ECE ALTUNBAŞ ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi ECE ALTUNBAŞ ŞAHİN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim GENÇ MESLEK YÜKSEKOKULU / MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK
E-mail easahin@bingol.edu.tr
Dahili No 3746
Oda No

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya

Çukurova  Üniversitesi

2005

Y. Lisans

Kimya

Çukurova  Üniversitesi

2008

Doktora

Kimya

Çukurova  Üniversitesi

    2012

Kurmel Grup (Akmetal Madencilik) Laboratuvar sorumlusu / kimyager 27.2.2013- 5.2.2014

Berdan Cıvata A.Ş ARGE Departmanı Sorumlusu 5.4.2015 – 31.1.2017

Berdan Cıvata A.Ş. ARGE Merkezi Yöneticisi 31.1.2017-9.4.2018

1.Temel Kimya

2. İtafiyecilik ve Yangın Güvenliği

3.Tehlikeli ve Yanıcı Maddeler

4.Acil Durum Yönetimi

5. Yanma ve Yangın Bilgisi

6. Hidrojen Enerjisi

7. Yakıt Pilleri

8. İş Güvenliği ve İşçi sağlığı

 

 

ÜDS:67.5 (2007)

1.E. Altunbaş, R. Solmaz, G. Kardaş, "Corrosion behaviour of polyrhodanine coated copper electrode in 0.1 M H2SO4 solution", Materials Chemistry and Physics (ISI), Vol. 121, 354–358 pp., 2010, DOI: 10.1016/j.matchemphys.2010.01.047

 2.. R. Solmaz, E. Altunbaş, G. Kardaş, "Adsorption and corrosion inhibition effect of 2-((5-mercapto 4-thiadazol-2-ylimino)methyl)phenol schiff base on mild steel" Materials Chemistry and Physics (ISI), Vol. 125, 796–801 pp., 2011, DOI: 10.1016/j.matchemphys.2010.09.056

 3.R. Solmaz, E. Altunbaş, G. Kardaş, "Investigation of adsorption and corrosion inhibition effect of 1,1’-thiocarbonyldiimidazole on mild steel in hydrochloric acid  solution",  Protection of Metals and Physical Chemistry of Surface, Vol. 47, 262-269 pp., 2011, DOI: 10.1134/S2070205111020183.

4.T. Tüken, A.B. Çavuşoğlu, E. Altunbaş, M. Erbil, "Polypyrrole film modified with electroless metal deposition", Progress in Organic Coatings (ISI), Vol. 71, 153–161 pp., 2011, DOI: 10.1016/j.porgcoat.2011.01.01

5.R. Solmaz, E. Altunbaş, A. Döner, G. Kardaş, "The investigation of synergistic inhibition effect of rhodanine and iodide ion on the corrosion of copper in sulphuric acid solution", Corrosion Science (ISI), Vol. 53, 3231-3240 pp., 2011, DOI:10.1016/j.corsci.2011.05.067.

6. R. Solmaz, E. Altunbaş Şahin, G. Kardaş, "Electrochemical preparation and characterization of nickel and zinc-modified poly-2-aminothiazole films on mild steel surface and their corrosion inhibition performance", Reactive and Functional Polymers (ISI), Vol. 71, 1148-1154 pp., 2011, DOI:10.1016/j.reactfunctpolym.2011.09.002.

7. E. Altunbaş Şahin, B. Doğru Mert, S. Toprak Döşlü, G. Kardaş, B. Yazıcı, "Investigation of the hydrogen evolution on Ni deposited Titanium Oxide nanotubes", International Journal of Hydrogen Energy (ISI), Vol. 37,  11625-11631 pp., 2012, DOI: 10.1016/j.ijhydene.2012.05.059

8.A. Döner, E. A. Şahin, G. Kardaş, O. Serindağ, "Investigation of corrosion inhibition effect of 3-[(2-Hydroxy- benzylidene)-amino]-2-thioxo-thiazolidin-4-one on corrosion of mild steel in the acidic medium", Corrosion Science (ISI), Vol. 66, 278-284 pp., 2013, DOI: 10.1016/j.corsci.2012.09.030.

9.E. Altunbaş Şahin, G. Kardaş, "Cobalt-modified nickel zinc catalyst for electrooxidation of methanol in alkaline medium", Journal of Solid State Electrochemistry, Vol. 17, 2871-2877 pp., 2013, DOI:10.1007/s10008-013-2197-x

10.R. Solmaz,E. A. Şahin,İ.H. Geçibesler, CUCURBİTA MOSCHATA (BALKABAĞI) KABUĞUNUN DÜŞÜK KARBON ÇELİĞİNİN KOROZYONUNA İNHİBİSYON ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Physical Sciences,http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2019.14.2.3A0088

11.A.Salcı, E.A.Şahin, R.Solmaz" Methanol electrooxidation at nickel-modified rhodanine self assembled monolayer films:A new class of multilayer electrocatayst"Int. Journal of Hydrogen Energy .2019,44-14228-14234.

12. R. Solmaz, E.A. Şahin, İ. H. Geçibesler ” Cucurbita Moschata (Balkabağı) Kabuğunun Düşük Karbon Çeliğinin Korozyonuna İnhibisyon Etkisinin İncelenmesi”. Physical Sciences 14 (2) : 1-10 http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2019.14.2.3A0088

13. E.Altunbas Sahin, R.Solmaz, F.Tezcan, G.Kardaş “Inhibitive Effect of 4-Amino-N-benzylidene-Benzamide Schiff Base on Mild Steel Corrosion in HCl Solution”, Journal of Adhesion Science and Technology, 34:2,135-152,2020, https://doi.org/10.1080/01694243.2019.1662202

14. E.Altunbaş Şahin, R.Solmaz,  İ.H.Geçibesler, G.Kardaş “Adsorption ability, stability and corrosion inhibition mechanism of phoenix dactylifera extrat on mild steel” Mater. Res. Express 7 (2020) 016585 https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab6ad3

15. E.Altunbaş Şahin, R.Solmaz. “Methanol electrooxidation activity of binary CoAg electrocatalyst i n t e r n a t i o n a l journal o f hydrogen energy 4 5 ( 2 0 2 0 ) 3 5 0 1 3  - 3 5 0 2

16.

 

 

1.Ece Altunbaş Şahin, Ali Döner, Gülfeza Kardaş“Poly N-Aminorodaninin Elektrokimyasal Sentezi Ve Karakterizasyonu” Fırat Üniversitesi Müh. Bil. Dergisi 31(1), 231-240, 2019

1.E. Altunbaş, R. Solmaz, G. Kardaş, B. Yazıcı, M. Erbil,XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu dahilinde "XI. Uluslararası Korozyon Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Polirodaninin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi ve Korozyon Dayanımının İncelenmesi", İzmir, Türkiye, Ekim 2008.

2.E. Altunbaş, A. Ongun Yüce, R. Solmaz, G. Kardaş, 8. Uluslararası Elektrokimya Kongresi dahilinde "8. Uluslararası Elektrokimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Inhibition effect of 2- thiouracil on the corrosion of copper in 0.1 M H2SO4 solution", Antalya, Türkiye, Ekim 2009.

3.E. Altunbaş, E. Alet, G. Kardaş, XII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu dahilinde "XII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu" bildiri kitapçığındaki "Yumuşak Çeliğin Korozyonuna 4-piperidin karboksilik asidin İnhibitör Etkisi", Eskişehir, Türkiye, Ekim 2010.

4.E. Altunbaş Şahin, Gülfeza Kardaş, 9. Uluslararası Elektrokimya Kongresi dahilinde "9. Uluslararası Elektrokimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Inhibition effect Of 5-(4-Dimethylaminobenzyliden)rhodanin on the corrosion of copper in 0.5 M H2SO4 Solution", Çeşme, Türkiye, Eylül 2011.

5.E. A. Şahin, A. Döner, G. Kardaş, The European Corrosion Congress dahilinde "The European Corrosion Congress" bildiri kitapçığındaki "Synthesis of 3-[(2-Hydroxy-benzylidene)-amino]-2-thioxo-thiazolidin-4-one schiff base and its effect of corrosion on copper 0.5 M H2SO4 solution", İstanbul, Türkiye, Eylül 2011

6. S. Yılmaz, E.A. Sahin, G.Kardaş, O.H.Paksoy,’’ A New Approach for  testing corrosion behaviour of various metals in contact with phase change materials’’, 2 nd International Conferance on Sustainable Energy Storage, Dubai, Irlanda 2013

7.F.Tezcan, E.A. Sahin, G.Kardaş, ‘’ 4-(Benzledene-Amino)-Benzamide Schiff Baz’ın H2S04 Çözeltisinde  Yumuşak Çeliğin Korozyonunun Etkisi’’ XII. Uluslararası Korozyon Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 2014

8.A. Salcı, E.A.Şahin, R.Solmaz, G.Kardaş, ‘’ Methanol electrooxidation at rhodanine self assembled monolayer modified copper, 14th International Conference on Energy Storage 25-28 April 2018, Adana

9.E.Altunbaş Şahin, İ. H.Geçibesler,R.Solmaz, G.Kardaş “Phoenix dactylifera çekirdeğinin (hurma çekirdeği) asidik ortamda korozyon inhibitörü olarak değerlendirilmesi” 15th International Corrosion Symposium (KORSEM'18) ,26-28 Ekim 2018,Hatay,

10.R.Solmaz, İ. H.Geçibesler, E.Altunbaş Şahin, G.Kardaş” "Cucurbita Maschole (Balkabağı) kabuğunun yumuşak çeliğin korozyonuna inhibisyon etkisinin incelenmesi“15th International Corrosion Symposium (KORSEM'18) ,26-28 Ekim 2018,Hatay,Türkiye

11.E. Altunbaş Şahin, Ramazan Solmaz, İ. Halil Geçibesler” Limon (Citrus limon) Kabuğunun Yumuşak Çeliğin Korozyonuna İnhibisyon Etkisinin Araştırılması” 3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress(IMSEC 2018) October 24-26, 2018, Adana/Turke

12.E.Altunbaş Şahin “CoAg modifiye edilmiş karbon keçe elektrotta elektrokimyasal hidrojen üretimi” EurasianSciEnTech 22-23 Kasım 2018,Ankara, Türkiye

13.E.Altunbaş Şahin, R.Solmaz “Assembling and application of novel rhodanine thin films for copper protection” EurasianSciEnTech 22-23 Kasım 2018,Ankara, Türkiye

14.E.A.Sahin,.R.Solmaz Methanol Electrooxidation A ctivity of Binary CoAg Electrocatalyst, IHTEC 2019,4th International Hydrogen Technologies Congress,June, 2019 in Trakya University, Edirne.

15.R. Solmaz, E. A. Şahin, İ. H.l Gecibesler, İ. Y.Erdoğan, S. Bayındır, G.Kardaş, The use of Bingöl-Adaklı propolis self-assembled monolayer films for metal protection, 2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019) 28-29 June 2019, Ankara, Turkey

1.B. Saygıdeğer Demir, E. Altunbaş, T. Keleş, O. Serindağ, 1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri dahilinde "1. Ulusal Anorganik Kimya Günleri" kitapçığındaki "Yeni N-Sübstituteaminometilfosfinlerin Au, Rh, komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu", Adana, Türkiye, Nisan 2007.

2.İ. Şahin, E. Altunbaş, G. Kardaş, B. Yazıcı, 24. Ulusal Kimya Kongresi dahilinde "24. Ulusal Kimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "Ni-Co/Ni Elektrotta Hidrojen Gazı Eldesine Tiyorürenin Etkisi", Zonguldak, Türkiye, Haziran-Temmuz 2010.

3. A. Döner, E. Altunbaş, R. Solmaz, G. Kardaş, 24. Ulusal Kimya Kongresi dahilinde "24. Ulusal Kimya Kongresi" bildiri kitapçığındaki "NiCd kaplı grafit elektrotta hidrojen gazı çıkışının araştırılması", op., Zonguldak, Türkiye, Haziran-Temmuz 2010.

1.Anti-Corrosion Methods And Materials

2.The Journal of Applied Electrochemistry

3 Material Chemist and Pysicis 

4 Int.Journal of Corrosion

5 Hydrogen Energy

6.Energy Res.

7. j. Adhesion Sci. and Tech.

1.Polirodaninin Bakır Üzerine Elektrokimyasal Sentezi Ve Korozyon Davranışlarının Belirlenmesi (Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve araştırmacı olarak çalışılmıştır. Proje No:FEF2007YL33).

2.Nikel-Kobalt Kaplı Bakır Elektrotta Metanol Oksidasyonunun Araştırılması, (Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve araştırmacı olarak çalışılmıştır. Proje No:FEF2010D6).

3.Poly N-Aminorodanin Elektrokimyasal Sentezi, Karakterizasyonu ve Katalitik Özelliklerinin Araştırılması (Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiş ve araştırmacı olarak çalışılmıştır. Proje No: FEF2011BAP12).

4.Grafit ile Modifye Edilmiş Polimer Kaplı Elektrokatalitik Malzeme Geliştirilmesi, (TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve bursiyer olarak çalışılmıştır. Proje No: 108T407)

5.Ti/TiO2-Ni Elektrotta Hidrojen Eldesinin Araştırılması (TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve bursiyer olarak çalışılmıştır. Proje No: 111T025).

6.Asidik Ortamda Yumuşak Çeliğin Korozyonuna Yeni Sentezlenen Schiff Bazlarının İnhibisyon Etkisinin Elektrokimyasal Ve Termodinamik Olarak Araştırılması (TÜBİTAK tarafından desteklenmiş ve bursiyer olarak çalışılmıştır. Proje No: 112T609).

7.Yüksek Mukavemetli Cıvata Üretiminde Hasar Riskinin Bertaraf Edilmesine Yönelik Bir Çalışma TÜBİTAK, Proje Arge sorumlusu, 2016,Tamamlandı- BERDAN CIVATA A.Ş.-Tarsus/Mersin Proje No: 7150845)

8.Ekonomik Değeri Olan Çevre Dostu Bazı Doğal Atıkların Korozyon İnhibitörü Olarak Kullanılması (Bingöl Üniversitesi araştırma fonu tarafından desteklenmiş ve yürütücü olarak çalışılmaktadır. Proje No:BAP-GMYO.2018.00.002)

 

1.TÜBİTAK bilimsel yayın teşvik ödülleri (2010-2013) (8 Adet).

2. Material and Chemist Dergisinin 2010 yılında en çok atıf alan yayını ödülü- Adsorption and corrosion inhibition effect of 2-((5-mercapto-1,3,4- thiadiaol-2-ylimino)methyl)phenol Schiff base on mild steel, Material Chemist and Physics,