AYDIN GENÇ

Arş. Gör. AYDIN GENÇ

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / TEMEL BİLİMLER
E-mail agenc@bingol.edu.tr
Dahili No 5747
Oda No

1. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi İngilizce Hazırlık 2010-2011

2. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2011-2016

3. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya AD Doktora 2020-

Arş. Gör.                              Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2022-

 

İngilizce- 67,5

 1. Varışlı, B., Darendelioğlu, E., Caglayan, C., Kandemir, F. M., Ayna, A., Genç, A., & Kandemir, Ö. (2022). Hesperidin Attenuates Oxidative Stress, Inflammation, Apoptosis, and Cardiac Dysfunction in Sodium Fluoride‐Induced Cardiotoxicity in Rats. Cardiovascular Toxicology, 1-9.
 2. Ileriturk, M., Benzer, F., Aksu, E. H., Yildirim, S., Kandemir, F. M., Dogan, T., ... & Genc, A. (2021). Chrysin protects against testicular toxicity caused by lead acetate in rats with its antioxidant, anti‐inflammatory, and antiapoptotic properties. Journal of Food Biochemistry45(2), e13593.
 3. Yıldız, M. O., Çelik, H., Caglayan, C., Kandemir, F. M., Gür, C., Bayav, İ., Genc, A ... & Kandemir, Ö. (2022). Neuromodulatory effects of hesperidin against sodium fluoride-induced neurotoxicity in rats: Involvement of neuroinflammation, endoplasmic reticulum stress, apoptosis and autophagy. NeuroToxicology90, 197-204.
 4. Yıldız, M. O., Çelik, H., Caglayan, C., Genç, A., Doğan, T., & Satıcı, E. (2022). Neuroprotective effects of carvacrol against cadmium-induced neurotoxicity in rats: role of oxidative stress, inflammation and apoptosis. Metabolic Brain Disease37(4), 1259-1269.
 5. Yesildag, K., Eroz, R., Genc, A., Dogan, T., & Satici, E. (2022). Evaluation of the protective effects of morin against acrylamide‐induced lung toxicity by biomarkers of oxidative stress, inflammation, apoptosis, and autophagy. Journal of Food Biochemistry, e14111.
 6. Semis S. H., Kandemir F. M., Caglayan C., Kaynar O., Genc A., Arikan S. F. (2022). Protective effect of naringin against oxaliplatin-induced peripheral neuropathy in rats: A behavioral and molecular study.  Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, https://doi.org/10.1002/jbt.23121

 7. Varışlı, B., Caglayan, C., Kandemir, F. M., Gür, C., Bayav, İ., & Genç, A. (2022). The impact of Nrf2/HO-1, caspase-3/Bax/Bcl2 and ATF6/IRE1/PERK/GRP78 signaling pathways in the ameliorative effects of morin against methotrexate-induced testicular toxicity in rats. Molecular Biology Reports49(10), 9641-9649.

 8. Varışlı, B., Caglayan, C., Kandemir, F. M., Gür, C., Ayna, A., Genç, A., & Taysı, S. (2022). Chrysin mitigates diclofenac-induced hepatotoxicity by modulating oxidative stress, apoptosis, autophagy and endoplasmic reticulum stress in rats. Molecular Biology Reports, 1-10.

 9. Aydin, O., Ulas, N., Genc, A., Baysal, S., Kandemir, O., & Aktas, M. S. (2022). Investigation of hemogram, oxidative stress, and some inflammatory marker levels in neonatal calves with escherichia coli and coronavirus diarrhea. Microbial Pathogenesis173, 105802.

 10. GProtective effect of naringin against oxaliplatininducedperipheral neuropathy in rats: A behavioral andmolecular studyProtective effect of naringin against oxaliplatininducedperipheral neuropathy in rats: A behavioral andmolecular studyProtective effect of naringin against oxaliplatininducedperipheral neuropathy in rats: A behavioral andmolecular study

 1. Cihan, G. Ü. R., KANDEMİR, F., & Aydın, G. E. N. Ç. (2020). Bortezomib ile kalp hasarı oluşturulan ratlarda berberinin oksidatif ve nitrozatif stres üzerine etkisi. Türk Doğa ve Fen Dergisi9(2), 118-126.
 2. Cihan, G. Ü. R., Aydın, G. E. N. Ç., & KANDEMİR, Ö. Ratlarda Deltametrin’in Neden Olduğu Dalak Toksisitesine Karşı Rutin’in Potansiyel Koruyucu Etkilerinin Oksidatif Stres, Apoptoz ve İnflamasyon Belirteçleri Üzerinden Araştırılması. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi17(1), 6-10.
 • DİJİTAL ÇAĞDA YÜKSEK ÖĞRETİMDE ÖĞRENME VE ÖĞRETME KURSU
 • DENEY HAYVANLARI KULLANIM SERTİFİKASI KURSU
 • SIĞIRLARDA REKTOVAGİNAL YÖNTEMLE SUNİ TOHUMLAMA KURSU