HÜSEYİN YALÇIN

Öğr. Gör. HÜSEYİN YALÇIN

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail hyalcin@bingol.edu.tr
Dahili No 5668
Oda No D-2 / 12 yanı

2011-2013 yılları arasında İstanbul Bayrampaşa İLKSEÇ Vakfı'nda hafızlığını ikmal edip hafızlık diplomasını aldı. Aynı vakfın İmam-ı Azam Akademisi’nde Temel İslam Bilimleri ve farklı sahalarda, alanında uzman Türk ve yabancı öğretim görevlilerinden yedi yıl boyunca klasik eserler okuma imkânı bulup icazet aldı. Üniversite aşamasında da okumalarına devam ederek aynı zamanda çeşitli ilmi toplantılara, sempozyumlara dinleyici olarak katıldı.

2022 yılında, İstanbul Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında Prof. Dr. Abdullah Durmuş danışmanlığında, “İ`lâmü’l-Muvakkı`în Adlı Eseri Çerçevesinde İbn Kayyım’ın Mali Muamelat Konularındaki Görüşleri” başlığıyla bir yüksek lisans tezi yazdı.

2022-2023 eğitim yılında, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde İslam Hukuku kadrosunda Araştırma Görevlisi görevini icra etti.

Şu an Marmara Üniversitesi’nde İslam Hukuku alanında Prof. Dr. Özgür Kavak danışmanlığında doktora programına devam etmekte. Aynı zamanda Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Anabilim Dalı'nda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta.

Klasik eğitim ile modern eğitimi sentezleyerek disiplinler arası okumalarla kendini alanında uzman bir akademisyen olarak yetiştirmeyi hedeflemekte. 

 

ÖĞRENİM BİLGİSİ

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM

ÜNİVERSİTE

YIL

Ö. Lisans

İlahiyat Fakültesi

Eskişehir Üniversitesi

2017

Ö. Lisans

Adalet Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

2021

Lisans

İlahiyat Fakültesi

İstanbul Üniversitesi

2019

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü (İslam Hukuku)

İstanbul Üniversitesi

2022

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü (İslam Hukuku)

Marmara Üniversitesi

2022-Devam ediyor.

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI:

Yalçın, Hüseyin, İ`lâmü'l-Muvakkı`în Adlı Eseri Çerçevesinde İbn Kayyım'ın Mali Muamelat Konularındaki Görüşleri (Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Hukuku Bilim Dalı. Bitiş Tarihi (13.09.2022).

Tez danışmanı: Doç. Dr. Abdullah Durmuş

 

DOKTORA TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI:

Yalçın, Hüseyin,

Tez danışmanı: Prof. Dr. Özgür Kavak

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

TARİH

Arş. Gör.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2022-2023

Öğr. Gör.

Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

2023-Devam ediyor.

 

ÜNİVERSİTE DIŞI DENEYİM

GÖREV ADI

GÖREV YERİ

TARİH

Öğretmen

ABC Horizon (İstanbul)

2019-2020

Öğretmen

Direct English (İstanbul)

2021-2021

Yeminli Tercüman (Türkçe - Arapça / Arapça -  Türkçe)

Bakırköy 62. Noteri (İstanbul)

2021- Devam Ediyor.

 

Son bir yılda (2023-2024) verilen hazırlık sınıfı dersleri:

1.Dönem Dersleri:

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

E

HZA

Arapça Hazırlık (Nahiv Uygulama)

26

0

0

0

HZA

Arapça Hazırlık (Kıraat)

26

0

0

0

2.Dönem Dersleri:

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

E

HZA

Arapça Hazırlık (Nahiv Uygulama)

26

0

0

0

HZA

Arapça Hazırlık (Kıraat)

26

0

0

0

Son Bir yılda (2023-2024) verilen lisans dersleri:

1.Dönem Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

A

İF202

Kuran Okuma Ve Tecvid IV

2

0

2

3

İF302

Kuran Okuma Ve Tecvid VI

2

0

2

3

2.Dönem Dersleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

T

U

K

A

İF202

Kuran Okuma Ve Tecvid IV

2

0

2

3

İF302

Kuran Okuma Ve Tecvid VI

2

0

2

3

 

Arapça                 Çok iyi (C2+)

İngilizce               İyi (C1)

Rusça                  Başlangıç (A1-2)

Farsça                 Başlangıç (A1)