MEHMET ŞİRİN AYİŞ

Doç. Dr. MEHMET ŞİRİN AYİŞ

Unvan DOÇENT
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail msayis@bingol.edu.tr
Dahili No 5524
Oda No 2/15

DOÇ. DR. MEHMET ŞİRİN AYİŞ

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli kademelerinde İmam-Hatip, Vaiz, İlçe Müftüsü ve İl Müftü yardımcısı görevlerinde bulundu. Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Yüksek Lisansını, Atatürk Üniversitesinde doktorasını tamamladı. 2015 tarihinde Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 18.11.2020 tarihinde Doçent unvanı aldı halen aynı Üniversitede çalışmalarını sürdürmektedir.

 

 

 

                                       Twitterda Paylaş

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL
Lisans  Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  Atatürk Üniversitesi 1998
Yüksek Lisans  Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tasavvuf) Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2002

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Tasavvuf)

 Atatürk Üniversitesi

 2015

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

Yrd. Doç. Dr.

 Bingöl Üniversitesi

 2015

15/03/2018

Dr. Öğretim Üyesi

Bingöl Üniversitesi

15/03/2018

18.11.2020

Doç. Dr.

Bingöl Üniversitesi

18.11.2020

....

GÖREV ADI

GÖREV YERİ

BAŞLAMA TARİHİ

BİTİŞ TARİHİ

İmam-Hatip

Ağrı/Erzurum

1996

2000

Vaiz

Edirne, Uzunköprü

2003

2004

Vaiz

 Erzurum, Uzundere-Köprüköy

2004

2005

İlçe Müftüsü

Bitlis, Mutki

2005

2006

İlçe Müftüsü

Erzurum, Çat

2006

2012

İl Müftü Yardımcısı

Erzurum/ Merkez

2012

2015

 

Lisans

Dönem

Ders Adı

Dili

Saat

2019-2020

Tasavvuf II

Türkçe

2

2019-2020

Tasavvuf I

Türkçe

2

2018-2019

Tasavvuf II

Türkçe

8

2018-2019

Tasavvufun Ana Konuları

Türkçe

4

2018-2019

Tasavvuf I

Türkçe

8

2017-2018

Tasavvuf I

Türkçe

8

2017-2018

Tasavvuf II

Türkçe

8

2017-2018

Türk Tasavvuf Edebiyatı

Türkçe

4

2017-2018

Türk Tasavvuf Kültürü

Türkçe

4

2016-2017

Türk Tasavvuf Edebiyatı

Türkçe

4

2016-2017

İtikadi İslam Mezhepleri II

Türkçe

8

2016-2017

Tasavvuf I

Türkçe

8

2016-2017

Tasavvuf II

Türkçe

8

2016-2017

Türk İslam Edebiyatı

Türkçe

8

2015-2016

Tasavvuf II

Türkçe

8

Yüksek Lisans

Dönem

Ders Adı

Dili

Saat

2019-2020

Günümüz Tasavvuf Hareketleri

Türkçe

3

2019-2020

Tasavvuf Tarihi

Türkçe

3

2018-2019

Tasavvuf Tarihi

Türkçe

4

2018-2019

Günümüz Tasavvuf Hareketleri

Türkçe

4

2017-2018

Tasavvuf Tarihi

Türkçe

4

2017-2018

Günümüz Tasavvuf Hareketleri

Türkçe

4

 

Arapça iyi

İngilizce Orta

1. AYİŞ, Mehmet Şirin, “Sünbül Sinan ve Atvâr-ı Seb’a Risalesi Bağlamında Nefis Mertebeleri” Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 7, Cilt: 7, Sayı: 13,  Bahar 2017..[full text online] [PDF]

 

1. “Muhammed b. Hasan es-Semennûdî ve Âdabu’s-Seniyye Adlı Eseri” Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Temmuz 2015, Sayı, 8. [PDF]

2. AYİŞ, Mehmet Şirin, “Muhammed b. Hasan es-Semennûdî ve Tuhfetu’s-Salikîn Adlı Eseri” Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: III, Yıl: 2015, Sayı, 6. [PDF]

3. AYİŞ, Mehmet Şirin, Semennûdî’de Nefis Mertebeleri” Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl, 2015, Sayı, 1. [PDF]

4. AYİŞ, Mehmet Şirin, “Semennûdî’de Halvet Anlayışı ” Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Yıl, 20, Sayı, 33 Ocak - Haziran 2015. [PDF]

5. AYİŞ, Mehmet Şirin, “Semennûdî’de Zikir Anlayışı” Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ocak 2016, Sayı, 8. [PDF]

6. Ayiş, M. Şirin, “Şeyh Ahmed Çapakçurî ve Mektupla İrşad Örneği” Bingöl Araştırmaları Dergisi, Yıl:3, Sayı: 1, Temmuz: 2016, ss. 11-34. [PDF]

7. Ayiş, M. Şirin, “Bingöl Halidî Şeyhlerinin Osmanlı Rus Savaşı İle Birinci Dünya Savaşında Gösterdikleri Yararlılıklar” Bingöl Araştırmaları Dergisi, Yıl:4, Sayı: 1, Temmuz: 2017. [PDF]

8. Ayiş, M. Şirin, “Bingöl Hâlidî Geleneğinin Medrese Boyutu”  Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 10, Aralıık/2017, ss. 71-94.[PDF]

9. Ayiş, M. Şirin, “Bingöl ve Çevresinde Halidîliğin Yayılmasında Etkili Olmuş Sufi Şahsiyetler”  Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, Yıl: 2018/1, ss. 183-202. [PDF]

10. Ayiş, M. Şirin, "Bingöl Halidî Şeyhlerinin Osmanlı Rus Savaşı İle Birinci Dünya Savaşında Gösterdikleri Yararlılıklar", Bingöl Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Aralık 2018, ss. 29-48. [PDF]

11. AYİŞ, Mehmet Şirin, “Anadolu’nun İslamlaşmasında Ahi Evren ve Ahiliğin Rol Modelliği” Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ocak/2015, Sayı, 13. ss. 91-116. [PDF]

12. Ayiş, M. Şirin, "Palu’da Bir Halidî Şeyhi: Mahmud Saminî ve Palu Çevresinde İrşad Faaliyetleri", Bingöl Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, Haziran 2019, ss. 21-39. [PDF]

12. Ayiş, M. Şirin, "Bingöl’de Bir Tasavvuf Ailesi: Melekan Şeyhleri", Bingöl Araştırmaları Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Aralık/ 2019, ss. 31-54[PDF]

13.Ayiş, M. Şirin, "Nefis Mertebelerinin Psikolojideki Karşılıkları Üzerine Bir Değerlendirme: Robert Frager Örneği", BSiirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 14, Aralık/ 2019, ss. 547-567[PDF]

 

 

1. Ayiş, M. Şirin, (2017) “Sünbül Sinan’ın İlmî Ve Tasavvufî Kişiliği” Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu 21-23 Nisan 2017 Amasya, ss. 647-658. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (ISBN: 978-605-4598-31-1)  [PDF]

2. Ayiş, M. Şirin, (2017) “Bingöl Halidi Şeyhlerinin Osmanlı Rus Savaşı İle Birinci Dünya Savaşında Gösterdikleri Yararlılıklar”  Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 14-17 Eylül 2017 Diyarbakır, ss. 22-26. ( Özet Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (ISBN: 978-605-67961-0-4)[ PDF]

3. Ayiş, M. Şirin, (2017) “Nefis Mertebelerine Astrolojik Yaklaşımlar: Sofyalı Bali ve Sünbül Sinan Örneği”  Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi 9-11 Mart 2018 Mardin, ss. 312-313, (Özet Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (ISBN – 978-605-9885-61-4) [PDF]

4. Ayiş, M. Şirin, (2017) “Nefis Mertebelerine Psikolojik Yaklaşımlar: Nefis Mertebelerinin Psikolojideki Karşılıkları Üzerine”, Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi 9-11 Mart 2018 Mardin, 314-315, (Özet Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (ISBN – 978-605-9885-61-4) [PDF]

5. Ayiş, M. Şirin, (2017) “Anadolu’nun İslamlaşmasında Ahi Evran ve Ahiliğin Rol Modelliği” Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu 26-28 Nisan 2018 Kahramanmaraş, (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (ISBN – 978-605-9885-61-4) [PDF]

1. Ayiş, M. Şirin, (2017) “Bingöl ve Çevresinde Halidilik”  Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî ve Halidîliğin Bingöl Çevresi Üzerindeki Etkisi Ulusal Sempozyum 04-05 Mayıs 2017 Bingöl,  ss. 263-302 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) [PDF]

                                  

DERGİ ADI

SAYI

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/BÜİFD Bahar  2016, Cilt: IV, Sayı: 7
Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/BÜİFD Güz     2016, Cilt: IV, Sayı: 8

 

1- Ayiş, M. Şirin, Tarikat Âdâbı (Muhammed b. Hasan es-Semennûdî Hayatı Eserleri ve Tarikat Âdâbı ile İlgili Görüşleri) Rağbet Yayınları, İstanbul, 2015. TANITIM

2- Ayiş, M. Şirin, Elmalılı Tefsirinde Tasavvuf, Rağbet Yayınları, İstanbul, 2015. TANITIM

3. Ayiş, M. Şirin, (2018), Tasavvuf Yolcularının El Kitabı, Ravza yayınları, İstanbul, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 320, ISBN:6052154953, Türkçe (Bilimsel Kitap), Tanıtım

4. Ayiş, M. Şirin, (2019), Ahmed ed-Derdir, Hayatı, Eserleri ve Tasavvufi Görüşleri, İlahiyat Yayınları, Ankara 2020. Sayfa Sayısı 205, ISBN 978-625-7992-42-8. (Türkçe Bilimsel Kitap). 

                                  

DİĞER

Editörlük

SAYI

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Bahar 2016, Cilt: IV, sayı: 7