DUYGU NUR ÇOBANOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi DUYGU NUR ÇOBANOĞLU

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim PİLOT ÜNİVERSİTE KOORDİNASYON MERKEZİ / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
E-mail dncobanoglu@bingol.edu.tr
Dahili No 5239
Oda No Pikom Oda No: 2-08

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

2004

Y. Lisans

Biyoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

2007

Doktora

Biyoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

2017

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar-Ge Sorumlusu

Hacettepe Üniversitesi Teknokenti Propomed Gıda Ürünleri A.Ş.

2006 - 2008

Kalite Kontrol Müdürü

Gordion Diagnostik Ltd. Şti.

2008 - 2013

Aplikasyon Sorumlusu

Biosistem Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.

2014- 2015

Botanik

Bitki Fizyolojisi

Bitki Ekolojisi

Baharat ve Keyf Bitkileri Değerlendirme

Balda Kalite Kontrolü ve Analiz Yöntemleri

Bal Arısının Biyolojisi ve Davranış Özellikleri

 1. Girgin G., Ledochowski M., Bölükbaşı, D.N., Sorkun K., Salih B., Sahin G., Fuchs D., Baydar T., Ex vivo immunomodulatory effects of Turkish propolis samples. Toxicology Letters, 180, 212, 2008.  +
 2. Girgin G., Baydar T.,  Ledochowski M., Schennach H., Bölükbaşı, D. N., Sorkun K., Salih B., Sahin  G., Fuch A., Immunomodulatory effects of Turkish propolis: Changes in neopterin release and tryptophan degradation. Immunobiology, 214, 129-134, 2009.
 1. Bölükbaşı, D.N., Melissopalynologic Analysis of Packed Honey, Mellifera, 9, 18, 2009.

Sözlü sunum:

 1. Sorkun, K., Özkök Tüylü, A.,  Gençay, Ö.,  Bölükbaşı, D.N., Honey, Pollen and Propolis: Miracle Products Transferred from Chesnut Tree to Beehive, International Workshop on Chestnut Management in Mediterranean Countries: Problems and Prospects, 23-25 October 2007, Bursa, Turkey.
 2. Girgin G., Ledochowski M., Bölükbaşı, D. N.,Sorkun,K.,Salih B.,Şahin G.,Baydar T.,fuchs D., Effects of Propolis Extract  on Neopterin Production and Tryptophan Degradation in LPS İnduced Myelomonocytic THP-1 Cells, 27th Internatıonal Winter –Workshop Clınıcal Chemical  & Biochemical Aspects of Pteridnes,March 2nd-9th, 2008, Arlberg-Austria.
 3. Çobanoğlu, D.N. , Sorkun K., Azerbaycan Gence Kazak Bölgesi Ballarının Mikroskobik, Kimyasal Ve Organoleptik Analizleri, Arıcılığın İnkişafına Dair Azerbeycan Türkiye Elmi-Tadqiqat Emekdaşlığı Toplantısı-II, 09-11.06.2015, Gence, AZERBAYCAN.
 4. Sorkun, K., Çelemli, G.Ö., Canlı, D., Çobanoğlu, D.N., Güzel, F., THE CHARACTERIZATION OF PETROSELINUM CRISPUM L. HONEY FROM HATAY-TURKEY, 43.Apimondia Congress. 13-20 Eylül 2015 Daejeon-Korea.
 5. Sorkun, K., Çelemli, G.Ö., Canlı, D. , Çobanoğlu, D.N., Güzel, F.,  THE CHARACTERIZATION OF ANZER POLLEN COLLECTED BY HONEY BEES, 43. Apimondia Congress. 13-20 Eylül 2015 Daejeon-Korea.
 6. ÇOBANOĞLU, D. N., SORKUN, K.,  Azerbaycan Gence Kazak Bölgesi Ballarının Mikroskobik, HPLC ve GC-MS Analizleri ile İçeriklerinin Belirlenmesi, IV. Azerbaycan Uluslararası Arıcılık Konferansı, Bakü Azerbaycan  ,3-4 Şubat 2018.

 

Poster Sunumu:

 1. Çobanoğlu, D.N., Sorkun, K.,  MELISSOPALYNOLOGICAL And CHEMICAL ANALYSIS OF AZERBAIJAN GANJA-GAZAKH REGION HONEYS, 43. Apimondia Congress. 13-20 Eylül 2015 Daejeon-korea.
 2. ÇOBANOĞLU, D.N., SORKUN, K, Melitopalynologic Analysis of the Honey Samples Collected from Azerbaijan Ganja-Gazakh Region, 1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants,  Konya-Turkey, 9-12 May 2017, I. International Congress on MedicanalandAromaticPlants ‘Natural andHealty Life’ Book of Abstract, Mayıs 2017, p 750.
 3. ÇOBANOĞLU, D. N., SORKUN, K.,SALİH, B.,  Duygu Nur Çobanoğlu, Kadriye Sorkun,Bekir Salih,MelissopalynologicandPhysicochemical Analysis of AzerbaijanGanjaGazakhHoneys, II. AerobiologyandPalynologySymposium, Bodrum-Turkey  ,7-10 October 2018.

Sözlü Sunum:

 1. Bölükbaşı, D.N., Sorkun, K., Ambalajlı Balların Melitopalinolojik Analizleri, III. Marmara Arıcılık Kongresi, 20-21 Ekim, Bursa, 2007.
 2. Sorkun, K., Özkök Tüylü, A., Gençay, Ö., Bölükbaşı, D.N., Bursa Yöresinde Kestane Bitkisinin Yayılışı ve Arıcılıktaki Önemi, III. Marmara Arıcılık Kongresi, 20-21 Ekim, Bursa, 2007.
 3. Bölükbaşı, D.N.,  Balda Kalıntı Analizi ve Sahte Bal-Gerçek Bal Ayırımı,  II. Uluslar arası Arıcılık                 Çalıştayı,  2 Eylül, 2010. (http://www.dagem.duzce.edu.tr/Dokumanlar/de5e31da-8b81-4f56-bfcc f4ea447a866f_Calistay_Sunum_9_DN.BOLUKBASI.pdf)
 4. Bölükbaşı, D.N, Acı Bal ve İçeriği, II. Uluslar arası Arıcılık Çalıştayı, 2 Eylül 2010.
 5. Bölükbaşı, D.N,  Acı Bal, Sakarya Arıcılar Birliği Paneli, 25 Aralık 2010.

Poster Sunumu:

 1. Bölükbaşı, D.N., Sorkun, K., Türkiye’de Üretilen Balların Gıda Kodeksine Uygunluğu, Üretimi ve İhracatında Yaşanan Sorunlar, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası,2006.
 1. Sorkun, K., Çobanoğlu, D. N., Çelemli G Ö., Özenirler Ç., “Balların GC-MS Analizleri ile Kimyasal İçeriklerinin Belirlenmesi” Yardımcı Araştırmacı

Destekleyen Kuruluş: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi

 • : 2014-2016.
 1. Yaşam İçin Arılar. 2010. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği. Yayın No:3. 135 syf.

Sertifikalar:

 1. İlkyardım Sertifikası, 2013
 2. “Basic Imaging and Image Processing Application including; Leica DC 150, Leica IM50 Image Manager” sertifikası, 12.01.2005
 3. ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri, 2005
 4. ISO 9001:2000 İç Denetçi, 2005
 5. ISO 17025 –Laboratuar Akreditasyonu, 2005.
 6. Arı Hastalıkları ve Arı Ürünleri ,2 Mayıs- / Haziran 2005