SERDAL POÇAN

Dr. Öğr. Üyesi SERDAL POÇAN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU / BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
E-mail spocan@bingol.edu.tr
Dahili No 3711
Oda No C1-2
DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans Matematik  Öğretmenliği Atatürk Üniversitesi  2000 
Yüksek Lisans Matematik Atatürk Üniversitesi  2013
Doktora Matematik Eğitimi İnönü Üniversitesi  2020

1. Meslek Matematiği

2. Matematik I

3. Matematik II

4. Ölçme ve Değerlendirme

5. İstatistik

6. Araştırma Yöntemleri ve Proje Hazırlama 

7. Hayat Boyu Öğrenme

1. Poçan, S. İlhan, A.,& Gemcioğlu, M. (2022).Problem çözme becerisi algısı ve matematik tutumunun matematik başarısı üzerindeki etkisi: ortaokul öğrencilerine yönelik bir yol analizi çalışması.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 62, 86-104. https://doi.org/10.21764/maeuefd.818887

2.İlhan, A., Poçan, S. & Gemcioğlu, M. (2022). The Effect of mathematics class commitment and anxiety on mathematics success: A path analysis study. Education and Urban Society, 54(2).186-204. https://doi.org/10.1177/00131245211028621 

3.İlhan, A , Tutak, T., & Poçan, S . (2021). Matematik öğretmen adaylarının uygulanan güncel ve eski lisans programlarına ilişkin görüşleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 24(46), 895- 921. https://doi.org/10.31795/baunsobed.926763

4. Poçan, S., Altay, B., & Yaşaroğlu, C. (2021). Matematik öğretiminde mobil teknoloji kullanımına yönelik veli görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 500-532.https://doi.org/10.17679/inuefd.815348

5. İlhan, A., Gemcioğlu, M., & Poçan, S. (2021). Ortaokul öğrencilerinin matematik tutumu ve problem çözmeye yönelik algılarının matematik başarılarıyla ilişkisi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi [MSKU Journal of Education], 8(1), 1-15. https://doi.org/10.21666/muefd.734168 

6. İlhan, A , Gemcioğlu, M, & Poçan, S . (2021). Matematik başarısının geometriye yönelik tutum ve geometri inancı ile ilişkisinin incelenmesi . Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (1) , 77-91. https://doi.org/10.17860/mersinefd.725534

7. Poçan, S., İlhan, A., & Gemcioğlu, M. (2020). The relationship between secondary school students' beliefs and attitudes towards geometry and their achievements. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education, 14(2), 1222-1277. Full Text Online

8. İlhan, A. & Poçan, S. (2020). Matematik eğitiminde öne çıkan güncel değerler. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 379- 398. Doi: 10.33418/ataunikkefd.783293. Full Text Online

9. Poçan S., Açıkgül, K., Şad, S. N. (2020). Uzamsal kaygı ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akdeniz Eğitim Araştırmalar Dergisi, 14(34), 64-83. Full Text Online

10. Poçan S., Yaşaroğlu C., & İlhan A. (2017).Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematiksel akıl yürütme beceri düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,10(52), 809-818. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1937.Full Text Online 

11. Poçan, S., & Yaşaroğlu, C. (2017). Dikişsiz öğrenme (Seamless learning) ilkeleri bağlamında Eba’nın matematik ders içeriğinin incelenmesi . Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(51), 795-806.  http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2017.1816. Full Text Online 

12. Şad, S , İlhan, A, Poçan, S . (2016). Seamless learning: A review study. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(6), 1-22. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/inujgse/issue/27483/303327. Full Text Online  

 

 

1. Poçan, S. (2021). Metacognition in mathematics education: Teaching practices and teacher support. Congress on Scientific Researches and Recent Trends-8 August 2-4, 2021/ The Philippine Merchant Marine Academy, Philippines Full Text Book, 594-607. 

2. Poçan, S. (2021). Relational thinking between arithmetic, algebra, geometry and real-life. International "başkent" congress on physical, social and health sciences july 16-17, Iscya publishing.81-94.

3.  İlhan, A., Poçan, S. Gemcioğlu, M. (2020). Matematik dersine yönelik bağlılık ve kaygı: Ortaokul öğrencileri üzerine bir çalışma.Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi/16-19 Eylül 2020.

4. Çelik, H. C., İlhan, A., & Poçan, S.(2016). The effect of constructivist learning approach in mathematics assessment field to academic achievement and academic self-perception. Education Proceeding Book, 44.

5. İlhan, A., Çelik, H. C., & Poçan, S.(2016). Math and visual mathematical literacy: A compilation study. Education Proceeding Book, 20.

1. Education and Information Technologies

2. International Electronic Journal of Mathematics Education 

3. Participatory Educational Research

4. International Online Journal of Educational Sciences

5. Turkish Journal of Educational Studies

6. Journal of Computer and Education Research

7. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

8. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 

9. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi 

1. Açıkgül, K., ve Poçan S. (2021).  Eğitim teknolojileri okumaları 2021 (İçinde, Artırılmış gerçeklik teknolojisi ve matematik eğitimi), Pegem Akademi.

2. Poçan S., (2021). Eğitime giriş (İçinde, Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede güncel gelişmeler).Eğitim Yayınevi.

3. Açıkgül, K., Sevimli, E. ve Poçan S., (2021).  Matematik Eğitiminde Yenilikçi Teknolojiler  (İçinde, Matematik eğitiminde mobil öğrenme),Nobel Akademik Yayıcılık.  

4. Gemcioğlu, M., İlhan, A., ve Poçan, S., (2020). Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik bağlılığı ve kaygısının başarıları ile ilişkisi. Pegem Akademi.