MUSTAFA NAİMOĞLU

Arş. Gör. MUSTAFA NAİMOĞLU

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
E-mail mnaimoglu@bingol.edu.tr
Dahili No 1833
Oda No C/Z-03

LİSANS                   : Matematik (Cumhuriyet Üniversitesi)

LİSANS                  : Mathematics (West University of Timişoara)

YÜKSEKLİSANS   : Uygulamalı Matematik (Cumhuriyet Üniversitesi)

DOKTORA            : İktisat (Sakarya Üniversitesi)

(2017-2021+) ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ >>>> BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ/İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İKTİSAT BÖLÜMÜ/İKTİSAT TEORİSİ ANABİLİM DALI) 

2015-2016 Matematik-Geometri Eğitmeni MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, Akşam Sanat Okulunda Eğitmen

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

DOĞAL KAYNAKLAR EKONOMİSİ

İKTİSADİ MATEMATİK

KALKINMA İKTİSADI

BİTİRME PROJESİ II 

.

.

.

...

NAİMOĞLU MUSTAFA (2022). The impact of nuclear energy use, energy prices and energy imports on CO2 emissions: Evidence from energy importer emerging economies which use nuclear energy. Journal of Cleaner Production, 373(133937), 1-10., Doi: 10.1016/j.jclepro.2022.133937 (SCI-Expanded-Q1)

...

NAİMOĞLU MUSTAFA, SAHABİ AHMET MELİK, ÖZBEK SEFA (2022). Macaristan ekonomisinde enerji verimliliğini etkileyen faktörlerin Fourier ADL eşbütünleşme yaklaşımıyla belirlenmesi. Sosyoekonomi, 5330, 487-509., Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2022.03.24 (ESCI)

NAİMOĞLU MUSTAFA (2022). Impact of renewable and non-renewable energy consumption on economic growth in Mexico: A RALS-EG cointegration test approach. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi(17), 502-518., Doi: 10.17153/oguiibf.1076289 (ESCI)

NAİMOĞLU MUSTAFA, ÖZBEK SEFA (2022). The relationship between renewable energy consumption and economic growth in OECD countries. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 1(12), 18-33, Doi: 10.5281/zenodo.6612280 (ESCI)

...

ÖZBEK SEFA, NAİMOĞLU MUSTAFA (2022). Çevre kalitesi-ekonomik karmaşıklık ilişkisi: Türkiye ekonomisi üzerine Fourier eşbütünleşme analizi. Istanbul Journal of Economics, 72, 407-431., Doi: 10.26650/ISTJECON2022-1061837 (ESCI)

NAİMOĞLU MUSTAFA (2022). The impact of economic growth, technological development, and trade openness on renewable energy use in Turkey: The Fourier Engle-Granger cointegration approach. Ege Akademik Bakis (Ege Academic Review)(22), 309-322., Doi: 10.21121/eab.984127 (ESCI)

NAİMOĞLU MUSTAFA, AKAL MUSTAFA (2021). Yükselen ekonomilerde enerji etkinliğini arz yanlı etkileyen faktörler. Sosyoekonomi(49), 455-481., Doi: 10.17233/sosyoekonomi.2021.03.23 (ESCI)

....

.

.

.

.

.

.

...

ÖZEREN ALİ İRFAN, ÖZBEK SEFA, NAİMOĞLU MUSTAFA (2021). Türkiye'de Elektrik Enerjisi Yoğunluğunun Dinamikleri: VAR Analizi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 33-45.

KILIÇ ETHEM, NAİMOĞLU MUSTAFA (2022). Türkiye’de döviz kuru ve BIST 100 ilişkisi: zamanla değişen asimetrik nedensellik analizi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 24(42), 1-11.

POLAT MÜSLÜM, NAİMOĞLU MUSTAFA (2019). Faiz oranlarının firmaların piyasa değerine etkisi: gelişmekte olan ülkeler örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5), 115-121.

NAİMOĞLU MUSTAFA, ÖZEL BİLAL (2022). Enerji Kaynaklarının Enerji Yoğunluğu Üzerindeki Etkileri: Enerji İthalatçısı Yükselen Ekonomilerden Kanıtlar. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (47), 1-15., Doi: 10.52642/susbed.900488

NAİMOĞLU MUSTAFA, ÖZEL BİLAL (2022). Türkiye’de enerji fiyatları ile enerji tüketimi arasındaki ilişki: Asimetrik nedensellik analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(26)

NAİMOĞLU MUSTAFA, ÖZBEK SEFA (2022). Testing the environmental kuznets curve hypothesis under structural breaks: The case of Turkey. Alanya Akademik Bakış, Doi: 10.29023/alanyaakademik.992079 

...

NAİMOĞLU MUSTAFA, ÖZBEK SEFA (2022). Doğrudan yabancı yatırımların sosyo-ekonomik belirleyicileri: Yükselen piyasa ekonomilerinden ampirik kanıtlar. Electronic Journal of Social Sciences, 83(21), 1080-1097., Doi: 10.17755/esosder.876426

NAİMOĞLU MUSTAFA, ÖZBEK SEFA (2022). Çin kirli mi büyüyor? Yapısal kırılmalı eşbütünleşme analizi. Journal of Economic Policy Researches, 2(9), 245-264., Doi: 10.26650/JEPR1055637

NAİMOĞLU MUSTAFA, ÖZBEK SEFA (2022). Türkiye’de savunma harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisinin yeniden gözden geçirilmesi: Fourier yaklaşımı. The İzmir Journal of Economics, 1(37), 174-188., Doi: 10.24988/ije.909072

NAİMOĞLU MUSTAFA, AKAL MUSTAFA (2022). Yükselen Ekonomilerde Enerji Etkinliğini Arz Yanlı Etkileyen Faktörler. Verimlilik Dergisi, (1), 16-31.

ÖZBEK SEFA, NAİMOĞLU MUSTAFA (2022). Türkiye’de Enflasyon ve Döviz Kuru İlişkisi: Saklı Eşbütünleşme Yaklaşımı. Journal of Management and Economics Research, 20(3), 460-474.

NAİMOĞLU MUSTAFA, ÖZBEK SEFA (2022). Do Energy Prices and Industrialization Affect Energy Intensity? The Case of Turkey Under Structural Breaks. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(6), 275-294., Doi: 10.33399/biibfad.1001739

...

NAİMOĞLU MUSTAFA (2021). Enerji Alanında Yapılan Ar-Ge Harcamalarının Enerji Tüketimi Üzerindeki Etkisi: Almanya Örneği. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (BUSBED), 11(22), 97-118.

NAİMOĞLU MUSTAFA (2022). The impact of renewable energy use on green growth: The case of emerging economies. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(22), 1-13., Doi: 10.25294/auiibfd.1077576 

NAİMOĞLU MUSTAFA (2022). The relationship between renewable energy use and economic growth for energy ımporting emerging economies. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(40)

NAİMOĞLU MUSTAFA (2022). Doğrudan yabancı yatırımlar'ın çevresel kalite üzerindeki etkisi: Çin örneği. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(24)

...

.

.

.

 

.

.

.

...

NAİMOĞLU MUSTAFA, TÜRKAN YAVUZ (2021). Opportunities and risks for energy intensity in Malaysia. First International Artuklu Congress on Economic, Administrative and Political Sciences, 1-2. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZBEK SEFA, NAİMOĞLU MUSTAFA (2021). The validity of inflation convergence: An econometric application on the economies of EU countries and Turkey.

International Scientific Research and Innovation Congress, 63-73. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

NAİMOĞLU MUSTAFA (2021). Effects of renewable energy and fossil fuel use on energy intensity in Argentina: A Fourier ADL cointegration approach. 4th international İzmir Economics Congress, 440-453. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

NAİMOĞLU MUSTAFA (2021). Rebound effect on energy consumption: The case of Argentina. 4th international İzmir Economics Congress, 427-439. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

NAİMOĞLU MUSTAFA, ÖZBEK SEFA (2021). Determination of CO2 emission decrease/ increase factors in Turkey: A Fourier ADL cointegration approach. 2. International Scientific Research and Innovation Congress, 87-99. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

NAİMOĞLU MUSTAFA, ÖZBEK SEFA (2021). The effects of economic growth, industrialization and fossil fuel use on environmental quality in Turkey. ISPEC 7 th International Conference on Social Sciences & Humanities, 828-839. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

NAİMOĞLU MUSTAFA (2021). The effect of industrialization and urbanization on energy intensity with the a Fourier EG cointegration approach: The case of Peru. 1. International Marmara Scientific Research and Innovation Congress, 933-945. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

...

ÖZBEK SEFA, NAİMOĞLU MUSTAFA (2021). Is the conversion hypothesis applicable in G-20 countries? Evidence from Fourier stability tests. ISPEC 7th International Conference on Social Sciences & Humanities, 840-850. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

NAİMOĞLU MUSTAFA (2021). Risks and opportunities for Turkey's energy future. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler ve Arayışlar, 45-46. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

NAİMOĞLU MUSTAFA (2022). The impact of economic growth, health expenditures, and education expenditures on life expectancy in emerging economies. Proceedings of International Symposium of Economics Finance and Econometrics, 62 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

NAİMOĞLU MUSTAFA (2022). Determinants of Poverty in Turkey with the Fourier Approach. Proceedings of International Symposium of Economics Finance and Econometrics, 62 (Özet)

...

.

.

.

.

.

.

...

NAİMOĞLU MUSTAFA (2021). Impact on economic growth of energy consumption and foreign direct investment: The case of Turkey. International Conference on Economics Turkish Economic Association, 1-11. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

...

.

.

.

.

.

.

...

Nuclear Engineering and Technology (SCI-Expanded)

...

Verimlilik Dergisi (TRDizin, EBSCO,...) 

İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi (TRDizin, EBSCO,...)

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (TRDizin,...)

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (TRDizin,...)

...

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (EBSCO, ...)

Journal of Economics and Research (EBSCO, ...)

Ahi Evran Akademi (Index Copernicus, ASOS, ...)

Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASOS, ...)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ASOS, ...)

...

.

.

.

.

.

.

...

Türkiye’nin Enerjisi: Politikalar ve Stratejiler, Bölüm adı:(Türkiye’nin enerji yatırımları) (2022)., NAİMOĞLU MUSTAFA, SETA, Editör:Kavaz İsmail, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 26, ISBN:978- 625-7712-57-6, Türkçe(Bilimsel Kitap)

...

Scientific Evaluation of Economic and Financial Issues: Theory and Practice, Bölüm adı:(Determınants of renewable energy use ın energy-ımportıng emergıng economıes) (2021)., NAİMOĞLU MUSTAFA, Gazi kitabevi, Editör:Şahin KARABULUT, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 16, ISBN:12348920, İngilizce(Bilimsel Kitap)

...

.

.

.