ALİ ÇELİK

Dr. Öğr. Üyesi ALİ ÇELİK

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail alicelik@bingol.edu.tr
Dahili No 5565
Oda No D2/10

1981 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde doğdu. 1997 yılında Genç İmam-Hatip Lisesini bitirdikten sonra 2002 yılında K.S.Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

2001 yılında Diyanet İşleri Başkanlığında İmam-Hatip olarak göreve başladı. 2013 yılına kadar Diyanet İşleri Başkanlığında görevine devam edip Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Arap Dili ve Belagatına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı yıl içerisinde Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Bilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Halen görevine aktif olarak devam etmektedir.

 

Uzmanlık Alanları:

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans İlahiyat K.S.Ü.  2002
Yüksek Lisans Felsefe ve Din Bilimleri/ Dinler Tarihi  Fırat Üniversitesi  2012
Doktor  Temel İslam Bilimleri/ Hadis  K.S.Ü 2017
Doçent      
Profesör      

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Siirt ve Çevresindeki Ziyaret Yerleri

Doktora Tez Başlığı            :İlk Üç Asırda Basra'da Hadis İlmi

 
GÖREV ADI GÖREV YERİ BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
İmam-Hatip Tunceli/Çemişgezek   2001  2005
İmam-Hatip Elazığ/Palu 2005 2010
Muezzin-Kayyım Siirt/Merkez 2010 2013
Araştırma Görevlisi Bingöl 2013  
       
 

İYİ DERECEDE ARAPÇA BİLMEKTEDİR

"İbn Sa'd'ın Hadisçiliği", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (13), 2017 [full text online][PDF]

Buhârî’nin Sahîh’inde Tahrîc Edilen Cahiliye Menkıbeleri: Zinadan Dolayı Recmedilen Maymun Örneği, HADITH 3 (2), 2019 https://dergipark.org.tr/tr/pub/hadith/issue/51391/616967

 

"Basralı Muhtelit Râvîler (Hicrî İlk Üç Asır), BÜİFD, 8, 2016/2  [full text online][PDF]

"Buhârî'nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar, M. Fuad Sezgin", BÜİFD, 8, 2016/2  [full text online][PDF]

Tedlis Yapmakla İtham Edilen Basralı Râviler, BÜİFD | Sayı: 13 | Yıl: 2019/1, s. 185-210, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/721581

Muhtelit Bir Râvi: Ârim/Muhammed b. Fadl es-Sedûsî Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  Yıl 2019, Cilt , Sayı 14, Sayfalar 228 - 248 https://dergipark.org.tr/tr/pub/buifd/issue/50753/626875