GARİP ÇAĞLAR

Arş. Gör. GARİP ÇAĞLAR

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail gcaglar@bingol.edu.tr
Dahili No 5566
Oda No D-3/4

1987'de  Muş-Hasköy'de doğdu; ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladı.  2009 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'den mezun oldu. Lisans eğitimi boyunca İstanbul-Fatih'te bulunan İHAM'da (İlm Hizmet ve Araştıma Derneği) ilahiyat derslerine takviye amacıyla alanında uzman hoca ve müderrislerden İslâmî ilimlere dair klasik usûlle dersler aldı ve aynı yıl ordan da mezun oldu. Ağustos 2011'de Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı'an araştıma görevllisi olarak atandı. Halihazırda Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı'ında doktora eğitimini sürdürmektedir.

Lisans:İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2005-2009)

Doktora (Bütünleşik): Ankara Üniversitesi SBE Temel İslam Bilimleri/Hadis Anabilmi Dalı ( 2015-devam ediyor)

Araştırma Görevlisi

1- Diyanet İşleri Başkanlığı Edirne-Meriç Müftülüğü Paşayenice Köyü/İmam-Hatip  (Şubat 2010-Haziran 2011)

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Edirne-İpsalaMüftülüğü Balabancık Köyü /İmam-Hatip (Haziran 2011-Temmuz 2011)

  • Arapça: İleri Düzey
  • İngilizce: Orta Düzey

1. Çağlar, Garip, “Übey b. Kaʿb’ın (ö. 22/643) Sahâbeye Yönelttiği Eleştiriler”, Sahâbe III -Sahâbe ve Dirayet İlimleri- Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, 30 Eylül-01 Ekim 2017, Sakarya.

2. Çağlar, Garip, “el-Hekkârî Nisbesine Sahip Hadis Âlimleri”, 1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu, 27-29 Nisan 2018, Hakkâri.

3. Çelik, Ali; Çağlar, Garip, “Molla Halîl es-Si'irdî'nin Zuhurü’l-Mehdî İsimli Risâlesinin Hadis İlmi Açısından İncelenmesi”, Uluslararası Molla Halîl es-Si'irdî Sempozyumu, 04-06 Mayıs 2018, Siirt.

4. Çağlar, G. “Kur'ân'da Gramer Hatları İddialarına Dair Rivayetlerin İsnad ve Metin Tenkidi”, Uluslararası Kur'ân ve Dil İlimleri Sempozyumu, 18-19 Aralık 2020, Bingöl.

1. X. Hadis Meclisi Uluslararası Hadis İhtisas Toplantısı: "Hadislerde Metin ve Muhteva Tahlili ", 10-11 Aralık 2011 İstanbul.

2. I. Uluslararası Hadis İhtisas Sempozyumu: “Hadislerin Güncel Değeri” 27-28 Nisan 2012, Lefkoşe/KIBRIS.

3. İSAM (İslâm Araştırmaları Merkezi) tarafından İslam Araştırmaları Merkezi'nde düzenlenen  9. Uluslararası Tahkik Kursu (Te'sisiyye: Temel Seviye/72 saat), 3-15 Temmuz 2017 İstanbul.