KEMAL KIRANŞAN

Doç. Dr. KEMAL KIRANŞAN

Unvan DOÇENT
Birim ENERJİ, ÇEVRE VE DOĞAL AFET ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / COĞRAFYA
E-mail kkiransan@bingol.edu.tr
Dahili No 5728
Oda No DZ-9

Lisans : Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya: 2002

Yüksek Lisans : Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bilim Dalı Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı: 2009-2012

Doktora: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bilim Dalı Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı: 2012-2017

Araştırma Görevlisi: 25.08. 2011-  25.01.2018

Yrd. Doç. Dr. : 25.01.2018-13.11.2023

Doç. Dr. 13.11.2023

 2002-2011 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda Sınıf Öğretmeni, Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yaptı.

2017-2018 GÜZ DÖNEMİ 2017-2018 BAHAR DÖNEMİ
COĞ 113- MİNERALLER ve KAYAÇLAR -I COĞ 116- MİNERALLER ve KAYAÇLAR -II
  COĞ  102- TÜRKİYE COĞRAFYASINA GİRİŞ

 

A. SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. AKBAYRAM, K., BAYRAK, E., PAMUK, E., ÖZER, Ç., KIRANŞAN, K., VAROLGÜNEŞ, S., (2022), Dynamic sub‑surface characteristic and the active faults of the Genç District locating over the Bingöl Seismic Gap of the East Anatolian Fault Zone, Eastern Turkey, Natural Hazards https://doi.org/10.1007/s11069-022-05414-8 

 

B. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. AVCİ, V., KIRANŞAN, K., 2016, Açıkgüney-Kiğı (Bingöl) Depremi ve Sonuçları, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı:46, Sayfa: 272-284. Full Text Online (PDF)

2. ŞENGÜN, M. T., KIRANŞAN, K., 2016, Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzası'nın İklim Özellikleri, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 6, Cilt: 6, Sayı: 12. Full Text (PDF)

3. KIRANŞAN, K., ŞENGÜN, M.T., 2016, Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzası'nda Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 35, Sayfa: 479-491. Full Text Online (PDF)

4. AVCİ, V., KIRANŞAN, K., 2017, Darköprü Deresi Havzası (Bingöl)'nda Tektonik Etkinin Morfometrik Yöntemlerle Belirlenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 48, Sayfa: 270-284. Full Text Online (PDF)

5. KIRANŞAN, K., ŞENGÜN, M.T., 2017, Karahasan Lav Tüneli'nde (Muş-Malazgirt) Buz Oluşumları, ZfWT Vol. 9, No. 2, 165-181. Full Text Online (PDF)

6. KIRANŞAN, K., ŞENGÜN, M.T., 2017, Bulanık-Malazgirt Havzası'nın (Muş) Hidrografik Özellikleri, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Cilt: 7, Sayı: 14, Sayfa: 149-182. Full Text Online (PDF)

7. AVCİ, V., ESEN, F., KIRANŞAN, K., 2018, Bingöl İlinin Fiziki Coğrafya Özellikleri, Bingöl Üniversitesi Bingöl Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2, Bingöl.

8. KIRANŞAN, K., 2020, Landsat 8 Oli Uydu Görüntüleri ve Gölgeli Rölyef Verileri İle Doğu Anadolu Fay Zonu (Bingöl-Karlıova Arası)'nun Çizgiselliklerinin Belirlenmesi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 35, https://doi.org/10.14520/adyusbd.609827

9. KIRANŞAN, K., 2021, SRTM DEM ve Landsat 7 ETM Verileri ile Bingöl-Karlıova Arası Doğu Anadolu Fay Zonu'nda Çizgisellik Analizleri, Doğu Coğrafya Dergisi Aralık-2021, Yıl: 26, Sayı: 46, Sayfa: 143-158 DOİ: https://doi.org/ 10.17295/ataunidcd.941305

10. KIRANŞAN, K., AKBAYRAM, K., AVCİ, V., 2021, Bingöl havzası ve çevresinde aktif tektonizmanın jeomorfolojik yapı üzerindeki etkileri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 12(3), 1110-1129. 

11. KIRANŞAN, K., 2022,  Ergani İlçesinin Jeopark Potansiyeli. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(1), 226- 248. https://doi.org/10.29029/busbed.1034637

1. ŞENGÜN, M.T., KIRANŞAN, K., Çöl Tozlarının Türkiye’de Doğal ve Beşeri Ortam Üzerine Etkisi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 2, Sayfa: 1-15, Elazığ, 2012. Full Text (PDF)

2.ŞENGÜN, M.T., KIRANŞAN, K., Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerini Etkileyen Çöl Tozlarının Kaynak Alanları ve Tane Boyu Analizleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi, Sayı 25, Sayfa 14-30, İstanbul, 2012. Full Text (PDF)

3. ŞENGÜN, M.T., KIRANŞAN, K., Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Çöl Tozlarının Hava Kalitesi Üzerine Etkisi, Türk Coğrafya Dergisi, Sayı: 59, Sayfa: 59-68, 2013, İstanbul. Full Text Online (PDF)

4. KILIÇ, Ö., YILDIRIMLI, Ş., KIRANŞAN, K., 2017, Yüzenadalar (Bingöl-Solhan) Çevresinin Fulorası, OT Sistematik Botanik Dergisi 24, 2, 117-155, 2017-ISSN 1300-2953. Full Text Online (PDF)

1.ŞENGÜN, M.T., KIRANŞAN, K., “The Effect of The Sahara Desert Dusts Upon Mediterranean Basin (Sahra Çölü Tozlarının Akdeniz Havzasına Etkisi), 3rd International Geography Symposium - GEOMED 2013, Symposium Proceedings, ISBN: 978-605-62253-8-3, Antalya Full Text Online (PDF)

2. ŞENGÜN, M.T., KIRANŞAN, K., 2016, Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzası’nda Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımının Zamansal Değişimi, Coğrafyacılar Derneği Uluslar arası Kongresi, Balıkesir.

3.AVCİ, V., KIRANŞAN, K., 2016, 03.12.2015 Açıkgüney (Kiğı-Bingöl) Depremi, VII. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, Sayfa: 83, İstanbul. Abstract (PDF)

4. KIRANŞAN, K., ŞENGÜN, M.T., 2017, Bilinmeyen Bir Doğal Anıt: Karahasan (Malazgirt-Muş) Lav Tüneli ve Buz Mağarası, Uluslararası Katılımlı 70.Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, Sayfa: 238-239, 10-14 Nisan 2017, ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Ankara. Abstract (PDF)

5. AVCİ, V., KIRANŞAN, K., 2017, Ender Rastlanan Jeomorfolojik Bir Miras: Oğuldere (Bingöl) Volkanik Gaz Tüpleri (A Rare Geomorphological Inheritance: Volcanic Gas Segregation Pipes In Oğuldere (Bingöl), Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Elazığ,

6. AVCİ, V., KIRANŞAN, K., 2017, 13-14 Nisan 2017 Bingöl Sel-Taşkın Felaketi, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu, 12-14 Ekim 2017, Elazığ.

7. AVCİ, V., ESEN, F., KIRANŞAN, K., 2017, Investigatıon of Tectonic effects in Yedisu Basin By Morphometric Analyses, Internatinal Symposıum on GIS Applıcatıons ın Geography&Geoscıences. 18-21 October 2017, Çanakkale.

8. ESEN, F., AVCI, V., KIRANŞAN, K., 2017, Determining of Risk Area for Forest Fire of Kahramanmaras Province with Geographical Information Systems (GIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP), International Symposium on GIS Aplications in Geography and Geosciences, 18-21 October 2017, Çanakkale.

9. KIRANŞAN, K., ŞENGÜN, M.T., (2017). DETERMINATION OF TECTONIC EFFECTS İN BULANIK-MALAZGİRT BASİN (MUŞ) BY GEOMORPHOMETRIC METHODS. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON GIS APPLICATIONS IN GEOGRAPHY GEOSCIENCES.

10. KIRANŞAN, K., ŞENGÜN, M.T., (2017). BULANIK-MALAZGİRT HAVZASI ve YAKIN ÇEVRESİNDE (MUŞ) KAYNAK SULARI ve KAYNAK TUZLALARININ OLUŞUMUNDA ETKİLİ OLAN COĞRAFİ FAKTÖRLER. ULUSLARARASI JEOMORFOLOJİ SEMPOZYUMU 2017.

11. TONBUL, S., KIRANŞAN, K., 2017, DOĞU ANADOLU NEOJEN KALDERALARI. Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu,47-57.

12. KIRANŞAN, K., AVCİ, V., 2018, Bingöl Havzası Yakın Çevresinin Tektonik Özellikleri ve Depremselliği, Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, Sayfa: 108, İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye, Abstract (PDF)

13. KIRANŞAN, K., ŞENGÜN, M. T., 2018, Türkiye'de Toz Taşınımına Kaynak Oluşturan Sahalar, Sayfa: 62, İstanbul Teknik Üniversitesi-Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul / Türkiye, Abstract (PDF)

14. KIRANŞAN, K., 2019, Landsat 7 ETM Uydu Görüntüleri Kullanarak Otomatik Yöntemlerle Bingöl-Karlıova Arası Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ)’nun Çizgiselliklerinin Belirlenmesi, Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu 2019 Bildiriler Kitabı.

15. KIRANŞAN, K., ŞENGÜN, M.T., 2019, Bulanık-Malazgirt Havzası (Muş)'nın Jeomorfolojik Özellikleri, 1. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi Bildiriler Kitabı.

1. ŞENGÜN, M.T., KIRANŞAN, K., 2010. Türkiye'yi Etkileyen Çöl Tozları, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu 2010 (Prof. Dr. Oğuz EROL Onuruna), 11-13 Ekim Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sayfa: 367-379, Afyonkarahisar. Full Text (PDF)

2. ŞENGÜN, M.T., KIRANŞAN, K., 2011, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Hava Kalitesinde Çöl Tozlarının Zamansal ve Mekansal Değişimi, X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi (04-07 Ekim 2011) Sayfa 15, ÇANAKKALE.  Abstract (PDF)

3. KIRANŞAN, K., ŞENGÜN, M.T., 2012, “Türkiye’yi Etkileyen Çöl Tozlarının Kaynak Bölgeleri, 1. Ulusal Coğrafya Sempozyumu (28-30Mayıs 2012), Sayfa 769-779, Erzurum.

4. ŞENGÜN, M.T., KIRANŞAN, K., 2012, Türkiye’de Topografyanın Çöl Tozlarının Hareketi Üzerine Etkisi, 3. Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu (4-6 Ekim 2012), Sayfa:29, Hatay. Full Text (PDF)

5. KIRANŞAN, K., ŞENGÜN, M.T., Bingöl İli Jeotermal Kaynakları, Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler Kitabı , 19-21 Haziran 2013, Fatih Üniversitesi, İstanbul. Full Text (PDF)

6. ŞENGÜN,  M.T., KIRANŞAN, K., 2015, Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzası’nın Tektonik Özellikleri ve Depremselliği, Ulusal Jeomorfoloji Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Sayfa: 98-116, Samsun.

7. AVCİ, V., KIRANŞAN, K., 2016, Darköprü Deresi (Bingöl) Havzası'nda Tektonik Etkinin Morfometrik Analizlerle Belirlenmesi, Aktif Tektonik Araştırma Grubu 20. Toplantısı Bildiri Özetleri, Sayfa: 20, 13-15 Ekim 2016, Denizli. Abstract (PDF)

8. KIRANŞAN, K., ŞENGÜN, M.T., 2017, Bulanık-Malazgirt Havzası (Muş)'nda Drenaj Ağı ile Yapısal Morfoloji ve Tektonik Arasındaki İlişkiler, Jeomorfoloji Derneği Fiziki Coğrafya Araştırmaları (FCAR) Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu Bildiri Özetleri, Sayfa: 26, 19-21 Mayıs 2017, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Balıkesir.

1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Çöl Kaynaklı Tozlar ve Çevresel Etkileri, FÜBAP Projesi, Proje No: İSBF.11.08, (2010-2012) (Araştırmacı)

2. Bulanık-Malazgirt (Muş) Havzası'nın Fiziki Coğrafyası, FÜBAP Projesi, Proje No: İSBF.11.03, 2015- 2017 (Araştırmacı)

3. Bingöl Merkez ilçe İçin Deprem, Heyelan ve Sel-Taşkın Duyarlılık Analizleri, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BÜBAP), Proje No:  BAP-FEF.2017.00.009, 2017-2018 (Araştırmacı).

4. Bingöl İli Merkez, Yayladere, Kiğı, Adaklı ve Yedisu İlçeleri Yüzey Araştırması, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, (2019-2020) (Araştırmacı).

5. Uzaktan Algılama Yöntemleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bingöl Havzası ve Çevresinin Tektonik Özelliklerinin Belirlenmesi, Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BÜBAP), BAP-FEF.2019.00.004 (2019-2021) (Yürütücü).

6. Doğu Anadolu Fay Zonu Üzerindeki Bingöl Sismik Boşluğu'nun Fay Yapısı Ile Bingöl İli Merkez İlçesi'Nin Yerel Zemin Etkilerinin Araştırılarak Sahaya Özel Sismik Tehlike Analizinin Yapılması, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 121Y406, (2022- Devam ediyor) (Araştırmacı).

 

 

 

Kitaplar:

1. ŞENGÜN, M.T. KIRANŞAN, K., 2012, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Çöl Kaynaklı Tozlar ve Genel Çevresel Etkileri, İlhan Ofset Matba, Elazığ. Abstract (PDF)

Uluslararası Kitaplarda Bölüm Yazarlığı :

1. ŞENGÜN, M.T., KIRANŞAN, K., Sahara Desert Dust In The Mediterranean Basin, THE SCIENCE AND EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY IN TURKEY, Volume 2, p. 600-614, St. Kliment Ohridski University Press Sofia • 2013. Full Text (PDF)

Kurslar:

1. Kuvaterner Bilimi Lisansüstü Yaz Okulu, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 18-23 Haziran 2012, Ankara.

Çalıştaylar:

1. I. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı ve Proje Yarışması, 24-25 Nisan 2014, Ankara

2. Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı (Sedimanter Havzalar, Dolguları ve Stratigrafileri), 22-25 Eylül 2016, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi.

3. Aktif Tektonik Araştırma Grubu 20. Toplantısı, 13-15 Ekim 2016, Denizli Pamukkale Üniversitesi.

4. Jeomorfoloji Derneği Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu (FCAR-2017), 19-21 Mayıs 2017, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Balıkesir.

5.  Sedimantoloji Çalışma Grubu ve Türkiye Stratigrafi Komitesi Ortak Çalıştayı, 2017, Rize

1. Darköprü Deresi (Bingöl) Havzası'nda Tektonik Etkinin Morfometrik Analizlerle Belirlenmesi Başlıklı Bildiri İle Aktif Tektonik Araştırma Grubu (Atag) 20. Toplantısı En İyi Sözlü Bildiri Ödülü, 13-15 Ekim 2016 Denizli.