SEDA YAKUT

Dr. Öğr. Üyesi SEDA YAKUT

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim VETERİNER FAKÜLTESİ / TEMEL BİLİMLER
E-mail syakut@bingol.edu.tr
Dahili No 5509
Oda No A2-45
DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans Veteriner Hekimliği Ankara Üniversitesi 2015
Doktora Veteriner Hekimliği-Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2016-2021

 

2015- Halen T.C Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı-Araştırma Görevlisi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ/SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/VETERİNERLİK HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ (DR)/ 2016 12/11/2021
Tez Adı: Erkek ratlarda lityum ile indüklenmiş nefrojenik diabetes insipidusta oluşan böbrek hasarı ve aquaporin-2 dovnregülasyonu üzerine silimarin ve vitamin c'nin etkilerinin incelenmesi Tez Danışmanı: Berrin Tarakçı Gençer

2012-2013 Lifelong Learning Programme-Erasmus Bologna-Italy(Universita di Bologna)

Histolojik Preperat Hazırlama ve Tanı Yöntemleri (VF2230)

2015 YDS İlkbahar Dönemi -66,25

05.03.2017 YÖK-DİL Sınavı -78,75

 1. Ulucan A, Yuksel H, Sahin E, Yakut S, Bozkurt M. F. (2021). Protective Effects of Astaxanthin Against Formaldehyde Induced Apoptosis of Testicular Tissue in Rats. Pakistan Veterinary Journal, 41(3), 419-423, dx.doi.org/10.29261/pakvetj/2021.041.

 2. Simsek U. G, Ciftci M, Yaman M, Ozcelik M, Baykalir Y, Kizilaslan A, Bayrakdar A, Cambay Z, Yakut S, Erisir, Z. (2020). Effects of light color on growth performance, histomorphometric features of small intestine and some blood parameters in chukar partridges (Alectoris chukar)., Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 26(1), 33-39, doi.org/10.9775/kvfd.2019.22115.

 3. Kara A, Yakut S, Atçalı T, Ulucan A, Çağlayan C. (2022). Evaluation of the toxicological effects of favipiravir (T-705) on liver and kidney in rats: Biochemical and histopathological approach, Drug and Chemical Toxicology, doi.org/10.1080/01480545.2022.2066116.

 4. Kececi H, Ozturk Y, Dortbudak MB, Yakut S, Dagoglu G, Ozturk M. (2022). Time-Based Effects of Xanthium strumarium Extract on Rats, Pakistan Journal of Zoology, dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/20210604140652

 5. Yakut S, Karagülle B, Atçalı T, Öztürk Y, Açık M. N, Çetinkaya B. (2019). Knowledge, Attitudes, Practices and Some Characteristic Features of People Recovered from COVID-19 in Turkey. Medicina, 57, 431, doi.org/10.3390/medicina57050431.

6. Açık MN, Ulucan A, Çakan P, Atcali, T, Yakut S, Sahin E, Çetinkaya B. (2020). Does Mutual Effect of Arcobacter butzleri and Stress in Mice Lead to Gastric Ulcer? International Journal of Molecular and Clinical Microbiology, 10(2), 1318-1330.

 7. Atçalı T, Yakut S, Çağlayan C, Ulucan A, Kara A. (2022). Effects of favipiravir on hematologic parameters and bone marrow in the rats. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 39(1), 156-159.

 8. Açık MN, Karlıdağ G, Karagülle B, Atçalı T, Uçar C, Dişli F, Yakut S, Yıldız S, Çetinkaya B. (2022). Investigation of IgG antibody levels among healthcare workers vaccinated with inactivated COVID-19 vaccine using indirect ELISA. International Journal of Molecular and Clinical Microbiology, 12(1), 1586-1595.

1. Ulucan A, Yüksel H, Dörtbudak MB, Yakut S. (2019). Comparative Examination of Commonly Used Some Fixatives with Routine Histochemical Staining’s for The Optimal Histological Appearance in The Gill Tissue of Zebrafish. Kocatepe Veterinary Journal, 12(2), 158-167.

 2. Ulucan A, Yüksel H, Şahin E, Yakut S. (2020). The Role of Serum Amyloid-A in Formaldehyde-Induced Kupffer Cell Apoptosis in Rats and Possible Protective Effects of Astaxanthin in This Process. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 15(1), 22-30.

1) Atçalı T, Yakut S, Çağlayan C, Ulucan A, Kara A. (2021). Sıçanlarda Paklitakselin Neden Olduğu Hepatoksisite ve Nefrotoksisite Üzerine Silimarin’in Terapötik Etkileri (Sözlü Sunum). ISPEC 8th INTERNATIONAL CONFERENCE on AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES and RURAL DEVELOPMENT, Bingöl.

2)Yakut S, Bayrakdar A. (2019). Üriner Sistem Aquaporinleri (Poster Tam metin bildiri ). 2. International Health Science and Life Congress,Burdur.

3) Ulucan A,Yüksel H,Yakut S,Şahin E. (2018).Immunohistochemically And Serologically Investigation On Hepatoprotective And  Serum Amyloid A Levels Effect Of Astaxanthin On Formaldehyde Induced Lıver Toxication In Rats. (Poster Tam metin bildiri ).1. International Health Science and Life Congress, Burdur.

 

1)  Şimşek ÜG, Çiftçi M, Yaman M, Özçelik M, Baykalır Y, Kızılaslan A, Bayrakdar A, Cambay Z, Yakut S, Erişir Z. (2018). Kınalı kekliklerde (Alectoris chukar) ışık renginin performans, ince bağırsak histomorfometrik özellikleri ve bazı kan parametrelerine etkisi (Sözlü Sunum). VII. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

 
1) Deneysel olarak uygulanan Favipiravir'in (T-705) sıçanlarda kalp dokusu üzerindeki etkilerinin araştırılması Yürütücü; Aykut ULUCAN, Araştırmacı; Adem KARA, Araştırmacı; Cüneyt ÇAĞLAYAN, Araştırmacı; Tuğçe ATÇALI, Araştırmacı; Seda YAKUT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 15000 TÜRK LİRASI 28.12.2021 
 
2) Silimarinin Paklitaksel Kaynaklı Kardiyotoksisiteye Karşı Terapötik Etkileri (Deneysel bir çalışma) Yürütücü; Tuğçe ATCALI, Araştırmacı; Seda YAKUT, Araştırmacı; Cüneyt ÇAĞLAYAN, Araştırmacı; Aykut ULUCAN, Araştırmacı; Adem KARA Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Devam Ediyor 15000 TÜRK LİRASI 01.10.2021
 
3) Nosema Hastalığının Biyolojik Kontrolünde Igy Antikorlarının Etkinliği Ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması Araştırmacı: SEDA YAKUT, Araştırmacı: MEHMET ALİ KUTLU, Araştırmacı: YASİN ÖZTÜRK, Araştırmacı: RECEP KALIN, Araştırmacı: BURHAN ÇETİNKAYA, Yürütücü: MEHMET NURİ AÇIK, Araştırmacı: BURCU KARAGÜLLE -Tübitak 1005 Devam Ediyor 227.250,00 TÜRK LİRASI 01.08.2021
 
4) Erkek Ratlarda Lityum ile İndüklenmiş Nefrojenik Diyabetes İnsipidusta Oluşan Böbrek Hasarı Ve Aquaporin-2 Dovnregülasyonu Üzerine Silimarin ve Vitamin C'nin Etkilerinin İncelenmesi Yürütücü: SEDA YAKUT, Danışman: BERRİN TARAKÇI GENÇER, Araştırmacı: MEHMET HANİFİ YALÇIN, Araştırmacı: SÜLEYMAN AYDIN, Araştırmacı: HAYATİ YÜKSEL -Tübitak 1002 Tamamlandı 45.000.00 TÜRK LİRASI Başlangıç: 01.02.2021 Bitiş: 01.02.2022
5) Ratlarda Xanthium Strumarium Bitkisi Ekstraktının Süre Bazlı Histopatolojik Etkilerinin Araştırılması Araştırmacı: YAKUT SEDA, Araştırmacı: DÖRTBUDAK MUHAMMET BAHAEDDİN, Yürütücü:KEÇECİ HAKAN, Araştırmacı: DAĞOĞLU GÜRDAL, Araştırmacı: ÖZTÜRK YASİN Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Bu çalışmada atraktilositin süre bazlı nefrotoksisitesinin histopatolojik yönden değerlendirilmesi Tamamlandı 11.852 TÜRK LİRASI Başlangıç: 23.01.2019 Bitiş: 07.03.2022
6) Deneysel Formaldehid Toksikasyonunda Astaksantinin Rat Testis Dokusu Üzerindeki Koruyucu Etkilerinin İncelenmesi Araştırmacı: YÜKSEL HAYATİ, Araştırmacı: YAKUT SEDA, Araştırmacı: ŞAHİN EMRE, Yürütücü: ULUCAN AYKUT Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi ÇOK DİSİPLİNLİ ARAŞTIRMA PROJESİ Tamamlandı 12000 TÜRK LİRASI Başlangıç: 09.06.2017 Bitiş:09.06.2019