ABDULLAH OSMANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH OSMANOĞLU

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ
E-mail aosmanoglu@bingol.edu.tr
Dahili No 5457
Oda No A1-29

Posof (Ardahan) ilçesinde 1971 yılında doğdu. İlk ve Ortaokulu Ankara'da, Lise'yi  Van'da tamamladı. 1992 yılında Ata. Üni. Erz. MYO İnşaat bölümünden İnş. Tekn., 1996 yılında hem YYÜ Eğt. Fak. Pedagoji bölümünü, hem de Zir. Fak. Bahçe Bitkileri Bölümünü tamamlayarak Zir. Müh. ünvanını aldı. YYÜ Fen Bilimleri Enst.'den; 1998 yılında  Yük. Müh., 2008 yılında da Dr. ünvanını aldı. Askerlik hizmetini Ank. İl J.K'lığında tamamladı. Bingöl Üni. Zir Fak.'ne 2009 yılında Öğretim Üyesi olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ders Notu

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Ön Lisans İnşaat Teknikerliği  Atatürk Üniversitesi  1992
Lisans Bahçe Bitkileri  Yüzüncü Yıl Üniversitesi  1996
Yüksek Lisans Bahçe Bitkileri ABD  Yüzüncü Yıl Üniversitesi  1998
Doktora Bahçe Bitkileri ABD   Yüzüncü Yıl Üniversitesi  2008
Dr. Öğr. Üyesi Bahçe Bitkileri ABD  Bingöl Üniversitesi  2009
Doçent Bahçe Bitkileri ABD    
Profesör Bahçe Bitkileri ABD     
SON BİR YILDA VERDİĞİ DERSLER
Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
Güz Genel Meyvecilik 1 1
Beslenme Sağlık 3 0  20
Bahar Bahçe Bitkilerine Giriş 2 2  1
Bahçe Bitkileri Çoğaltma Tekniği 2 2

2

  Teknik Resim 2 2 1

1. Y. Lisans Tez Danışmanlığı (A. Göksüncükgil): Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli (Gaziantep) Yöreleri Cevizlerinin (j.regia L.) Seleksiyonu, 2017.

2. Y. Lisans Tez Danışmanlığı (B. Demirhan): Hekimhan Yöresinde Yetişen Ceviz (j.regia L.) Tiplerinin Seleksiyon Yolu İle Islahı, 2017.

3. Y. Lisans Tez Danışmanlığı (E. Akbulut): Bingöl Merkez İlçe ve Köylerinde Yetişen Dut Genotiplerinin Seleksiyonu Üzerine Araştırmalar, 2021. 

4. Y. Lisans Tez Danışmanlığı (B. Bukebudraç): Bingöl İlinde Yetişen Dut Genotiplerin Bazı Meyve Özellikleri ile Çeliklerinin Köklendirilme İmkanlarının Araştırılması, 2021. 

A.1. Şimşek, M., Osmanoğlu, A., Yıldırım, H., 2010. Evaluation of selected almond types in Kocaköy and Hani Counties.African Journal of Agricultural Research Vol. 5(17), pp. 2370-2378, 4 September [FullTextOnline] [PDF]
A.2. Şimşek, M., Gülsoy, E., Beyhan, Ö., Osmanoğlu, A., Turgut, Y., 2017. Determination of some botanical, phenological, physical and chemical characteristics of walnut (juglans regia L.) geotypes grown in Turkey. Applied Ecology and Environmental Research, 15(3): 1279-1291. [FullTextOnline] [PDF] 
1. Şimşek, M., Çömlekçioğlu, S., Osmanoğlu, A., 2010. Çüngüş İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Bademlerin Seleksiyonu Üzerinde Bir Araştırma. HR.Ü. Z.F. Dergisi, 2010, 14 (1): 37-44 [FullTextOnline] [PDF] http://ziraatdergi.harran.edu.tr/bhd/article/view/71/66 
 
2. Şimşek, M., Osmanoğlu, A., 2010. Mazıdağı (Mardin) Yöresindeki Doğal Cevizlerin (J. regia L.) Seleksiyonu. YYÜ. Tar. Bil.Derg., 2010. 20 (2): 131-137. [FullTextOnline] [PDF] http://tarimdergisi.yyu.edu.tr/say20(2)pdfler/mak%20%209.pdf
 
3. Şimşek, M., Osmanoğlu, A., Taş, Z., 2010. Çermik’te Seçilen Tatlı Badem (Prunus Amygdalus L.) Tiplerinin Meyve Performansları. HR.Ü. Z.F. Dergisi, 2010, 14 (2): 27- 36. [FullTextOnline] [PDF] http://ziraatdergi.harran.edu.tr/bhd/article/view/84/79 
 
4. Şimşek, M., Osmanoğlu, A., 2010. Derik (Mardin) İlçesinde Doğal Olarak Yetişen Bademlerin (Prunus amygdalus L.) Seleksiyonu. YYÜ. Tar. Bil.Derg., 2010. 20 (3): 171-182. [FullTextOnline] [PDF] http://tarimdergisi.yyu.edu.tr/say20(3)pdfler/171-182%20mak%204.pdf 
 
5. Osmanoğlu, A., Şimşek, M., Şanlı, A., 2013. Bazı Standart Erik Çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki Performansı Üzerinde Bir Araştırma. YYÜ. Tar. Bil. Derg., 2013, 23(2): 126–133. [FullTextOnline] [PDF] http://tarimdergisi.yyu.edu.tr/htmls/say23(2)/Makale.8.pdf
 
6. Osmanoglu, A., Şimşek, M., Demirhan, B., 2013. Bazı Standart Kiraz Çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki Performansı Üzerinde Bir Araştırma. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 3(2): 9-16, 2013, [FullTextOnline] [PDF] http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/240/Haziran-9-16.pdf 
 
7. Osmanoğlu, A., Şimşek, M., Şanlı, A., 2013. Bazı Standart Armut Çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki Performansı Üzerinde Bir Araştırma. YYÜ. Tar. Bil. Derg., 2013, 23(3): 222–228. [FullTextOnline] [PDF] http://tarimdergisi.yyu.edu.tr/htmls/say23(3)/Makale.5.pdf
 
8. Osmanoğlu, A. Şimşek, M., Elaltuntaş, E., 2013. Bazı standart ayva çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki performansı üzerinde bir araştırma. Tr. Doğa ve Fen Derg. − Tr. J. Nature Sci. 2013 Vol. 2 (1): 53-57. [FullTextOnline] [PDF] http://www.bingol.edu.tr/media/117410/TuRK-DOgA-VE-FEN-DERG%C4%B0S%C4%B0-C%C4%B0LT-2-SAY%C4%B0-1.pdf.
 
9. Osmanoğlu, A. Şimşek, M., Elaltuntaş, E., 2013. Bazı standart şeftali ve nektarin çeşitlerinin Bingöl Ekolojisindeki performansı üzerinde bir araştırma. Tr. Doğa ve Fen Derg. − Tr. J. Nature Sci. 2013 Vol. 2 (1): 59-65. [FullTextOnline] [PDF] http://www.bingol.edu.tr/media/117410/TuRK-DOgA-VE-FEN-DERG%C4%B0S%C4%B0-C%C4%B0LT-2-SAY%C4%B0-1.pdf.
 
10. Osmanoğlu, A., Göksüncükgil, A., 2014. Bazı sofralık kayısı çeşitlerinin Bingöl ekolojisindeki performansları. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(1): 72-78. [FullTextOnline] [PDF] http://www.turkjans.com/wp-content/uploads/2014/01/10-TJANS-13-024_Sayfa_72-78.pdf
 
11. Ergun, M., Çakır, A., Osmanoğlu, A., Özbay, N., 2014. Barbados Kirazı (Malpighiaemarginata D.C.). Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(2): 180–187. [FullTextOnline] [PDF] http://www.turkjans.com/wp-content/uploads/2014/04/12.-Makale-TJANS-14-004180-187.pdf 
 
12. Ergun, M., Osmanoğlu, A., Özbay, N., Çakır, A., 2014. Bel (Aegle marmelos (L.) Corr. Serr.) Meyvesi. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Meyve Bilimi Dergisi 1 (2): 15-20. [FullTextOnline] [PDF] http://www.meyvebilimi.net/article/view/1042000036 
 
13. Ergun, M., Osmanoğlu, A., Özbay, N., Çakır, A., 2014. Manaz Meyvesi (Amelanchier alnifolia Nutt. ex M. Roem). Alatarım 2014, 13 (1): 44-50. [FullTextOnline] [PDF] http://arastirma.tarim.gov.tr/alata/Belgeler/alatarim/25AlatarimHaziran2014.pdf 
 
14. Ergun, M., Özbay, N., Osmanoğlu, A.,  Çakır, A., 2014. Ararot (Maranta arundinacea L.). Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 3(1): 29–33. [FullTextOnlinehttp://www.bingol.edu.tr/media/177962/2014-sayi-1.pdf 
 
15. Osmanoglu, A., Kaya, T., Demirhan, B., 2014. Bazı Kayısı Çeşitlerinin Bingöl Bölgesindeki Gelişim Durumlarının Belirlenmesi. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(1): 21-28, 2014. [FullTextOnline] [PDF] http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/247/mart2014-21-28.pdf  
 
16. Ergun, M., Özbay, N., Osmanoğlu, A.,  Çakır, A., 2014. Sebze ve Tahıl Olarak Amaranth (Amarant spp.) Bitkisi. ğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 4(3): 21-28, 2014. [FullTextOnline] [PDF] http://www.igdir.edu.tr/Addons/Resmi/announc/249/eylul2014-21-28.pdf  
 
17. Özbay, N., Ergun, M., Osmanoglu, A., Çakır, A., 2015. Bingöl'de Bitkisel Üretimin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Tr. Doğa ve Fen Derg. − Tr. J. Nature Sci. 2015 Vol. 4 No. 1. 54-58s. [FullTextOnline] [PDF] http://www.bingol.edu.tr/media/246211/2015-Cilt-4-No-1.pdf
 
18. Osmanoğlu, A , Balta, F . 2021. Posof Yöresi Elma Popülasyonunda Periyodisite Göstermeyen Tipler . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 388-395 .[FullTextOnline] [PDF] https://doi.org/10.30910/turkjans.854913
 
19. Osmanoğlu, A , Balta, F . 2021. Posof Yöresi Elmalarında Periyodisiteye Kısman Eğilim Gösteren Tipler . Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi , 8 (3) , 720-728 .[FullTextOnline] [PDF] https://doi.org/10.30910/turkjans.932618
 
1. Osmanoğlu, A., 2019. M9 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Standart Elma Ağaçlarının Fiziksel Gelişimleri. 2. Uluslararası Battalgazi Multidisipliner Çalışmalar Kongresi. Kongre Kitabı: 1038-1047 s., 15-17 Mart 2019, Malatya.[FullTextOnline][PDF]
2. Osmanoğlu, A. 2019. M111 Anacı Üzerine Aşılı Bazı Standart Elma Ağaçlarının Fiziksel Gelişimleri. 3. Uluslararası Tarım, Gıda, Veteriner ve Eczacılık Bilimleri Konferansı. Kongre Kitabı: 313-321 s, 16-18 Nisan 2019, Trabzon. [FullTextOnline][PDF]
1. Akça, Y., Osmanoğlu, A., 1996. Gevaş Ceviz Populasyonunda Üstün Nitelikli Ceviz Tiplerinin ( J. regia L.) Seleksiyon Yolu İle Islahı Üzerinde Bir Çalışma. Fındık ve Diğer Sert Kabuklu Meyveler Sempozyumu. O.M.Ü.Z.F. Dergisi 388-393 s., 10-11 Ocak 1996, Samsun.[FullTextOnline][PDF]
 
2. Özbay, N., Ergun, M., Osmanoglu, A., Çakır, A., 2015. Bingöl'de Bitkisel Üretimin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. İç Anadolu Bölgesi II. Tarım ve Gıda Kongresi. 28-30 Nisan 2015, Nevşehir.[FullTextOnline][PDF]  
 
3. Çakır, A., Ergun, M., Özbay, N., Osmanoğlu, A., 2015. Organik Güven. Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi. Poster. 6-9 Ekim 2015, Pazar/Rize.[FullTextOnline][PDF]
 
4. Özbay, N., Ergun, M., Çakır, A., Osmanoğlu, A., 2015. Serada Organik Sebze Fidesi Üretimi. Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi. Poster. 6-9 Ekim 2015, Pazar/Rize.[FullTextOnline][PDF]
 
5. Ergun, M., Osmanoğlu, A., Çakır, A., Özbay, N., 2015. Organik Olarak Yetiştirilen Meyve Sebzelerde Klor ve Klor Alternatiflerinin Hasat sonu İşlemlerde Kullanımı. Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi. Poster. 6-9 Ekim 2015, Pazar/Rize.[FullTextOnline][PDF]

1. Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ordu.

2. Tarım Bilimleri Dergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Van.

3. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Iğdır.

4. Ziraat Fakültesi Dergisi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

5. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, Çanakkale.

6. Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Diyarbakır.

7. Middle East Journal of Science, Diyarbakır.

8. Journal of Biological & Environmental Sciences, Bursa.

9. Türkiye Tarım Araştırmaları Dergisi, Siirt.

10. Black Sea Journal of Agriculture, Samsun.

1. 5 yılda 500 bin Ceviz Fidanı Dikim Projesi, 2011-2016. Bingöl Valiliği, (Üniversite Temsilcisi).
 
2. 2013-1-TR1-LEO02-50960 nolu Ceviz Yetişriciliği Projesi, Bingöl Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, (Üniversite Temsilcisi).

1. Şen, S.M., Kazankaya, A., Özyiğit, S., Osmanoğlu, A. 2000. Meyve Ağaçlarını Çoğaltma Teknikleri, YYU Bahçe Bitkileri Ders Notu.

2. Osmanoğlu, A., Demirhan, B., 2021. Hekimhan Yöresinin Doğal (junglans.regina L.) Ceviz Tipleri, Türkiye'de Organik Tarım ve Agro-Ekolojik Gelişmeler. ISBN: 978-625-7636-96-4, s: 502, Ankara Pdf

3. Osmanoğlu, A., Göksüncükgil, A., 2021. Gaziantap İli Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli Yörelerinde Yetişen Ceviz (Juglans regia L.) Genotiplerin Seleksiyonu, Tarım Uygulamalarında Yenilikçi Yaklaşımlar. ISBN: 978-625-8007-32-9, s: 594, Ankara Pdf

4. Osmanoğlu, A., Akbulut, E., 2022. Bingöl Merkez İlçe ve Köylerinde Yetişen Dut Genotiplerinin Seleksiyonu, Bahçe Bitkileri Faaliyetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar-2. ISBN: 978-625-8246-36-0, s: 446, Ankara Pdf

5. Osmanoğlu, A., Bukebudraç, B., 2023. Bingöl İlinde Yetişen Dut Genotiplerinin Bazı Meyve Özellikleri ile Çeliklerinin Köklendirilmesi, Bahçe Bitkileri Faaliyetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar-3, ISBN: 978-625-367-497-7, s: 348, Ankara Pdf

 

1. 2013-1-TR1-LEO02-50960 proje kapsamında yurtdışı eğitimine katılım, Mayıs-2014, Berlin, Almanya. 

Diğer