ATİLLA ÇAKIR

Doç. Dr. ATİLLA ÇAKIR

Unvan DOÇENT
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / BAHÇE BİTKİLERİ
E-mail acakir@bingol.edu.tr
Dahili No 5454
Oda No C-I-6

10 Nisan 1976 tarihinde Serinova/Muş'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimi Serinova'da, lise eğitimini Van'da tamamladı. 1995-1996 eğitim-öğretim yılında girdiği Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü'nü Haziran 1999 yılında bitirdi. Ocak 2000'de aynı bölümün "BAĞ YETİŞTİRME VE ISLAHI" bilim dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı bilim dalında yüksek lisansını tamamladıktan sonra 2004'te doktorasını yapmak üzere Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalına görevlendirildi. 2011 doktor ünvanını aldı. 2012 yılında Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'ne Öğretim Üyesi olarak atandı. Halen Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölüm ve Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Lisans

:

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü

1999

Yüksek Lisans

:

Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri ABD

2003

Doktora

:

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri ABD

2011

Görev Adı

 

Görev Yeri

Yıllar

Arş. Gör.

:

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü.

2000-2003

Arş. Gör.

:

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü.

2004-2011

Arş. Gör. Dr.

:

Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü.

2011-2012

Dr. Öğr. Üyesi

:

Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü.

2012-2021

Doç. Dr.

:

Bingöl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü. 2021-

Prof. Dr.

:

   

 

UZMANLIK ALANLARI

Bağ Yetiştirme ve Islahı (Bağ Yetiştirme Tekniği-Çoğaltma, Anaç ve Terbiye, Budama Sistemlerinin Seçimi, Asma Islahı, Ampelografi, Bitki Biyoteknolojisi, Asma Fizyolojisi).

Dersin Kodu/Adı

T

U

Dönemi

BBB3530 Genel Bağcılık

2

2

2016-17 Güz

BBB3501 Bahçe Bitkileri Fizyolojisi

3

0

2016-17 Güz

BBB2301 Bahçe Bitkileri

2

2

2016-17 Güz

BAH317 Üzümsü Meyveler

3

0

2016-17 Güz

BBB4703 Bahçe Bitkilerinde Biyoteknoloji Uygulamaları

2

0

2016-17 Güz

BAH302 Subtropik Meyveler

2

0

2015-16 Bahar

BAH304 Bahçe Bitkileri Biyoteknolojisi

2

0

2015-16 Bahar

BAH306 Bahçe Bitkileri Çoğaltma Tekniği

2

0

2015-16 Bahar

BAH308 Bahçe Bitkilerinde Çevre Dostu Üretim Teknikleri

2

0

2015-16 Bahar

BAH314 Meyvecilikte Budama ve Terbiye Teknikleri

2

2

2015-16 Bahar

Tez

Tez Konusu-Bitiş Tarihi

TEZ SAHİBİ

Yüksek Lisans

Aşılı Tüplü (Kaplı) Asma Fidanı Üretiminde Farklı Köklendirme Ortamlarının Fidan Randımanı ve Kalitesi Üzerine Etkileri.

(22.12.2015).

Bedriye YÜCEL

Yüksek Lisans

Malatya Yöresinde Aşılı-Aşısız Olarak Yetiştirilen Banazı Karası Üzümünün Bazı Fenolojik, Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri.

(14.10.2016).

Hatice ŞAHİNER ÖYLEK

Yüksek Lisans

Muş (Merkez) İlinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Klasik Yöntemle Belirlenmesi.

(25.06.2018).

İbrahim KOÇ

Yüksek Lisans

Malatya İlinde Farklı Rakımlarda Yetişen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Çekirdeklerindeki Yağ Asit Bileşenlerinin Belirlenmesi.

(25.06.2018).

Fırat İŞLEK

Yüksek Lisans

Diyarbakir İli Eğil İlçesi Bağ Alanlarının Uzaktan Algılama Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi.

(18.09.2018).

Mehmet ÇİÇEK

Yüksek Lisans

Bazı Hormon Uygulamalarının Asma Tohumunda Çimlenme ve Bitki Gelişimi Üzerine Etkileri.

(17.06.2019).

Vezir YILDIZ

Yüksek Lisans

Mersin ve Çevresinde Yetişmekte Olan Bazı Dikenli İncirlerde (Opuntia ficus-indica L.) En Uygun Hasat Dönemlerinin Belirlenmesi.

(17.06.2019).

Ümral GÜZEL

Yüksek Lisans

Alatepe ve Yenibaşlar (Bingöl) Köylerinde Yetişen Ceviz Genotiplerinin Bazı Meyve Özelliklerinin Belirlenmesi

(17.00.2020)

Veysel KITAY

Yüksek Lisans

Dikey Bahçelerde Çilek (Fragaria vesca L.) Performansının Belirlenmesi

(01.02.2021)

Gülcan BUDAK

 

A. MAKALELER

 

A1. SCI, SSCI, AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1.1. KAYA, C., HIGGS, D., İNCE, F., AMADOR, B. M., ÇAKIR, A., SAKAR, E. 2003. Ameliorative effects of patassium phosphate on salt-stressed pepper and cucumber. Journal of Plant Nutrition, 26 (4): New York, 807-820 p. Full Text Online (PDF)

 

A1.2. ÖZDEMİR, G., TANGOLAR, S., GÜRSÖZ, S., ÇAKIR, A., TANGOLAR, GÖK, S., ÖZTÜRKMEN, A. R. 2008. Effect of Different Orgaic Manure Applications on Grapevine Nutrient Values. Asian Journal of Chemistry:20 (3): (Ghaziabad) India, 1841-1847 p. Full Text Online (PDF)

 

A1.3. M. AKKURT, A. ÇAKIR, M. SHIDFAR, B.P. ÇELİKKOL AND G. SÖYLEMEZOĞLU, 2012. Using SCC8, SCF27 and VMC7f2 markers in grapevine breeding for seedlessness via marker assisted selection, Genet. Mol. Res. 11(3): 2288-2294 p. (SCI-Exp.). ISSN: 1676-5680. Full Text Online (PDF)

 

A1.4. M. AKKURT, A. ÇAKIR, M. SHIDFAR, F. MUTAF AND G. SÖYLEMEZOĞLU. 2012. Using seedlessness-related Molecular Markers in Grapevine Breeding for Seedlessness via Marker-Assisted Selection (MAS) into ‘Muscat of Hamburg’ × ‘Sultani’ Progeny. Turkish Journal of Biology. 37: 101-105 p. (SCI Exp.) Full Text Online

 

A1.5. ZELİHA GÖKBAYRAK, ATİLLA ÇAKIR AND ÖMER ŞİRİN. 2014. Response of Vitis Vinifera (L.) Seeds to 22(S), 23(S)-Homobrassinolide. Pak. J. Not., 46(6): 2131-2133 p. Full Text Online (PDF)

 

A1.6. G. SARIKAMIŞ, A. ÇAKIR, 2017. Influence of Salinity on Aliphatic and Indole Glucosinolates in Broccoli (Brassica oleracea var. italica). Applied Ecology and Environmental Research 15 (3): 1781-1788 p. Full Text Online (PDF)

 

A1.7. ATİLLA CAKİR, EMRAH YALÇİNALP, EZGİ DOĞAN AND ALPEREN MERAL, 2017. Determination of Soma American Grapevine Rootstocks Suitability for Vertical Gardens as a New Edible Landscape Componenet. Sustainability, 9(7): 1-12 p. Full Text Online (PDF)

 

A1.8. ATİLLA ÇAKIR, HATİCE ŞAHİNER ÖYLEK. 2017. The Effect of Different American Vine Rootstocks on the Phytochemical Characteristics in Dried Banazı Black Grape (Vitis Vinifera L.). Applied Ecology and Environmental Research 15 (4): 1901-1915 p. (Full Text Online (PDF)

 

A1.9. ATİLLA ÇAKIR, M. İLHAN ODABAŞIOĞLU, HATİCE ŞAHİNER ÖYLEK, YILMAZ UĞUR. 2022. Do Grapevine Rootstocks Affect the Phytochemical Composition of Grapes? Fresenius Environmental Bulletin 31(1): 134-148 p. (SCI Dergi).

 

A1.10. EMEL AKBABA, SEVİNÇ AYDIN, NESRİN KARACA SANYÜREK, ATİLLA ÇAKIR, FİGEN ERDEM ERİŞİR. 2023. Vitamin content and MDA levels of certain white grapevarieties from different altitudes in Turkey. Emirates Journal of Food and Agriculture. 35(5): 428-435 p.

 

A1.11. ATİLLA ÇAKIR MEHMET İLHAN ODABAŞIOĞLU NESRİN KARACA SANYÜREK SEVİNÇ AYDIN. 2023. Comprehensive Evaluation of the Relationships Between Grape Skin Color/Ripening Time and Antioxidative Capacity, some Phytochemicals, and Fatty Acid Compositions of Their Seeds. Erwerbss-Obstbau. 65(3): 1-14 p.

 

A2. SCI Dışındaki Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A2.1. MURAT AKKURT, NURHAN KESKİN, MİNA SHIDFAR, ATİLLA ÇAKIR. 2013. Effects of Some Treatments Prior to Stratification on Germination in Kalecik Karası (Vitis vinifera L.) Seeds. Iğdır Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (J. Inst. Sci. & Tech). 3(4): 9-13 p. Full Text Online (PDF)

 

A2.2. ATİLLA ÇAKIR, NESRİN KARACA, MİNA SIDFAR, ÇAĞRI BARAL, GÖKHAN SÖYLEMEZOĞLU. 2013. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi YYÜ TAR BİL DERG (YYU. J. AGR. SCI) 2013, 23(3): 229-235 s. Full Text Online(PDF)

 

A2.3. ATİLLA ÇAKIR, ERSİN KARAKAYA, KADRİ KUZU. 2014. Diyarbakır İli Eğil İlçesi Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(4): 490-500 s. Full Text Online (PDF)

 

A2.4. ERGUN, M., ÖZBAY, N., OSMANOĞLU, A., ÇAKIR, A. 2014. Ararot (Maranta arundinacea L.). Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 3(1): 29–33 s. Full Text Online (PDF)

 

A2.5. MUHARREM ERGUN, NUSRET ÖZBAY, ABDULLAH OSMANOĞLU, ATİLLA ÇAKIR. 2014. Sebze ve Tahıl Olarak Amarant (Amarant spp) Bitkisi. Iğdır Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (J. Inst. Sci. & Tech). 4(3): 21-28 s. Full Text Online (PDF)

 

A2.6. BAYRAM SERİFE, ZEYBEKOGLU UNAL, SÖYLEMEZOĞLU GÖKHAN, CANİK DİDEM, KARAVİN MURAT, CAKİR ATİLLA, ERTUNC FİLİZ. 2014. Presence of putative insect vectors of grapevine yellows phytoplasmas in Turkey. Indian Journals, 4(1): 22-26 p. Full Text Online(PDF)

 

A2.7. ERGUN, M., ÇAKIR, A., OSMANOĞLU, A., ÖZBAY, N. 2014. Barbados Kirazı (Malpighia emarginata D.C.). Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(2): 180-187 s. Full Text Online(PDF)

 

A2.8. ERTUNC FİLİZ, ÇAKİR ATİLLA, SÖYLEMEZOGLU GÖKHAN, CANİK DİDEM, TOPKAYA SERİFE, BAYRAM SERİFE. 2015. Reactions of some grapevine cultivars to “bois noir” phytoplasma. Indian Journals, 5(1): Print ISSN: 2249-4669, Online ISSN: 2249-4677, 109-110 p. Full Text Online(PDF)

 

A2.9. ATİLLA ÇAKIR, ERSİN KARAKAYA, H. KÜBRA UÇAR. 2015. Mardin İli Savur İlçesi Bağ İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (J. Inst. Sci. & Tech). 5(1): 9-19 s. Full Text Online (PDF)

 

A2.10. ATİLLA ÇAKIR, BEDRİYE YÜCEL. 2016. Narince ve Kalecik Karası Üzüm Çeşitlerinin 1103 Paulsen Amerikan Asma Anacı ile Aşı Performanslarının Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 3(4): 311-317 s. Full Text Online(PDF)

 

A2.11. ATİLLA ÇAKIR, HATİCE ŞAHİNER ÖYLEK. 2016. Faklı Amerikan Asma Anaçlarının Banazı Karası Üzüm Çeşidinin Fenolojik ve Pomolojik Özellikleri Üzerine Etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU. J. AGR. SCI). 26(4): 569-578 s. Full Text Online(PDF)

 

A2.12. A. ÇAKIR, N. KARACA SANYÜREK, E. KARAKAYA, Ş. AY. 2017. Nusaybin (Mardin) İlçesi Bağcılığı Sorunları ve Çözüm Önerileri. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (JAFAG), 34(1): 15-25 s. (Full Text Online(PDF)

 

A2.13. ATİLLA ÇAKIR, HATİCE ŞAHİNER ÖYLEK. 2017. The Effect of American Grapevine Rootstock on The Chemical Quality Parameters of ‘Banazı Karası’ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi (YYU. J. AGR. SCI) 27(3): 416-423 s. (Full Text Online(PDF)

 

A2.14. NESRİN KARACA SANYÜREK, ATİLLA ÇAKIR. 2018. The Relationship Between Tartaric Acid Levels and Taste Differences in Grapes and the Detachment Strength of Pedicels. Internatioal Journal of Biosciences (IJB). 12(6): 385-390 p. (Full Text Online PDF).

 

A2.15. ATİLLA ÇAKIR, GÖKHAN SÖYLEMEZOĞLU. 2018. Asmada (Vitis vinifera L.) Klasik Melezleme Sonucu Elde Edilmiş F1 Genotiplerinin SSR Metodu ile Ebeveyn Tayini. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences). 5(3): 348-354 s. (Full Text Online PDF)

 

A2.16. NESRİN KARACA SANYÜREK, HANDE TAHMAZ, ATİLLA ÇAKIR, GÖKHAN SÖYLEMEZOĞLU. 2018. Tunceli İlinde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Antioksidan Aktivitenin ve Fenolik Bileşiklerin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 5(4): 551-555 s

 

A2.17. ATİLLA ÇAKIR, HANDE TAHMAZ, EZGİ DOĞAN, DAMLA YÜKSEL, GÖKHAN SÖYLEMEZOĞLU. 2018. Investigation of some Quality Values of the Wines Produced with Conventional Methods from the Grape Varieties Grown in Ancient Anatolia Territory. International Journal of Scientific and Technological Research. 4(9): 102-111 p.

 

A2.18. SEVİNÇ AYDIN, NESRİN KARACA SANYÜREK, ATİLA ÇAKIR, ÖKKEŞ YILMAZ. 2021. The Effects of Different Altitudes on the Phenolic Contents and Antioxidant Activities of some White Grape (Vitis vinifera L.) Varieties. Research Journal of Biology Sciences. 14(1): 30-38 p.

 

A2.19. NESRİN KARACA SANYÜREK, ATİLLA ÇAKIR, GÖKHAN SÖYLEMEZOĞLU. 2021. Optimization of Meristem Culture to Obtain Virus-Free Clonal Basic Material of Grape Cultivars. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 31(3): 617-627 p.

 

A2.20. ATİLLA ÇAKIR, FIRAT İŞLEK, EZGİ DOĞAN, GÜLİSTAN BAZANCİR. 2021. Malatya İlinde Farklı Rakımlarda Yetişen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Kalite ve Biyokimyasal Özelliklerinin Araştırılması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi. 31(4): 928--939 p.  

 

 

A3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A3.1. TANGOLAR, S., ÖZDEMİR, G., GÜRSÖZ, S., ÇAKIR, A., TANGOLAR, GÖK, S. 2007. Bazı Organik Gübre Uygulamalarının Asmanın (Vitis vinifera L. Çiloreş) Fonolojik Gelişmesi ile Salkım, Tane ve Şıra Özellikleri Üzerine Etkisi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 20 (2), Adana, 319-325 s. Full Text Online(PDF)

 

A3.2. ERGUN, M., OSMANOĞLU, A. ÖZBAY, N., ÇAKIR, A. 2014. Manaz Meyvesi (Amelanchier alnifolia Nutt. ex M. Roem). Alatarım 2014, 13 (1): 44-50 s. Full Text Online(PDF)

 

A3.3. ERGUN, M., OSMANOĞLU, A., ÖZBAY, N., ÇAKIR, A., 2014. Bel (Aegle marmelos (L.) Corr. Serr.) Meyvesi. Meyve Bilimi, 1(2): 15-20 s. Full Text Online(PDF)

 

A3.4. MAMAY, M., ÇAKIR, A. 2014. Şanlıurfa Merkez İlçe Bağlarında Salkım Güvesi [Lobesia botrana Denis & Schiffermüller (Lepidoptera: Tortricidae)]’nin Ergin Popülasyın Değişimi ve Bulaşma Oranının Belirlenmesi. Bitki Koruma Bülteni 54(2): 103-114 s. Full Text Online(PDF)

 

A3.5. ÖZBAY, N., ERGUN, M., OSMANOGLU, A., ÇAKIR, A. 2015. Bingöl'de Bitkisel Üretimin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. Türk Doğa ve Fen Dergisi (Tr. J. Nature Sci). 4(1): 54-58 s. Full Text Online(PDF)

 

A3.6. ATİLLA ÇAKIR, BEDRİYE YÜCEL. 2016. Aşılı Tüplü (Kaplı) Asma Fidanı Üretiminde Farklı Köklendirme Ortamlarının Kök ve Sürgün Gelişimi Üzerine Etkileri. Türk Doğa ve Fen Dergisi (Tr. J. Nature Sci). 5(2), 18-25 s. Full Text Online(PDF)

 

A3.7. ATİLLA ÇAKIR, M. İLHAN ODABAŞIOĞLU, FIRAT İŞLEK, MEHMET ALANKO, 2017. Diyarbakır İli Dicle İlçesi Bağcılığının Mevcut Durumu, Başlıca Sorunları ve Çözüm Önerileri. Alatarım Dergisi. 16(2): 37-46 s.

 

A3.8. ATİLLA ÇAKIR, BEDRİYE YÜCEL. 2017. Aşılı Tüplü (Kaplı) Asma Fidanı Üretiminde Farklı Köklendirme Ortamlarının Fidan Randımanı Üzerine Etkileri. Meyve Bilimi Dergisi. 4(1): 1-5 s.

 

A3.9. ZEYNEP DUMANOĞLU, ÜMRAL GÜZEL, ATİLLA ÇAKIR. 2020. Doğu Akdeniz Bölgesinde Yetişen Dikenli incir (Opuntia Ficus-İndica L.) Tohumlarının Bazı Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Türk Doğa ve Fen Dergisi (Tr. J. Nature Sci). 9(Özel Sayı), 28-33 s.

 

A4. Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

A4.1. ÇAKIR A., DOĞAN E. 2017. Meyve Ağaçlarında Budama, Tarım Türk Dergisi, 64(12):64-68s  Mart-Nisan.

 

A4.2. ÇAKIR A., DOĞAN E. 2017. Meyve Ağaçlarında Aşı Çeşitleri, Tarım Türk Dergisi, 64(12):28-31s Temmuz-Ağustos.

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiri, Özet, Poster

 

B1.1. ÇELİK, H., SÖYLEMEZOĞLU, G., ERTUNÇ, F., ÇAKIR, A., DURSUNOĞLU, Ş., AKBAŞ, B.  2006. Clonal Micropropagation of Main Grape and Rootstock Varieties of Turkish Viticulture for Obtanining Virus-Free Basic Nursery Stocks. 9th International Conference on Grapevine Genetics and Breeding. 2-6 July, Udine-Italy. Acta Horticultura, 4 p, May 2009, 421-424 p. (PDF).

 

B1.2. AKKURT, M., CAKIR, A., SHIDFAR, M., ERGÜL, A., SOYLEMEZOGLU, G. 2010. Use of Molecular Markers for Seedlessness in Grapevine Breeding. X .International Conference on Grapevine Breeding and Genetics. 01-5 Agust, Ceneva-Newyork. USA. 94 p. Full Text Online(PDF).

 

B1.3. AKKURT, M., CAKIR, A., SHIDFAR, M., SOYLEMEZOGLU, G. 2010. Effects of Gibberellic Acid (GA3), Benzilaminopurin (BAP) and Stratification Time on Germination of Kalecik Karasi (Vitis Vinifera L.) Seeds. 28th International Horticultal Congress 28. 22-27 August, Lisboa-Portugal. 114 p. Full Text Online(PDF).

 

B1.4. KARACA, N., ÇAKIR, A., ÇELİK, H., SÖYLEMEZOĞLU, G., AKKURT, M. 2010. Obtaining Virus-Free Basic Nursery Stocks by Clonal Micropropagation of Kalecik Karası cv. (Vitis vinifera L.) and 140 Ru Rootstock Variety. 28. International Horticultural Congress, August 22-27 Lisbon, Abst Volume II. 739 p. (PDF).

 

B1.5. CAKIR, A., GURSOZ, S.,POLAT, A., 2010. The Effects of Different Levels of Irrigation to Uptake of Micro Nutrients in the Table and Wine Grapewine Cultivars Grown, 28th International Horticoltural Congress, August 22-27, Lisbon, Abst Volume II. 711 p. (PDF).

 

B1.6. GOKBAYRAK, Z., SOYLEMEZOGLU, G., CAKIR, A., ERGÜL, A. 2011. Virus Free Grape Plants Display Different Enzyme Profiles and Graft Compatibility Ratios with Rootstocks. 4th Annual International Symposium on Agricultural Research, 18-21 July, Athens, Greece. (Oral) Abst. 26 p. (PDF).

 

B1.7. GOKBAYRAK, Z., CAKİR, A., SOYLEMEZOGLU, G., GUNES, A., INAL, A. 2012. Salt and boron cause changes in Sultani Grape cv. (Vitis Vinifera L.) grafted on different rootstocks. 23rd International Scientific Expert Congress on Agriculture and Food Industry- 27-29 September 2012. Izmir. Abst book. 18 p. Full Text Online(PDF).

 

B1.8. G. SÖYLEMEZOĞLU, B. KUNTER, N. BAYDAR, M. AKKURT, N. KESKİN, E. KARAAĞAÇ, A. ÇAKIR. 2012. Determination of suitable grapevine rootstocks for the Narince and Emir grape cultivars under Ankara province conditions. 35th World Congress of Vine and Wine. 18-22 June 2012, İzmir, Turkey. (baskıda) Full Text Online(PDF).

 

B1.9. Z. GÖKBAYRAK, G. SÖYLEMEZOĞLU, A. ÇAKIR, A. ERGÜL. 2012. Alterations in enzyme prifiles and graft compatibility ratios of virüs free grape plants with rootstocks. 35th World Congress of Vine and Wine, 18-22 June, İzmir, Turkey. (PDF).

 

B1.10. GÖLGE SARIKAMIŞ, ATİLLA ÇAKIR. 2012. Influence of low temperature on aliphatic and indole glucosinolates in broccoli (Brassica oleracea var. İtalica L.) Biotechnology and other Omics in Vegetable Science, 29 April-2 May 2012, Antalya. Full Text Online(PDF).

 

B1.11. NESRİN KARACA SANYÜREK, MURAT ÇİMEN, ATİLLA ÇAKIR. 2016. Erzincan ve Tunceli İllerinde Yetiştiriciliği Yapılan Tilkikuyruğu ve Boğazkere Üzüm Çeşitlerinin Aşı Performanslarının Belirlenmesi. Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 28 Eylül-01 Ekim 2016, Erzincan. (PDF).

 

B1.12. NUSRET ÖZBAY, MUHARREM ERGUN, ATİLLA ÇAKIR. 2018. Reading and Management of Plant Balance in Greenhouse (Poster). International Agricultural Sciences Congress. 09-12 May 2018. Van.

B1.13. UMRAL GÜZEL, ATİLLA ÇAKIR, NESRİN KARACA SANYÜREK. 2018. For Health and Taste; Prickly Pear (Opuntia Ficus indica L.) (POSTER). International Agricultural Science Congress. 09-12 May 2018. Van.

 

B1.14. NESRİN KARACA SANYÜREK, NECMİ ARİTÜRK, ATİLLA ÇAKIR. 2018. Grape (Vitis vinifera L.) Seed Oil, Extraction Methods and Evaluation of the Potential in the Food Industry (Tam Metin). International Agricultural Science Congress. 09-12 May 2018. Van.

 

B1.15. ATİLLA ÇAKIR, ŞEYDA ÇAVUŞOĞLU, FIRAT İŞLEK. 2021. İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS)’ına Göre TRB2 Bölgesinin Bitkisel Üretimin Mevcut Durumu (Özet Bildiri). ISPEC 7th International Conference On Agriculture, Animal Sciences and Rural Development 18-19 September 2021- Muş/Turkey.

 

B1. 16. ATİLLA ÇAKIR, İBRAHİM KOÇ. 2021. Muş (Merkez) İlinde Yetiştirilen Üzüm Çeşitlerinin Bazı Ampelografik Özelliklerinin Klasik Yöntemlerle Belirlenmesi (Özet Bildiri). ISPEC 7th International Conference On Agriculture, Animal Sciences and Rural Development 18-19 September 2021- Muş/Turkey.

 

 

B2. Ulusal Sempozyum ve Kongre Bildiri, Özet, Poster

B2.1. GÜRSÖZ, S., ÇORUH, H., ÇAKIR, A., COŞKUN, Y.T., YANMAZ, M. 2001. Değişik Amerikan Asma Anaçlarında Perlette Üzüm Çeşidinin Aşılanması Üzerine Bir Araştırma. GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Eylül Şanlıurfa, Cilt:II/85-90 s. Full Text Online(PDF).

 

B2.2. ÇAKIR, A., GÜRSÖZ, S. 2002. GAP Alanında Yetiştirilen Bazı Sofralık ve Şaraplık Çeşitlerinde Farklı Sulama Düzeylerinin Makro Besin Maddesi Alımına Etkisi Üzerine Bir Araştırma. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, 5-9 Ekim Nevsehir, 242-252 s. Full Text Online(PDF).

 

B2.3. ÇELİK, H., ÇETİNER, H., SÖYLEMEZOĞLU, G., KUNTER, B., ÇAKIR, A. 2005. Bazı Üzüm Çeşitlerinin Kalecik (Ankara) Koşullarındaki Fenolojik Özellikleri İle Etkili Sıcaklık Toplamı (EST) İsteklerinin Belirlenmesi. Türkiye VI. Bağcılık Sempozyumu, 19-23 Eylül Tekirdağ, 9 s. (PDF).

 

B2.4. GÖKBAYRAK, Z., DARDENİZ, A., ÇAKIR, A. TÜRK, H. 2009. Suda Bekletme ve Oksin Uygulamalarının 41 B Anacı Çekirdeklerinde Adventif Kök Oluşumuna Etkisi. 7. Tükiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitabı 2. Cilt, 5-9 Ekim, Manisa, 37-41 s. (PDF).

 

B2.5. TANGOLAR, S., ÖZDEMİR, G., GÜRSÖZ, S., YÜCEL, A., GÖK TANGOLAR S., ÇAKIR, A. 2009. Şanlıurfa İli Organik Üzüm Yetiştiriciliğinde Hastalık ve Zararlı Yönetimi Üzerine Bir Araştırma. 1. GAP Organik Tarım Kongresi, 17-20 Kasım Şanlıurfa, 43-50 s. Full Text Online(PDF).

 

B2.6. KARA, Z., SÖYLEMEZOĞLU, G., ÇAKIR, A., SABIR, A. SHIDFAR, M. 2011. Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Mikorizal Preparasyon (Biovam) Uygulamalarının Etkileri. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, (Abst) 04-08 Ekim Şanlıurfa. 37 s. Full Text Online(PDF).

 

B2.7. AKKURT, M., KARATAŞ, K., ÇAKIR, A., SÖYLEMEZOĞLU, G. 2011. Bağcılıkta İyi Tarım Uygulamaları. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, (Abst) 04-08 Ekim Şanlıurfa. 109 s. Full Text Online(PDF).

 

B2.8. KARACA, N., ÇAKIR, A. ve SÖYLEMEZOĞLU, G. 2011. Tunceli İli Bağcılığı. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, (Abst) 04-08 Ekim Şanlıurfa. 110 s. Full Text Online(PDF).

 

B2.9. ÇAKIR, A., SIDFAR,M., BARAL, Ç., KARACA, N. ve SÖYLEMEZOĞLU G. 2011. Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin Farklı Amerikan Asma Anaçları ile Aşı Tutma Oranının Belirlenmesi. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, (Abst) 04-08 Ekim Şanlıurfa. 113 s. Full Text Online(PDF).

 

B2.10. BARAL, Ç., ÇAKIR, A. ve SÖYLEMEZOĞLU, G. 2011. Kırşehir İli Bağcılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, (Abst) 04-08 Ekim Şanlıurfa. 113 s. Full Text Online(PDF).

 

B2.11. ZELİHA GÖKBAYRAK, ATİLLA ÇAKIR, ÖMER ŞİRİN, O. 2013. 22 (S), 23(S)-homobrassinolidin Karasakız (Vitis vinifera L.) çeşidinin çimlenmesi üzerine etkisi. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Semposyumu, 25-28 Eylül, Konya. (PDF).

 

B2.12. ATİLLA CAKIR, NESRİN KARACA, SANYÜREK, GÖKHAN SÖYLEMEZOĞLU, ZELİHA GÖKBAYRAK, MURAT AKKURT. 2013. Bingöl İli Bağcılığı. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, (Abst) 25-28 Eylül, Konya. (PDF).

 

B2.13. NUSRET ÖZBAY, MUHARREM ERGUN, ABDULLAH OSMANOĞLU, ATİLLA ÇAKIR. 2015. Bingöl’de Bitkisel üretimin Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri. İç Anadolu Bölgesi 2. Tarım ve Gıda Kongresi (Özet), 28-30 Nisan, Nevşehir, 502 s. (PDF).

 

B2.14. ATİLLA ÇAKIR, HANDE TAHMAZ, EZGİ DOĞAN, DAMLA YÜKSEL, GÖKHAN SÖYLEMEZOĞLU. 2015. Elazığ Yöresi̇nde Yeti̇şti̇ri̇lmekte Olan Üzüm Çeşi̇tleri̇nden Geleneksel Yöntemlerle Üreti̇lmi̇ş Şarapların Bazı Kali̇te Değerleri̇ni̇n İncelenmesi̇ (Abst). VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25 -29 Ağustos, Çanakkale, 312 s. (PDF).

 

B2.15. NESRİN KARACA SANYÜREK, HANDE TAHMAZ, ATİLLA ÇAKIR, GÖKHAN SÖYLEMEZOĞLU. 2015. Tunceli İlinde Yetiştirilen Bazı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Antioksidan Aktivitenin ve Fenolik Bileşiklerin Belirlenmesi (Abst). VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi 25 -29 Ağustos Çanakkale, 268 s. (PDF).

 

B2.16. ATİLLA ÇAKIR, EZGİ DOĞAN, EMİN KAPLAN. 2015. Organik Bağcılıkta Bitki Koruma Yöntemleri (Poster). Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi 6-9 Ekim 2015, Pazar/RİZE, 115 s. (PDF).

 

B2.17. ATİLLA ÇAKIR, MUHARREM ERGUN, NUSRET ÖZBAY, ABDULLAH OSMANOĞLU. 2015. Organik Güven (Poster). Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi 6-9 Ekim, Pazar/RİZE, 52 s. (PDF).

 

B2.18. NUSRET ÖZBAY, MUHARREM ERGUN, ATİLLA ÇAKIR, ABDULLAH OSMANOĞLU. 2015. Serada Organik Sebze Fidesi Üretimi. (Poster). Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi 6-9 Ekim, Pazar/RİZE. 77 s. (PDF).

 

B2.19. MUHARREM ERGUN, NUSRET ÖZBAY, ATİLLA ÇAKIR, ABDULLAH OSMANOĞLU. 2015. Organik Olarak Yetiştirilen Meyve ve Sebzelerde Klor ve Klor Alternatiflerinin Hasat Sonu İşlemlerinde Kullanımı (Poster). Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi 6-9 Ekim, Pazar/RİZE 61 s. (PDF).

 

B2.20. MEHMET İLHAN ODABAŞIOĞLU, NESRİN KARACA SANYÜREK, ATİLLA ÇAKIR, GOKHAN SOYLEMEZOGLU. 2017. Elektroşok Uygulamalarının Aşılı Asma Fidanı Üretiminde Fidan Gelişimine Etkileri (Tam Metin). Türkiye 9. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu. 11-14 Eylül 2017. Ankara.

 

Uluslararası Hakemli Dergiler

1. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi (TJANS)

2. Pakistan Journal of Botany (PJB)

3. Applied Ecology and Environmental Research

4. Middle East Jouranl of Science (MESJ)

5. Natural Product Research

6. Scientia Horticulturae

7. YYÜ. Tarım Bilimleri Dergisi

8. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

9. GOP Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (JAFAG)

10.  Erwerbs-Obstbau

Ulusal Hakemli Dergiler

1. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi

2. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

3. Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

4.  Türk Doğa Fen Dergisi

5. Türkiye Teknoloji ve Uygulamalı Bilimler Dergisi

 

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ARAŞTIRMA DENEYİMİ

Proje No/Adı

Yürütücü

Destekleyen Kuruluş/Yıl

1. GAP Alanında Yetiştirilen Bazı Sofralık ve Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Farklı Sulama Düzeylerinin Besin Maddesi Alımına Etkileri.

Doç. Dr. Sadettin GÜRSÖZ

HÜBAK

(2001-2003)

2. Ankara Koşullarında Emir, Narince, Pinot Noir ve Riesling Üzüm Çeşitleri İçin En Uygun Amerikan Asma Anacının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma.

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

BAP

(2002-2006)

3. 72 Standart üzüm çeşitlerimiz ile asma anaçlarına ait klonların virüslerden arındırılması ve elde edilen bazı materyallerle kalem ve anaç damızlıklarının kurulması.

Prof. Dr. Hasan ÇELİK

BAP

(2002-2006)

4. Muş lalesinin (Tulipa spp.) Teşhisi, Çoğaltılması ve Muhafazası.

Prof. Dr. Nilgün HALLORAN

BAP

(2004-2007)

5. İn Vitro Yöntemler Kullanarak Kalecik Karası’nın 4 ve 23 no’lu Klonundan Baz Materyal Eldesi.

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

Diğer

(2004-2006)

6. İn Vitro Yöntemler kulllanılarak Asma Anaçlarından 140 Ru’nun 101 Numaralı Klonundan Baz Materyal Eldesi.

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

Diğer

(2005-2007)

7. İn Vitro Yöntemler kulllanılarak Kalecik Karası’nın 16 No’lu Klonundan Baz Materyal Eldesi.

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

Diğer

(2005-2007)

8. 106-O-061 Amerikan Asma Anaçlarinda Bor Ve Tuz Stresine Tolerans Mekanizmalarinin Stres İle İlgili Fizyolojik Parametreler ve Antioksidan Enzimler İle Belirlenmesi

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

TÜBİTAK TOVAG

(2006-2010)

9. Çekirdeksiz Üzüm Islahında Biyoteknolojik Uygulamalar: Marköre Dayalı Seleksiyon (Marker Assisted Selection-MAS) Yöntemi ile Hızlandırılmış Seleksiyon.

Yrd. Doç. Dr. Murat AKKURT

TÜBİTAK

(2007-2010)

10. 120140-8 Bağcılıkta Abiyotik Stres Koşullarına Yönelik Melezlemelerden Kuraklık ve Tuz Stresine Toleranslı Ümitvar Tiplerin Elde Edilmesi

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

BİYEP

(2007-2011)

11. Farklı Amerikan Asma Anaçları Üzerine Aşılanmış Sultani Çekirdeksiz Üzüm Çeşidinin’de Fidan Randımanı.

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

Diğer

(2008-2009)

12. 09-B-4347002 Asmalarda Külleme ve Mildiyö Hastalıklarına Dayanıklı Çeşit Islahında Marköre Dayalı Seleksiyon (Marker Assisted Selection-MAS) Yöntemi ile Hızlandırılmış Seleksiyon.

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

BAP

(2008-2011)

13. 109-O-005 Türkiye’de Önemli Bağ Alanlarında Bağ Fitoplazmalarının ve Vektörlerinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi ve Yaygın Üretimi Yapılan Çeşitlerin Bu Hastalıklara Karşı Reaksiyonları.

Prof. Dr. Filiz ERTUNÇ

TÜBİTAK (2009-2011)

14. 107-G-116 Ülkemizde Yetiştiriciliği Yapılan Ekonomik Öneme Sahip Bazı Üzüm Çeşit ve Amerikan Asma Anaçları ile Klonlarının Bazı Virüsler ve Agrobacterium vitis Yönünden Arındırılması, Tanımlanması ve Yeni Üzüm Çeşitlerinin Geliştirilmesi

Dr. Hayri SAĞLAM

TÜBİTAK

(2009-2011)

15. Asılı Asma Fidanı Üretiminde Kullanılan Köklendirme Ortamlarının Fidan Randıman ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

Prof. Dr. Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

Diğer

(2010-2011)

16. Murat Nehri Kuşhane Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Elazığ), (Mikrohavza Planlama Ekibi)

Prof. Dr. Alaaddin YÜKSEL

IFAD

(2012-2013)

17. Murat Nehri Büyükçay Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Elazığ), (Mikrohavza Planlama Ekibi)

Prof. Dr. Alaaddin YÜKSEL

IFAD

(2012-2013)

18. Murat Nehri Karakütük Mikrohavzası Rehabilitasyonu, (Muş), (Mikrohavza Planlama Ekibi),

Prof. Dr. Alaaddin YÜKSEL

IFAD

(2012-2013)

19. BAP-593-230-2014 Banazı Karası Üzümünde Kullanılan Bazı Amerikan Anaçların Meyve Kalitesi, Fenolojik Gelişme ve Bazı Fitokimyasallara Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Atilla ÇAKIR

BÜBAP

(2015-2016)

20. BAP-ZF.2018.00.005 Peyzaj Materyali Olarak Fragaria vesca (Çilek)’in Dikey Bahçelerde Verim ve Kalite Performansının Belirlenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Atilla ÇAKIR

BÜBAP

(2018-2019)

 

Kitap ve Kitap Bölümleri

1. NESRİN KARACA SANYÜREK, MEHMET İLHAN ODABAŞIOĞLU, ATİLLA ÇAKIR. 2018. ÜZÜM ÇEKİRDEKLERİNİN FONKSİYONEL GIDA KAYNAĞI OLARAK KULLANILMASI. Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik. Berikan Yayınevi.

 

2. ATİLLA ÇAKIR, MEHMET İLHAN ODABAŞIOĞLU, NESRİN KARACA SANYÜREK, GÖKHAN SÖYLEMEZOĞLU. 2018. TİCARİ PREPARAT OLARAK KULLANILAN BAZI BİTKİ ANTİFRİZLERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI. Modern Dönemde Edebiyat, Eğitim, İktisat ve Mühendislik. Berikan Yayınevi.

 

3. ERSİN KARAKAYA, ATİLLA ÇAKIR. 2020. TÜRKİYE'DE GIDA VE TARIM AÇISINDAN BİYOÇEŞİTLİLİĞİN MEVCUT DURUMU. Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar: Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik. IKSAD Publishing House.

 

4. ATİLLA ÇAKIR, YEKBUN ALP, FIRAT İŞLEK. 2020. BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜBRE UYGULAMALARI. Tarımda Yenilikçi Yaklaşımlar: Sürdürülebilir Tarım ve Biyoçeşitlilik. IKSAD Publishing House.

 

5. ATİLLA ÇAKIR. 2021. İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ (ASMA EKOLOJİSİ). BAĞCILIK (ÜZÜM YETİŞTİRİCİLİĞİ). Chapter: 3. Nobel Akademik Yayıncılık.

 

6. ATİLLA ÇAKIR, VEYSEL KITAY. 2021. BİNGÖL EKOLOJİSİNDE YETİŞEN BAZI CEVİZ TİPLERİNİN MEYVE ÖZELLİKLERİ. Türkiye'de Organik Tarım ve Agro-Ekolojik Gelişmeler Chapter: 8. Publisher: IKSAD Publishing House.

 

7. ATİLLA ÇAKIR, FIRAT İŞLEK. 2021. TÜRKİYE’NİN AKILLI TARIM (TARIM 4.0) POTANSİYELİ. Türkiye'de Organik Tarım ve Agro-Ekolojik Gelişmeler Chapter: 7. Publisher: IKSAD Publishing House.

 

8. FIRAT İŞLEK, M. İLHAN ODABAŞIOĞLU, ATİLLA ÇAKIR. 2021. MEYVE VE SEBZELERDE HASAT SONRASI YENİLEBİLİR FİLM VE KAPLAMA UYGULAMALARI. Tarım Uygulamalarında Yenilikçi Yaklaşımlar. Chapter 1. Publisher: IKSAD Publishing House.

 

9. M. İLHAN ODABAŞIOĞLU, FIRAT İŞLEK, ATİLLA ÇAKIR. 2021. KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TÜRKİYE BAĞCILIĞININ GELECEĞİNE MUHTEMEL ETKİLERİ. Tarım Uygulamalarında Yenilikçi Yaklaşımlar. Chapter 11. Publisher: IKSAD Publishing House.

 

10. ATİLLA ÇAKIR, M. İLHAN ODABAŞIOĞLU, FIRAT İŞLEK. 2022. BAHÇE BİTKİLERİ ÜRÜNLERİNDE ATIK YÖNETİMİ. Tarımsal Üretimde, Tarımsal Kirliliğin Ayak İzi. Chapter 16. Publisher IKSAD Publishing House.

 

11. FIRAT İŞLEK, M. İLHAN ODABAŞIOĞLU, ATİLLA ÇAKIR. 2022. BAHÇE BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE İYİ TARIM UYGULAMALARI. Bahçe Ürünleri Faaliyetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar. Chapter 12. Publisher: IKSAD Publishing House.

 

12. ÇAĞRI OVAYURT, ATİLLA ÇAKIR, GÖKHAN SÖYLEMEZOĞLU. 2022. TÜRKİYE BAĞCILIĞINDA SALAMURA YAPRAĞIN ÖNEMİ. Bahçe Ürünleri Faaliyetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar. Chapter 3. Publisher: IKSAD Publishing House.

 

13. ABDULLAH GÜLLER, ATİLLA ÇAKIR, MUSTAFA USTA. 2022. TÜRKİYE BAĞCILIĞININ VİRAL İNFEKSİYONU. Bahçe Ürünleri Faaliyetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar-2. Chapter 14. Publisher: IKSAD Publishing House.

 

14. M. İLHAN ODABAŞIOĞLU, FIRAT İŞLEK, ATİLLA ÇAKIR. 2022. ÜZÜM VE BAĞ ATIKLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLEBİLME POTANSİYELİ. Bahçe Ürünleri Faaliyetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar-2. Chapter 9. Publisher: IKSAD Publishing House.

 

15. NESRİN KARACA SANYÜREK, ATİLLA ÇAKIR, ÇAĞRI OVAYURT. 2022. KIRSAL KALKINMADA TARIM TURİZMİ VE BAĞCILIĞIN EKONOMİK DEĞİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ. Bahçe Ürünleri Faaliyetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar-2. Chapter 16. Publisher: IKSAD Publishing House.

 

16. ATİLLA ÇAKIR, MEHMET ÇİÇEK. 2023. DİYARBAKIR İLİ EĞİL İLÇESİ BAĞ ALANLARININ UZAKTAN ALGILAMA SİSTEMLERİ KULLANILARAK BELİRLENMESİ. Bahçe Bitkileri Faaliyetlerinde Yenilikçi Yaklaşımlar-3. Chapter 12. Publisher: IKSAD Publishing House.

 

 

 

Katılınan Etkinlikler

 1. II. Fidancılık Sempozyumu. 25-29 Eylül 2000, Bademli, Ödemiş-İzmir/Türkiye.
 2. TARP GAP Sempozyumu, 20-21 Eylül 2001, Şanlıurfa/Türkiye.
 3. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapçılık Sempozyumu, 5-9 Ekim 2002, Nevsehir/Türkiye.
 4. Ziraat Mühendisliği 6. Teknik Kongresi, 03-07 Ocak 2005, Ankara.
 5. Türkiye VI. Bağcılık Sempozyumu, 19-23 Eylül 2005, Tekirdağ/Türkiye.
 6. Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, 5-9 Ekim 2009, Manisa/Türkiye.
 7. Ziraat Mühendisliği 7. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak 2010, Ankara/Türkiye.
 8. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 04-08 Ekim 2011, Şanlıurfa/Türkiye.
 9. Türkiye 8. Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu, (Abst) 25-28 Eylül 2013, Konya/Türkiye.
 10. Türkiye VII Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 25 -29 Ağustos 2015, Çanakkale/Türkiye.
 11. Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi 6-9 Ekim 2015, Pazar-RİZE/Türkiye.
 12. Uluslararası Erzincan Sempozyumu, 28 Eylül-01 Ekim 2016, Erzincan/Türkiye.
 13. International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15-17 May 2017, Cappadocia-Nevşehir/Turkey.
 14. 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2018, Tekirdağ/Turkey.
 15. 1st International Agricultural Science Congress, 09-12 May 2018, Van/Turkey.
 16. Ahtamara International Multidisciplinary Congress, 25-26 August 2018, Gevaş-Van/Turkey.
 17. ISPEC 7th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development, 18-19 September 2021, Muş/Turkey.