AYGÜL KARACA

Dr. Öğr. Üyesi AYGÜL KARACA

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
E-mail akaraca@bingol.edu.tr
Dahili No 5745
Oda No A2-5

Lisans:  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (2011)

Yüksek Lisans: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (2013)

Doktora: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü (2020)

 

2022 : Dr. Öğr. Üyesi

İNGİLİZCE (YÖKDİL, 68.75)

Korkmaz, A., Karaca, A., Kocaçınar, F. ve Cuci, Y., 2017. The effects of seed treatment with melatonin on germination and emergence performance of peper seeds under chilling stress. Tarım Bilimleri Dergisi/Journal of Agricultural Sciences, 23: 167-176.

Köklü, Ş., Dolunbay, S., Yakupoğlu, G., Karaca A., Havan, A., Korkmaz, A. 2020. Bitki Yaşı ve Hasat Zamanının Kuşkonmaz Verimi ve Sürgün Kalitesi Üzerine Etkileri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23(3), 568-576.

Yakupoğlu, G., Köklü, Ş., Karaca, A., Düver, E., Reıter, R.J., Korkmaz, A., 2021. Fluctuations in melatonin content and its effects on the ageing process in lettuce seeds during storage. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 20(3), 77–88.

Korkmaz, A., Değer, Ö., Szafrańska, K., Köklü, Ş., Karaca, A., Yakupoğlu, G., Kocaçınar, F., 2021. Melatonin effects in enhancing chilling stress tolerance of pepper. Scientia Horticulturae, 289, 110434.

Korkmaz, A., Düver, E., Szafrańska, K., Karaca, A., Ardıç, Ş. K., & Yakupoğlu, G. 2022. Feasibility of using melatonin content in pepper (Capsicum annuum) seeds as a physiological marker of chilling stress tolerance. Functional Plant Biology.

Karaca A., Ardıç Köklü, Ş., Korkmaz, A. 2021. Bitkilerde melatoninin gün ve yıl içerisindeki değişimi ve yaşlanma üzerine etkisi. Bahçe dergisi.

Yakupoğlu, G., Köklü, Ş., Karaca, A., Düver, E., Klicic, A., Korkmaz, A., (2018, August). Changes in melatonin content of pepper seeds during storage. XXX International Horticultural Congress IHC2018: Proceedings of the II. International Symposium on Soilless Culture and VIII International Symposium on Seed, Transplant and Stand Establishment of Horticultural Crops, Acta Horticulturae, 1273, March 2020 (pp. 425-432) (sunu).

Korkmaz, A., Gerekli, A., Yakupoğlu, G., Karaca, A., Köklü, Ş. (2018, August). Seed treatment with tryptophan improves germination and emergence of pepper under salinity stress. XXX International Horticultural Congress IHC2018: Proceedings of the II. International Symposium on Soilless Culture and VIII International Symposium on Seed, Transplant and Stand Establishment of Horticultural Crops, Acta Horticulturae, 1273, March 2020 (pp. 441-448) (poster).

Karaca, A. ve Korkmaz, A. 2015. Melatonin uygulamalarının üşüme stresi altında biber tohumlarının çimlenme ve çıkış performansı üzerine etkisi. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi 28-30 Nisan. Ürgüp, Nevşehir (poster).

Düver, E., Karaca, A., Köklü, Ş., Yakupoğlu, G., Havan, A., Korkmaz, A. 2018.  Biberde Tohum Melatonin İçeriği ile Düşük Sıcaklıkta Çimlenme Performansı Arasındaki İlişkinin Araştırılması. Uluslararası katılımlı Türkiye 6. Tohumculuk Kongresi 10-13 Eylül, Niğde (Sunu).

Örtlek, N.E., Tunçel, K., Köklü, Ş., Karaca, A., Aslan, Ö.M., Korkmaz, A. 2019. Melatonin Uygulamalarının Tuz stresi ve Ozmotik Stres Altındaki Biber (Capsicum annuum L.) Tohumlarının Çimlenme Performansı Üzerine Etkileri. 12. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu 8-11 Eylül, Kayseri (Poster).

Klicic, A., Köklü, Ş., Karaca, A., Havan, A., Korkmaz, A. 2019. Anne-Sürgün Yönteminin (Mother-Stalk Culture) Kuşkonmaz Verimi ve Kalitesi Üzerine Etkileri. 12. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu 8-11 Eylül, Kayseri (Sunu).

Karaca, A., Köklü, Ş., Havan, A, Aslan, Ö.M., Korkmaz, A. 2019. Kontrollü Yaşlandırma Sonrası Yapılan Melatonin ve Triptofan Uygulamalarının Domates Tohumlarının Düşük Sıcaklıkta Çimlenme Performansları Üzerine Etkileri. 12. Ulusal Sebze Tarımı Sempozyumu 8-11 Eylül, Kayseri (Sunu).

Antioksidan ve Bitki Büyüme Düzenleyicisi Adayı Melatoninin Biberde Varlığının Belirlenmesi ve Dışarıdan Uygulamanın Üşüme Stresi Üzerine Etkisi. TÜBİTAK-TOVAG 110O655, Bursiyer, 2011 -2014. 

Yaşlanan Domates Tohumlarının Melatonin Profilinde Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi. KSÜ BAP-Münferit Projesi, Araştırmacı, (2017-2020, 36 ay).

Biberde İçsel Melatonin İçeriği ile Su stresi Arasındaki İlişkinin Araştırılması. KSÜ BAP Birimi- Doktora Projesi (2019-2021, 24 ay), Araştırmacı, Proje No: 2019/4-21 D. 

Farklı Dalga Boylarındaki Led Işıkların Biber ve Domates Fidelerinin Kalitesi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması. KSÜ BAP Birimi- Yüksek Lisans Projesi (2019-2021, 18 ay), Araştırmacı, Proje No: 2019/4-2 YLS.

Su Stresine Tolerant Çeşit Geliştirme Çalışmalarında Stres Enzimlerinin Ölçülmesi İçin Spektrofotometrenin Kullanılması. KSÜ BAP Birimi- Altyapı Projesi (2020-2021, 12 ay), Araştırmacı.

Karnitin Uygulamalarının Tuz Stresi Altında Biber ve Hıyar Tohumlarının Çimlenme ve Çıkış Performansları Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi. KSÜ BAP birimi-yüksek lisans projesi (2020-2021, 12 ay), Araştırmacı, Proje no: 2020/3-5 YLS.

Yakupoğlu G., Köklü, Ş., Karaca A., Korkmaz, A. 2021. Bazı bitki büyüme düzenleyicilerin sebzelerde stres toleransı üzerine etkileri. Sebzelerde Stres Toleransı ve Islah Stratejileri (Kitap bölümü)

Boydak, E., Özbay N., Mokhtarzadeh, S., Karaca, A. 2022. Alternatif Ürünler. In: Farklı Yaklaşımlarla Tarıma Yeniden Bakış (Editörler: Satar, A., Gül, İ. Hsapolat, Y.K.) Orient Yayınları 128: 165-185. Ankara. ISBN: 978-975-6124-98-7. Full Text Online (PDF)