AHMET KOÇAK

Dr. Öğr. Üyesi AHMET KOÇAK

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME
E-mail ahmetkocak@bingol.edu.tr
Dahili No +90(426)2160012 / 5616 - 1735
Oda No Rektörlük 3-41 / İİBF C1-19

Dr. Ahmet KOÇAK

 

1986 Aksaray'da doğdu, orta ve lise öğrenimini 2004'te Hazım Kulak Anadolu Lisesi’nde tamamladı. 2008'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu, TBMM’nde staj yaptı ve akademik ve iş İngilizcesi eğitimi için İngiltere’ye gitti. Birleşik Krallık'ta mobil ve e-devlet alanında uluslararası bir konsorsiyumda, bir danışmanlık şirketinde ve otomotiv sektöründe bir işletmede çalıştı. Uluslararası deneyim ve aile işletmesi tecrübesiyle birlikte 2010 yılında, yeni kurulan üniversitelerden Bingöl Üniversitesi'nde, akademik kariyerine başladı; ÖYP kapsamında Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı'na Araştırma Görevlisi olarak atandı.

 

2011-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi SBE, İİBF ve İşletme Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama bilim dalından, mobil pazarlama alanında yazdığı tezle yüksek lisans derecesi aldı. 2019 yılında aynı kürsüde ülke markası alanında yazdığı tezle Doktora derecesini aldı. Marmara Üniversitesi'ndeki asistanlığı süresince fakülte, bölüm ve anabilim dalında, kurumsal imaj ve iletişim dahil, uzmanlık alanıyla ilgili çeşitli görev, komite, komisyon ve kurullarda yer aldı. 2015 yılında İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Dünyada sayılı üniversitenin sahip olduğu AACSB akreditasyonu çalışmaları ekibinde görev verildi. Pazarlama Araştırmaları, Global Pazarlama, Uluslararası Pazarlama, Veri Tabanlı Pazarlama, Sabancı İşletmecilik Seminerleri gibi çeşitli lisans ve lisansüstü derslerini asiste etti. 

 

2019 Eylül itibariyle Bingöl Üniversitesi’nde pazarlama dersleri vermeye başladı. Rektörlük Kalite Yönetimi Koordinatör Yardımcılığı, Strateji Geliştirme Grubu Üyeliği, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkezi Üretim Yönetimi ve Pazarlama Çalışma Grubu Üyeliği gibi çeşitli idari görevleri bulunmaktadır. 2018-2021 arası Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisinde editör yardımcılığı yapmış, 2022 itibariyle de İİBF dergisinde dil editörü olarak görev yapmaktadır.

 

2022 Ekim'de İİBF İşletme Bölümü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı'na Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmıştır.

 

Ülke markası, uluslararası pazarlama, dijital pazarlama ve yapay zekâ, başlıca araştırma ve ilgi alanlarıdır. Uluslararası yayınevi ve dergilerde yayınlanmış ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş Türkçe ve İngilizce çalışmaları bulunmaktadır.

 

İleri seviyede İngilizce bilmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

http://linkedin.com/in/ahmetkocak

 • Doktora (2013-2019)
  • Marmara Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Üretim Yönetimi ve Pazarlama 
 • Yüksek Lisans (2011-2013)
  • Marmara Üniversitesi, SBE, İşletme ABD, Üretim Yönetimi ve Pazarlama
 • Lisans (2004-2008)
  • stanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi
 • Ortaöğretim (1997-2004)
  • ​Aksaray Hazım Kulak Anadolu Lisesi
 • Doktor Öğretim Üyesi (2022 - )
 • Dr. Araştırma Görevlisi (2019 - 2022 )
 • Araştırma Görevlisi (2010 - 2019)
 •  2021-2022 Bahar – Girişimcilik
 • 2021-2022 Bahar – Stratejik Pazarlama
 • 2021-2022 Güz – Pazarlama İlkeleri
 • 2021-2022 Güz – Pazarlama Yönetimi
 • 2020-2021 Bahar – Pazarlama Araştırmaları
 • 2020-2021 Bahar – Avrupa Birliği
 • 2020-2021 Güz – Pazarlama Yönetimi
 • 2019-2020 Bahar – Stratejik Pazarlama
 • 2019-2020 Bahar – Pazarlama Araştırmaları
 • 2019-2020 Bahar – Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • 2019-2020 Güz – Pazarlama Yönetimi
 • 2019-2020 Güz – Tüketici Davranıları  

YÖKDİL Kasım 2019 (86,25)

YÖKDİL Temmuz 2017 (86,25)

IELTS UK 2009, 2010 (6.0)

TOEFL IBT 2009 (75)

 

 

Aktan, M., Koçak, A. (2020). What is Advergaming And What It is Not? Recapping Behavioural Theories to Understand Advergaming. Bingol University Journal of Social Sciences Institute, (20), 229-248. doi:10.29029/busbed.738050

Bilgiç, E., Türkmenoğlu, M.A., Koçak, A. (2020). Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimi Bağlamında İncelenmesi. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 5(1), 56-69.

Koçak, A., Bayraktar, A. (2019). Marka Menşei Tanıma Doğruluğu Kavramı ve Mısır Pazarındaki Türk Markaları Üzerine Bir Araştırma. Journal of Research in Business. 4(2), 111-123.

Bilgiç, E., Koçak, A. (2019). Duygu ve Görüş Madenciliği: Son Gelişmeler ve 3. Havalimanı İçin Bir Uygulama. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi9(17), 327-338. doi.org/10.29029/busbed.502586

Bilgiç, E., Koçak, A. (2021). Dropshipping: E-Ticarette Yeni Bir İş Modeli ve Araştırma Konusu20. Uluslararası İşletmecilik Kongresi. (Haziran 2021). 

Koçak, A. (2021). Yapay Zekâ ve Pazarlama Görevlerinin İlişkisi: Pazarlama Çalışanlarının İş Hayatındaki Geleceği. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İİBF Uluslararası Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Sempozyumu (Video Sunum)

Bilgiç, E., Türkmenoğlu, M. A., Koçak, A. (2020). Dijitalleşmenin Lojistik Yönetimine Etkileri Üzerine Bir Araştırma. Proceedings of International Conference on Access to Recent Advances in Engineering and Digitalization ARACONF 2020.

Koçak, A., Bilgiç, A. (2018). Metin Madenciliği: Hizmet Pazarlaması İçin Bir Uygulama. 23. Ulusal Pazarlama Kongresi (Haziran 2018). ISBN: 978-605-67729-9-3

Koçak, A., Şimşek, E., and Kushchu, I. (2009). Mobile Business in Public Institutions. The First National Mobile Government Conference, mGov2009, Ankara, Turkey, 28-29 May, mGCI Publications, UK.

 • Journal of Research in Business

 • International Journal of Economics, Administrative and Social Sciences

 • Bingöl University Journal of Social Sciences Institute

 • Bingol University Journal of Economics and Administrative Sciences

 • TheNextMinds & UNESCO (Proofreader)​

 • IGIGlobal

 • Turkish Journal of Nature and Science

Proje Araştırmacısı (2019 - 2022)

 • PİKOM-Arı.2018.010 Bingöl İlinde Arıcılık Sektöründe Alternatif Örgütlenme Modellerinin Geliştirilmesi

 

Koçak, A. (2021). Yapay Zekâ Çağında Pazarlama. In Sağlam, M. (Ed). Dijitalleşen Dünyada Pazarlama, Nobel Akademik. ISBN: 978-625-7589-12-3 

Koçak, A. (2021). Sağlık Kurumlarında Pazarlama İstihbaratı ve Yapay Zekâ. In Baydaş, A., Yalman, F. (Ed). Güncel Pazarlama Yaklaşımları (pp.149-178), Kriter Yayınevi. ISBN: 978-625-7669-10-8

Koçak, A. (2020). Tüketici Temelli Marka Denkliği. In Altunışık, R., Zengin, B., Yıldırım, Y. (Ed). Marka Külliyatı (pp.19-38), Nobel Akademik. ISBN: 978-625-439-026-5.

Koçak, A. ve Ucar, T. (2020). Devlet ve Pazarlama. In Karaman, D. (Ed). Güncel Pazarlama Çalışmaları (pp.163-189), Akademisyen Kitabevi. ISBN: 978-625-7679-10-7.

Koçak, A. (2018). SMEs and Potential Competitors. In Ensari, S. M. and Kiygi-Calli M. (Eds). How Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) can be competitive: An environmental approach (pp-47-76). LIT Verlag. ISBN: 978-3-643-90969-5

AMA, American Marketing Association (2020 - )

Harvard Business Publishing Education (2020 - )

Türkiye Yapay Zekâ Konsorsiyumu (2021 - )