RAMAZAN GÜN

Dr. Öğr. Üyesi RAMAZAN GÜN

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim MERKEZİ LABORATUVAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ / BESLENME VE DİYETETİK
E-mail rgun@bingol.edu.tr
Dahili No 5836 (Sağlık B.F.)-5500 (PİKOM)-5014 (Merkezi Lab.)
Oda No C-III/21

Diyarbakır'da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladı. 2009 yılında Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İngiltere, Birmingham Üniversitesi'nde 'Food Safety, Hygiene and Management' bölümünden 2014 yılında Master derecesini alarak mezun oldu. 2014 yılında Bingöl Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. Doktora eğitimine 2015 yılında başladığı Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünden 2022 yılında başarıyla mezun oldu.  Mayıs 2023 yılı itibari ile Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplum Beslenmesi ana bilim dalına Dr. Öğretim Üyesi olarak atandı. Ağustos 2023'te  Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi'ne (PİKOM)  Koordinatör yardımcısı olarak görevlendirildi. Ekim 2023 itibari ile Bingöl Üniversitesi  'Bal Dolum, Paketleme ve Temel Petek Üretim Tesisine' Sorumlu Yönetici olarak görevlendirildi. 

Doktora: Atatürk Üniversitesi Gıda Mühendisliği (2022)

Tez Konusu: Reolojik Yöntemler Kullanılarak Balda Yapılan Hilelerin Araştırılması

Yüksek Lisans: University of Birmingham, MSc Food Safety Hygiene & Management, İngiltere (2014)

Tez Konusu: Impact of Bacteria on the Stability of Double Emulsions

Lisans: Harran Üniversitesi Gıda Mühendisliği (2009)

Tez Konusu: Sucuk ve Salam Üretiminde HACCP Uygulaması

Bingöl Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü - Arş. Gör. (Aralık 2014 - Mayıs 2023)

Bingöl Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü - Dr. Öğr. Üyesi (Mayıs 2023 - Devam)

Bingöl Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü  Toplum Beslenmesi Anabilim Dalı Başkanı (Mayıs 2023 - Devam)

Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi (PİKOM) - Koordinatör Yardımcısı (Ağustos 2023 - Devam)

Besin Kimyası ve Analizleri II (2022 -2023 Bahar Dönemi)

Besin Mikrobiyolojisi (2022 -2023 Bahar Dönemi)

Beslenme ve Mikrobiyota (2022 -2023 Bahar Dönemi)

Besin Kimyası ve Analizleri I (2023 -2024 Güz Dönemi)

Genel Mikrobiyoloji (2023 -2024 Güz Dönemi)

Fonksiyonel Besinler ve Sağlık (2023 -2024 Güz Dönemi)

Ingilizce

IELTS: 6.5/9  

YDS:   78.75 

SCI-Expanded

1- Kadri, H. E., Gun, R., Overton, T. W., Bakalis, S., & Gkatzionis, K. (2016). Modulating the release of Escherichia coli in double W 1/O/W 2 emulsion globules under hypo-osmotic pressure. RSC advances6(96), 93694-93706. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/ra/c6ra17091a

2- Gün, R., Dursun, İ., Arıcı, B., & Saraç, Y. (2023). Detection of Multiple Antibiotic Residues in Turkish Pine and Blossom Honeys Using LC‐MS/MS Method. Chemistry & Biodiversity, e202301261. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.202301261

3- Gün, R., Karaoğlu, M.M. (2024). Detection of honey adulteration by characterization of the physico-chemical properties of honey adulterated with the addition of glucose–fructose and maltose corn syrups. Eur Food Res Technol, https://doi.org/10.1007/s00217-024-04535-7

 

 

 

 

 

 

1- Gün, R., & Dursun, I. (2023). Evaluation of Sugar, HMF, pH, and Acidity Content in Some Popular Soft Drinks Sold in Türkiye. Turkish Journal of Nature and Science. 14(4), 11-18. https://dergipark.org.tr/en/pub/tdfd/issue/81944/1315015 

 

Sözlü Sunumlar

1- Zeynep Ürüşan, Buket Arıcı, Fadime Yazdıç, İnan Dursun, Ebubekir İzol, Ramazan Gün, İsa Çiçek, “Bingöl İli ve İlçelerinde Üretilen Balların Uçucu Bileşenler ve Yağ Asitlerinin Gc-Ms İle Belirlenmesi” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Özet, Sözlü Sunum).

2- Ebubekir İzol, İnan Dursun, Ramazan Gün, İsa Çiçek, Fadime Yazdıç, Zeynep Ürüşan, Buket Arıcı, “Bingöl İli ve İlçelerinde Üretilen Balların Bazı Metal Konsantrasyonlarının ICP-MS İle Belirlenmesi” Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 11-13 Ekim 2019, Bingöl, Türkiye (Özet, Sözlü Sunum).

3- Ramazan Gün, Mehmet Murat Karaoğlu, “Detection of Honey Adulteration by Investigation of the Physico-Chemical Properties of Honey Adulterated with Different Sugar Syrups“ II. Uluslararası Arıcılık Araştırmaları & Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Stratejileri Kongresi, 24- 26 Ekim 2022, Bingöl, Türkiye (Oral Presentation).

4- Ramazan Gün, '' Contamination of Pyrrolizidine Alkaloids in Honey: An Overview'' 8th International Congress on Life, Engineering, and Applied Sciences in a Changing World, January 07-09, 2023, Izmir, Turkey (Oral Presentation).

5- Ramazan Gün, Inan Dursun, Buket Arıcı, ''Determination of Adulteration in Turkish Pine and Blossom Honey Samples Using Elemental Analyser Isotope Ratio Mass Spectrometry (EA-IR-MS) Method" 8th International Congress on Life, Engineering, and Applied Sciences in a Changing World, January 07-09, 2023, Izmir, Turkey (Oral Prsentation).

6- Ramazan Gün, ''Food Safety Crisis in Society: Causes, Consequences, and Mitigation'' 16th SLOVENIAN SOCIAL SCIENCE CONFERENCE
“Crises and Empowerment in Social Transformations”, October 26-27, 2023, Slovenia  (Oral Presentation).

Projeler

 

1- Kuluçka evresindeki yumurtalar ile ticari yumurtaların görüntü işleme yöntemi ile sağlamlık tespiti, TÜBİTAK PROJESİ, Danışman:TÜRKOĞLU MUAMMER,Araştırmacı:İMAK ANIL,Araştırmacı:GÜN RAMAZAN, 01/10/2018 - 30/01/2019 (ULUSAL)

2- T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, “AG/2021/660 Bal Dolum Paketleme ve Temel Petek Üretim Tesisi Projesi”. Bütçe: 660.800 TL Tamamlandı (07.05.2021-31.12.2021) Araştırmacı

3- Bingöl Bölgesinden Elde Edilen Propolisin Enkapsülasyon ve Taşınımı için Nano-Mikro Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Karakterize Edilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı:SÜZERER VEYSEL,Araştırmacı:YAR ADEM,Araştırmacı:İZOL EBUBEKİR,Yürütücü:ARSERİM UÇAR DILHUN KERİMAN,Araştırmacı:ÇOBANOĞLU DUYGU NUR,Danışman:SOLMAZ RAMAZAN,Araştırmacı:ASLAN HAKİYE,Araştırmacı:DURSUN İNAN,Araştırmacı:GÜN RAMAZAN, , 24/12/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL).

4- Pikom projelerinde kullanılacak merkezi laboratuvar cihazlarının bakım, onarım ve eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesi’, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:AKMAN FERDİ,Araştırmacı:İZOL EBUBEKİR,Araştırmacı:YAZDIÇ FADİME,Araştırmacı:DURSUN İNAN,Araştırmacı:ARICI BUKET, Araştırmacı: GÜN RAMAZAN, Araştırmacı:ALTUNBAŞ ŞAHİN ECE,Danışman:SOLMAZ RAMAZAN,Danışman:ERDOĞAN İBRAHİM YASİN,Araştırmacı:ÜRÜŞAN ZEYNEP, 05/07/2019  - 22/11/2022 (ULUSAL)

5- Bingöl İli Geven Bitkisinin ve Geven Balının Biyolojik Aktivitelerinin, Fenolik Madde ve Aroma Profillerinin Karşılaştırılması. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Yürütücü: Dr.Öğr.Üyesi İnan DURSUN, Dr.Öğr.Üyesi DılhunKerıman ARSERIM UÇAR Araştırmacı Ramazan GÜN Araştırmacı Nevzat ÇAĞLAYAN Araştırmacı İbrahimŞAHİN, 18-06-2021 - 17-03-2023 (ULUSAL)

6- Bingöl'de Yerel Marketlerden Temin Edilen Ballarda Veteriner İlaç Kalıntılarının LC-MS/MS ile İncelenmesi. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Dr.Öğr.Üyesi İnanDURSUN Doç. Dr. Ferdi AKMAN Araştırmacı Buket ARICI, Ramazan GÜN. 27-07-2022 - 26-07-2024.

 

 

 

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası

Yurtdışı Doktora Araştırma

Project Title: 3D Food Modelling with Photogrametry using Autodesk ReMake 2016, SeAMK Seinajoki University of Applied Science (September 2016 - December 2016)

 

Sertifika

ISO 22000: 2005 Food Safety and Management System Certificate (ICR International Registrar) ANAB Accredited, Certificate Number: GG08.09.038