MUZAFFER ASLAN

Doç. Dr. MUZAFFER ASLAN

Unvan DOÇENT
Birim MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
E-mail muzafferaslan@bingol.edu.tr
Dahili No 1932 / 5837
Oda No D215
DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi  1993
Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik-Bilgisayar Eğtimi Anabilim Dalı  Fırat Üniversitesi  2004
Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı  Fırat Üniversitesi  2016

 

1. ZUREL EBRA NUR, (2022). Elektrikli ev cihazlarının zaman serisi özelliklerine göre belirlenmesi, Bingöl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Yenilenebilir Enerji Sistemleri Ana Bilim Dalı 

 1. Üzen Hüseyin, Türkoğlu Muammer, Aslan Muzaffer, Hanbay Davut (2023). Depth-wise Squeeze and Excitation Block-based Efficient-Unet model for surface defect detection. The Visual Computer39(5), 1745-1764.
 2. Aslan Muzaffer (2022).  CNN based efficient approach for emotion recognition.  Journal of King Saud University  Computer and Information Sciences, 34(9), 7335-7346.
 1. Aslan Muzaffer (2022).  CoviDetNet: A new COVID-19 diagnostic system based on deep features of chest x-ray.  International Journal of Imaging Systems and Technology, 32.
 1. Arı Berna, Sıddıque Kamran, Alçin Ömer Faruk, Aslan Muzaffer, Şengür Abdulkadir, Mehmood Raja Majıd (2022).  Wavelet ELM-AE Based Data Augmentation and Deep Learning for Efficient Emotion Recognition Using EEG Recordings.  IEEE Access, 10, 72171-72181.
 1. Aslan Muzaffer, Zurel Ebra Nur (2022).  An efficient hybrid model for appliances classification based on time series features.  Energy and Buildings, 266.
 1. Türkoğlu Muammer, Aslan Muzaffer, Arı Ali, Alçin Zeynep Mine, Hanbay Davut (2021).  A multi-division convolutional neural network-based plant identification system.  PeerJ Computer Science, 7.
 1. Türkoğlu Muammer, Alçin Ömer Faruk, Aslan Muzaffer, Al-Zebari Adel, Şengür Abdulkadir (2021).  Deep rhythm and long short term memory-based drowsiness detection.  Biomedical Signal Processing and Control, 65, 
 1. Demir Fatih,Türkoğlu Muammer,Aslan Muzaffer,Şengür Abdulkadir (2020).  A new pyramidal concatenated CNN approach for environmental sound classification.  Applied Acoustics, 170, 107520
 1. Akbulut Yaman,Guo Yanhuı,Şengür Abdulkadir,Aslan Muzaffer (2018).  An effective color texture image segmentation algorithm based on hermite transform.  Applied Soft Computing, 67, 494-504.  [Full Text Online]
 1. Aslan Muzaffer, Akbulut Yaman, Şengür Abdulkadir, İnce Melih Cevdet (2017).  Eklem tabanlı etkili düşme tespiti.  Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 32(4), 1025-1034. [Full Text Online]
 1. Akagündüz Erdem, Aslan Muzaffer, Şengür Abdulkadir, Wang Haibo, İnce Melih Cevdet (2017).  Silhouette Orientation Volumes for Efficient Fall Detection in Depth Videos.  IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 21(3), 756-763. [Full Text Online]
 1. Aslan Muzaffer, Şengür Abdulkadir, Xiao Yang,Wang Haibo,İnce Melih Cevdet,Ma Xin (2015).  Shape feature encoding via Fisher Vector for efficient fall detection in depth videos.  Applied Soft Computing, 37, 1023-1028.  [Full Text Online]

 

 

 1. Aslan M., Derin Öğrenme Tabanlı Otomatik Beyin Tümör Tespiti.  Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 34(1), 399-407, 2022
 2. ZUREL, E. N., ALÇİN, Z. M., & ASLAN, M. Konutlardaki Elektrikli Cihazların Evrişimli Sinir Ağı ile Otomatik Sınıflandırılması. Gazi University Journal of Science Part C: Design and Technology, 10(4), 940-952, 2022
 3. Aslan M., Derin Öğrenme ile Şeftali Hastalıkların Tespiti.  European Journal of Science and Technology 23, 540-546, 2021
 4. Aslan, M., Alçin Z. M., Detection of epileptic seizures from EEG signals with Hilbert Huang Transformation.  Cumhuriyet Science Journal, 42(2), 508-514, 2021.
 5. Aslan M., Normal Cumulative Distribution Function and Dispersion Entropy Based EMG Classification.  Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences 3, 325-333, 2020
 6. Aslan M., Güldemir, H., Kayma Mod Kontrol ile Yükseltici Tip AA-DA Dönüştürücünün Güç Faktörünün Düzeltilmesi.  Fırat Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1), 19-31, 2005 
 7.  Aslan, M., & Güldemir, H., Yükseltici Tip DA-DA Dönüştürücünün Kayma Mod Kontrolu. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 18-24., 2005.
 1. Aslan, M., Alçin, Ö. F., Classification of household appliances by statistical features.  8th international black sea coastline countries scientific research conference, 758-766, Ağustos, 2022, Sofya/Bulgaristan.
 1.  Aslan M., GENDER RECOGNITION WITH SONGS.  EJONS 12th INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATIC, ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES, 268-276, 9-11 Temmuz 2021, Paris/Fransa
 1. Yavuzkiliç, S., Aslan, M., Şengür, A., A Matlab Tool for Morris Water Maze Test Implementation.  Conference: International Conference on Artifical Intelligence and Data Processing September 28-30, 2018, Malatya/TURKEY.
 1. Budak, Ü., Alçin Ö. F., Aslan, M., Şengür, A., “Daha Hızlı Bölgesel Evrişimsel Sinir Ağları ile Retinal İmgelerde Optik Diskin Belirlenmesi”, International Engineering and Technology Symposium (IETS’18), 3-5 Mayıs 2018, Batman/Turkey.
 1.  Aslan, M., Şengür, A., Depth image super resolution via multi-hypothesis estimation. International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP17), September 16-17, 2017, Malatya/TURKEY. [Full Text Online]
 1. Budak, Ü., Şengür, A., Aslan M., Gri Seviye Eş-oluşum Matris ve Yapay Sinir Ağı ile Uzaktan Algılama Görüntülerinde Havaalanı Tespiti.  2016 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, pp. 108-112, September 17-18, 2016, Malatya/TURKEY
 1. Aslan M., Şengür, A., Budak, Ü., Çoklu Yamalar ile Tek İmgeli Süper Çözünürlük.  2016 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, pp. 536-539, September 17-18, 2016, Malatya/TURKEY.
 1. Akbulut, Y., Aslan, M., Şengür, A., İnce, M.C., Kinect-Tabanlı İskelet Verileri ile Düşme Tespiti., International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), pp.131-139, 19-20 March, 2016, Kilis/Turkey. 

 

 

1.) Aslan, M., Alçin, Ö. F., Şengür, A., & İnce, M. C. (2015, May). Fall detection with depth-videos. In Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), 2015 23th (pp. 443-446). IEEE. [Full Text Online]

1. Elektrikli Ev Cihazlarının Zaman Serisi Özelliklerine Göre Belirlenmesi, Tübitak 1002, 2022, Yürütücü

1.) Sülün E.E, Aslan, M., Elektronik Devre Uygulamaları I, Kanyılmaz Matbacılık, İzmir, 2004

2.) Sülün E.E, Aslan, M., Çakır A., Elektronik Devre Uygulamaları II, Kanyılmaz Matbacılık, İzmir, 2004

3.) Sülün E.E, Aslan, M., Çakır A., Elektronik Devre Uygulamaları III, Grafikkent Dijital Baskı Merkezi, Elazığ, 2017

4.) Sülün E.E, Aslan, M., Herkes İçin Elektronik, Grafikkent Dijital Baskı Merkezi, Elazığ, 2017