HAMİDE DEĞER

Arş. Gör. HAMİDE DEĞER

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
E-mail hdeger@bingol.edu.tr
Dahili No 1840
Oda No C/Z-2

Doktora : İstanbul Medeniyet Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2019- Devam Ediyor)

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi - Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (2015 - 2019)

Lisans : Université Paris I Panthéon Sorbonne - Science Politique (2012 Ocak-2012 Haziran)

Lisans : Marmara Üniversitesi - Fransızca Kamu Yönetimi (2008-2013)

 

 

 

Değer, H . (2022). Sapere Aude'den Carpe Diem'e: Postmodernizm ve Toplumsal Hareketler. Tezkire Dergisi , (79), 99-118. 

Değer, H . (2020). Türkiyede Müzakereci Demokrasi: Anayasa Uzlaşma Komisyonu Metni (2011) ve Parti Programları Üzerinden Bir İnceleme . Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi , 3 (5) , 242-261 . 

Değer, H . (2020). Dilek Yankaya, Yeni İslami Burjuvazi Türk Modeli, İstanbul: İletişim Yayınları, 2014, 270 s. İnsan ve Toplum Dergisi , Özel Sayı: Sosyoekonomik Eşitsizlikler , 10 (4) , 596 - 601 .

 

Erkan, E., Değer, H . (2022). Dijital Medya, Demokrasi ve Neo-Despotizm: Kavramsal Bir Bakış.  Dicle Üniversitesi Uluslararası Disiplinlerarası Sempozyumu (DUDS), 16-17 Ekim 2022, Diyarbakır.

Değer, H . (2021).  Müzakereci Demokrasi ve Yeni Medya .Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler, Arayışlar. 11-13 Kasım 2021, Bingöl Üniversitesi.

 

Değer, H. (2022), "Fransa", İçinde: Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi, Ed: Ateş Hamza, Ankara: TİAV Yayınları, s: 219-246.

Değer, H. (2020), "Jean Bodin (1529/1530 -1596)", İçinde: Siyasal Düşünceler Tarihi: Batı'da ve İslam Dünyasında Siyasi Düşünce, Ed: Şahin Bican  ve Yavaşça Kerem, Ankara: Orion Kitabevi, s:133 -142

Değer, H. (2013), A.H.Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Romanı Bağlamında Modernleşme ile Değişen Zaman Algısı, altKitap İnternet Yayınevi.