HARUN KAYA KESİK

Doç. Dr. HARUN KAYA KESİK

Unvan DOÇENT
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ
E-mail hkesik@bingol.edu.tr
Dahili No Veteriner Fak: 5106/5186
Oda No AII-23

Adı Soyadı                     : Harun Kaya KESİK

Doğum Yeri ve Tarihi    : Erzincan, 15.02.1990

Ünvan                             : Doç. Dr.    

İletişim                            : hkesik@bingol.edu.trkesikharun@gmail.com

                                   

 

 

Eğitim Bilgileri

Erzincan Orgeneral Selahattin Demircioğlu  İlkokulu       : 1997-2001

Erzincan Ziya Gökalp İlköğretim Okulu                              : 2001-2004

Erzincan Milliyet Anadolu Öğretmen Lisesi                        : 2004-2008

Lisans: 

Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi                                  : 2009-2014

Doktora: 

Fırat Üniv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü                                   : 2014-2018

(Veteriner Parazitoloji)  

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Veteriner Fakültesi

Fırat Üniversitesi

2009-2014

Y.Lisans

Veteriner Fakültesi

Fırat Üniversitesi

2009-2014

Doktora

Veteriner Parazitoloji

Fırat Üniversitesi

2014-2018

 

Dr. Öğr. Üyesi (27.09.2018 - 25.05.2023)

   Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

 

- Doç. Dr. (26.05.2023 - Devam)

   Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı

Sıra no

Dersin Adı

Fakülte/Enstitü

Haftalık saaati (T/U)

1

Parazitoloji

Veteriner Fak.

1+1

2

Helmintoloji

Veteriner Fak.

2+2

3

Medikal Biyoloji

Veteriner Fak.

2+0

4

Dışkı Muayeneleri

Sağlık Bil. Enst.

3+0

5

Genel Parazitoloji

Sağlık Bil. Enst.

3+0

6

Uzmanlık Alan Dersi

Sağlık Bil. Enst.

6+0

7

Danışmanlık

Sağlık Bil. Enst.

1+0

Şirvan KARAKOÇ. "Bingöl İli Mezbahalarında Kesilen Koyunlarda Cysticercus tenuicollis'in Moleküler Karakterizasyonu" Yüksek Lisans. Bingöl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2023.

 1. Ahmed H, Şimşek S, Saki CE, Kesik HK, Gunyakti Kılınc S. Molecular Characterization of Hypoderma spp. in Domestic Ruminants from Turkey and Pakistan. J. Parasitol, (2017); 103(4): 303-308.

 2. Gazioglu A, Şimşek S, Kizil Ö, Çeribaşı AO, Kesik HK, Ahmed H. Clinical, Pathological and Molecular Evaluations and CT Scan Screening of Coenurosis (Coenurus cerebralis) in Sheep and Calves. Braz. J. Vet. Parasitol. (2017); 26(1): 3-9.

 3. Kilinc SG, Kesik HK, Simsek S (2019). Molecular characterization and haplotypes of sheep and goat isolates of Cysticercus tenuicollis in Turkey. Parasitology 146, 1047–1054. https://doi.org/10.1017/ S0031182019000362

 4. Kesik HK, Gunyakti Kilinc S, Simsek S and Gul A. (2019). Occurrence of Liver Hydatid Cysts in a Donkey and Molecular Characterization of Echinococcus Equinus. Journal of Parasitology 2019 105(3) 442–445. DOI: 10.1645/19-3

 5. Kesik HK, Simsek S, Kilinc SG, Koroglu E. (2019). Identification of Antigen B (AgB) Gene Polymorphism in Cattle and Sheep Isolates of Echinococcus granulosus and Investigation of Effects on Serological Diagnosis, Acta Tropica (2019), https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2019.105099

 6. SG Kilinc, F Celik, HK Kesik, S Simsek. (2020) In Silico Analysis of the Biodiversity and Conservation Status of Mitochondrial Cytochrome C Oxidase Subunit 1 (CO1) Gene of Taenia multiceps. Acta Parasitologica. Published 04 june 2020. 

 7. A Khan, H Ahmed, H Khan, S Simsek, SG Kilinc, HK Kesik, G Yayi, F Celik, MS Afzal, CM Budke. (2020) First report of Echinococcus canadensis (G6/G7) by sequence analysis from the Khyber Pakhtunkhwa province of Pakistan. Acta Tropica. Vol 209 September 2020, 105559. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2020.105559

 8. S Mehmood, S Simsek, F Celik, HK Kesik, SG Kilinc, H Ahmed. (2020) Molecular survey on cattle and sheep hydatidosis and first detection of Echinococcus canadensis (G6/G7) in sheep in Turkey. Parasitology. 147(9): 1055-1062. DOI: https://doi.org/10.1017/S0031182020000785.

 9. HK Kesik, SG Kilinc, F Celik, S Simsek. H Ahmed. (2020) A Case-Study of the Molecular Diagnosis of Echinococcus multilocülaris in Wild Boar with Comments on its Public Health Significance in Turkey. The Journal of Parasitology. 106 (6), 730-734. doi.org/10.1645/19-196

 10. F Celik, SG Kilinc, HK Kesik, H Ahmed, S Simsek. (2021) In-silico analysis of the mt-CO1 gene of Taenia hydatigena sheep isolates. Helmintologia. 58, (1): 59-67.

 11. Mehdi Borhani, Saeid Fathi, Enayat Darabi, Fatemeh Jalousian, Sami Simsek, Haroon Ahmed, Harun Kaya Kesik, Seyed Hossein Hosseini, Thomas Romig, Majid Fasihi Harandi, Iraj Mobedi. (2021) Echinococcoses in Iran, Turkey, and Pakistan: Old Diseases in the New Millennium. Clinical Microbiology Reviews (CMR). July 2021 Volume 34, Issue 3 e00290-20.

 12. HK Kesik, F Celik, S Simsek, SG Kilinc, H Ahmed, A Gul. (2021) Molecular Characterization and Haplotype Analyses of Lung Hydatid Cyst Isolates of Cattle and First Report of Echinoccocus canadensis (G6/G7) in Cattle Isolates in Turkey. Acta Parasitologica 1-10. 

 13. SG Kilinc,  S Simsek, F Celik, HK Kesik. (2021) Cloning, Expression and Serodiagnostic Potential of HSP70 of Taenia multiceps in Sheep. Molecular and Biochemical Parasitology 111397.

 14. U Bakal, F Celik, S Simsek, HK Kesik, SG Kilinc. (2021) Genetic diversity and haplotypes of pediatric hydatid cyst isolates and first occurence of Echinococcus canadensis (G6/G7) of pediatric cases in Turkey. Parasitology 1-27.   

 15. Shumaila Irum, Arbab Ahsan, Haroon Ahmed, Aisha Khan, Guan Yayi, Mudabbar Mehboob, Seyma Gunyakti Kilinc, Harun Kaya Kesik, Muhammad Sohail Afzal, Shahzad Ali, Majid Mehmood, Figen Celik, Sami Simsek. A demographic survey on the prevalence of gastrointestinal parasites based on socioeconomic determinants in Pakistan. J Infect Dev Ctries 2021; 15(11): 1738-1743

 16. Harun Kaya Kesik, Figen Celik, Seyma Gunyakti Kilinc, Sami Simsek, Haroon Ahmed, Yujuan Shen and Jianping Cao. Genetic Diversity and Haplotype Analysis of Cattle Hydatid Cyst Isolates Using Mitochondrial Markers in Turkey. Pathogens 2022; 11(5):519. 

 17. Celik, F., Simsek, S., Kesik, H.K., Gunyakti Kilinc, S. (2022). A Comprehensive in Silico Analysis of mt-CO1 gen of Fasciola hepatica. Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 73(2), 4181-4192. https://doi.org/10.12681/jhvms.26881

 18. Veysel Uzun, Figen Çelik, Sami Simsek, Harun Kaya Kesik, Seyma Gunyakti Kilinc, Xiocheng Zhang, Haroon Ahmed, and Jianping Cao. Multiplex PCR and Sequence Analysis to Investigate Genetic Diversity of Fasciola Isolates from Cattle and Sheep in Turkey. Pathogens 2022; 11(11): 1235.

 19. Muhammed Ahmed Selcuk, Figen Celik, Harun Kaya Kesik, Seyma Gunyakti Kilinc, Haroon Ahmed, Nan Jiang, Sami Simsek and Jianping Cao. In Silico Evolution of the Haplotype Diversity, Phylogenetic Variation and Population Structure of Human E. granulosus sensu stricto (G1 Genotype) Sequences. Pathogens 2022; 11(11):1346.   

 20. Haroon Ahmed, Seyma Gunyakti Kilinc, Figen Celik, Harun Kaya Kesik, Sami Simsek....et.al. Jianping Cao. An Inventory of Anthelmintic Plants across the Globe. Pathogens 2023; 12(1):131.   

 21. Seyma Gunyakti Kilinc, Figen Celik, Harun Kaya Kesik, Muhammed Ahmed Selcuk, Haroon Ahmed, Sami Simsek. Co-infection of Echinococcus equinus and Echinococcus canadensis (G6/7) in a gray wolf in Turkey: First report and genetic variability of the isolates. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 20 (2023): 89--95.

 22. Celik, F., Simsek, S., Selcuk, MA., Kesik, H.K., Gunyakti Kilinc, S., Celik, BA. Cloning and Expression of Fasciola hepatica Enolase Gene and Efficacy of Recombinant Protein in the Serodiagnosis of Sheep Fasciolosis. Veterinary Parasitology 2023109961. https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2023.109961 

 1. Gelen S, Kesik HK, Şimşek S. Fasciola hepatica’nın morfometrik ve moleküler analizi. F.Ü.Sağ. Bil. Derg. 2016; 30(3): 199-202.
 2. Kesik HK, Günyaktı Kılınç Ş, Şimşek S. Türkiye’nin Farklı İllerinden Elde Edilen Buzağı Dışkılarında Eimeria Ookistlerinin Yaygınlığı ve Ookist Yükünün Belirlenmesi. F.Ü.Sağ. Bil. Derg. 2018, 32 (2): 117-120.
 3. Kesik HK, Çelik F, Günyaktı Kılınç Ş, Karabulut B, Çevik A, Şimşek S. Türkiye'de Bir Yaban Domuzu ile Bir Katırda Hidatid Kist Olgusu ve Moleküler Karakterizasyonu. Türkiye Parazitoloji Dergisi2021, 45(1): 28-33 .
 4. Gazioğlu A, Kızıl M, Kesik HK, Kızıl Ö. Coenurosis'li Sığırlarda Bazı Vitamin ve İz Element Düzeyleri. F.Ü.Sağ. Bil. Derg. 2021, 35 (1): 49-52.
 5. Kesik HK, Kutlu MA, Günyaktı Kılınç Ş, Gül A, Şimşek S. Bingöl İli Bal Arılarında Varroasis’in Yaygınlığı. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 9(1): 26–32, 2022
 1. Gazioğlu A, Simsek S, Kızıl Ö, Çeribaşı AO, Kesik HK, Ahmed H. (2016). Clinical, pathological and molecular evaluations and CT scan screening of coenurosis (Coenurus cerebralis) insheep and calves, XXVII. World Congress on Echinococcosis 4-7 October 2017, in Algiers, the capital of Algeria.
 1. Gelen S, Kesik HK, Simsek S. Fasciola hepatica’nın Morfometrik ve Moleküler Analizi. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-9 Ekim 2015, Erzurum.
 2. Ahmed H, Simsek S, Saki CE, Kesik HK, Günyaktı Kılınç S. (2017). Molecular Characterization of Hypoderma spp. in domestic ruminants from Turkey and Pakistan. 20. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 25-29 Eylül 2017, Eskişehir.
 3. Harun Kaya KESİK, Sami ŞİMSEK,Seyma GÜNYAKTI KILINÇ, Ergün KÖROĞLU, Echinococcus granulosus'un Sığır ve Koyun İzolatlarındaki Antijen B (AgB)Gen Polimorfizminin Belirlenmesi ve Serolojik Tanı Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019.
 4. Harun Kaya KESİK, Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ, Figen ÇELİK, Sami ŞİMŞEK, Elazığ İlinde Kesimi Yapılan Sığırlardan Elde Edilen Echinococcus granulosus İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019.
 5. Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ, Harun Kaya KESİK, Sami ŞİMŞEK, Koyun ve Keçilerden Elde Edilen Cysticercus tenuicollis İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu ve Haplotiplerinin Belirlenmesi, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019.
 6. Şeyma GÜNYAKTI KILINÇ, Canan AKDENİZ İNCİLİ, Harun Kaya KESİK, Burak KARABULUT, Sami ŞİMŞEK, ,  Türkiye'de Bir Yaban Domuzunda Akciğer Hidatik Kistinin Moleküler Karakterizasyonu, Sözlü Sunum, 21. Parazitoloji Kongresi, Çeşme, İzmir, 28 Eylül 2019, 03 Ekim 2019

- Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences

- Journal of Istanbul Veterinary Sciences

- Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, Kafkas University

- European journal of science & technology

- International Journal of Food. Agriculture and Animal Sciences (IJFAA) 

-Experimental Parasitology

-BMC Veterinary Research

 1. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000PİKOM-Genel.2020.001 2020 (Mayıs)-2022 (Mayıs). Araştırmacı. Arı, Arı Ürünleri ve Doğal Ürünler Üzerine Bingöl Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve İhtisaslaşma Modeli Oluşturma. Devam ediyor.
 2. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000PİKOM-Arı.2020.001 2020 (Haziran)-2023 (Haziran). Araştırmacı. Bingöl Üniversitesi Modern Arıcılık Kompleksi (BÜMAK). Devam ediyor.
 3. Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu Eş Güdümünde “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması” Programı Bingöl Üniversitesi “Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma” Alanı, 2017K214000PİKOM-Arı.2019.009 2019 (Ağustos) - 2021 (Ağustos). Yürütücü. Bingöl ili Bal Arılarında (Apis mellifera) Varroa spp.’nin Prevalansı, Moleküler Karakterizasyonu ve Biyolojik Yöntemler ile Önlenmesi. Devam ediyor.
 4. TÜBİTAK 1002 TOVAG 117O884 Echinococcus granulosus’un Sığır ve Koyun Izolatlarındaki Antijen B (AgB) Gen Polimorfizminin Belirlenmesi ve Serolojik Tanı Üzerindeki Etkinliğinin Araştırılması, Bursiyer. 01.03.2018-20.09.2018. Tamamlandı.
 5. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP) BAP-VF.2019.002 Echinococcus granulosus’un Sığır İzolatlarındaki Genetik Çeşitliliğinin Moleküler Olarak Belirlenmesi. Yürütücü. 04.07.2019- 04.07.2020. Tamamlandı.
 6. TÜBİTAK 1002 TOVAG 120O865 Sığır ve Koyunlardan elde edilen Fasciola spp. İzolatlarındaki Genetik Çeşitliliğinin Multipleks PCR ve Sekans Analizi ile Araştırılması. Araştırmacı. 22.07.2022. Tamamlandı.
 7. TÜBİTAK 1002 TOVAG 120O986 Echinococcus granulosus’un Sığır ve Koyun İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu, Haplotip Analizi ve miRNA Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. Araştırmacı. Devam ediyor.
 8. TÜBİTAK 1002 TOVAG 121O789 Fasciola Hepatica Enolaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu ve Rekombinant Proteinin Koyun Fasciolosisinin Tanısındaki Etkinliğinin Belirlenmesi. YürütücüDevam ediyor.
 9. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP) BAP-VF.2021.002 Keban Baraj Gölündeki Tahta Balıklarında (Acanthobrama Marmid)  Ligula intestinalis’in PZR ve Sekans Analizi ile Moleküler Karakterizasyonu. Araştırmacı. Devam ediyor.
 10. Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP) BAP-VF.2022.001 Bingöl ili mezbahalarında kesilen koyunlarda Cysticercus tenuicollis'in moleküler karakterizasyonu. YürütücüDevam ediyor. 
 11. TÜBİTAK 3501 TOVAG 122O547 Koyunlarda Coenurus cerebralis'in teşhisinde rekombinant TmHSP70 Antijeni kullanılarak Dipstick Tanı Kiti Geliştirilmesi. Araştırmacı. Devam ediyor.

 

 1. Gül A, Kesik HK, Günyaktı Kılınç Ş. Paraziter abortuslar. Kaygusuzoğlu E, editör. Koyun ve Keçilerde Yavru Atma. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.40-48.

İDARİ GÖREVLER

- Dekan Yardımcısı (05.08.2020 - Devam)

  Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

- Senato Üyesi ( 15.04.2021- Devam)

  Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Temsilcisi

- Müdür Yardımcısı (23.11.2020 - 13.10.2021)

  Bingöl Üniversitesi Arı ve Doğal Ürünler ArGe ve ÜrGe Uygulama ve Araştırma Merkezi

- Koordinatör Yardımcısı (27.05.2020 - 17.11.2020)

 Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Eski Adı Kalkınma Bakanlığı) tarafından finanse edilen ve Yüksek Öğretim Kurumu tarafından organize edilen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması     ve İhtisaslaşması" Projesi kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma alanında Pilot Üniversite Seçilen Bingöl Üniversitesi, Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez (PİKOM) Birimi 

Bölüm Başkan Yardımcısı (09.04.2019 - Devam)

  Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler 

- Komisyon Üyesi (18.08.2022 - Devam)

               Bingöl Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BÜBAP) Komisyon Üyesi