DAVUT EFE

Doç. Dr. DAVUT EFE

Unvan DOÇENT
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA
E-mail defe@bingol.edu.tr
Dahili No 1180
Oda No A1-43
DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans   BİTKİ KORUMA  EGE ÜNİVERSİTESİ  1985
Yüksek Lisans   BİTKİ KORUMA  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  1991
Doktor   BİTKİ KORUMA  ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  1997
       

 

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans   BİTKİ KORUMA EGE ÜNİVERSİTESİ  1985
Yüksek Lisans   BİTKİ KORUMA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  1991
Doktor   BİTKİ KORUMA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  1997
Doçent   BİTKİ KORUMA BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ  2017
Profesör      

Farklı Zamanlarda ve Alanlarda Özel Sektörün Farklı Tarım İşletmelerinde, 

Tarım danışmanlığı (Özel Sektör) Uzman Bitki Korumacı 

Tarımda zararlılara karsı entegre mücadele,

- ENTOMOLOJİ 

- ORGANİK TARIMDA BİTKİ KORUMA UYGULAMALARI

- BİTKİ ZARARLILARI  I

- BİTKİ ZARARLILARI  II

- BİTKİ ZARARLILARI İLE MÜCADELE YÖNTEMLERİ VE İLAÇLARI

- MESLEKİ UYGULAMA

- BİTKİ KORUMA

 

A. Uluslararası (SCI) hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
 1. Bi̇ryol, S , Efe, D , Eski̇, A , Demi̇rbağ, Z , Demi̇r, İ . (2020). Fungal pathogens of Amphimallon solstitiale Linnaeus, 1758 (Coleoptera: Scarabaeidae).Turkish Journal of Entomology , 44 (3) , 375-384 . DOI: 10.16970/entoted.663690.
  full text online
 2. Efe, D. & İ.Karaca 2019. The life table and biology of Cassida rubiginosa fed on Cynara scolymus. Fresenius Environmental Bulletin  Vol. 28; No. 9/2019: 6612-6617. 
  full text online
 3. Z. Bayramoğlu, D. Gençer, H.Muratoğlu, D. Efe, R. Nalcacioğlu, Z. Demirbağ & İ. Demir 2017. Characterization of a nucleopolyhedroviru variant of the gypsy moth, Lymantria dispar( Lepidoptera:Lymantriidae) in Turkey. International Journal of Pest Management. DOI10. 1080/09670874.2017. 1344789. 
  full text online
 4. Efe, D.,  M. S. Özgökçe  and İ.  Karaca 2015 life table characteristics of  Orius minutus (L.) (Hemiptera: Anthocoridae) feeding on Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) at the laboratory conditions. Fresenius Environmental Bulletin  Vol. 24; (11c ): 412-4107.
  full text online
 5. Efe, D. and M. S. Özgökçe  2014. The life table of the lucerne beetle, Gonioctena fornicata (Brüggem) (=Phytodecta fornicatus Brüggem) (Coleoptera, Chrysomelidae) on alfalfa under laboratory conditions. 1. Türk. entomol. derg., 38(1), 3-10.
  full text online
 6. Efe, D. & İ.Karaca, 2013. Life table of  Nabis pseudoferus Rem.(Hemiptera: Nabidae) feding onSpodoptera littoralis Boisd. (Lepidoptera: Noctuidae) under laboratory Conditions. Fresenius Environmental Bulletin  Vol. 22; No. 10 22(10), 2925-2928. 
  full text online
 7. Efe, D. and İ.Çakmak, 2013. Life table parameters and predation of Orius niger Wolff (Hemiptera:Anthocoridae) feeding on two different preys. Türk. entomol. derg., 37 (2): 161-167.
  full text online
 8. Karaca, I., Efe, D. and D. Senal. 2002. Effect of different host plants on the development of predatory insect species Deraeocoris pallens Reuther (Heteroptera: Miridae). Acta Horticulturae, 579: 469-472.
  full text online
 9. Efe, D., A. F. Ozgur. and U. Kersting, 1998. Prey consumption by the predator Deraeocoris pallens Reut. (Heteroptera:Miridae) on six cotton pests. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz.Journal of Plant Diseases and Protection, 105 (5): 256-531.
  full text online

 

 1. Efe, D. ve A. F. Ozgur, 1998. Avcı böcek  Deraeocoris pallens Reut. (Heteroptera: Miridae)'in döl sayısının belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13 (2): 17-26.
  full text online
 1. Efe, D. & İ.Karaca.  Cynara scolymus (Enginar) üzerinde beslenen Cassida rubiginosa’nın biyolojisi ve yaşam çizelgesi. Türkiye VII. Bitki koruma kongresi 14 – 17 Kasım 2018 Muğla. Turkey.
  full text online
 2. S. Biryol, Z. Demirbağ, D. Efe & İ. Demir. Solation of Enthomopathogenic Metarhizium flavoviride from Amhimallon solsstitiale (Coleoptera: Scarabaeidae) and its effect on the Pest. 6 th Entomopathogens and microbial control Congress, Tokat, Turkey 14 – 16 September 2017. 
  full text online
 3. Gözel. U., Gözel. Ç. And Efe. D. Entomopatojen nematodlarin meşe zararlısı Curculio sp. (Linnaeus) (Coleoptera: Curculiondae) üzerindeki etkinlikleri. Türkiye VI Bitki Koruma Kongresi 05 – 08 Eylül 2016 Konya. Turkey.
  full text online
 4. Efe, D., Ozgur. A. F. and E. Sekeroglu, 1998. Seasonal ecology of Deraeocoris pallens Reut. (Hetroptera: Miridae) in cotton. In Book of abstracts World Cotton Research Conference 2, New Frontiers in Cotton Research, Athens, Greece September 6-12 1998, p.172.
  full text online

 

 

 1. Efe, D.ve A. F. Ozgur, 1992. Pamuk tarlasında zararlıların populasyon gelişmesi ve değişik predatörlerle ilişkisinin saptanması. S. 227-238, Türkiye II. entomoloji kongresi (28-31 Ocak 1992, Adana) Bildirileri.
  full text online
 2. Karaca , İ., Efe, D, D. şenal., ve A. F. Ozgur. 1996. Doğu Akdeniz Bölgesi pamuk tarlalarında yaygın olarak kullanılan bazı tarımsal savaş ilaçlarının avcı böcek Deraeocoris pallens Reut. (Heteroptera: Miridae) üzerine etkileri, s. 288-296. Tarım - Çevre ilişkileri sempozyumu (Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı), Mersin üniversitesi, Mühendislik fakültesi, (13-15 Mayıs 1996 Mersin), Bildirileri.
  full text online
 3.  Efe, D., 1996. Çukurova bölgesinde, Balcalı ve Hacıali yörelerinde Pectinophora gossypiella Saund. (Lepidoptera: Gelechidae)'nin populasyon değişimi. . s.470-478, Türkiye 3 Entomoloji Kongresi Kongresi (25-28 Ocak 1994, Ankara), Bildirileri.
  full text online
 4. Efe, D., 1998. Polifag predatör Deraeocoris pallens Reut. (Heteroptera: Miridae)'in Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) (Acarina: Tetranychidae) üzerinde bazı biyolojik parametreleri, s.251- 260.Türkiye XIV Ulusal Biyoloji Kongresi (7-10 Eylül 1998, Samsun), Bildirileri, Cilt III (Moleküler bioloji ve Zooloji Seksiyonu).
  full text online
 5. Efe, D., D. Şenal. ve İ. Karaca, 1998. Ayçiçeği kaplanı Galeatus scrophicus Saund. (Heteroptera: Tingidae) 'un gelişmesi üzerine değişik sıcaklık ve besinlerin etkileri s. 215- 223, Türkiye XIV Ulusal Biyoloji Kongresi (7-10 Eylül 1998, Samsun), Bildirileri, Cilt III (Moleküler bioloji ve Zooloji Seksiyonu).
  full text online
 6. Efe, D. ve A. F. Ozgur, 1999. Adana ili yonca alanlarında bulunan yaprakbitleri ile Coccinellidae ve Syrphidae familyalarına bağlı predatör türlerin populasyon değişimi, s. 309-322, Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi (26-29 Ocak 1999 Adana), Bildirileri.
  full text online
 7. Efe, D. ve A. F. Ozgur, 1999. Yonca tarlasında biçimlerin önemli zararlıların populasyon gelişmesine etkisi. s. 189-194, Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Cilt III. Çayır - Mera Yem Bitkileri ve Yemeklik Tane Baklagiller Seksiyonu, (15-18 Kasım 1999 Adana),. Bildirileri.
  full text online
 8. Efe, D., 1999. Adana ili Karataş ve Balcalı pamuk tarlalarında doğal düşmanlarnın belirlenmesi, s.541- 552, Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi (26-29 Ocak 1999 Adana), Bildirileri.
  full text online
 9. Efe, D., 1999. Pamuk tarlasında polifag predatör Deraeocoris pallens Reut. (Heteroptera: Miridae)'in pamuk beyazsineği Bemisia tabaci Gennadius (Hom.: Aleyrodidae) üzerinde etkinliğinin araştırılması, s. 455- 462, Türkiye 3. Biyolojik Mücadele Kongresi (26-29 Ocak 1999 Adana), Bildirileri.
  full text online
 10. Efe, D. ve I.. Karaca, 2001. Kültürel Önlemlerden “ Biçim Zamanlanmasının” Yoncadaki Zararlı ve Yararlı Böceklere etkisinin Araştırılması”. s 233-244, Türkiye 2. Ekolojik tarım sempozyumu (14-16 Kasım 2001 Antalya), Bildirileri.
  full text online
 Avcı Böcek Deraeocoris pallens Reut. (Heteroptera: Miridae)'in biyolojisi ve pamuk tarlasında populasyon gelişmesi üzerinde araştırmalar. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Adana,75 s.  full text online

(TÜBİTAK- TOGTAG ve Çukurova Üniversitesi araştırma Fonu tarafından Proje olarak desteklenmiştir, 1991-1997)

Doğu Akdeniz Bölgesi pamuk tarlalarında yaygın olarak kullanılan bazı tarımsal savaş ilaçlarının avcı böcek Deraeocoris pallens Reut. (Heteroptera: Miridae) üzerine etkileri. full text online

(Çukurova Üniversitesi araştırma Fonu tarafından Proje olarak desteklenmiştir, 1994-1995)

Isparta ili Elma bahçelerinde uygulanabilir entegre mücadele modelinin oluşturulması (TÜBİTAK- TOGTAG proje olarak desteklenmiştir, 2000-2003). full text online

Predatör Böcek Nabis pseudoferus Rem. (Heteroptera: Nabidae) 'in Laboratuar Koşullarında Yaşam Çizelgesi. full text online

(Süleyman Demirel Üniversitesi araştırma Fonu tarafından “SDÜ BAPNO: 543”Projeolarak desteklenmiştir, 2002-2003).

Predatör böcek Deraeocoris pallens Reut .(Hemiptera: Miridae)'in Bemisia tabaci Genn. (Homoptera:Aleyrodidae) Üzerinde Bazı Biyolojik Parametrelerinin Araştırılması. full text online

(Çukurova Üniversitesi araştırma Fonu tarafından Proje olarak desteklenmiştir, 2005-2006)