ABDULLAH GÜLLER

Dr. Öğr. Üyesi ABDULLAH GÜLLER

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA
E-mail aguller@bingol.edu.tr
Dahili No 5437
Oda No A1-33

ÖZGEŞMİŞ

 

      1. Adı Soyadı: Abdullah GÜLLER

2. Doğum Tarihi          : 1977

3. Unvanı                      : Dr. Öğr. Üyesi

4. Öğrenim Durumu   : Doktora

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji

Dumlupınar Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Biyoloji

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2002

Doktora 

Biyoloji

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

2015

 

 

5.      Çalıştığı Kurum        : Bingöl Üniversitesi

5.      Akademik Unvanlar:

                                 Yardımcı Doçentlik Tarihi: 02.07.2018

                    Doçentlik Tarihi            :       

                                 Profesörlük Tarihi        :

 

6. Yayınlar

6.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

MUSTAFA USTA, HİKMET MURAT SİPAHİOĞLU,ABDULLAH GÜLLER. 2020. Incidence and Molecular Characterisations of Viruses Infecting Wheat in Eastern Anatolia (Turkey). Fresenius Environmental Bulletin. vol. 29, pp. 7257–7266.

MUSTAFA USTA, ABDULLAH GÜLLER,ABİDİN GÜNAY. 2020. The molecular characterization of the coat protein sequence and differentiation of CMV- subgroup I on tobacco from native flora in Turkey. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. vol. 48, no. 2, pp. 523–534

ABDULLAH GÜLLER, HİKMET MURAT SİPAHİOĞLU, MUSTAFA USTA,EMRE DEMİRER DURAK. 2018. Antiviral and Antifungal Activity of Biologically Active Recombinant Bouganin Protein from Bougainvillea spectabilis Willd. JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI. vol. 24, no. 2, pp. 227–237

MUSTAFA USTA, ABDULLAH GÜLLER, HİKMET MURAT SİPAHİOĞLU. 2018. Molecular Analysis of ’Candidatus Phytoplasma trifolii’ and ’Candidatus Phytoplasma solani’ Associated with Phytoplasma Diseases of Tomato (PDT) in Turkey. INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY. vol. 20, no. 9, pp. 1991–1996

HİKMET MURAT SİPAHİOĞLU, İLHAN KAYA,MUSTAFA USTA, MURAT ÜNAL, DİLEK ÖZCAN, MERYEM ÖZER DİLMEN, ABDULLAH GÜLLER, VICENTE PALLAS. 2017. Pokeweed (Phytolacca americana L.) antiviral protein inhibits Zucchini yellow mosaic virus infection in a dose-dependent manner in squash plants. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. vol. 41, pp. 256–262

ŞEVKET ALP, MUSTAFA USTA, HİKMET MURAT SİPAHİOĞLU, ABDULLAH GÜLLER. 2016. First report of “Candidatus Phytoplasma solani” on a new host marigold (Tagetes erecta L.). Agriculture and Forestry, vol. 40, no. 3, pp. 311–318

6.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

M. USTA and A. GÜLLER, “Molecular Characterization of the Coat Protein Genome of Alfalfa Mosaic Virus  AMV  Isolates from Alfalfa in Van Province,” Journal of the Institute of Science and Technology, vol. 10, no. 4, pp. 2366–2377, Jul. 2020.

A. GÜLLER and M. USTA, “Stolbur and Clover Proliferation Phytoplasma Infections in Tomato from Bingöl Province  Turkey,” Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 4, pp. 855–866, Sep. 2020.

A. GÜLLER and M. USTA, “Occurrence of Cucumber mosaic cucumovirus and Watermelon mosaic potyvirus on Melon exhibiting viral symptoms in Bingöl province of Turkey and Their Phylogenetic Affinities,” Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 4, pp. 948–958, Oct. 2020.

M. USTA and A. GÜLLER, “Molecular Characterization of Polyprotein genes of Two BCMV  Bean common mosaic potyvirus  isolates in Antalya  Turkey  and Their Genomic Divergence,” TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES, vol. 7, no. 2, pp. 411–419, Feb. 2020.

M. USTA and A. GÜLLER, “Detection and Molecular Characterization of  Candidatus Phytoplasma Trifolii  a Member of the Clover Proliferation Grup  Infecting Tomato Plants from Iğdır Province in Turkey,” Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol. 8, no. 12, pp. 2533–2540, Nov. 2020.

A. GÜLLER and M. USTA, “Occurrence and Characterization of Coat Protein Gene of Zucchini yellow mosaic potyvirus  ZYMV  Isolate Infecting Pumpkin  Cucurbita pepo L  in Bingol Province  Turkey ,” TURKISH JOURNAL of  AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES, vol. 6, no. 4, pp. 798–807, Sep. 2019.

N. O. HASSAN, M. USTA, M. A. M. EMAD, and A. GÜLLER, “The incidence of Barley Yellow Dwarf Viruses  BYDVs  in Wheat Crops in Diyarbakir  Turkey  and Sequence Characterization of BYDV PAV,” YYU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol. 28, pp. 140–149, Dec. 2018.

M. USTA, A. GÜLLER, and H. M. SİPAHİOĞLU, “Detection and Characterization of two Phytoplasma lineages on Cucumber  Cucumis sativus L  with Same Symptomatology based on Virtual RFLP and Nucleotide Sequence Analysis of 16S rDNA,” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, vol. 27, no. 3, pp. 299–308, Jan. 2017.

6.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

M. USTA, A. GÜLLER, and H. M. SİPAHİOĞLU, “Detection and Characterization of two Phytoplasma lineages on Cucumber  Cucumis sativus L  with Same Symptomatology based on Virtual RFLP and Nucleotide Sequence Analysis of 16S rDNA,” presented at the International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), NEVŞEHİR, 2017.

A. GÜLLER and M. USTA, “VAN İLİNDE FASULYE BİTKİSİNDEN İZOLE EDİLEN FASULYE ADİ MOZAİK VİRÜS İZOLATININ  Bean common mosaic potyvirus  BCMV  KILIF PROTEİN GENİNİN KLONLANMASI VE MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU,” presented at the 1. Anadolu Uluslararası Multidisipliner ÇalışmalarKongresi, Diyarbakır, 2018.

MUSTAFA USTA, and ABDULLAH GÜLLER. MOLECULAR CHARACTERIZATION of PARTIAL COAT PROTEIN GENE OF POTATO Y VIRUS ISOLATES (Potato Virus Y, PVY) ISOLATED FROM POTATO PLANTS in ANTALYA. 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY AND RURAL DEVELOPMENT. 2019.

M. USTA, A. GÜLLER, and H. M. SİPAHİOĞLU, “Molecular Characterzation of Coat Protein Gene of Two Watermelon mosaic potyvirus Isolates Infecting Muskmelon at Van Province  Turkey ,” presented at the 1st. INTERNATIONAL GAP AGRICULTURE  LIVESTOCK CONGRESS, ŞANLIURFA, 2018.

A. GÜLLER, H. M. SİPAHİOĞLU, M. USTA, and E. DEMİRER DURAK, “Antiviral and Antimicrobial Activitiy of Biologically Active Recombinant Bouganin Protein from Bougainvillea spectabilis Willd,” presented at the International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, 2017.

H. M. SİPAHİOĞLU et al., “Pokeweed  Phytolacca americana  antiviral protein inhibits Zucchini yellow mosaic virus infection in a dose dependent manner in squash plants,” presented at the International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey)., NEVŞEHİR, 2017.

M. USTA, A. GÜLLER, and H. M. SİPAHİOĞLU, “TÜRKİYE DE  Canditatus Phytoplazma trifolii  İÇİN YENİ BİR KONUKÇU OLAN ARMUT  Pyrus communis L  TAKİ İZOLATLARININ MOLEKÜLER KARAKTERİZASYONU,” presented at the I. INTERNATIONAL IĞDIR CONGRESSON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, IĞDIR, 2018.

N. O. HASSAN, M. USTA, E. M AL MAAROOF, and A. GÜLLER, “Investigation and Molecular Characterizatıon of Barley Yellow Dwarf Viruses in Wheat Fields  Triticum aestivum L  of Diyarbakır Province By Multiplex RT  PCR,” presented at the I. International Agricultural Science Congress, VAN, 2018.

M. USTA, H. M. SİPAHİOĞLU, and A. GÜLLER, “Doğu Anadolu Bölgesi nde Buğday Üretim Alanlarındaki Bazı Buğday Virüslerinin Multipleks RT PCR Yöntemi İle Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu,” presented at the Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, 2016.

M. USTA, A. GÜLLER, and H. M. SİPAHİOĞLU, “Characterization and Identification of Important Phytoplasma Diseases in Solanacea Family in Van Province,” presented at the II. International Iğdır Symposium, Iğdır, 2017.

Ş. ALP, M. USTA, H. M. SİPAHİOĞLU, and A. GÜLLER, “Candidatus Phytoplasma solani için Yeni Bir Konukçu  Kadife Çiçeği  Tagetes erecta L  ,” presented at the Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, KONYA, 2016.

6. 4. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümleri

1. TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARSÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE BİYOÇEŞİTLİLİK

Bölüm Adı: PROPOLİS EKSTRAKLARININ ANTİBAKTERİYEL VEANTİPROTOZOAL ETKİLERİ, GÜLLER ABDULLAH,ÇAKAR GÖZDENUR, Yayın Yeri:İKSAD, Editör:Prof. Dr. Kağan KÖKTEN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:546, ISBN:978-625-7687-38-6, Bölüm Sayfaları:489 -516. 2020.

2. TARIMDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARSÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE BİYOÇEŞİTLİLİK

Bölüm Adı:RİBOZOM İNAKTİVE EDEN PROTEİNLERİN (RIP) ANTİİNSEKTİDALKULLANIM OLANAKLARI, GÜLLER ABDULLAH,kurt zeynelabidin, Yayın Yeri:İKSAD, Editör:Prof. Dr. Kağan KÖKTEN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:546, ISBN:978-625-7687-38-6, Bölüm Sayfaları:280 -307. 2020.

3. Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar

Bölüm Adı: RİBOZOM İNAKTİVE EDEN PROTEİNLER (RIP) VE ANTİFİTOPATOJENİK KULLANIMI, GÜLLER ABDULLAH,USTA MUSTAFA, Yayın Yeri:Ivpe Cetinje, Montenegro, Editör:Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:184, ISBN:978-9940-46-020-4, Bölüm Sayfaları:1 -184. 2020.

7. İdari Görevler: Dekan Yardımcısı (2020- )

8. Son iki yılda verdiğiniz lisans düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2019-2020

Güz

VİROLOJİ

2

2

20

FİTOBAKTERİYOLOJİ

2

2

15

BİTKİ HASTALIKLARI I

3

2

17

MESLEKİ UYGULAMA I

0

4

15

Bahar

FİTOPATOLOJİ

2

2

22

MİKOLOJİ

2

2

25

MESLEKİ UYGULAMA II

0

4

20

2020-2021

Bahar

VİROLOJİ

2

2

22

FİTOBAKTERİYOLOJİ

2

2

19

BİTKİ HASTALIKLARI I

3

2

20

MESLEKİ UYGULAMA I

0

4

5

Güz

FİTOPATOLOJİ

2

2

22

BİTKİ HASTALIKLARI EPİDEMİYOLOJİSİ

2

0

18

MİKOLOJİ

2

2

19

MESLEKİ UYGULAMA II

0

4

6

9- Son iki yılda verdiği lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2019-2020

Bahar

Bakteriyel Arı Hastalıkları ve Mücadelesi

3

0

2

Fungal, Viral ve Protozoon Arı Hastalıkları ve Mücadelesi

3

0

3

Güz

Bakteriyel Arı Hastalıkları ve Mücadelesi

3

0

2

Fungal, Viral ve Protozoon Arı Hastalıkları ve Mücadelesi

3

0

3

2020-2021

Bahar

 

Bakteriyel Arı Hastalıkları ve Mücadelesi

3

0

2

Fungal, Viral ve Protozoon Arı Hastalıkları ve Mücadelesi

3

0

3

Güz

 

Bakteriyel Arı Hastalıkları ve Mücadelesi

3

0

2

Fungal, Viral ve Protozoon Arı Hastalıkları ve Mücadelesi

3

0

3

 

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Doktora

2015

Türkiye

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Yüksek Lisans

2002

Türkiye

Dumlupınar Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji Bölümü

Lisans

1999

 

Yüksek Lisans Tezinin Başlığı

Kuraklık ve Tuz Stresine Maruz Bırakılan Mısır (Zea mays L.), Buğday (Triticum aestivum L.) ve Ayçiçeği (Helianthus annus L.) Bitkilerinde Sitokinin Tayini

Yüksek Lisans Danışmanının Adı Soyadı

Prof. Dr. Peyami BATTAL (Biyoloij/ BOTANİK)

Doktora Tezinin Başlığı

Begonvil (Bougainvillea spectabilis Willd.) Bitkisindeki Boganin Protein Geninin Klonlanması, Bakteriyel Ekspresyonu, Antiviral ve Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması

Doktora Danışmanının Adı Soyadı

Prof. Dr. Hikmet Murat SİPAHİOĞLU (Bitki Koruma/FİTOPATOLOJİ)

02.07.2018- Dr. Öğr. Üye. Abdullah GÜLLER

08.10.1999- 02.07.2018     Milli Eğitim Bakanlığı (Öğretmenlik)

Bitki Hastalıkları I

Bitki Hastalıkları II

Fitopatoloji

Mikoloji

Viroloji

Bitki Hastalıkları Epidemiyolojisi

Fitobakteriyoloji

Bakteriyel Arı Hastalıkları ve Mücadelesi

Fungal. Viral ve Protozoon Arı Hastalıkları ve Mücadelesi

Güller A., Sipahioğlu H.M., Usta M., Durak E.D. 2018. Antiviral and Antifungal Activity of Biologically Active Recombinant Bouganin Protein from Bougainvillea spectabilis Willd. Tar. Bil. Der.- Journal of Agricultural Sciences. 24: 227-237.

Sipahioğlu H.M., Kaya İ., Usta M., Ünal M., Özcan D., Özer M., Güller A., Pallas V. 2017. Pokeweed ( Phytolacca americana L.) antiviral protein inhibits Zucchini yellow mosaic virus infection in a dose-dependent manner in squash plants. Turk J Agric For. 41: 256-262.

Usta M, Güller A., Sipahioğlu H.M. 2017. Detection and Characterization of two Phytoplasma lineages on Cucumber (Cucumis sativus L.) with Same Symptomatology based on Virtual RFLP and Nucleotide Sequence Analysis of 16S rDNA. Yyu J Agr Sci. 27(3): 299-308.

Alp, Ş., Usta M., Sipahioğlu HM., Güller A. 2016. First report of “Candidatus Phytoplasma solani” on a new host marigold (Tagetes erecta L.). Turk J Agric For 40: 311-318.

Sipahioğlu H.M., Türkmen Ö., Usta M., Güller A., Seymen M, Paksoy M., Fidan S.. 2015.  Bazı Yerli Çerezlik Kabak Çeşit Adaylarının Zucchini yellow  mosaic  virus’üne Karşı Dayanıklılığının Araştırılması, Selçuk Tar Bil Der, 2(2): 136-143.

Usta M, Güller A., Sipahioğlu H.M. Molecular Characterzation of Coat Protein Gene of Two Watermelon mosaic potyvirus Isolates Infecting Muskmelon at Van Province (Turkey). 1st Internatıonal Gap Agrıculture & Lıvestock Congress. 25-27 Aprıl 2018 Şanlıurfa-Turkey.

Hassan N.O., Usta M, Al- Maaroof E.M., Guller A. Investigation and molecular characterization of barley yellow dwarf viruses in wheat fields (Triticum aestivum L.) Of Diyarbakir province by Multiplex RT- PCR. International Agricultural Science Congress. 09-12 May 2018 Van / TURKEY.

Güller A., Sipahioğlu H.M., Usta M., Durak E.D. Antiviral And Antimicrobial Activitiy Of Biologically Active Recombinant Bouganin Protein From Bougainvillea Spectabilis Willd. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies. 15- 17 Mayıs 2017 - ICAFOF Kapadokya/Türkiye.

Sipahioğlu H.M., Kaya İ., Usta M., Ünal M., Özcan D., Özer M., Güller A., Pallas V. Pokeweed ( Phytolacca americana L.) antiviral protein inhibits Zucchini yellow mosaic virus infection in a dose-dependent manner in squash plants. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences  and Technologies. 15- 17 Mayıs 2017 - ICAFOF Kapadokya/Türkiye.

Usta M, Güller A., Sipahioğlu H.M. Detection and Characterization of two Phytoplasma lineages on Cucumber (Cucumis sativus L.) with Same Symptomatology based on Virtual RFLP and Nucleotide Sequence Analysis of 16S rDNA. International Conference  on Agriculture,  Forest,  Food Sciences  and  Technologies. 15- 17 Mayıs 2017 - ICAFOF Kapadokya/Türkiye.

Usta M, Güller A., Sipahioğlu H.M. Characterization and Identification of Important Phytoplasma Diseases in Solanacea Family in Van Province. II. International Iğdır Symposium. October 9-11, 2017. Iğdır, Turkey)

Usta M, Sipahioğlu HM, Güller A. 2016. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Buğday Üretim Alanlarındaki Bazı Buğday Virüslerinin Multipleks-RT-PCR Yöntemi İle Araştırılması ve Moleküler Karakterizasyonu, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016 Konya, TÜRKİYE.

Alp Ş.,Usta M, Sipahioğlu HM, Güller A. 2016.Candidatus Phytoplasma solani için Yeni Bir Konukçu: Kadife Çiçeği (Tagetes erecta L.) Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016 Konya, TÜRKİYE.