter pylori’ nin Canlı Kalma Süresinin Araştırılması. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ. 17.09.2004.

11. Hayvansal Yağ İçeren Yumurta Tavuğu Yemlerine Organik Bakır İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi ve Bazı Biyokimyasal Parametrelere Etkisi. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ, BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI. 06.05.2004.

12. ERDAL DUMAN ve BÜLENT ORSAY. Farklı Renk ve Donamlarda Yapılandırılmış Monoflament Sade Ağların Av Verimliliği. FIRAT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNETİM BİRİMİ. 3 MAYIS 2004.

13. FATMA BARAN. Kıyma ve Piliç Etlerinde Escherichia coli O157 Araştırılması. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAŞTIRMA FON SAYMANLIĞI. 07.11.2000.

14. MURAT GÜLMEZ. Piliç etlerinde Arcobacter butzleri’ nin araştırılması. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAŞTIRMA FON SAYMANLIĞI. 07.11.2000.

15. MEHMET ELMALI. Sığırların Bakteriyolojik  Et Muayenesi Örneklerinde  Termofilik Campylobacter Türlerinin İzolasyon ve  İdentifikasyonu. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ  REKTÖRLÜĞÜ ARAŞTIRMA FON SAYMANLIĞI. 30.05.2000.

16. MUSTAFA NİZAMLIOĞLU. Salamura beyaz peynir üretiminde lizozim kullanımının kaliteye etkisi. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ,  VETERİNER FAKÜLTESİ. 18 Kasım 1997.

 

PANELİST - TÜBİTAK

1. SİBEL SİLİCİ. Türkiye’de Üretilen Salgı Ballarının Fiziko-Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Antioksidan Özelliklerinin Belirlenmesi. TOVAK Gıda Mikrobiyolojisi Paneli. Proje no: 1060622 (24423), 19 Ekim 2006.

2. ZÜLAL KESMEN. Taze ve İşlenmiş Et Ürünlerinde Farklı Tür Hayvan Etlerinin Saptanması İçin Real Time  PCR Tekniklerinin Geliştirilmesi.  TOVAK Gıda Mikrobiyolojisi Paneli. Proje no: 1060584 (24284), 19 Ekim 2006.

3. HÜLYA ÖLMEZ. Kırmızı Pul Biberin Dekontaminasyonu  Amacıyla Ozon ve Klordioksit Uygulamaları. TOVAK Gıda Mikrobiyolojisi Paneli. Proje no: 1060758 (24759), 19 Ekim 2006.

 

 KOMİSYON  ÜYELİĞİ

1. Fırat Üniv., Veteriner Fakültesi, Sosyal - Kültürel ve Sportif Faaliyetler Komisyonu –22.09.2016.

2. Fırat Üniv., Veteriner Fakültesi, Yatay Geçiş-Dikey Geçiş - Af-İntibak-Muafiyet ve Staj Komisyonu  -   22.09.2016.

3. Akademik Teşvik Yönetmeliği - Geçici Ön İnceleme Komisyonu – 11. 01.2016.

4. Fırat Üniv., Veteriner Fakültesi, Mesleki Sorunları Değerlendirme Komisyonu - 09.03.2012.

5. Fırat Üniv., Veteriner Fakültesi, TAHAM Komisyonu - 09.03.2012.

6. Fırat Üniv., Veteriner Fakültesi, Eğitim – Öğretim Planlama Komisyonu -  09.03.2012.

7. Kantin kafeteryalar Denetleme Komisyonu Başkanlığı - 15.12.2008.

8. Fırat Üniv., Veteriner Fakültesi, Eğitim – Öğretim Planlama Komisyonu -  31.12.2004.

9. Fırat Üniv., Veteriner Fakültesi, Eğitim Araştırma ve Uygulama Birimi   (Çiftlik)  Üretim Komisyon Üyeliği - 23.02.2001.

10. Fırat Üniv., Sağlık Kültür Daire Başkanlığı, Öğrenci Sosyal Hizmetleri Muayene Komisyon

       Başkanlığı, 8.11.1993.

11. Fırat Üniv., Öğrenci Hizmetleri İşletme Müdürlüğü, Muayene Komisyonu Üyeliği - (1.12. 1990 – 8.11.1993).