SEBAHATTİN KAYA

Prof. Dr. SEBAHATTİN KAYA

Unvan PROFESÖR
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
E-mail skaya@bingol.edu.tr
Dahili No 5412
Oda No A-1-35

 

                                                                                     

Lisans ve Yüksek Lisans: Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü,

Başlama Tarihi: 06.10.1978

Bitirme Tarihi: 10.07.1983

DERECE

BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans Tarımsal Yapılar ve Sulama Atatürk Üniversitesi  1983
Yüksek Lisans  Tarımsal Yapılar ve Sulama Atatürk Üniversitesi  1983
Doktor Fen Bilimleri Enstitüsü (Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı) Atatürk Üniversitesi  1997
Yardımcı Doçent

Ziraat Fakültesi,Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü,

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı

Bingöl Üniversitesi 2009
Doçent Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Bingöl Üniversitesi  2015
Profesör Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı Bingöl Üniversitesi 2021

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Mühendis

Mühendis

Mühendis

 

 Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü-VAN

Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü-ERZURUM

Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü-ERZURUM

12.01.1984-18.01.1989

01.02.1989-16.02.1998

16.02.1998-15.04.2009

 
Yılı ve Dönemi Ders Kodu Ders Adı T+U Fakülte-Program
2021-2022--Güz BSM1101 Biyosistem Mühendisliğine Giriş 2+0

Ziraat Fak.- Biyosistem Müh. Bölümü

2021-2022-Güz BSM1103 İklim Bilgisi 2+0 Ziraat Fak.- Biyosistem Müh. Bölümü
2021-2022-Güz BSM503 Yüzey Sulama Sist. Planlaması 3+0 Ziraat Fak.- Biyosistem Müh. Bölü
2021-2022-Güz TBB904 Uzmanlık Alan Dersi 6+0 Fen Bilimleri Enst. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ABD
2021-2022-Güz TBB912 Danışmanlık 0+1 Fen Bilimleri Enst. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ABD
2021-2022- Bahar BSM1202 Mühendislik Matematiği 4+0 Ziraat Fak.- Biyosistem Müh. Bölümü
2021-2022-Bahar BSM2404 Akışkanlar Mekaniği 3+0 Ziraat Fak.- Biyosistem Müh. Bölümü
2021-2022-Bahar BSM2410 Topoğrafya Bilgisi II 2+2 Ziraat Fak.- Biyosistem Müh. Bölümü
2021-2022 Bahar BYS2404 Sulama Mühendisliği 2+2 Ziraat Fak.- Bitki Koruma Bölümü
2021-2022 Bahar BYS1210 Meteoroloji 2+0 Ziraat Fak.- Bahçe Bitkileri Bölümü
2021-2022 Bahar PEM108 Klimatoloji 2+0 Ziraat Fak.- Peyzaj Mimarlığı Bölümü
2021-2022 Bahar TBB904 Uzmanlık Alan Dersi 6+0 Fen Bilimleri Enst. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ABD

Döner, H. 2019. Bingöl İli Merkez İlçe Köylerinde Uygulanan Arazi Toplulaştırma Projesi Sonrasında Yol ve Parsel Durumlarının Analizi. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış).

İnglizce (2008 Yılı Mart Ayı ÜDS Sınavı- 70 Puan)

Döner, H., Kaya, S. "Bingöl İli Merkez İlçe Köylerinde Uygulanan Arazi Toplulaştırma Projesinin Kırsal Alan Planlaması Yönüyle Değerlendirilmesi" Türk Doğa ve Fen Dergisi, 10(2): 34-41  [PDF].
 
S. Kaya, R. Meral, H. Er. H. Vural. "Comparison Of Different Methods For Estimating Reference Evapotranspiration By Using Limited Meteorological Data", Journal of Scientific and Engineering Research, 4(12), 346-353 pp, 2017 [PDF]
 
S. Kaya,  "Konvansiyonel ve Otomatik Meteoroloji İstasyon Verilerinden Hesaplanan Referans Evapotranspirasyon Değerlerinin Kıyaslanması". Türk Doğa ve Fen Dergisi, 6(2), 83-87 pp., 2017 [PDF]
 
S. Kaya, "Estimation of Class A Pan Evaporation Using Artificial Neural Networks", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(Özel Sayı), 348-356 pp., 2016 [PDF]
 
E. Daşcı, S. Kaya, S. Evren, H. Yılmaz, M.C. Adıgüzel, "Genç elma ağaçlarının vejetatif gelişim, meyve verimi ve kalitesi üzerine farklı sulama programlarının etkileri", Tarım Bilimleri Dergisi, 22(2), 216-228, 2016 [PDF]
 
S. Kaya, S. Evren, E. Dasci, "Yarı-Kurak İklim Koşullarında A Sınıfı Kap Buharlaşmasını Tahmin İçin Çeşitli Eşitliklerin Karşılaştırılması", Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 30(2), 1-9 pp., 2016 [PDF]
 
S. Kaya, S. Evren, E. Dasci, M.C. Adiguzel, "Evapotranspiration and crop coefficients of drip-irrigated apricot trees under semiarid climatic conditions.", Journal of Food, Agriculture and Environment (ISI), 11(1), 883-886 pp., 2013 [PDF]
 
S. Kaya, A. Özdengiz, "Erzurum-Sakalıkesik Ovası Sulama Suyu İhtiyacının Bilgisayar Programı Kullanılarak Belirlenmesi", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi ,44(1),33-41 pp., 2013 [PDF]
 
R. Meral, S. Kaya, Y. Demir, A.D. Demir, "Sediment tane büyüklüğüne bağlı bulanıklık- konsantrasyon ilişkilerinin belirlenmesi", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi , 44(1), 27-31, pp., 2013 [PDF]
 
S. Kaya, S. Evren, E. Dasci, H. Bakir, M.C. Adiguzel, H. Yilmaz, "Evaluation of pan coefficient for reference crop evapotranspiration for Igdir region of Turkey.", Journal of Food,Agriculture and Environment (ISI), 10(3&4), 987-991 pp., 2012 [PDF]
 
S. Kaya, S. Evren, E. Dasci, M.C. Adıguzel, H. Yilmaz, "Evapotranspiration, irrigation water applied and vegetative growth relations of young apricot trees under different irrigation regimes", Scientific Research Essays, 6(4), 738-747 pp, 2011 [PDF]
 
S. Kaya, S. Evren, E. Dasci, M.C. Adiguzel, "Fruit physical characteristic responses of young apricot trees to different irrigation regimes and yield, quality, vegetative growth and evapotranspiration relations", International Journal of Physical Sciences, 6(13), 3134-3142 pp, 2011 [PDF]
 
S. Kaya, S. Evren, E. Daşcı, M.C. Adıgüzel, H. Yılmaz, "Effects of different irrigation regimes on vegetative growth,fruit yield and quality of drip-irrigated apricot trees.", African Journal of Biotechnology (ISI) , 9(36), 5902-5907 pp., 2010 [PDF]
 
S. Kaya, "Büyüme-Derece –Günlere Dayalı Bitki Katsayıları Kullanılarak Erzurum Koşullarında Patatesin Sulama Planlaması", Tarım Bilimleri Araştırmaları Dergisi , 11-16 pp., 2010 [PDF]
 
 
S. Kaya, "Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Solar Radyasyonun Belirlenmesi", Bingöl Üniv.,Fen Biliml.Enst., Türk Doğa ve Fen Dergisi , 2 (1): 21-27 pp, 2013 [PDF]
 
S. Kaya, S. Evren, E. Daşcı, H. Bakır, M.C. Adıgüzel, "Iğdır Ovası koşullarında pan evaporasyonu kullanılarak referans evapotranspirasyon eşitliklerinin değerlendirilmesi", Bingöl Üniv.,Fen Biliml. Enst., Türk Doğa ve Fen Dergisi , 7-14 pp., 2012 [PDF]
 
S. Kaya, "Farklı sulama programları altında kayısı yaprak su içeriği ve yaprak alanının değerlendirilmesi", Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 1(2), 59-67 pp., 2011 [PDF]
 
S. Kaya, "Yarı Kurak İklim Koşullarında Farklı Yöntemlerle Hesaplanan Referans Evapotranspirasyon Değerlerinin Karşılaştırılması", Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(1), 58-62 pp., 2011 [PDF]
 
S. Evren, H. Yılmaz, S. Kaya, M.C. Adıgüzel, O. Ardahanlıoğlu, Z. Sevim, F. Gülmez, S.Diler,  Iğdır Ovası koşullarında damla sulama sistemi ile sulanan domateste azot-su ilişkileri. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Sonuç Raporları,2003. Yayın no:124: 126-145 pp, Ankara, 2004 [PDF]
 
O. Ardahanlıoğlu, S. Evren, F. Gülmez, T. Öztaş, H. Yılmaz, M.C. Adıgüzel, S. Kaya, S., C. Koca, N.Z. Yıldırım, M. Bayraktutan, Iğdır Ovasında bazı toprak özellikleri dağılımlarının jeoistatistiksel yöntemlerle belirlenmesi ve sorunlu alanların uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi yöntemleri ile haritalanması. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 2001. Yayın no:119: 276-299 pp, Ankara, 2002 [PDF]
 
S. Evren, O. Ardahanlıoğlu, M.C. Adıgüzel, H. Yılmaz, F. Gülmez, S. Kaya, Z. Sevim,  Erzurum koşullarında beyaz baş lahananın su tüketimi. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Yıllığı 2001. Yayın no:119: 260-275 pp, Ankara, 2002 [PDF]

Döner, H., Kaya, S, "International Apicultural Research and Sustainable Regional Development Strategy Congres" dahilinde "International Apicultural Research and Sustainable Regional Development Strategy Congres" Bildiri Özetleri Kitabındaki "Bingöl İli Merkez İlçe Köylerinde Uygulanan Arazi Toplulaştırma Projesinin Kırsal Alan Planlaması Yönüyle Değerlendirilmesi",  46 pp, Bingöl, 11-13 October 2019 [PDF]

R. Meral,  S. Kaya,  A. Doğan Demir,  Y. Demir,  "International Conference on Technology, Engineering and Science" dahilinde "The Eurasian Proceedings of Science Technology, Engineering, Mathematics (EPSTEM) Bildiri Özetleri Kitabındaki "Water quality limitation for turbidity based sediment measurement in rivers",  1: 383-387 pp, Antalya, 26-29 October 2017 [PDF

S. Kaya,  R. Meral,  H. Er,  H. Vural,  "II. International Academic Research Congress" dahilinde "II. International Academic Research Congress" Bildiri Özetleri Kitabındaki "Kısıtlı meteorolojik veri kullanılarak referans evapotranspirasyonun tahmin edilmesi için farklı yöntemlerin kıyaslanması", 1021 pp, Alanya, Antalya, 18-21 October 2017 [PDF

S. Kaya,  "International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies" dahilinde "International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies" Bildiri Özetleri Kitabındaki "Konvansiyonel ve otomatik meteoroloji istasyon verilerinden hesaplanan referans evapotranspirasyon değerlerinin kıyaslanması", 545 pp, Nevşehir, 15-17 Mayıs 2017 [PDF]

 
S. Kaya, "27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry" dahilinde "27th International Scientific-Expert Congress of Agriculture and Food Industry" Bildiri Özetleri Kitabındaki "Estimation of Class A Pan Evaporation by Using Artificial Neural Networks" 55 pp., Bursa, 26-28 Eylül 2016 [PDF]
 
R. Meral, S. Kaya, A. Doğan Demir ,Y. Demir ,V. Turan, "International Conference on Engineering and Natural Science " dahilinde "International Conference on Engineering and Natural Science"  Bildiri Özetleri Kitabındaki "The Selection of  Flow Rate To Prevent Erosion in Furrow Irrigation" 773 pp., Sarajevo, 24-28 Mayıs 2016 [PDF]
 
S. Evren, E. Daşcı, T. Tunç, M.C. Adıgüzel, R. Kotan, F.M. Kızoloğlu, S. Kaya ,R. Çakmakçı, "Ecology Symposium" dahilinde "Ecology Symposium" Bildiri Özetleri Kitabındaki "Effects on ground water quality and nitrogen leaching of biological fertilization in sugar beet cultivation in lysimeter,  Magusa, Mayıs,2014 [PDF]
 
S. Kaya, R. Meral, A.D. Demir, 1. Uluslararası Anadolu Şekerpancarı Sempozyumu konferansı dahilinde "1. Uluslararası Anadolu Şekerpancarı Sempozyumu Bildirileri" bildiri kitapçığındaki "Erzurum Ovası Koşullarında Şekerpancarı Sulama Programının Belirlenmesi", 209-214 pp., Kayseri, 20-22 Eylül 2012 [PDF]
 
M.Y. Canpolat, S. Kaya, International Congre.of Natural Resource Management for Sustinable Development konferansı dahilinde "International Congre.of Natural Resource Management for Sustinable Development" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of Soil Consistency Limit Methods", 55-62 pp., Erzurum, 7-10 Haziran 2004 [PDF]
 
 
 
 

S. Kaya, 13. Ulusal Kültürteknik Kongresi dahilinde "13. Ulusal Kültürteknik Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Arazide elde edilmiş infiltrasyon sonuçlarının farklı infiltrasyon modelleri kullanılarak değerlendirilmesi" 310-317 pp.,Antalya, 12-15 Nisan 2016. [PDF]

S. Kaya, S. Evren, E. Dasci, "1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi" dahilinde "1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi" Bildiri Özetleri Kitabındaki "Yarı-Kurak İklim Koşullarında A Sınıfı Kap Buharlaşmasını Tahmin İçin Çeşitli Eşitliklerin Karşılaştırılması", pp., Bursa, 9-11 Haziran 2015, [PDF]

S. Kaya, S. Evren, E. Daşcı, H: Bakır, M.C. Adıgüzel, 12. Ulusal Kültürteknik Kongresi dahilinde "12. Ulusal Kültürteknik Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Konvansiyonel ve otomatik meteoroloji istasyonlarından elde edilen meteorolojik verilerin kıyaslanması" 386-391 pp.,Tekirdağ, 21-24 Mayıs 2014. [PDF]

S. Kaya, O.Gökdoğan, A.D. Demir, Z. Malaslı, 3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi dahilinde "3. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Sıcaklık verileri kullanılarak referans evapotranspirasyonun hesaplanması.", 399-405 pp., Tokat, 22-24 Ekim 2013. [PDF]
 
S. Kaya, R. Meral, A.D. Demir, V. Turan, III. Bingöl Sempozyumu konferansı dahilinde "III. Bingöl Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Farklı yöntemlere göre Bingöl ili iklim değerlerinden referans evapotranspirasyonun hesaplanması.", 209-215 pp., Bingöl, 17-19 Eylül 2010 [PDF]
 
S. Kaya, R. Meral, E. Daşcı, S. Evren, M.C. Adıgüzel, H. Yılmaz, I.Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu konferansı dahilinde "I.Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Referans evapotranspirasyonun hesaplanmasında Hargreaves-Samani metodu ile pan evaporasyonunun karşılaştırılması", 139-145 pp., Kahrananmaraş, 27-29 Mayıs 2010 [PDF]
 
R. Meral, Y. Demir, S. Kaya, A.D. Demir, I.Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu konferansı dahilinde "I.Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Avrupa Birliği Su Çerçeve Direktifinde sediment izlemenin yeri ve Türkiye`deki mevcut durum", 402-409 pp., Kahramanmaraş, 27-29 Mayıs 2010 [PDF]
 
S. Kaya, M.C. Adıgüzel, II. Ulusal Patates Kongresi konferansı dahilinde "II. Ulusal Patates Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Erzurum Ovası Koşullarında Patatesin Sulama Programının Cropwat Bilgisayar Programı ile Belirlenmesi", 142-152 pp., Erzurum, 28-30 Haziran 1999 [PDF]
 
S. Kaya, Doğu Anadolu Tarım Kongresi konferansı dahilinde "Doğu Anadolu Tarım Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Erzurum İli Toprak ve Su Kaynaklarının İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma", 1406-1417 pp., Erzurum, 14-18 Eylül 1998 [PDF]

i) Uluslararası Dergiler

Agricultural Water Management (Impact Factor: 2.552)

Turkish Journal of Agriculture and Forestry (Impact Factor:0.731)

Tarım Bilimleri Dergisi (Impact Factor: 0.331)

African Journal of Agriculture Research

Journal of Agricultural Extension and Rural Development

ii) Ulusal Dergiler

Türk Doğa ve Fen Dergisi

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi

Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi

 
Lizimetrelerde şekerpancarı yetiştiriciliğinde biyolojik gübrelemenin yeraltı su kalitesi ve azot yıkanması üzerine etkisi (2009-2013). Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Politikalar ve Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Erzurum, Yardımcı Araştırmacı.
 
Iğdır Ovası Koşullarında Damla Sulamanın Kayısı Ağaçlarının Gelişimine ve Verimine Etkisi ile Sulama Programının Belirlenmesi (2002-2009). Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, Erzurum, (Proje Lideri).
 
 Bingöl İli Koşullarında Referans Bitki Su Tüketiminin Doğrudan Ve Farklı Modelleme Yöntemleri İle Belirlenmesi (2011-2013). Bingöl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Bağımsız Araştırma Projesi, BAP-77-69-2011, (Yardımcı Araştırmacı). 
 
Iğdır Ovası Koşullarında Mini Sprinklerle Yapılan Sulamalarla BazıYarı Bodur Elma Fidanlarının Sulama Programının Belirlenmesi (1998-2007). Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, Erzurum, (Yardımcı araştırmacı).
 
Iğdır Ovası koşullarında damla sulama sistemi ile sulanan domateste azot-su ilişkileri, (1999-2002). Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, Erzurum, (Yardımcı araştırmacı).
 
Iğdır Ovasında bazı toprak özellikleri dağılımlarının jeoistatistiksel yöntemlerle belirlenmesi ve sorunlu alanların uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemi yöntemleri ile haritalanması, (1999-2001). Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, Erzurum, (Yardımcı araştırmacı).
 
Erzurum koşullarında beyaz baş lahana su tüketimi, (1998-2001). Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, Erzurum, (Yardımcı Araştırmacı).
-"Tarımsal Uygulamalarda Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Uygulamaları" Eğitim Programı, Bingöl Üniversitesi, 20-24.01.2014, BİNGÖL
 
-Bilimsel Proje Hazırlama Çalıştayı, 21-22. 05. 2010, İnönü Üniversitesi, MALATYA
 
-Kar Hidrolojisi Konferansı, 27-28.03.2008, DSİ Genel Müdürlüğü, VIII. Bölge Müdürlüğü, ERZURUM
 
-Orta Asya Sulama Suyu Çalıştayı,12-14 .09.2007, Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA
 
-"Proje Döngü Yönetimi " semineri, Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü, 23-24.02.2005, ERZURUM
 
-Tohumculuk Sempozyumu, Atatürk Üniv., 23. 10. 2003, Ziraat Fak., ERZURUM
 
-Organik Tarım ve Sertifikasyon Kursu, Atatürk Üniversitesi, 28-29.05.2003, ERZURUM
 
-Seminar on the Computation of the Soil Water Balance of Cultivated Soils by Mathematical Models. Trakya Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, 26-27. 09. 2002, TEKİRDAĞ.
 
-Bitki-Atmosfer İlişkileri Semineri, 04-08. 09. 2000, Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, ERZURUM
 
-Sulama Sistemlerinin Projelenmesi Semineri, 22.05-09.06.2000, THAEM, Menemen, İZMİR.
 
-Irrigation Water Management Course, 20.09-18.10.1999,Arizona University, Arizona, USA
 
-Araştırma Mühendisleri Temel Eğitim Kursu, 21-25.06.1999 , THAEM, Menemen, İZMİR.
 
-Nötronmetre Uygulama Semineri, 29-30.04.1998 , Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü, ESKİŞEHİR.
 
-Workshop on Agrometeorolojical aspects of Water Application Efficiency. International Agrohidrology Research and Training Centre, 20-26 Haziran 1998, Menemen, İZMİR, TURKEY.
 
-Jeoistatistik Kursu, Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fak., Toprak İlmi Böl., 30.03-04.05.1998, ERZURUM
 
-İnfrared Termometre Uygulama Semineri, 25-27.05.1998. Köy Hizmetleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, ANKARA.
 
-Su Alım Yapıları Semineri,  Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hizmetiçi Eğitim Merkezi, 3-14 Aralık 1990, Mersin, İçel
 
-Yeraltı Suları Etüt ve Projeleme Semineri, Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ilgaz Eğitim Tesisleri, 12-16 Mayıs 1997, Kastamonu
 
-Arazi ve İskan Semineri, Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Tesisleri, 27 Mart - 5 Nisan 1989, Mersin, İçel
 
-Kredi ve Kooperatifler Semineri, Mülga Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü, 8-12 Haziran 1987, Malatya
 
-Sulama Tesisleri İşletilmesi Semineri, Mülga Köy Hizmetleri Bölge Müdürlüğü, 12-16 Nisan 1993, Antalya
 
-Sulamada Pompaj Semineri, Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 21 Eylül - 2 Ekim 1987, Mersin, İçel
 
-Arazi ve Arsa Kıymet Takdiri Metotları Hizmetiçi Eğitimi, 19-23.03.1984, Köy İşleri Bakanlığı, Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü,ANKARA.
 

TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası