BİLAL BAĞIŞ

Dr. Öğr. Üyesi BİLAL BAĞIŞ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
E-mail bbagis@bingol.edu.tr
Dahili No 1741
Oda No C1-20

Dr. Bagis, was born in Bingol in 1984. He has a multidisciplinary B.Sc. (combining engineering with a business degree) from ITU (2006), a theoretically focused M.A. in Economics from Sabanci University (2009) and a Ph.D. degree in Economics from the University of California (2014). Dr. Bagis is grateful to the Turkish Government, Tubitak, UC Regents, Fulbright, TEV, ITU and Sabanci University for all the awards, scholarships and financial support they have provided throughout his education. He has had Asst. Prof., lecturer, consultant, strategist and teaching assistant experiences both in Turkey and the USA; as well as internships at the Turkish Central Bank, various other private Turkish banks, and an airline company. His research interests lie in international finance, economic policies, monetary economics, and macroeconomics. He has taught various graduate and undergraduate level Economics, Math and Finance courses at prominent universities (including Sabanci University in Turkey and UC Berkeley in the USA). Since his return back to academia, in 2015, he has had numerous domestic and international presentations and publications.

Leave Of Absence (LoA)

B.S. - Istanbul Technical University - 2006

M.A. - Sabanci University               - 2009

M.A. - University of California          - 2010

PhD. - University of California          - 2014

        

2017-2018 arası Bingöl Üzerine bazı Çalışmalar & Katkılar / Work on Bingöl and Contributions (in Turkish)​

 • Üniversitenin ilk Tübitak destekli akademik aktivitesi,
 • Üniversitenin ve şehrin ilk (doğrudan yurtdışı destekli) uluslararası sertifika ve eğitim programı,
 • Ekonometri Çalıştayı,
 • Yerel Kalkınma Çalıştayı,
 • Fakültenin ilk haftalık ekonomi-finans üzerine konuşmalar/seminer serisi (EkoFin),
 • Fakültenin ilk akademik dergisi,
 • Fakültenin ilk ücretsiz akademik İngilizce pratik saatleri,
 • Bakanlık destekli program ile lisans öğrencileri için ortak İngilizce programı,
 • İktisat bölümünün reforme edilmesi (Ders dışı akademik faaliyetler, Türkçe ve İngilizce tanıtım broşürleri, yeni dersler, syllabus uygulaması, websitesi, iletişim adresleri, iki dilde bologna sitesi vb.),
 • İİH (İİF) lisansüstü programının sıfırdan oturtulması (Ders dışı akademik faaliyetler, ders programı, syllabus uygulaması, yeni dersler, websitesi, iletişim adresleri, iki dilde bologna sitesi vb.),
 • Yeni uluslararası anlaşmalar (Univ. of Lodz örneği),
 • Fakültenin ilk çalışma tebliğleri uygulaması,
 • Fakültenin akademik çalışmalar için ilk bilimsel kurulu,
 • Üniversitede güncel ekonomik konularda resmi konferanslar,
 • Eğitim-öğretimde dijital dönüşüm üzerine uygulamalar,
 • Lisans öğrencileri için teknik geziler düzenlenmesi,
 • Kapsamlı çalıştay raporu ile ilin ekonomik sorunlarının ortaya koyulması,
 • Bingöl ekonomisi üzerine yayınlanmış  kitaplar,
 • Bingöl ekonomisi üzerine yayınlanmış makaleler,
 • Bingöl ekonomisi üzerine tebliğler,
 • Pilot üniversite kuruluş aşamasına dek teknik geziler, toplantılar ve 4 farklı proje önerisi (yaklaşık %10) ile destek,
 • IPA-2 projesi (üniversite, kalkınma ajansı ve arıcılar birliği ortaklığı) hazırlanmasında aktif destek,
 • Yerel ve ulusal medya ile il ve bölge ekonomisini ilgilendiren konularda röportajlar,
 • Bağış, B. (2017). "Bal Borsası İçin Bir Model Önerisi”, Apimondia (45th IAC – 2017),
 • Bağış, B. ve Akbakay, Z. (2017). "Arıcılık ve Bal Üretiminin Bingöl İli ve Bölge Ekonomisi İçin Önemi”, Apimondia (45th IAC – 2017),
 • Bağış, Bilal (2017) “İl Ekonomisinin Dönüşüm Zamanı...” Retrieved from http://bingolgazetesi.com.tr/haber-il-ekonomisinin-donusum-zamani-89396.html (2017, Şubat 3).
 • Bağış, Bilal, “Bingöl Bal Borsası ve Lisanslı Depoculuk Projesi”, Bingöl PILOT University Project (resmi başvuru yapıldı - 2017),
 • Bağış, Bilal, "BEAM (Bingöl Ekonomik Araştırmalar Merkezi)" - (Üniversite PİKOM'un talebi ile resmi ön proje başvurusu yapıldı; PİKOM ve Üniversitedeki tüm proje ortakları ile paylaşıldı - 2017),
 • Fakültenin ilk kapsamlı kongresi için resmi başvuru tamamlandı (Founder & Coordinator at “International Local Development Congress (Uluslararası Yerel Kalkınma Kongresi)”, 2019 (resmi başvuru yapıldı - 2018),
 • Yeni çalıştaylar iiçn resmi başvurular tamamlandı (2018),
 • Pioneered a number of firsts at the BU FEASs: first academic journal, first workshop, first conference, first weekly seminar series, first free English support courses, etc.