MEHMET KANAT

Öğr. Gör. MEHMET KANAT

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK
E-mail mkanat@bingol.edu.tr
Dahili No 3743
Oda No I-23

Önlisans: Anadolu Üniversitesi- Açıköğretim Fakültesi- Adalet 

Lisans: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi- Sağlık Yüksekokulu- Acil Yardım ve Afet Yönetimi

Yüksek Lisans: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi- Fen Bilimleri Enstitüsü- Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabiilim Dalı 

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi- Sosyal Bilimler Enstitüsü- Afet Yönetimi Anabilim Dalı (Devam Ediyor)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2013-2017

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2017-2018

- Acil Durum Yönetimi

- İtfaiye Araç ve Malzeme Bilgisi

- Yanma ve Yangın Bilgisi

- İtfaiye Mevzuatı ve Standartları 

- Yangın Güvenliği Önlemleri

- Arama ve Kurtarma Teknikleri 

İngilizce: 81,25

  • Kanat M., Demiröz S., 2017. Kimyasal Madde Olaylarına Müdahalede İtfaiye Teşkilatlarının Rolü. Uluslararası KBRN Kongresi. Poster Sunumu. Ankara.
  • Demiröz S., Kanat M., Alacadağ M., 2017. Türkiye’de Yükseköğretim Müfredatında KBRN ile İlgili Eğitimin Mevcut Durumu. Uluslararası KBRN Kongresi. Sözlü Sunum. Ankara.
  • Kanat M., Köksal H. O., 2017. Gönüllü İtfaiyecilik İstanbul Örneği. 1. Ortadoğu Afet ve Hastane Öncesi Yönetim Kongresi. Sözlü Sunum. Bildiriler Kitabı. İstanbul.
  • Tezel T., Kanat M., 2016. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi'nde (İBİTEM) Yapılan hizmet içi Eğitimlerin Afet ve Acil Durumlara Müdahale Açısından Eğitmenler Tarafından Değerlendirilmesi. Uluslararası Afet ve Acil Tıp Kongresi. Sözlü Sunum. Ankara.

- Acil Yardım ve Afet Yöneticileri Derneği (AYAYDER)