TUĞÇE ATCALI

Dr. Öğr. Üyesi TUĞÇE ATCALI

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / TEMEL BİLİMLER
E-mail tatcali@bingol.edu.tr
Dahili No 5427-1150
Oda No A-II-9

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

 Veteriner

Yüzüncü Yıl  Üniversitesi

2006-2011

Y. Lisans

Veteriner

Yüzüncü Yıl  Üniversitesi

2006-2011

Doktora

 Tıp-Fizyoloji

İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi

2014-2019

 

 

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Araştırma Görevlisi Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü (Fizyoloji Anabilim Dalı) 2014-2020
Dr. Öğr. Üyesi Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü (Fizyoloji Anabilim Dalı) 2020-

 

Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl
Veteriner Hekim Tarım ve Orman Bakanlığı 2013-2014

 

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati (T+U)
2021-2022 Güz Fizyoloji I 3+2
2021-2022 Güz Fizyolojik Psikoloji 3+0
2021-2022 Güz Biyofizik 1+0
2021-2022 Bahar Fizyoloji II 3+2
2021-2022 Bahar İntörn Fizyoloji 2+2

 

İngilizce Yökdil Sağlık 75.0

1-  AÇIK MEHMET NURİ, ESER KARLIDAĞ GÜLDEN, KARAGÜLLE BURCU, ATCALI TUĞÇE, UÇAR CİHAT, DİŞLİ FARUK, YAKUT SEDA, YILDIZ SEDAT, ÇETİNKAYA BURHAN (2022). Investigation of IgG antibody levels among healthcare workers vaccinated with inactivated COVID-19 vaccine using indirect ELISA. International Journal of Molecular and Clinical Microbiology 

2-  YAKUT SEDA, KARAGÜLLE BURCU, ATCALI TUĞÇE, ÖZTÜRK YASİN, AÇIK MEHMET NURİ, ÇETİNKAYA BURHAN (2021). Knowledge, Attitudes, Practices and Some Characteristic Features of People Recovered from COVID-19 in Turkey. Medicina, 57, Doi: 10.3390/medicina57050431 

3- UYAR AHMET, AKKOYUN HURREM TURAN, BENGÜ AYDIN ŞÜKRÜ, BAYRAMOĞLU AKKOYUN MAHİRE, KELEŞ ÖMER FARUK, ATCALI TUĞÇE, MELEK ŞULE, YAMAN TURAN (2021). AMELIORATIVE EFFECT OF ASTAXANTHIN ON ISCHEMIA-REPERFUSION INJURY OF SKELETAL MUSCLES. The J. Anim. Plant Sci.

4- AÇIK MEHMET NURİ, ULUCAN AYKUT, ÇAKAN PINAR, ATCALI TUĞÇE, YAKUT SEDA, ŞAHİN EMRE, ÇETİNKAYA BURHAN (2020). DOES MUTUAL EFFECT OF ARCOBACTER BUTZLERİ AND STRESS İN MİCE LEAD TO GASTRİC ULCER?. INTERTIONAL JOURNAL OFMOLECULAR AND CLINICAL MICROBIOLOGY, 10(2), 1227-1235

1- ATCALI TUĞÇE, YAKUT SEDA, ÇAĞLAYAN CÜNEYT, ULUCAN AYKUT, KARA ADEM (2022). Effects of favipiravir on hematologic parameters and bone marrow in the rats. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 39(1), 156-159., Doi: 10.52142/omujecm.39.1.31 (Kontrol No: 7668315)

2- ERÇİM RÜVEYDA ESRA, BAYDAŞ BURHANETTİN, ATCALI TUĞÇE (2020). Hipertiroidi Geliştirilen Ratlarda Çörek Otu Çayı ve Çinko Desteğinin Paraoksanaz Aktivitesi ve Diğer Bazı Antioksidanlar Üzerine Etkisi. Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi, 1(1), 7-14. (Kontrol No: 6886537)

3- ERÇİM RÜVEYDA ESRA,ATCALI TUĞÇE,BAYDAŞ BURHANETTİN (2019). Soğuk stres uygulanan ratlarda nar çiçeğinin(punica granatum) plazma antioksidan ve oksidan enzim düzeyine etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi (Kontrol No: 5597024)

4- AKKOYUN HURREM TURAN,BAYRAMOĞLU AKKOYUN MAHİRE,BENGÜ AYDIN ŞÜKRÜ,AYDIN SEVİNÇ,BİRİNCİ MÜRŞİT CEYHUN,ATCALI TUĞÇE,DEMİR HALİT,ARIHAN OKAN (2017). Protective Effect of Quercetin against Lower Extremity Ischaemia-Reperfusion Damage in Rats and investigation of TAS-TOS levels. Van Medical Journal, 24(4), 298-302., Doi: 10.5505/vtd.2017.04696 (Kontrol No: 5467712)

1- ATCALI TUĞÇE, YILDIZ SEDAT (2020). SAÇ KORTİZOLÜNÜN KAYNAKLARI. 4.UluslararasıBattalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

2- ATCALI TUĞÇE, YILDIZ SEDAT (2020). STRES AKSI HPA’NIN ÖLÇÜMÜNDE KULLANILAN BİYOMATERYALLER. 4.UluslararasıBattalgazi Bilimsel Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6886623)

3- ATCALI TUĞÇE, YAKUT SEDA, ÇAĞLAYAN CÜNEYT, ULUCAN AYKUT, KARA ADEM (2021). SIÇANLARDA PAKLİTAKSELİN NEDEN OLDUĞU HEPATOKSİSİTE VE NEFROTOKSİSİTE ÜZERİNE SİLİMARİN'İN TERAPÖTİK ETKİLERİ . ISPEC 8th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT, 181-181. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

4- UÇAR CİHAT, DİŞLİ FARUK, ATCALI TUĞÇE, YILDIZ SEDAT (2022). Aşılama sonrası antikor düzeyi mutluluk streshormonları ile ilişkili midir?. 8. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (UBÇAK ), 197-198. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

5- ATCALI TUĞÇE, YILDIZ SEDAT (2021). OPİOİDLERİN VÜCUTTA BELİRLENMESİ VE SAÇIN MEDİKAL ÖNEMİ. 5.ULUSLARARASI ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6911129)

6-  ATCALI TUĞÇE, YILDIZ SEDAT (2021). HASTALIKLARDA SAÇ KORTİZOLÜNÜN BİYOBELİRTEÇ OLARAK KULLANIMI. 5.ULUSLARARASI ZEUGMA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ(5), 96-97. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6898806)

7- ATCALI TUĞÇE, YILDIZ SEDAT, UÇAR CİHAT (2020). Is Duration of Menstruation Correlated with the Activity of Stress Axes?. 4.Uluslararası Nöroendokrioloji Kongresi, 49-50. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6886594)

8- ATCALI TUĞÇE,YILDIZ SEDAT,UÇAR CİHAT,UĞRAŞ SEDA (2017). Comparison of extraction methods for measurement of hair cortisol. FEPS 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5472481)

9- UĞRAŞ SEDA,UÇAR CİHAT,YILDIZ SEDAT,ATCALI TUĞÇE (2017). Lengths of the menstrual cycle and menstruation are positively correlated with general tiredness in long-term entrained students.. FEPS 2017 (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5472523)

10- AKKOYUN HURREM TURAN,BENGÜ AYDIN ŞÜKRÜ,BAYRAMOĞLU AKKOYUN MAHİRE,DEMİR HALİT,ATCALI TUĞÇE (2016). BIOCHEMICAL INVESTIGATION OF PROTECTIVE ACTIVITY OFASTAXANTHINE ON PREVENTING KIDNEY DAMAGE OCCURREDIN RATS ALUMINUM EXPOSURE. International Engineering, Science and Education Conference (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5467772)

11-  AKKOYUN HURREM TURAN,BENGÜ AYDIN ŞÜKRÜ,BAYRAMOĞLU AKKOYUN MAHİRE,DEMİR HALİT,ATCALI TUĞÇE,KELEŞ ÖMER FARUK (2016). The Protective Effect Of Astaxanthin On Remote Hepatic, Renal, And Cardiac Tissues After Lower Extremity Ischemia-Reperfusion Injury İn Rats. 1st International Mediterranean Science and Engineering Congress (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5468626)

1- ATCALI TUĞÇE,UÇAR CİHAT,YILDIZ SEDAT (2019). İnsan Saçında Kortizol Ölçümünün Optimizasyonu. TFBD 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5498770)

2-  ATCALI TUĞÇE,UÇAR CİHAT,YILDIZ SEDAT (2019). Öğlen ve Gece Yarısı Tükürük Kortizol DüzeyiKadınlarda Erkeklerden Daha Yüksektir. TFBD 45. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 227(S722), 32-32. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5498779)

3-  ATCALI TUĞÇE,YILDIZ SEDAT (2017). Sympathetic Activity is Higher in Young Women But Lower in Aged Women. 43.ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5472474)

4- ATCALI TUĞÇE,YILDIZ SEDAT (2017). Sympathovagal Balance is Higher in Young Men Than the Young Women. 43.ULUSAL FİZYOLOJİ KONGRESİ (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5472477)

5- BAYRAMOĞLU AKKOYUN MAHİRE,BENGÜ AYDIN ŞÜKRÜ,AKKOYUN HURREM TURAN,ATCALI TUĞÇE (2016). Alüminyum Uygulanan Sıçanlarda Serum Fe,Zn,Cu ve Bazı Yağ Asit Düzeyleri ÜzerineAstaksantinin Etkisi. ULUSAL UYGULAMALI BİYOLOJİK BİLİMLER KONGRESİ (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5468596)

6- AKKOYUN HURREM TURAN,BENGÜ AYDIN ŞÜKRÜ,BAYRAMOĞLU AKKOYUN MAHİRE,DEMİR HALİT,ATCALI TUĞÇE,AYDIN SEVİNÇ (2016). Ratlarda Alt Ekstremite İskemi- Reperfüzyon Hasarında Serum Fe, Mg, Mn, Zn, Pb, Cd, Co, Cu Düzeyleri Üzerine Quercetinin Etkisi. Ulusal Uygulamalı Biyolojik Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5472465)

7- BAYRAMOĞLU AKKOYUN MAHİRE,AYDIN SEVİNÇ,AKKOYUN HURREM TURAN,BENGÜ AYDIN ŞÜKRÜ,ATCALI TUĞÇE,BİRİNCİ MÜRŞİT CEYHUN (2015). Ratlarda Deneysel Alt Ekstremite İskemiReperfüzyonuna Bağlı Olarak Gelişen Akciğer HasarındaQuercetinin Demir, Bakır ve Çinko Düzeylerine Etkisi. Ulusal zooloji kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5468555)

8- AKKOYUN HURREM TURAN,BAYRAMOĞLU AKKOYUN MAHİRE,BENGÜ AYDIN ŞÜKRÜ,AYDIN SEVİNÇ,BİRİNCİ MÜRŞİT CEYHUN,ATCALI TUĞÇE (2015). Quercetin Uygulanan Ratlarda Deneysel Alt Ekstremite İskemi- Reperfüzyon Hasarında Bazı İzElement ( Demir, Bakır, Çinko) Düzeyleri. Ulusal zooloji kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:5468581)

1- VETERINARY MEDICINE AND A NEW LOOK AT BEEKEEPING, Bölüm adı:(MEDICAL USES OF AVIAN EGG IN PRENATAL STRESS MODELS) (2021)., ATCALI TUĞÇE, YILDIZ SEDAT, IKSAD YAYINEVİ, Editör:Assist. Prof. Dr. Tuba Özge YAŞAR, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 118, ISBN:978-625-7636-03-2, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7126752)