EMİN KAPLAN

Dr. Öğr. Üyesi EMİN KAPLAN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİTKİ KORUMA
E-mail ekaplan@bingol.edu.tr
Dahili No 5421
Oda No A1-43

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Oyuklu (Sini) köyünde 13 Ekim 1986 tarihinde doğdu.  İlk, orta ve lise öğrenimini Sur (Diyarbakır) ilçesinde tamamladıktan sonra 2008 yılında Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. Lisans eğitimini 21.06.2012 tarihinde derece ile tamamlayarak aynı yıl Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalında Yüksek Lisans eğitimine başladı. Yüksek Lisans eğitimini 30.09.2014 tarihinde tamamladıktan sonra 16.10.2014 tarihinde Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalında açık bulunan Araştırma Görevlisi kadrosuna atandı. 13.08.2015 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bitki Koruma Anabilim Dalı Entomoloji Bilimdalında Doktora eğitimine başlayıp 09.07.2020 tarihinde Doktora programından mezun oldu. 26.12.2022 tarihinde Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak atandı. Halen Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda çalışmaktadır.

 

Bingöl Üniversitesi'nin  24.04.2024-E.154030 Evrak tarih ve sayılı yazısına istinaden 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar yarıyılı mazeret sınavları 20-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Buna göre;

- BKB3606 kodlu Akaroloji dersi mazeret sınavı 21.05.2024 tarihinde saat 13.00'da Entomoloji Laboratuvarı'nda yapılacaktır.

- BKB3614 kodlu Bitki Paraziti ve Nematodlar dersi mazeret sınavı 22.05.2024 tarihinde saat 13.00'da Entomoloji Laboratuvarı'nda yapılacaktır. 

 

 

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

2008–2012

Lisans

Harran Üniversitesi

Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

2012–2014

Yüksek Lisans

Dicle Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı Entomoloji Bilimdalı

2015–2020

Doktora

Atatürk Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü, Bitki Koruma Anabilim Dalı Entomoloji Bilimdalı

 

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVANI

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

16.10.2014–09.07.2020

Arş. Gör.

Bingöl Üniversitesi

Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

09.07.2020-26.12.2022

Arş. Gör. Dr.

Bingöl Üniversitesi

Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

26.12.2022-Devam ediyor Dr. Öğr. Üyesi Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

1. Bulgarian Academy of Science Institute of Biodiversity and Ecosystem Research'te (Bulgaria, Sofia)  Erasmus Eğitim Programı (11-15 Mart 2019)

2. Paris Doğa ve Tarih müzesi'nde (The Muséum National d’Histoire Naturelle) (Fransa, Paris)  Erasmus Eğitim Programı (14-18 Mart 2022)

 

Dersin
Kodu

Dersin Adı

Zorunlu/
Seçmeli

T

U

K

AKTS

Dersin Düzeyi

2020-2021

Güz Dönemi

BYS3501

Ziraat Mühendisliğinde Çevre Sorunları

Seçmeli

3

0

3

4

Lisans

2021-2022

Güz Dönemi

BKB4713

Mesleki Uygulama I

Zorunlu

0

4

2

2

Lisans

BKB4715

Mezuniyet Çalışması I

Zorunlu

0

2

1

2

Lisans

2021-2022

Bahar Dönemi

BKB3608

Akaroloji

Seçmeli

2

0

2

5

Lisans

BKB4800

Mesleki Uygulama II

Zorunlu

0

4

2

2

Lisans

BKB4812

Mezuniyet Çalışması II

Zorunlu

0

2

1

2

Lisans

2022-2023

Güz Dönemi

BKB4713

Mesleki Uygulama I

Zorunlu

0

4

2

2

Lisans

BKB4715

Mezuniyet Çalışması I

Zorunlu

0

2

1

2

Lisans

2022-2023

Bahar Dönemi

BKB2416

Bahçe Bitkileri Zararlıları

Zorunlu

2

2

3

4

Lisans

BKB3608

Akaroloji

Seçmeli

2

0

2

5

Lisans

BKB4800

Mesleki Uygulama II

Zorunlu

0

4

2

2

Lisans

BKB4812

Mezuniyet Çalışması II

Zorunlu

0

2

1

2

Lisans

2023-2024

Güz Dönemi

BKB2309

Entomoloji

Zorunlu

2

2

0

8

Lisans

BKB4713

Mesleki Uygulama I

Zorunlu

0

4

2

2

Lisans

BKB4715

Mezuniyet Çalışması I

Zorunlu

0

2

1

2

Lisans

2023-2024

Bahar Dönemi

BKB4808

Bitki Zararlıları Savaş Yöntemleri ve İlaçlar

Zorunlu

2

0

0

3

Lisans

BKB3614

Bitki Paraziti Nematodlar

Seçmeli

2

2

3

5

Lisans

BKB3608

Akaroloji

Seçmeli

2

0

2

5

Lisans

BKB4800

Mesleki Uygulama II

Zorunlu

0

4

2

2

Lisans

BKB4812

Mezuniyet Çalışması II

Zorunlu

0

2

1

2

Lisans

 1. Kaplan, E., 2017. "GAP Bölgesinde Kullanılan Pestisitlerin Güvenilir Gıda ve Tarım Etiğine Etkisi" Türkiye Biyoetik Dergisi, 2016 Vol. 3, No. 4, 198-205. Full Text Online (PDF)

 2. Kaplan, E., 2018. "Diyarbakır Tarım Alanlarında Böcek Biyoçeşitliliği Üzerine Bir Değerlendirme" Türkiye Biyoetik Dergisi, 2018 Vol. 4, No. 1, 125-133. Full Text Online (PDF)

 3. Kaplan E., Mart A., Haris A., Yıldırım E., 2018. Contribution to the knowledge of the Megalodontesidae, Argidae, Cimbicidae, Cephidae and Tenthredinidae (Symphyta: Hymenoptera) fauna from Bingöl and Diyarbakır provinces of Turkey. Natura Somogyiensis 32:109-120.  Kaposvár, 2018. (Zoological Record) Full Text Online (PDF)

 4. Kaplan E., Sabancı Bal S., Ayçiçek M., 2018. “Bingöl İlinde Yetiştirilen Bazı Fasulye (Phaseolus vulgaris) Çeşitlerinde Tespit Edilen Böcek Populasyonları ve Acanthoscelides obtectus’a Tepkileri” Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 2018, 27 (1): 61−68.(TUBİTAK-ULAKBİM) Full Text Online (PDF)

 5. Kaplan E., Mart A., Şenal D.,  2019. A study on the family of Coccinellidae (Coleoptera) in Bingöl and Muş provinces. Plant Protection Bulletin, 2019, 59 (1) : 43-52.( Zoological Record) Full Text Online (PDF)

 6. Kaplan E, Bayram Y., 2019. Population development and short biology of codling moth [Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)] in apple orchards of Bingol province. MKU. Tar. Bil. Derg. 24(2) : 123-128. ( CAB Abstract) Full Text Online (PDF)

 7. Mahmwd M.A.,Kaplan E.,  Mart A., Esen Y., 2019. First Records of Three Species of the Family Chrysididae (Hymenoptera: Aculeata) for the Turkish Fauna. Acta Zoologıca Bulgarıca. 71 (4), 2019: 00-00. (Science Citation Index ExpandedFull Text Online (PDF).

 8. Kaplan, E. and Yildirim, E., 2020. New record of Crabronidae (Insecta: Hymenoptera) from Turkey. Entomological News, 129 (2), 147-151, (16 April 2020) https://doi.org/10.3157/021.129.0203 (Science Citation Index ExpandedFull Text Online (PDF).

 9. Kaplan, E. & Yildirim, E. 2020. Contribution to the knowledge of the Leucospidae, Sapygidae and Vespidae (Apocrita: Hymenoptera) fauna from Bingöl, Diyarbakır and Muş provinces of Turkey.Natura Somogyiensis 35: 103-118. Kaposvár, 2020. (Zoological Record) Full Text Online (PDF)

 10. Kaplan, E. & Yildirim, E. 2021. An updated checklist of Turkish crabronid wasps (Hymenoptera: Crabronidae) with new and additional records.Journal of Insect Biodiversity 021 (2): 018–109. (Biological Abstracts | BIOSIS Previews | Zoological Record) Full Text Online (PDF)

 11. Kaplan, E. & Yıldırım, E. 2021. The first description and illustrations for male genitalia of some species beloning to Sapygidae and Vespidae (Hymenoptera: Aculeata) from Turkey. Munis Entomology & Zoology, 16 (2): 1005-1012 (Biological Abstracts | BIOSIS Previews | Zoological Record) Full Text Online (PDF)

 12. Christian Schmid-Egger, Kaplan, E. & Yıldırım, E. 2021. Three new species of Agenioideus Ashmead, 1902 and Priocnemis Schioedte, 1837 (Hymenoptera: Pompilidae) from Turkey. Zootaxa 5040 (1): 141–148. Science Citation Index Expanded (Biological Abstracts | BIOSIS Previews | Current Contents Agriculture, Biology & Environmental Sciences | Essential Science Indicators | Zoological Record) Full Text Online (PDF)

 13. Kaplan, E. & Haris, A. 2021. New Species of Arge Schrank, 1802 (Hymenoptera, Argidae) from Turkey. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 67(4): 341–347. Science Citation Index Expanded I Additional Web of Science Indexes I Biological Abstracts I  BIOSIS Previews I Current Contents Agriculture I Biology & Envi-ronmental Sciences I Essential Science Indicators | Zoological Record Full Text Online (PDF)

 14. Kaplan, E. & Haris, A. 2021. Contribution to the knowledge of the sawflies (Hymenoptera: Symphyta) from Turkey. Natura Somogyiensis 37: 11-24. Kaposvár, 2021. ( Zoological Record) Full Text Online (PDF)

 15. Kaplan E2022. The first illustrations of male external genitalia of sixty species belonging to digger wasps (Hymenoptera: Apoidea), Oriental Insects, Science Citation Index Expanded DOI: 10.1080/00305316.2021.2023679.  Full Text Online (PDF)

 16. Kaplan, E. & Yıldırım, E. 2022. The newly knowledge of the Pompilidae, Mutillidae, Sapygidae and Tiphiidae (Hymenoptera: Aculeata) fauna of Turkey. Munis Entomology & Zoology, 17 (1): 398-405 (Biological Abstracts | BIOSIS Previews | Zoological Record) Full Text Online (PDF)

 17. Kaplan E. & Riedel M. 2022. New and Additional Records from Bingol and Diyarbakır Provinces for the Turkish Ichneumonidae (Hymenoptera) Fauna. Transactions of the American Entomological Society 148 (1), 35-49, (24 February 2022) https://doi.org/10.3157/061.148.0103 (Science Citation Index Expanded) Full Text Online (PDF)

 18. Kaplan, E. & Yıldırım, E. 2022.The Current Knowledge of Turkey Sphecidae and Mutillidae (Hymenoptera: Aculeata) Fauna. International Journal of Agriculture and Wildlife Science. 2022, 8(1): 53 – 64, doi: 10.24180/ijaws.1060133. Full Text Online (PDF)

 19. Kaplan, E. 2022. Additional knowledges on Megachilidae and Halictidae (Hymenoptera: Apoidea) fauna of Türkiye. Biological Diversity and Conservation. 15/1 (2022) 88-94, DOI: 10.46309/biodicon.2022.1075770. Full Text Online (PDF)

 20. Kaplan, E. (2022). New Data on the Tribe Osmiini (Hymenoptera: Megachilidae) Fauna of Turkey. Plant Protection Bulletin, 62(2): 11-17. Full Text Online (PDF)

 21. Kaplan, E. & Yıldırım, E. (2022): A new species of Brachymeria Westwood, 1829 (Hymenoptera: Chalcididae) from Türkiye, Zoology in the Middle East, 68:3, 247-251, DOI: 10.1080/09397140.2022.2109815 (Science Citation Index Expanded) Full Text Online (PDF)

 22. Kaplan, E. & Haris, A. (2022). Third contribution to the knowledge of the Symphyta (Hymenoptera) from Turkey. Natura Somogyiensis 38: 47-54. Kaposvár, 2022. ( Zoological Record) Full Text Online (PDF)

 23. Kaplan, E. & Yıldırım, E. 2022. The checklist of Spheciformes (Hymenoptera: Apoidea) in Turkey. Munis Entomology & Zoology, 17 (supplement): 1779-1791 ( Zoological Record) Full Text Online (PDF)

 24. Korkmaz Y. B. & Kaplan, E. (2022). New data on Braconidae (Hymenoptera: Ichneumonoidea) fauna of Turkey. Natura Somogyiensis 39: 27-34. Kaposvár, 2022. ( Zoological Record) Full Text Online (PDF)

 25. Kaplan, E. (2022). Studies on the morphology and biology of Megastigmus aculeatus (Swederus, 1795) (Hymenoptera: Megastigmidae), a new record for the fauna of Turkey. North-Western Journal of Zoology 18(2): 228--231. (Science Citation Index Expanded) Full Text Online (PDF)

 26. KAPLAN, E. & E. YILDIRIM (2022). Contribution to the knowledge of the Chalcididae, Leucospidae and Perilampidae fauna from Bingöl and Diyarbakır provinces of Turkey (Hymenoptera: Chalcidoidea). Osmia, 10: 79–86. https://doi.org/10.47446/OSMIA10.8 Full Text Online (PDF)

 27. KAPLAN, E. & E. YILDIRIM (2022). New Data of Genus Gasteruption Latreille, 1796 (Hymenoptera, Gasteruptiidae) from Türkiye. Düzce University Faculty of Forestry Journal of Forestry (DUJOF), 18(2): 14–21.  Full Text Online (PDF)

 28. Kaplan, E ., Haris, A. & Kılıç, H. 2023. Seasonal flight activity and temporal dynamics of species richness of sawflies (Hymenoptera: Symphyta ) in the Anatolian and Pannonian biogeographic regions. Munis Entomology & Zoology, 18 (1): 600-608 Full Text Online (PDF)

 29. Kaplan, E. 2023. Faunistic report on genus Hylaeus Fabricius, 1793 (Hymenoptera: Colletidae) from Anatolia (Türkiye), with two new records for the country. Graellsia, 79(1): e194. https://doi.org/10.3989/ Graellsia. 2023.v79.363 Full Text Online (PDF)

 30. Kaplan, E. & Yıldırım, E. 2023. A review on Spheciformes (Hymenoptera) of Turkey, with history of their research. Munis Entomology & Zoology, 18 (2): 1675-1710. Full Text Online (PDF)

 31. Kaplan, E. 2023. A new species of the genus Trathala (Hymenoptera: Ichneumonidae), with new and additional records of the family Ichneumonidae from Türkiye, Zoology in the Middle East, DOI: 10.1080/09397140.2023.2266916 Full Text Online (PDF)

 32. Kaplan, E. 2024. New contributions of the family Eucharitidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Türkiye, with two new records, Turkish Journal of Entomology, 2024, 48 (1): 111-120  DOI: 10.16970/entoted.1424938 Full Text Online (PDF)

 33. Kaplan, E. 2024. Four new species of Darwin wasps from Türkiye, Zootaxa, 5424 (4): 456–466 DOI: 10.11646/zootaxa.5424.4.4 Full Text Online (PDF)

 34. Kaplan, E., Efil, L. & Haris, A. 2024: Some sawflies from Turkey with description of a new species. - Natura Somogyienis 42: 151-158.Full Text Online (PDF)

 35. Kaplan, E. 2024: The effect of agriculture on wasps diversity and abundance (Hymenoptera: Apocrita). Munis Entomology & Zoology, 19 (2): 1085-1103]. Full Text Online (PDF)

 1. Kaplan, E*., 2014. "Gap Bölgesindeki Bitki Koruma Uygulamalarına Ait Sorunların Belirlenmesi". Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniviversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 125 s. Full Text Online (PDF)
 2. Kaplan, E*., 2017. "Pestisit Kullanımının Geçmişi Bügünü ve Geleceği". KÖYÜM (Türkiyenin Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi), Yıl:2 Sayı :19, 76-80 s. Full Text Online (PDF)

 

 1. Çakır*, A., Doğan, E., Kaplan, E., 2015 Organik Bağcılıkta Bitki Koruma Yöntemleri Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi  6-9 Ekim 2015, Pazar/RİZE 13-115 (Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 2. Kaplan, E*.,  Bayram, Y., 2016. Bingöl İli Elma Bahçelerinde Elma İçkurdu (Cydia pomonella) (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)]’nun popülasyon gelişimi ve zarar oranının belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 6. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016, Konya, Türkiye 422.(Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 3. Kaplan, E*.,  Bayhan, E., 2016. GAP Bölgesinde Çalışan Teknik Elemanların Bitki Koruma Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar. Uluslararası Katılımlı 6. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016, Konya, Türkiye 398. (Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 4. Kaplan, E*.,  2016. Dünden Bugüne Tarımsal Üretimde Kullanılan Pestisitler. Uluslararası Katılımlı 6. Bitki Koruma Kongresi 5-8 Eylül 2016, Konya, Türkiye 398. (Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 5. BAYHAN, E., KAPLAN, E., 2016 “Diyarbakır Tarım Alanlarında Üreticilerin Bitki Koruma Uygulamalarında Yaşadığı Sorunlar”, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 02-05 Kasım 2016, Dicle Üniversitesi, DİYARBAKIR. 22 s.(Sözlü Bildiri) (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 6. BAYHAN, E., KAPLAN, E., 2016 “Diyarbakır’daki İlaç Bayilerine Göre Bitki Koruma Uygulamalarına Ait Sorunların Belirlenmesi”, Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 02-05 Kasım 2016, Dicle Üniversitesi, DİYARBAKIR. 22 s.(Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 7.  KAPLAN, E., 2017 “GAP Tarım Alanlarında Kullanılan Pestisitler ile Güvenilir Gıda Ve Tarım Etiğinin Mevcut Durumu”, 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi , 10-11 Mart 2017, ANKARA.(Sözlü Bildiri) Fulltext (PDF)
 8. BAYHAN, E., KAPLAN, E., 2017 “Şanlıurfa tarım Alanlarında Üreticilerin Bitki Koruma Uygulamalarında Yaşadığı Sorunlar”, 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi , 10-11 Mart 2017,  ANKARA.(Poster Bildiri) Full text (PDF)
 9. BAYHAN, E., KAPLAN, E., 2017 “Şanlıurfa’daki İlaç Bayilerine Göre Bitki Koruma Uygulamalarına Ait Sorunların Belirlenmesi”, 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi , 10-11 Mart 2017, ANKARA. (Poster Bildiri) Full text (PDF)
 10. KAPLAN, E., 2017 “Tarım Etiğinde Biyolojik Mücadelenin Yeri Ve Önemi”, 1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi , 10-11 Mart  2017, ANKARA. (Poster Bildiri)Full text (PDF)
 11. SABANCI, S., KAPLAN, E. ve AYÇİÇEK, A. 2017 Bingöl İlinde Bazi Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Çeşitlerinde Gözlenen Faydali ve Zararli Böcekler International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey) 755-756. (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 12. KAPLAN, E., 2017. "Diyarbakır Tarım Alanlarında Kullanılan Pestisitlerin Çevre Ekolojisi İle Birlikte Böcek Çeşitliliğine Etkisi" Uluslararası Katılımlı Çevre Ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2017 Edirne (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 13. KAPLAN, E.,  BAYHAN, E.,2017. "Mardin Tarım Alanlarında Üreticilerin Bitki Koruma Uygulamalarında Yaşadığı Sorunlar" Uluslararası Katılımlı Çevre Ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2017 Edirne (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 14. KAPLAN, E.,  BAYRAM, Y.,2017. "Biyolojik Mücadelenin Ekolojik Tarımdaki Yeri ve Önemi" Uluslararası Katılımlı Çevre Ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2017 Edirne (Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 15. KAPLAN, E.,  ÇELİK, A., 2017. "Domates Yetiştiriciliğinde Domates Güvesi (Tuta absoluta:Gelechiidae) ile Mücadelede Kullanılalan Biyopestisisitlerin Çevre Sağlığı ve Ülke Ekonomisi Açısından Önemi" Uluslararası Katılımlı Çevre Ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2017 Edirne (Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 16. KAPLAN, E.,  MERAL, A. DOĞAN, E., ,2017. "Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Biyopestisitlerin Yeri Ve Önemi" Uluslararası Katılımlı Çevre Ve Ekoloji Kongresi, 12-15 Eylül 2017 Edirne (Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 17. KAPLAN, E.,  Sabancı Bal, S., Ayçiçek, M., 2018. "Useful and Harmful Insects Seen in Wheat Varieties Which Was Grown in Bingöl Conditions" 1. International GAP Agriculture & Livestock Congress, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 18. KAPLAN, E.,  Sabancı Bal, S., Ayçiçek, M., 2018. "An Evaluatıon on the Development of Acanthoscelides obtectus in Deposits in Some Bean Cultivars" 1. International GAP Agriculture & Livestock Congress, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 19. KAPLAN, E.,   MART, A., ESEN Y., YILDIRIM E., 2018. "An Evaluation on the Chrysididae Fauna of Diyarbakır Province" 1. International GAP Agriculture & Livestock Congress, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 20. KAPLAN, E.,  Boydak, E., 2018. "The Population Development of Thirips spp. (Insecta: Thysanoptera) that was Seen in Sunflower (Helianthus annuus L.) which was Grown in Bingol Conditions" 1. International GAP Agriculture & Livestock Congress, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY (Poster Bildiri) Abstract (PDF)
 21. KAPLAN, E., MART, A., Şenal, D., 2018. "The Studies on the Species of Coccinellidae (Coleoptera: Insecta) Family
  Determined in Cities of Bingol and Mus" 1. International GAP Agriculture & Livestock Congress, 25-27 April 2018 – Şanlıurfa/TURKEY (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF)
 22. Doğan E.,  Kazaz S., KAPLAN, E., Kılıc T., Ergur E.G., Aslansoy B., 2018. Biological Control In Cut Flowers, XXX. International Horticultural Congress (IHC 2018),  12 - 16 August 2018 Istanbul, Turkey Abstract (PDF).
 23. KAPLAN, E., Yıldırım E., 2019. Bingöl İlinde Balarısı (Apis mellifera L.)'nın Doğal Düşmanı Olan Bazı Hymenoptera Türler. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi. 11-13 Ekim 2019 Bingöl Üniversitesi, BİNGÖL(Sözlü Bildiri) Abstract (PDF).
 24. KAPLAN, E., 2021. Some New Distributional Records of the Ichneumonidae (Hymenoptera) from Diyarbakır and Bingol. BILTEK INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCIAL SCIENCES-IV to be held on April 12-13, 2021 Gaziantep, Turkey.  (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF).
 25. KAPLAN, E., Yıldırım E., 2021. Additional Contributions To Pompilidae Fauna From Turkey. 4. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi.  20-22 Mayıs 2021, Aydın, Turkey.  (Sözlü Bildiri) Abstract (PDF).
 26. Kaplan, E. (2022). Türkiye'nin Bingöl İlinden, Endemik Bir Tür Olan Pygopleurus koniae (Petrovitz, 1957) (Coleoptera: Glaphyridae)’nin Ek Kaydı. 5. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, 5: 84-85.
 27. Kaplan, E. (2022). Arılar ve Tozlaşma. 7. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Aydın, 5: 65-66.
 28. KAPLAN, E., Yıldırım E., 2022. Tarımda Arıların Rolü ve Önemi. II. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları Ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi. 24-26 Ekim 2022. 2:54-55.

1. Journal of the Entomological Research Society (Science Citation Index Expanded

2. Turkish Journal of Entomology (Science Citation Index Expanded

3. Tübitak 2023 yılı 1. döneminde Kurumumuz BİLİM İNSANI DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI'na sunulan başvuru(lar) hakkında 2209_A 2023 Yılı 1. Dönem Ziraat_23 isimli panelde Panelistlik (Dış danışman)

1. Bayhan E., Bayhan E.S. ve Kaplan E., (2012-2014) Güneydoğu Anadolu Bölgesi Pamuk Alanlarındaki Zararlı ve Doğal Düşmanların Tespiti. Dicle Üniversitesi. Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bağımsız Araştırma Projeleri. 40 000.

2. Mart, A., Kaplan E.,  (2016-2018). Diyarbakır, Bingöl ve Muş İllerinde Chrysididae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerine Faunistik ve Sistematik Çalışmalar, Araştırıcı, Bağımsız araştırma projeleri, Bingöl Üniversitesi,12.500 TL.

3. Yıldırım E., Kaplan E.,  (2019-2020). Diyarbakır ve Bingöl İllerinde Crabronidae (Insecta: Hymenoptera) Türleri Üzerine Faunistik ve Sistematik Çalışmalar, Araştırıcı, TÜBİTAK (1002 Hızlı Destek Programı). 33.560 TL

 

1. Emin KAPLAN (2022).Bingöl Arıcılığında Yaygın Irk Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasia Pollmann, 1889)’nın Bazı Morfolojik, Biyolojik ve Fizyolojik Özellikleri. Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Gelişmeler (Editör: Doç. Dr. Atilla ATİK), Uluslararası Duvar Yayınları, Mart, 2022.

2. EMİN KAPLAN, EROL YILDIRIM, Bingöl’de balarısı (Apis mellifera L.) zararlısı Hymenoptera türleri, Yayın Yeri:İksad Yayın Evi, Editör:Dr. Ayçin AKSU ALTUN, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:192, ISBN:978-625-6404-17-5, Bölüm Sayfaları:97 -115

6-9 Ekim 2015

Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize -Türkiye

5-8 Eylül 2016

Uluslararası Katılımlı 6. Bitki Koruma Kongresi, Konya-Türkiye

2-5 Kasım 2016

Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, Diyarbakır-Türkiye

10-11 Mart 2017

1. Tarım ve Gıda Etiği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Ankara-Türkiye

15-17 Mayıs 2017

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir-Türkiye

12-15 Eylül 2017

Uluslararası Katılımlı Çevre Ve Ekoloji Kongresi,  Edirne-Türkiye

25-27 Nisan 2018

1. International GAP Agriculture & Livestock Congress, Şanlıurfa -Türkiye

11-13 Ekim 2019

Uluslararası Arıcılık Araştırmaları ve Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi. Bingöl -Türkiye

12-13 Nisan 2021

Biltek International Symposıum on Current Developments in Science, Technology and Social Sciences, Gaziantep -Türkiye

20-22 Mayıs 2021

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın -Türkiye

9-10 Mart 2022

7. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri -Türkiye

17-19 Şubat 2022

5. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın -Türkiye

 Kaplan, E., 2016, (SEMİNER) Pestisit Kullanımının Tarihçesi, Bugünü Ve Geleceği. Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi. 16.03.2016. Ful Text Online (PDF).