FATİH AYDIN

Arş. Gör. FATİH AYDIN

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME
E-mail faydin@bingol.edu.tr
Dahili No 1707
Oda No C-Z/9

1989 yılında Kocaeli şehrinde dünyaya geldi. İlköğretimini 1995-2003 yılları arasında VAN/ Gürpınar Yatılı İlköğretim Bölge Okulunda tamamladı, 2007 yılında VAN Milli Piyango Anadolu Lisesinden mezun oldu. Aynı yıl girdiği üniversite sınavında Ankara Üniversitesi Hukuk fakültesi bölümünde okumaya hak kazandı. 2007-2011 yılları arasında üniversite öğrenimini tamamladı. 2012 yılında Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2012-2013 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde yabancı dil eğitimi gördü. 2016 yılında Anonim Şirketin Kuruluştaki Kanuna Aykırılıklar Sebebiyle Feshi isimli yüksek lisans tezini başarıyla savunarak özel hukukta doktoraya başladı. 2022 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "İşçinin Sosyal Medya Paylaşımlarının İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi" adlı doktora tezini başarıyla savunarak doktor unvanını aldı. 2019 yılından beri iş hukukunda arabuluculuk faaliyetinde bulunmaktadır. Bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku alanında çalışmalarına devam etmektedir.

Lisans : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi / 2007-2011

Y.Lisans: Erciyes Üniversitesi / 2016

Doktora: Erciyes Üniversitesi / 2022

Sınai Mülkiyet Kanunu ve Yargıtay Uygulamasında Marka Hukukunda Tazminat, Türkiye Barolar Birliği Dergisi(TBB), 2017 Kasım-Aralık,S.133, s.517-576.       Link:   http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/Dergi/133.html#518

Anonim Şirketin Kuruluştaki Fesih Davası ile Sermaye Artırımı Arasındaki İlişki,İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, S.2,s.493-514.                            Link: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/392623

 

 

 

İşe İade Davası ile İşçilik Alacaklarının Terditli Davaya Konu Edilmesi, Yavuz Özkan ve Fatih Aydın, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2021, S.45, s.166-183. 

 

"İşverenin Yönetim Hakkı Çerçevesinde Sosyal Medya Yönergelerinin Değerlendirilmesi", Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 4-6 Temmuz 2022.

"Dijital Gözetlemede İşçinin Mahremiyet Hakkı", Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 15-16 Aralık 2022.

 

İşçinin Sosyal Medya Paylaşımlarının İş Sözleşmesinin Feshine Etkisi, Adalet Yayınevi, Ankara, 2022.(https://www.adaletyayinevi.com.tr/9786258209631)