ELANUR AYDIN

Arş. Gör. ELANUR AYDIN

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ / KLİNİK BİLİMLER
E-mail eaydin@bingol.edu.tr
Dahili No 5238-4016
Oda No 01-05

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

1.         Adı Soyadı                  : Elanur Aydın

 

2.         Doğum Tarihi            : 01.11.1991

 

3.         Unvanı                                   : Araştırma Görevlisi

 

4.         Öğrenim Durumu      : Diş Hekimi

 

5.         Çalıştığı Kurum         : Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

 

 

Derece

 

Alan

 

Üniversite

 

 

 

Yıl

Lisans

 

 

 

Y. Lisans

Dişhekimliği

Atatürk Üniversitesi

2016

Doktora

 

 

 

 

5.         Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi      :

Doçentlik Tarihi                       :

Profesörlük Tarihi                   :

6.         Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

 

7.         Yayınlar

 

8.         Projeler

 

9.         İdari Görevler

 

10.       Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 

11.       Ödüller

 

12.       Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

 

Güz

 

 

 

 

İlkbahar

 

 

 

 

Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir.

23.01.2017-23.04.2018 Aşkale İlçe Devlet Hastanesinde diş tabibliği yaptım.