MUHARREM ERGUN

Prof. Dr. MUHARREM ERGUN

Unvan PROFESÖR
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ
E-mail mergun@bingol.edu.tr
Dahili No 5453
Oda No A1-31, Ziraat Fakültesi

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Bahçe Bitkileri

Ege üniversitesi

1992

Temel İngilizce Dil Eğitimi

İngilizce Dil Eğitim Programı

ODTÜ

1996

İleri İngilizce Dil Eğitimi

BERLITZ, Lang. Inst. for English

Barry University, Miami, USA

1996

Yüksek Lisans

Horticultural Sciences Department

University of Nebraska, USA

1998

Doktora

Horticultural Sciences Department

University of Florida, USA

2003

Görev Unvanı

Kurumu

Yıl

Ar. Gör. Dr.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2003 - 2006

Yrd. Doç. Dr.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2007 - 2010

Yrd. Doç. Dr.

Bingöl Üniversitesi

2010 - 2010

Doç. Dr.

Bingöl Üniversitesi

2010 - 2015

Prof. Dr.

Bingöl Üniversitesi

2015 – ……

İngilizce, YDS: 87.5 (2016)

 1. Ergun, M., E. Paparozzi, D. P. Coyne, D. Smith, S. Kachman ve D.S. Nuland, “Testing the effects of the moisture on seedcoat color of pinto dry beans,” HortScience, 36(2), 302-304 (2001).
 2. Ergun, M. ve D. J. Huber, “Suppression of ethylene perception extends shelf-life and quality of ‘Sunrise Solo’ papaya fruit at both preripe and ripe stages of development,” Europ. J. Hort. Sci., 69, 184-192 (2004).
 3. Ergun, M., J. Joeng, D. J. Huber ve D. J. Cantliffe, “Suppression of ripening and softening of 'Galia' melon fruit by 1-methylcyclopropene applied at pre-ripe or ripe stages of development,” HortScience, 40(1), 170-175 (2005).
 4. Ergun, M., S. A. Sargent, A. J. Fox, J. H. Crane ve D. J. Huber, “Ripening and Quality Responses of Mamey Sapote Fruit to Postharvest Wax and 1-Methylcyclopropene Treatments,” Postharvest Biol. Tech., 36, 127-134 (2005).
 1. Karaçalı, İ. ve M. Ergun, “Çekirdeksiz kuruüzümün kontrollü koşullarda depolanması,” Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(3), 57-64 (1997).
 2. Ergun, M., “Yeni bir bitki büyüme düzenleyicisi: 1-Methylcylopropene,” Derim Dergisi, 23(1), 09-19 (2006).
 3. Ergun, M., “Fresh-cut physiology and factors contributing to the quality of fresh-cut produce,” KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 164-169 (2006).
 4. Ergun, M., “Papaya meyvesi,” Alatarım Dergisi, 6(1), 53-59 (2007).  
 5. Ergun, M. ve N. Ergun, “Dilimlenmiş hıyarın raf ömrünün modifiye atmosfer ve kalsiyum laktat uygulaması ile uzatılması,” KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 10(2), 94-99 (2007).
 1. Ergun, M., E.T. Paparozzi, D. Nuland, D.P. Coyne ve D. Smith, “Factors affecting seed coat yellowing of pinto beans,” The 95th international conference of the ASHS, HortScience Vol 33, 458, Charlotte, NC. July, 1998. (Bildiri özeti).
 2. Ergun, M. ve D. J. Huber, “Delaying papaya fruit ripening by 1-MCP,” The 98th international conference of the ASHS, HortScience Vol 36(3), 452, Sacramento, CA, July, 2001. (Bildiri özeti).
 3. Huber, D.J. ve M. Ergun, “Improving shelf life of pre-ripe and ripe ‘Galia’ melon fruit by 1-MCP,” XXVIth ISHS international horticultural congress, Proceedings of 26th International Horticultural Congress. Volume of Abstract, 240. Toronto, Canada, 11-17 August, 2002. (Bildiri özeti).
 4. Ergun, M., S.A. Sargent ve D.J. Huber, “1-Methylcyclopropene extends postharvest quality of grape tomato fruit harvested at advanced ripeness stage,” The 100th international conference of the ASHS, HottScience Vol 38(5), 851, Providence, RI. October, 2003. (Bildiri özeti).
 5. Villalta, A.M., M. Ergun, A.D. Berry, N.L. Shaw ve S.A. Sargent, “Quality changes of yellow summer squash blossoms (Cucurbita pepo) during storage,” ISHS International Symposium on Protected Culture in a Mild-Winter Climate, Acta Horticulturae, Vol 659, 831-834, Kissimmee, FL, March, 2004. (Tam metin).

 

 1. Ergun, M. ve D.J. Huber, “Dilimlenmiş papaya meyvesinde hücre duvarı değişiklikleri,” III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 272, Antakya-Hatay, 6-9 Eylül 2005. (Bildiri özeti).
 2. Ergun, M., “Sebzelerde hasat sonrası renk kayıpları,” VI. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 340-342, Kahramanmaraş, 19-22 Eylül 2006. (Tam metin).
 3. Ergun, M., “Etilen hareketini engelleyen inhibitörlerin sebze muhafazasında kullanımı,” VI. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 343-347, Kahramanmaraş, 19-22 Eylül 2006. (Tam metin).
 4. Ergun, M. ve N. Ergun, “Rendelenmiş havucun kalsiyum uygulamalarına tepkileri,” VI. Sebze Tarımı Sempozyumu Bildiri Kitabı, 357-361, Kahramanmaraş, 19-22 Eylül 2006. (Tam metin).
 5. Ergun, M., Ö. Akkaya ve N. Ergun, “Sofralık üzümlerin taze kesilmiş ürünler olarak değerlendirilebilirliği,” Bahçe Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 42, Antalya, 08-11 Eylül 2008. (Bildiri özeti).