FATIMATÜZZEHRA YAŞAR

Dr. Öğr. Üyesi FATIMATÜZZEHRA YAŞAR

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
E-mail fyasar@bingol.edu.tr
Dahili No 5537
Oda No D1/24

Liseyi Antalya Aksu Anadolu Öğretmen Lisesinde 2005 yılında tamamlayıp, aynı yıl Marmara Üniversitesi'ne yerleştim; oradan da 2010 yılında mezun oldum. 2011 yılında yüksek lisansa Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde başladım ve 2014 yılında mezun oldum. 2015 yılında da yine aynı üniversitenin doktora programına başladım.2020 yılında doktorayı tamamladım.

LİSANS MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2005-2010
Y.LİSANS ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2011-2014
DOKTORA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2015-2020

 

Din Felsefesi

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2014 YDS: 68.75 

Yaşar, Fatımatüzzehra, "Dinî Bilginin İmkânı Bağlamında İmajist Bilgi", Kilitbahir, Sayı:18, 2021, 101-126.

Yaşar, Fatımatüzzehra, İletişim Felsefesi Bağlamında Dinî Bilgi, Ed: Ruhattin Yazoğlu, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2021.

Yaşar, Fatımatüzzehra, "Dinî, Ahlâki ve Sanatsal Bilgi Savunusu: Bilgi ve Hiyerarşisi", Ed: M. Sait Uzundağ, Nurullah Agitoğlu, Arslan Karaoğlan, İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Gece Kitaplığı, Ankara, 2021, 55-72. 

Mürsel, Cengiz, Şirvan'ın İslamlaşması, Ed: Fatımatüzzehra Yaşar, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2021.