ÖMER BUDAK

ÖMER BUDAK

Unvan ENSTİTÜ SEKRETERİ VEKİLİ
Birim KIRAAT İLMİ ENSTİTÜSÜ
E-mail obudak@bingol.edu.tr
Dahili No Enstitü-5011-Rektörlük-5657
Oda No Enstitüler Binası-1/11

1984 yılında Bingöl’de doğdu. İlk, orta ve liseyi Bingöl’de okudu. 2011 yılında Anadolu Üniversitesi  Halkla İlişkiler ve Tanıtım, 2013 yılında ise Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde mezun oldu. Kamu görevine 2007 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında başladı. İki yıl burada çalıştıktan sonra, 2009 yılında kurumlar arası geçişle Bingöl Üniversitesi’ne naklen atandı. Sırasıyla 7 yıl Personel Daire Başkanlığı’nda, 4 yıl Rektörlük Özel Kalem Müdürlüğü’nde, 2 yıl Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde görev yaptı. 03.03.2022 tarihinde vekâletten Kıraat İlmi Enstitüsü Sekreterliğine görevlendirildi ve halen bu görevi yürütmektedir. Evli bir kız çocuğu babasıdır.

-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM-(2011)

-ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ-(2013)