YASİN DEMİR

Doç. Dr. YASİN DEMİR

Unvan DOÇENT
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
E-mail ydemir@bingol.edu.tr
Dahili No Oda: 5411
Oda No B1-8

Doç.Dr.Yasin DEMİR

1984 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Şanlıurfa Merkez'de tamamladı. Yüksek öğrenimine 2002 yılında Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde başladı ve 2006 yılında aynı fakültenin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında açılan Yüksek Lisans sınavlarını kazanarak Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 2010 yılında başarıyla "Ziraat Yüksek Mühendisi" ünvanını alarak yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü'ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2011 yılında Bingöl Üniversitezi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı yıl Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak ABD'da doktora eğitimine başlayıp 2016 yılında "Doktor" ünvanını alarak mezun oldu. 2016 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Ulusal ve Uluslararası yaptığı çalışmalar neticesinde 2021 yılında Toprak Bilimi ve Bitki Besleme temel alanında Doçent ünvanını almaya hak kazanmıştır.  İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Dr. Yasin Demir evli ve üç çocuk babasıdır.

Toprak Bilgisi    (Güncelleniyor..)

Bitki Besleme ve Gübreleme   (Güncelleniyor..)

Lisans             :Kahramanamaraş Sütçü İmam Üniversitesi (2002-2006)

Yüksek Lisans :Kahramanamaraş Sütçü İmam Üniversitesi (2007-2010)

Doktora            :Atatürk Üniversitesi (2011-2016)

Akademik Ünvanlar
Akademik Ünvan Tarih
Dr. 2016
Yrd.Doç.Dr. 2016
Doç.Dr. 2021
Prof.Dr.  

 

Kodu

Dersin Adı

Derece

T

U

TBB517

Sulama Suyu Kalitesi

Yüksek Lisans

2

1

TAB2209

Toprak Bilgisi

Ön Lisans

2

0

TBB532

Toprak Oluşumu ve Sunuflama

Yüksek Lisans

3

0

TBB521

Su Akım ve Sediment Ölçümü

Yüksek Lisans

3

0

 

 

 

Yüksek Lisans


SÜRÜCÜ ELIF, (2023). Yesilırmak Nehrinde Bazı Su Kalitesi Parametrelerin Trend Analizi ve
Degerlendirilmesi, Bingöl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Toprak Ana Bilim Dalı (Devam Ediyor)


TAS RIDVAN, (2022). Bingöl ovasında çevreyolu ile Göynük Çayı arasında kalan tarım topraklarının bazı
agır metal içeriklerinin belirlenmesi, Bingöl Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Toprak Bilimi ve Bitki
Besleme Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)


ÖZKAN FATIH, (2021). Rize ilinde geleneksel ve organik çay tarımı yapılan alanlarda toprak ve çay
(Camellia sinensis) örneklerinde bazı mineral madde ve agır metal içeriklerinin belirlenmesi, Bingöl
Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)


GÖÇÜK MUHITTIN, (2021). Biyokömür ve poliakrilamidin donma ve çözünme döngüsünde toprakların
agregat stabilitesi ve su tutma kapasitesi özellikleri üzerine etkisi, Bingöl Üniversitesi->Fen Bilimleri
Enstitüsü->Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)


DAVRAN ÇAGLAR FEYZIYE, (2020). Toprak düzenleyicisi bazı polimerlerin (poliakrilamid ve polivinil alkol)
kanola (barassica napus l.) ve jüt (corchorus olitorius l.) bitkilerinin besin elementi alımına etkisi, Bingöl
Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

  

Arapça 4/5 Çok İyi 
İngilizce 66,25/100 İyi

 

 

A.SCI-SCI-E Kapsamında Yayınlanan Makaleler

A.1. Meral, R., Dogan, E., Demir, Y., 2010. Turbidity measurements and modified Imhoff cone method for estimation of suspended sediment concentration,Fresenius Environmental Bulletin, Vol.19; No. 12  [Full Text Online][PDF]

A.2. Yalçınalp, E., Şıvıl, M., Meral, A., Demir,Y., (2019).Green roof plant responses to greywater irrigation.Applied Ecology And Environmental Research 17(2):3667-3680

A3. Demir, Y., Doğan Demir, A., (2019).The effect of organic matter applications on the saturated hydraulic conductivity and available water-holding capacity of sandy soils. Applied Ecology And Environmental Research 17(2):3137-3146

A.4. Doğan Demir, A.  Şahin, U., Demir, Y., 2019.The Effect Of Different Irrigation Applications On The Blossom-End Rot In Treated Wastewaterirrigated Tomatoes (Lycopersicon Esculentum).Applied Ecology And Environmental Research 17(2):2135-2147

A.5. Meral, A., Yüksel, A., Demir, Y., Başaran, N., Dogan G.T., Kaya, S., Eroğlu, En.,. 2019. Soil Stabilization and Landscape Rehabilitation Studies in Erosion Areas: Capakcur Mikrocathcment Example, Fresenius Environmental Bulletin, 28 (7), 5518-5529.

A.6. Demir, Y., Demir, A. D., Surucu, A., Meral, R., Demirkiran, A. R., Yuksel, A., Meral, A. (2019). The Effect Of Organıc Wastes On The Horızontal And Vertıcal Wettıng Dıstance In Soıl. Feb-Fresenıus Envıronmental Bulletın, Volume 28 – No. 9 Pages 6858-6864

A.7.Demir Y, Ersoy Mirici M,(2020). Effect of land use and topographıc factors on soıl organıc carbon content and mappıng of organıc carbon dıstrıbutıon usıng regressıon krıgıng method. Carpathian journal of earth and environmental sciences, 15(2), 311-322., doi: doi:10.26471/cjees/2020/015/131

B. Diğer Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

​​B.1. Demir, Y., Doğan D. A., Meral, R., Yüksel, A., 2015. Bingöl Ovası İklim Tipinin Thornthwaite ve Erinç İndisine Göre Belirlenmesi, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 2(4): 332–337  [Full Text Online][PDF]

B.2. Meral, R., Kaya, S., Demir, Y., Doğan, D, A., Sediment Tane Büyüklüğüne Bağlı Bulanıklık- Konsantrasyon İlişkilerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 44 (1): , 2012 [Full Text Online] [PDF]

B.3. Doğan D. A., Demir, Y., 2016. Temporal Changes and Evaluation of Quantity Suspense Sediment Transport at Murat River in Palu Precipitation Basin, Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. Vol: 6, Issue: 2, pp: 61-68. [Full Text Online] [PDF]

B.4. Doğan Demir, A., Şahin, Ü., Demir, Y. 2016. Murat Nehri Su kalite Parametrelerinin Trend Analizi ve Tarımsal Açıdan Kullanılabilirliği. Yüzüncü Yıl Tarım Bilimleri Dergisi, 26(3):426-432. [Full Text Online] [PDF]

B.5. Demir, Y., Canbolat, M.Y., Doğan Demir A., 2016, İşlenen ve İşlenmeyen Arazilerde Bazı Ağır Metallerin Toprak Profili Boyunca Değişiminin Değerlendirilmesi, Yüzüncü Yıl Tarım Bilimleri Dergisi, 26(4):614/620. [Full Text Online] [PDF]

B.6. Demir, Y., Doğan Demir, A., 2016, Effect Of Flow And Sedıment Concentratıon On Some Water Qualıty Parameters In Murat Rıver, Middle East Journal of Science(MEJS) 2 (1) 50–57 (DOI: 10.23884/mejs/2016.2.1.04) [Full Text Online]

B.7. Doğan Demir, A.,Demir, Y.,  2016, Mean, Minimum and Maximum Temperature Trends in Bingol, Middle East Journal of Science(MEJS) 2 (2) 101–109 (DOI: 10.23884/mejs.2016.2.2.04) [Full Text Online]

B.8. Doğan Demir, Demir, Y., A., Şahin, Ü., Meral, R., 2017. Trend Analyses of Temperature and Precipitation and Effect on Agricultural in Bingol Province, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4(3): 284–291 [Full Text Online]

B.9. YÜKSEL, A., MERAL, A., DEMİR, Y., EROĞLU, E. (2018) Yamaç Mikrohavzası’nda (Bingöl) Arazi Kullanımı Durumunun CBS ile Belirlenmesi ve Agro-Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi5(3), 236-244. 

B.10. Demir,Y., Canbolat, M.Y. (2018).The Classification of Soils Formed Over Göynük River (Bingöl) Terraces and Determination of Their Physico-Chemical Properties, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi5(4), 604-612. 

 

1-Demirkıran A. D., Özbay N., Demir, Y., Leonardit ve İnorganik Gübrelemenin Domates Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkileri,Tr. J. Nature Sci. 1 (2): 48-52, 2012 [Full Text Online] [PDF]
 
2-Meral, R., Kaya, S., Demir, Y., Doğan, D, A., Sediment Tane Büyüklüğüne Bağlı Bulanıklık- Konsantrasyon İlişkilerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 44 (1): , 2012 [Full Text Online] [PDF]

1-Meral. R., Cemek. B., Demir. A., Demir.Y., Kartal. S., 2012, Analyses of Acoustic Backscatter Signal with Artificial Neural Network for Continuous Monitoring of Suspended Sediment, I İnternational Conference on Computing and Information Technology, Al-Madinah, Saudi Arabia [PDF]

2-Meral, R., Doğan Demir, A., Demir, Y., Malaslı, M.Z., Turan, V., 2013, The improvement of soil water holding capacity, infiltration rate and aggregate stability with different soil conditioners, İnternational Conference on Agricultural Technologies in Arid Lands, Riyadh, Saudi Arabia [PDF]

3-Demirkıran, A,R., Özbay N., Demir Y., The Effect of Leonardite and Inorganic Fertilizers on the Cucumber Growth, 1st Central Asia Congress On Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, 01 - 03 October 2013, Bishkek, Kyrgyzstan [PDF]

4-Meral R., Demir Y., A Modified Imhoff Cone Method for Estimation of Suspended Sediment Concentration at River, 1st Central Asia Congress On Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, 01 - 03 October 2013, Bishkek [PDF]

5-Meral, R.,  Kaya, S., Dogan Demir,  A., Demir, Y., Turan, V. 2016. The selection  of flow rate to prevent erosion in furrow irrigation. International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS), 24-28 May 2016, Sarajevo. [PDF]

6-Demir Y., Dogan Demir, A., Meral, A., Doğan, E., 2016. Determination and Assessment of Some Heavy Metal Pollution Soils of Urban Parks in Bingöl Province, The International Forestry  Symposium (IFS 2016), 7-10 December 2016, Kastamonu,Turkey. [PDF]

7-Demirkıran, A.R., Sürücü, A., Yüksel, A., Demir, Y., Polat Z., İncedemiroğlu, Ş., 2016. Murat River Watershed Rehabilitation Project (MRWRP): Sustainable Soil Using (SSU), Eurosoilistanbul2016, 21-26 October 2016, İstanbul, Turkey [PDF]

8-Dogan Demir, A., Demir, Y. 2016Mean, Minumum and Maximum Temperature Trends in Bingol. International Engineering, Science and Education Conference (INESEC), December 1 - 3, 2016, Diyarbakır/Turkey. [PDF]

9-Demir, Y., Doğan Demir, A., 2016. Effect of Flow and Sediment Concentration on Some Water Quality Parameters in Murat RiverInternational Engineering, Science and Education Conference (INESEC), December 1 - 3, 2016, Diyarbakır/Turkey. [PDF]

10-DEMİR YASİN,CANBOLAT MUSTAFA YILDIRIM (2017). DETERMINATION OF INFILTRATION AND AGGREGATE STABILITY PROPERTIES OF TREATED AND UNTREATED AGRICULTURAL LANDS. İnternational Conference On Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

11-DOĞAN DEMİR AZİZE,DEMİR YASİN,ŞAHİN ÜSTÜN,MERAL RAMAZAN (2017). Trend Analysis Precipitation and Effect of Agriculture in Bingol Province. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

12-DOĞAN SÜLEM,SABANCI SENEM,MERAL ALPEREN,DEMİR YASİN (2017). Relationship between Organic Agriculture and AgroTourismin Rural Landscape Planning. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

13-MERAL ALPEREN,YÜKSEL ALAADDİN,DEMİR YASİN (2017). Murat Nehri Rehabilitasyon Projesi KapsamındaProjelendirilen Çapakçur Mikrohavzası’nda, MikrohavzaÖlçekli Peyzaj Değerlendirmesi. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

14-YÜKSEL ALAADDİN,DEMİRKIRAN ALİ RIZA,SÜRÜCÜ ABDULKADİR,DEMİR YASİN,MERAL ALPEREN (2017). The Important Role of Agriculture for Rural Development Based on Watershed Scale. İnternational Conference on Engineering and Natural Science (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

15-YÜKSEL ALAADDİN,DEMİRKIRAN ALİ RIZA,SÜRÜCÜ ABDULKADİR,MERAL RAMAZAN,DEMİR YASİN (2017). Sustainable Management of Soil and Water Resources Based on Watershed. International Conference on Engineering and Natural Science (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

16-MERAL ALPEREN,YÜKSEL ALAADDİN,DEMİR YASİN,Çakar Yasin,İnan Çetin (2017). The Relation Between Agro-Tourism and Rural Development in Vahkin-Canakcı Microcathchment. İnternational Conference on Engineering and Natural Science (Özet Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

 

1-Meral, R., Demir, Y., Kaya, S., Doğan Demir, A., 2010, Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifinde Sediment İzlemenin Yeri ve Türkiye’deki Mevcut Durum, I Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, Kahramanmaraş

2-Demir, Y., Akyuz, A., 2012, Kahramanmaraş İlinde Karada Yetiştiricilik Yapan Gökkuşağı Alabalığı (oncorhynchus mykiss) İşletmelerinin Yapısal Sorunlarının Belirlenmesi ve Çözüm Önerileri, II. Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir [PDF]

3-Meral R., Kaya S., Demir Y., Doğan Demir A., 2012, Sediment Dane Büyüklüğüne Bağlı Bulanıklık - Konsantrasyon İlişkilerinin Belirlenmesi, II Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir. [PDF]

4-Doğan Demir A., Şahin Ü., Meral R., Demir Y., Bingöl İli Yüzey Ada Sulak Alanı Mevcut Durumu Ve İyileştirme Olanakları, III Sulak Alanlar Kongresi, 21-23 Ekim 2013, Samsun 

5-Demir, Y., Doğan, D. A., Meral, R., Demirkıran, A.R., 2014,Bingöl İli Kentsel Atık Suarıtma Tesisi Çıkış Sularının Sulama Amaçlı Kullanılabilirliğinin Değerlendirilmesi,12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-13 Mayıs, Tekirdağ [PDF]

6-Şahin, Ü., Doğan D. A., Demir, Y., Okuroğlu, M., 2014, Türkiye’de Atık Suların Tarımsal Yönetimi, 12. Ulusal Kültürteknik Sempozyumu, 21-13 Mayıs, Tekirdağ

7-Doğan Demir, A., Şahin, Ü., Demir, Y., Meral, R., Yalçın, E. 2016 . Murat Nehri Su Kalitesinin İncelenmesi ve Sulama Suyu Olarak Tarımda Kullanılabilirliğinin Araştırılması.13. Ulusal Kültürteknik Kongresi. 12-15 Nisan 2016. Antalya.[PDF]

1)TÜBİTAK-1001, Akarsularda Sediment Taşınımının Akustik ve Geleneksel Yöntemlerle Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Bursiyer-Araştırmacı), 2007-2010

2)TÜBİTAK-4004, Bingöl'de Suyun ve Su Ürünlerinin Bilimsel Keşfi (Eğitmen), 2011-2012

3)BÜBAP-Bingöl İli Koşullarında Referans Bitki Su Tüketiminin Doğrudan ve Farklı Modelleme Yöntemleri İle Belirlenmesi(Yardımcı Araştırmacı),2012 -2014

4)Murat River Watershed Rehabilitation Project (MRWRP) Lediz Micro-Catchment Plan-Bingöl, (2012-2014/Araştırmacı) [Online access link)

5)Murat River Watershed Rehabilitation Project (MRWRP) Kuşhane Micro-Catchment Plan-Elazığ, (2013-2014/Araştırmacı)

6)Murat River Watershed Rehabilitation Project (MRWRP) Büyükçay Micro-Catchment Plan-Elazığ, (2013-2014/Araştırmacı)

7)Murat River Watershed Rehabilitation Project (MRWRP) Karakütük Micro-Catchment Plan-Muş, (2013-2014/Araştırmacı)

8)Tektek Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Şanlıurfa) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi-Araştırmacı), 2014-2015

9)Murat Nehri Çanakçı Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi-Araştırmacı), 2014-2015

10)Murat Nehri Çapakçur Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi-Araştırmacı), 2014-2015

11)Murat Nehri Vahkin Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi-Araştırmacı), 2014-2015

12)Murat Nehri Yamaç Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi-Araştırmacı), 2015-2016

13)Bingöl Ovası Topraklarının Sınıflandırılması ve Hidrolik Özelliklerinin Belirlenmesi, ATAUNİ-BAP-Proje No:2013-396, 2013-2016

14)Murat Nehri Hamzabey Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Elazığ) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi-Araştırmacı), 2015-2016

15)Murat Nehri Yeşilköy Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi-Araştırmacı), 2015-2016

16)Murat Nehri Erdemli Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Bingöl) IFAD, (Mikrohavza Planlama Ekibi-Araştırmacı), 2015-2016