BİLAL BİLGİLİ

Dr. Öğr. Üyesi BİLAL BİLGİLİ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ENERJİ, ÇEVRE VE DOĞAL AFET ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / MİMARLIK
E-mail bbilgili@bingol.edu.tr
Dahili No 1963
Oda No

Lisans: Karadeniz Teknik Üniversitesi/2010

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi/2011-2014

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi/2014-2021

Bilgili, B., “Keşlik Manastırı Restorasyonu: 20 Yılın Ardından Bir Değerlendirme” TAÇ Vakfı Dergisi, 07, İstanbul, s. 32-41, 2016. 

Bilgili, B., Şimşek, N., “19. Yüzyıl Kamu Yapılarının Üsküdar Mahallelerine Etkisi: Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Bir Okuma”, 9. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, 2016 

Sönmez Pulat, E., Bilgili, B., Salman, Y., “Tehdit Altındaki Modern Mimarlık Mirası: Bağdat Caddesi Örneği” 1st International Congress on Engineering, Architecture and Design, Kocaeli, s. 29-30, 2015.

Bilgili B., “Kaybolan Kültür Varlıkları ve Yeniden Yapımlarının Değerlendirilmesi: İstanbul Tarihi Yarımada’dan Örnekler” 5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, Erzurum, Sempozyum Kitabı, s. 415-430, 2015.

Bilgili B., Tanyeli G., “Kapadokya Kaya Oyma Kiliselerinde Gerçekleştirilen Restorasyon Çalışmalarının Değerlendirilmesi.” 4. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu, İstanbul, Sempozyum Kitabı, s. 23-32, 2013.​