MEHMET ALİ SALIK

Öğr. Gör. MEHMET ALİ SALIK

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU / GIDA İŞLEME
E-mail masalik@bingol.edu.tr
Dahili No 5832
Oda No

1994 yılında Erzincan'da doğdu. 2012 yılında başladığı Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2016 yılında fakültesi birincisi olarak mezun oldu. 2016 yılında başladığı Bayburt Üniversitesi-Atatürk Üniversitesi (Ortak Program) Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilimdalı'ndan  2019 yılında mezun olarak "Yüksek Mühendis" ünvanını aldı. 2019 yılında başladığı Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilimdalı'ndan 2023 yılında mezun olarak "Doktor" ünvanını aldı. 2024 yılı Nisan ayında Bingöl Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak atandı. 

Lisans: Bayburt Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü (2016)

Yüksek Lisans: Bayburt Üniversitesi- Atatürk Üniversitesi (Ortak Program), Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı (2019)

Doktora: Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı (2023)

2024-Dr. Öğretim Görevlisi

Staj Deneyimleri

 1. Erzincan Gıda Kontrol Laboratuar Müdürlüğü (2014-30 Gün)
 2. Erzincan Tunay Gıda Sanayi & Ticaret A.Ş. (2015-15 Gün)
 3. Erzincan Balacan Süt Mamülleri Ticaret A.Ş. (2015-15 Gün)

 İş Deneyimleri

 1. Erzincan 3. Ordu Mutfağı-Rota Yemekçilik Ticaret A.Ş. Gıda Mühendisi (2018-2018)
 2. M.E.B-Bayburt Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü'nde İstihdamı Zorunlu Gıda Mühendisi (2018-2020)
 1. Arslaner A., Salık M.A., Özdemir S., Akköse, A. (2019). Yogurt Ice Cream Sweetened with Sucrose, Stevia and Honey: Some Quality and Thermal Properties. Czech Journal of Food Sciences, 37: 446-455.
 2. Salık M.A., Arslaner A. (2020). The Quality Characteristics and Shelf Life of Probiotic Ice Cream Produced with Saruç and Saccharomyces boulardii. International Food Research Journal 27(2): 234-244.
 3. Arslaner A., Salık M.A., Bakırcı, İ. (2021). The Effects of Adding Hibiscus sabdariffa L. Flowers Marmalade on Some Quality Properties, Mineral Content and Antioxidant Activities of Yogurt. J Food Sci Technology, 58(1): 223-233.
 4. Arslaner A., Salık M.A. (2022). Probiotic Ice Cream with Malus floribunda Fruit Sauce: Quality Properties, Mineral, and Volatile Composition. Journal of Food Processing Preservation, 46(5), 1-17.
 5. Çakmakçı R., Salık M.A., Çakmakçı S. (2023). Assessment and Principles of Environmentally Sustainable Food and Agriculture Systems. Agriculture, 13, 1073.
 6. Salık M.A., Çakmakçı S. (2023). Standardisation of Traditional Rennet Produced from Sheep Abomasum. International Dairy Journal, 144, 105705.
 1. Arslaner A., Salık M.A. (2017). Ceviz Ezmesi ve Dut Kurusu Tozu İlavesiyle Üretilen Düşük Dondurmanın Bazı Kalite Niteliklerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi,  Ziraat Fakültesi Dergisi, 48(1), 57-64.
 2. Arslaner A., Salık M.A. (2018). Potansiyel Bir Coğrafi İşaret: Saruç, Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(1), 74-84.
 3. Arslaner A., Salık M.A. (2019). Sütün Fonksiyonel Nitelikli Bileşenleri, Erzincan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 12(1), 124-135.
 4. Arslaner A., Salık M.A. (2020). Some Quality Properties, Mineral and Heavy Metal Composition of Wild Fruit Traditional Marmalades. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 8(3): 678-687.
 5. Arslaner A., Salık M.A. (2020). Bayburt Civil Peynirinin Bazı Kimyasal, Biyokimyasal ve Mikrobiyolojik Özellikleri ile Mineral ve Ağır Metal İçerikleri. Gıda, 45(3): 433-447.
 6. Arslaner A., Salık M.A. (2020). Functional Ice Cream Technology. Akademik Gıda, 18(2): 180-189.
 7. Salık M.A., Arslaner A., Çakmakçı S. (2021). Determination of Some Physical, Chemical and Antioxidant Properties of Erzincan Traditional Mulberry Pekmez (Molasses). Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 9(1): 181-190.
 8. Güler, Ç., Türkoğlu, Z., Salık, M.A., Türkmen, Ö., Arslaner, A. (2021). Fonksiyonel Bir Gıda Katkısı Olarak Spirulina platensis.  Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg., 52 (3), 351-360.
 9. Çakmakçı S., Salık M.A. (2021). Türkiye'nin Coğrafi İşaretli Peynirleri. Akademik Gıda, 19(3) 325-342.
 10. Salık M.A., Çakmakçı S. (2021). Zeytin (Olea europaea L.) Yaprağının Fonksiyonel Özellikleri ve Gıdalarda Kullanım Potansiyeli. Gıda, 46(6): 1481-1493.
 11. Çakmakçı S., Salık M.A. (2022). Erzurum’un Coğrafi İşaret Tescili Almış Ürünleri: Güncel Bir Bakış ve Öneriler. ATA-Gıda Dergisi, 1(2), 1-12.
 12. Salık M.A., Çakmakçı S. (2023). Ceviz (Juglans regia L.) Yaprağı ve Yeşil Kabuğu: Fonksiyonel Özellikleri, Sağlığa Yararları ve Gıdalarda Kullanım Potansiyeli. Akademik Gıda, 21(1), 90-100.
 1. Arslaner A., Yıldız H., Salık M.A. (2017). Farklı Oranlarda Taşköprü Sarımsağı İçeren Yoğurtların Bazı Mikrobiyolojik ve Duyusal Özellikleri, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu, 10-12 Nisan Kastamonu, Türkiye (Sözlü Sunum-Tam Metin)
 2. Arslaner A., Salık M.A. (2017). Bayburt İli Coğrafi İşaret Potansiyelinin Değerlendirilmesi, II. International Conferance on Advanced Engineering Technologies (Sözlü Sunum-Özet Metin)
 3. Arslaner A., Salık M.A., Bakırcı, İ. (2017). Çırpılmış Yoğurdun Bazı Kalite Nitelikleri Üzerine Bissap (Hibiscus sabdariffa L.) Marmeladı İlavesinin Etkisi, II. International Conferance on Advanced Engineering Technologies (Sözlü Sunum-Özet Metin)
 4. Arslaner A., Salık M.A. (2017). Bayburt Piyasasında Satışa Sunulan Civil Peynirin Bazı Fizikokimyasal ve Mikrobiyolojik Nitelikleri, II. International Conferance on Advanced Engineering Technologies (Poster Sunum-Özet Metin)
 5. Arslaner A., Salık M.A. (2017). Farklı Şeker Konsantrasyonlarına Sahip Muşmula Marmeladı ile Üretilen Yoğurtların Bazı Kalite Nitelikleri, II. International Conferance on Advanced Engineering Technologies (Poster Sunum-Özet Metin)
 6. Arslaner A., Özdemir S., Akköse A., Salık M.A. (2018). The Quality and Thermal Properties of Plain and Cocoa Yogurt Ice-Cream Samples Produced with Stevia and Honey, International Congress on Engineering and Life Science (Sözlü Sunum-Özet Metin)
 7. Arslaner A., Salık M.A. (2019). Functional Ice Cream Technology and Nutraceutical Components Used in Production, 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (Sözlü Sunun-Tam Metin)
 8. Arslaner A., Salık M.A. (2019). Some Quality Properties and Mineral Composition of Wild Fruit Traditional Marmalades, 1st International Congress of the Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (Sözlü Sunum-Özet Metin)
 9. Çakmakçı S., Salık M.A. (2021). Zeytin (Olea europaea L.) ve Ceviz (Juglans regia L.) Yapraklarının Fonksiyonel Özellikleri ve Kullanım Potansiyelleri. 3. Uluslararası Bakü Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 15-16 Ekim, Bakü, Azerbaycan (Sözlü Sunum-Tam Metin)
 10. Salık M.A., Çakmakçı S. (2021). Süt ve Konjuge Yağ Asidinin Sağlık ve Beslenmedeki Önemi. 3. Uluslararası Bakü Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 15-16 Ekim, Bakü, Azerbaycan (Sözlü Sunum-Tam Metin)
 11. Çakmakçı S., Salık M.A. (2022). Coğrafi İşaret Kavramı ve Erzurum’un Coğrafi İşaretli Ürünleri. 4. Uluslararası Palandöken Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 28-29 Nisan, Erzurum, Türkiye (Sözlü Sunum Tam Metin)
 12. Salık M.A., Çakmakçı S. (2022). A Traditional Snack in Erzincan Region: “Çiğit”. 4th International Conference on Advanced Engineering Technologies, 28-30 September 2022, 296-300 (Sözlü Sunun-Tam Metin)
 13. Çakmakçı S., Salık M.A. (2022). Monosodium Glutamate (MSG) as a Food Additive and Comments on Its Use. 4th International Conference on Advanced Engineering Technologies, 28-30 September 2022, 289-295 (Sözlü Sunun-Tam Metin)
 14. Salık M.A., Çakmakçı S. (2022). Geographical Indication Ayran and Yogurts of Türkiye. VI. International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-TARGID 2022, 7-9 October 2022 (Sözlü Sunun-Tam Metin)
 15. Çakmakçı S., Salık M.A. (2022). Lipophilic antioxidants of milk and their benefits to human health. VI. International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-TARGID 2022, 7-9 October 2022 (Sözlü Sunun-Tam Metin)
 16. Salık M.A., Çakmakçı S. (2023). Fonksiyonel Gıda Endüstrisinde Yeni Bir Trend: Probiyotik Maya Saccharomyces boulardii, Ganud-V International Conference on Gastronomy, Nutrition and Dietetics, 11-13 November (Sözlü Sunun-Tam Metin)
 17. Çakmakçı S., Salık M.A. (2023). Portakal (Citrus sinensis) ve Limon (Citrus limonum) Kabuklarının Biyoaktif Özellikleri ve Süt Ürünlerinin Geliştirilmesinde Kullanım Potansiyeli. 2. Uluslararası Geleneksel Gıdalar ve Sürdürülebilir Beslenme Sempozyumu, 5-6 Ekim (Sözlü Sunun-Tam Metin)
 1. Arslaner A., Salık M.A. (2016). Süt Kökenli Biyoaktif Bileşenler, Biyoaktif Bileşenler ve Doğal Katkılar Kongresi, İstanbul, Türkiye. (Poster Sunum- Özet Metin)
 2. Çakmakçı S., Salık M.A. (2020). Coğrafi İşaret ve Türkiye’nin Coğrafi İşaretli Peynirleri, 13. Ulusal Gıda Mühendisliği Kongresi, 21-23 Ekim, Çanakkale, Türkiye (Sözlü Sunum-Özet Metin)

Aydın Gastronomy- Şubat 2024

 1. Stevia ve Bal İlavesi ile Üretilen Sade ve Kakaolu Yoğurt Dondurmalarının Bazı Kalite Nitelikleri ve Termal Özelliklerinin Tespit Edilmesi, Bayburt Üniv. BAP Birimi (Proje No:2017/01-69001-21)-Araştırmacı (15.06.2017-15.03.2018) (4995,08 ₺)
 2. Bayburt İlinde Doğal Olarak Yetişen Kara Kuşburnu (Rosa pimpinellifolia L.),  Kırmızı Kuşburnu (Rosa canina L.), Karamuk (Berberis vulgaris L.) ve Ekşi Elma (Malus sylvestris MİLLER) İlavesi ile Üretilen Probiyotik Dondurmanın Bazı Biyokimyasal, Mikrobiyolojik, Duyusal ve Fonksiyonel Niteliklerinin Belirlenmesi, Bayburt Üniv. BAP Birimi (Proje No:2018/69001)-Araştırmacı (14.05.2018-17.02.2020) (6000,00 ₺)
 3. Ceviz Yaprağı, Zeytin Yaprağı ve Lactobacillus Acidophilus LA-5 İlavesiyle Üretilen Beyaz Peynirlerin Probiyotik Raf Ömrü ve Tekno-Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi, Atatürk Üniv. BAP Birimi (Proje No:2022/10303)-Araştırmacı (2022-2024) (25.02.2022-03.01.2024) (64315,49 ₺) 
 1. 2nd International Conferance on Advanced Engineering Technologies (ICADET)
 2. 3rd International Conferance on Advanced Engineering Technologies (ICADET)
 3. 4th International Conferance on Advanced Engineering Technologies (ICADET)
 4. 3. Uluslararası Bakü Bilimsel Araştırmalar Kongresi
 5. VI. International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress-TARGID 2022
 6. Ganud-V International Conference on Gastronomy, Nutrition and Dietetics
 7. 2. Uluslararası Geleneksel Gıdalar ve Sürdürülebilir Beslenme Sempozyumu
 8. Atatürk Üniversitesi-Doğadan Sofraya Bilim (Science from Nature to Your Table)-Ufuk Avrupa MSCA Projesi, Uluslararası, 30 Eylül-1 Ekim 2022/2023