MESUD ÖĞMEN

Öğr. Gör. MESUD ÖĞMEN

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim BİNGÖL SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON
E-mail mogmen@bingol.edu.tr
Dahili No 5283-3412
Oda No Genel Sekreterlik

ÖZGEÇMİŞ

 

MESUD ÖĞMEN

Bingöl Üniversitesi

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler

Öğretim Görevlisi

E Mail: mesudogmen@hotmail.com

mogmen@bingol.edu.tr

KİŞİSEL BİLGİLER:

Doğum Yeri:              Şırnak

Doğum Tarihi:            12/04/1961

Medeni Durumu:        Evli

EĞİTİM:

YÜKSEKS LİSANS: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu ve Yerel Yönetim İdaresi Girişimcilik Dalı, 1992

(TEZ: Arşivcilik Sistemi ve Organizasyonu)

LİSANS: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 1988

ÇALIŞTIĞIM KURUMLAR:

1- Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler Öğretim Görevlisi (2017-Halen Görevde)

2-Başbakanlık, Araştırmacı, (1987-2017) Birimi: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı

3-İstanbul Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Memur (1984-1987)

4-Siirt Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Memur (1984)

AKADEMİK YAYINLARI:

1-“Türkiye’de Arşivcilik Sistemi ve Organizasyonu” konulu Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, 1992. Yayına hazırlanmaktadır. 

2-“Gök Kubbe Altında Birlikte Yaşamak” Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayın Nu:77 (Komisyon, Ankara, 2006)

3- Tebliğ, XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinden Cumhuriyetin İlanına Kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Aşiretlerin Demografik Yapısı, II. Bingöl Sempozyumu, Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, 2009.

4-Tebliğ, Osmanlı Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl ve Civarı Aşiretlerin Genel Yapısı Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu, Bingöl Belediyesi Yayınları, Eylül 2011.

5- Ali EmîrîMir’âtüʹl-Fevâid Fî-Terâcim-i Meşâhir-i Âmid” ve “Mir’âtüʹl-Fevâid Mukaddimesi”  Çeviren; Mesud Öğmen, Abdullah Demir, Günay Kut, Yazma Eserler Kurumu Daire Başkanlığı Yayınları Edebiyat ve Kültür Serisi, Yayın No:2, İstanbul 2014

6-“ Îsâgûcî, Mantık Risaleleri”, Çeviren; İbrahim Çapak, Mesud Öğmen, Abdullah Demir, Yazma Eserler Kurumu Daire Başkanlığı Yayınları, Bilim ve Felsefe Serisi, Yayın No:27, İstanbul 2015

7- Kilisli Hoca-zâde Abdullah Enveri, “Usûl-i Cedîde Zübdesi Türkî Risâlesi (Fİ-USÛLİʹL-MANTIK)”, Çeviren; İbrahim Çapak, Mesud Öğmen, Abdullah Demir, Yazma Eserler Kurumu Daire Başkanlığı Yayınları,  Bilim ve Felsefe Serisi, Yayın No:33, İstanbul 2016

8-Abdunnafi İffet Efendi, "Tercüme-i Burhân-ı Gelenbevî"KİTABIN DİĞER ADI: MİZÂN: ŞERH-İ MÜTERCİM-İ BURHÂN (BURHÂN-I GELENBEVÎ TERCÜME VE ŞERHİ), Çeviren; İbrahim Çapak, Mesud Öğmen, Abdullah Demir, Yazma Eserler Kurumu Daire Başkanlığı Yayınları, Bilim ve Felsefe Serisi, Yayın yılı İstanbul 2019

9-“Aşiret İsimleri” el kitapçığı, (2001) Osmanlı Arşivi belgeleri ve diğer kaynaklardan taramalı olarak hazırlanmıştır. (Halen Osmanlı Arşivi’nde kullanılmaktadır.)

10-Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda 29 yıl değişik fonlarda “Osmanlıca belge çevirisi, Osmanlıca belge özetleme, Osmanlıca belge özetlerinin belgelerden karşılaştırmalı tashih ve kontrol çalışmaları ile sair fonlarda yapılan çalışmalar.

 

YÜKSEKS LİSANS: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu ve Yerel Yönetim İdaresi Girişimcilik Dalı, 1992 (TEZ: Arşivcilik Sistemi ve Organizasyonu)

LİSANS: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü 1988

Öğretim Görevlisi

1-Başbakanlık, Araştırmacı, (1987-2017) Birimi: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı

2-İstanbul Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Memur (1984-1987)

3-Siirt Valiliği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Memur (1984)

1-“Türkiye’de Arşivcilik Sistemi ve Organizasyonu” konulu Yüksek Lisans Tezi,  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu ve Yerel Yönetim İdaresi Girişimcilik Dalı, 1992, Yayına hazırlanmaktadır. 

 

  1. Öğmen, Mesud (2009). XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinden Cumhuriyetin İlanına Kadar Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Aşiretlerin Demografik Yapısı. II. Bingöl Sempozyumu, Bingöl Belediyesi Kültür Yayınları, 2009. [Full Text Online] [PDF]
  2. Öğmen, Mesud (2011). “Osmanlı Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl ve Civarı Aşiretlerin Genel Yapısı” Arşiv Vesikalarına Göre Bingöl Kolokyumu, Bingöl Belediyesi Yayınları, Eylül 2011. [Full Text Online] [PDF]

 

1-“Aşiret İsimleri” el kitapçığı, (2001) Osmanlı Arşivi belgeleri ve diğer kaynaklardan taramalı olarak hazırlanmıştır. (Halen Osmanlı Arşivi’nde kullanılmaktadır.)

2-Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda 29 yıl değişik fonlarda “Osmanlıca belge çevirisi, Osmanlıca belge özetleme, Osmanlıca belge özetlerinin belgelerden karşılaştırmalı tashih ve kontrol çalışmaları ile sair fonlarda yapılan çalışmalar.

1-“Gök Kubbe Altında Birlikte Yaşamak” Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayın Nu:77 (Komisyon, Ankara, 2006)

2- Ali Emîrî “Mir’âtüʹl-Fevâid Fî-Terâcim-i Meşâhir-i Âmid” ve “Mir’âtüʹl-Fevâid Mukaddimesi”  isimli el yazması Osmanlıca eserlerin tercümesi. Çeviren; Mesud Öğmen, Abdullah Demir, Günay Kut, Yazma Eserler Kurumu Daire Başkanlığı Yayınları Edebiyat ve Kültür Serisi, Yayın No:2, İstanbul 2014

3-“ Îsâgûcî, Mantık Risaleleri”, Çeviren; İbrahim Çapak, Mesud Öğmen, Abdullah Demir, Yazma Eserler Kurumu Daire Başkanlığı Yayınları, Bilim ve Felsefe Serisi, Yayın No:27, İstanbul 201

4- Kilisli Hoca-zâde Abdullah Enveri, “Usûl-i Cedîde Zübdesi Türkî Risâlesi (Fİ-USÛLİʹL-MANTIK)”Çeviren; İbrahim Çapak, Mesud Öğmen, Abdullah Demir, Yazma Eserler Kurumu Daire Başkanlığı Yayınları,  Bilim ve Felsefe Serisi, Yayın No:33, İstanbul 2016

Bingöl Ticaret Odası, Kayıtlı İstihdamın Teşviki Çalıştayı (Raportör)