YUNUS KAYMAZ

Dr. Öğr. Üyesi YUNUS KAYMAZ

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ
E-mail ykaymaz@bingol.edu.tr
Dahili No
Oda No

1989 yılında Siirt'in Baykan ilçesinde doğdu. 2007'de Tatvan İmam Hatip Lisesi'nden, 2011 yılında ise İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak atandı. 2011 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde başladığı yüksek lisans eğitimini 2014'te, hemen akabinde aynı üniversitede başladığı doktora eğitimini ise 2021 yılında tamamladı. Doktora bitiminde Sakarya Üniversitesi'nde kısa bir süre daha Arş. Gör. Dr. olarak görev yaptıktan sonra 2022 yılında Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'ne Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı.  

Lisans: İstanbul Üniversitesi - İlahiyat Fakültesi (2007-2011)

 

Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi - Felsefe ve Din Bilimleri - Dinler Tarihi (2011-2014) 

Tez Başlığı: Konstantin ve Hıristiyanlık 

 

Doktora: Sakarya Üniversitesi - Felsefe ve Din Bilimleri - Dinler Tarihi (2014-2021)

Tez Başlığı: Hristiyan Teolojisinde Kutsal Ruh Tartışmaları (Kökeni, Mahiyeti ve Dogmalaşma Süreci)

Arş. Gör.        : Sakarya Üniversitesi (2011- 2021)

Arş. Gör. Dr.   : Sakarya Üniversitesi (2021- 2022)

Dr. Öğr. Üyesi : Bingöl Üniversitesi (2022- ..... )

Arapça   : 78,75

İngilizce  : 73,75

 

KaymazYunus
Büyük Constantinus’un Hıristiyanlığı MeselesiSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, cilt: XVI, sayı: 29, s. 213-235

KaymazYunus
Yeniden Yorumlanan Medeniyet: Mordecai M. Kaplan ve Yahudilik = Reinterpreted Civilization: Mordecai M. Kaplan and JudaismSakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Journal of Sakarya University Faculty of Theology, 2020, cilt: XXII, sayı: 41, s. 29-56

KaymazYunus
Makedonyusçular ya da Pneumatomachi’lerin (Ruh’la Savaşanlar) Kutsal Ruh Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir İncelemeDin Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2021, cilt: XXI, sayı: 2, s. 1019-1044

 

Olsson, Susanne
İslam’ı Tebliğ Etmek “Selefîlik”i Sorunsallaştırmak, çeviren Harun Abacı, Metin Aydın, Yunus KaymazUsûl: İslam Araştırmaları, 2015, sayı: 24, s. 213-250

Kaymaz, Yunus., "İsrail Devleti ve Sefarad Yahudileri", III. Ortadoğu’da Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya, 232-232, (2016).

Kaymaz, Yunus., "Yeniden Yapılanmacı Yahudilik", Üçüncü Uluslararası İsrail ve Yahudilik Çalışmaları Konferansı, İzmir, 65-65, (2019).

1- Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23/44

2- Rumeli İslam Araştırmaları Dergisi, 8/2021

Kitap Editörlüğü

Aydın, Fuat., Zengin, Mahmut., Cevherli, Kübra., Kaymaz, Yunus., Osmanlı Medreseleri Eğitim, Yönetim ve Finans, Mahya Yayıncılık, İstanbul, 2019.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) (2015-2021)

  • Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Araştırma Bursu (2012-2013/2 Ay)
  • 2015-2021 TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Araştırmacı Yetiştirme Projesi (AYP) Bursiyeri (2015-2021)