SELİM ÖZDEMİR

Öğr. Gör. SELİM ÖZDEMİR

Unvan ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Birim TARIMSAL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM
E-mail sozdemir@bingol.edu.tr
Dahili No 5513
Oda No Ziraat Fakültesi CZ-6

LİSANS           2013  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ / ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

Y.LİSANS        2016  BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ / FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

DOKTORA      DEVAM EDİYOR

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ GIDA TARIM VE HAYVANCILIK M.Y.O. 

Tarımsal Ekoloji

Bitirme Projesi

Tarımsal Mekanizasyon

Bitki Koruma

 

Uluslararası hakemli dergilerde (SCI kapsamında) yayımlanan makaleler

1. K.Kokten, S.Özdemir, Y.M.Kardeş, M.Kaplan, "Biplot analysis for herbage yield and quality attributes of different grasspea (Lathyrus sativus L.) genotypes", Fresenius Environmental Bulletin (ISI), 27(9), 6079-6086, 2018. Full Text Online (PDF)

2. K.Kokten, B.Çiftçi, S.Özdemir, Y.M.Kardeş, M.Kaplan, "Fatty acid composition of the seeds of Vicia faba var. major genotypes from Turkey", Chemistry of Natural Compounds (ISI), 58 (3), 524-526, 2022.Full Text Online (PDF)

Diğer Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1. K.Kökten, M.Kaplan, S.Seydoşoğlu, S.Özdemir, E.Boydak, "Farklı Yerfıstığı (Arachis hypogaea) Çeşitlerinin Kuru Otlarına Ait Hayvan Besleme Değerlerinin Belirlenmesi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 1 (2), 156-160 pp., 2014.Full Text Online (PDF)

2. K.Kökten, M.Kaplan, S.Seydoşoğlu, H.Tutar, S.Özdemir, "Bingöl Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd) Genotiplerinin Tohum Verimi, Kes Verimi ve Kes Kalitesinin Belirlenmesi", Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 56(1): 31-40 pp., 2019.Full Text Online (PDF)

3. M.Kaplan, K.Kökten, S.Özdemir, "Variation in hay yield and quality of Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz) genotypes", Current Trends in Natural Sciences, Cilt 8 (16), 205-211 pp., 2019.Full Text Online (PDF)

4. S.Akçura, B.İzci, K.Kökten, S.Özdemir, "İki Lokasyonda Sıra Arası Mesafe ve Ekim Sıklığının Karabuğday Çeşitlerinin Tane Verimi ve Ham Protein Oranı Üzerine Etkisi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 7 (1), 195-204 pp.2020.Full Text Online (PDF)

5. S.Özdemir, K.Kökten, M.Kaplan, R.Uçar, "Elazığ Koşullarında Bazı Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Genotiplerinin Tohum Verimi ve Tohum Verimini Etkileyen Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 7 (2), 445-452 pp., 2020.Full Text Online (PDF)

6. Z.Dumanoğlu, S.Özdemir, K.Kökten, "Farklı inci darısı (Pennisetum glaucum (L.) R. Br.) genotiplerine ait tohumların bazı morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin belirlenmesi", ISPEC Journal of Agricultural Sciences, Cilt 6 (1), 64-71 pp., 2022.Full Text Online (PDF)

7. S.Özdemir, K.Kökten, R.Uçar, M.Kaplan, "Bazı mürdümük (Lathyrus sativus L.) genotiplerinin kes kalitelerinin belirlenmesi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 9 (2), 295-307 pp., 2022.Full Text Online (PDF)

8. E.Çaçan, M.A.Kutlu, R.Uçar, S.Özdemir, M.Ekmekçi, S.Mokhtarzadeh, K.Kökten, "Yemlik kolzanın farklı ekim normlarının bazı verim özelliklerine etkisi ve arı merası olarak değerlendirilmesi", Uludag Bee Journal, Cilt 22 (1), 5-15 pp., 2022.Full Text Online (PDF)

9. M.Ekmekçi, E.Çaçan, S.Özdemir, K.Kökten, M.A.Kutlu, S.Mokhtarzadeh, R.Uçar, "Farklı Ekim Zamanlarının Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench.) Kes Verimi ve Kes Kalitesi Üzerine Etkileri", ISPEC Journal of Agricultural Sciences, Cilt 6 (2), 368-374 pp., 2022.Full Text Online (PDF)

10. R.Uçar, M.Ekmekçi, E.Çaçan, S.Özdemir, K.Kökten, M.A.Kutlu, S.Mokhtarzadeh, "Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz) Çeşitlerinin Kes Verimi Ve Kes Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi", ADYUTAYAM, Cilt 10 (1), 75-82 pp., 2022.Full Text Online (PDF)

11. M.A.Kutlu, R.Uçar, S.Özdemir, M.Ekmekçi, S.Mokhtarzadeh, K.Kökten, E.Çaçan, " Determination of Some Yield Characteristics of Hungarian Vetch Varieties and their Evaluation as Bee Pasture", Bee Studies, Cilt 14 (1), 1-7 pp., 2022.Full Text Online (PDF)

12. S.Özdemir, K.Kökten, "Bazı Macar fiği (Vicia pannonica Crantz.) genotiplerinin tohum ve kes verimleri ile kes kalitelerinin belirlenmesi", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, Cilt 9 (3), 524-534 pp., 2022.Full Text Online (PDF)

13. Çaçan, E., Kökten, K., Özdemir, S., Rıdvan, U. Ç. A. R., Ekmekçi, M., Mokhtarzadeh, S., & Kutlu, M. A. Yemlik Kolza (Brassica napus L. ssp. oleifera Metzg) İçin İdeal Ekim Normunun Belirlenmesi. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi11(2), 48-56.Full Text Online (PDF)

14. Özdemir, S., Rıdvan, U. Ç. A. R., Ekmekçi, M., Mokhtarzadeh, S., Kökten, K., Çaçan, E., & Kutlu, M. A. Korunga Çeşitlerinde Bazı Tohum Verimi Özelliklerinin Belirlenmesi ve Arı Merası Olarak Değerlendirilmesi. Akademik Ziraat Dergisi11(2), 277-284.Full Text Online (PDF)

15. Dumanoğlu, Z., Özdemir, S., & Kökten, K. Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşitlerine Ait Tohumların Fiziksel Özellikleri. Ziraat Mühendisliği, (376), 42-47.Full Text Online (PDF)

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1. K.Kökten, M.Kaplan, S.Özdemir, M.Arslan, S.Seydoşoğlu, Proceedings of the Turkey 5th Seed Congress With International Participation konferansı dahilinde "Turkey 5th Seed Congress With International Participation and Sectoral Business Forum Proceedings Book" bildiri kitapçığındaki "Yaygın fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinin tohumlarının besleme değerleri", 406-408 pp., Diyarbakır, Turkey, 19-23 October 2014.Full Text Online (PDF)

2. M.Kaplan, K.Kökten, M.Arslan, S.Özdemir, S.Seydoşoğlu, Proceedings of the Turkey 5th Seed Congress With International Participation konferansı dahilinde "Turkey 5th Seed Congress With International Participation and Sectoral Business Forum Proceedings Book" bildiri kitapçığındaki "Farklı yem bezelyesi (Pisum arvense) genotiplerinin tanelerinin yem içeriği yönünden karşılaştırılması", 363-368 pp., Diyarbakır, Turkey, 19-23 October 2014.Full Text Online (PDF)

3. M.Kaplan, K.Kokten, Y.M.Kardeş, S.Ozdemir, II International Conference on Engineering Technology And Innovation dahilinde "The Book of Abstracts" bildiri kitapçığındaki "Determination of silage potential and nutritional values of some triticale cultivars", 34 pp., Budapest, Hungary, 7-11 March 2018. Full Text Online (PDF)

4. K.Kokten, M.Kaplan, S.Özdemir Determination of Seed Yield and Straw Quality of Some Triticale Varieties (2019). 1st International Erciyes Agriculture, Animal and Food Sciences Conference (Sözlü Sunum ve özet bildiri) Book of Proceedings 2019.Full Text Online (PDF)

5. M.Kaplan, K.Kokten, S.Özdemir, International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference dahilinde "Proceedings Book" bildiri kitapçığındaki "Determination of herbage yield and feed values of some triticale cultivars", 538-541 pp., Kayseri, Turkey, 24-27 April 2019. Full Text Online (PDF)

6. M.Kaplan, K.Kökten, S.Özdemir, "Variation in hay yield and quality of Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz) genotypes", international Scientific Symposium Current Trends in Natural Sciences, April 18-20, 2019. Full Text Online (PDF)

7. S.Özdemir, Ispec 5th Internatıonal Conference On Agrıculture, Anımal Scıenceandrural Development  Kongresi dahilinde "Full Texts Book" bildiri kitapçığındaki " Bıogas Productıon From Bıologıcal Waste ", 103-104 pp., Ankara, Turkey, 13-15November 2020. Full Text Online (PDF)

8. R.Uçar, S.Özdemir, K.Kokten, M.Kaplan, E.Çaçan, 8th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development Kongresi dahilinde "Full Texts Book" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of Hairy Vetch (Vicia villosa Roth) in Terms of Seed Yield, Straw Yield and Straw Quality", 305-313 pp., Bingöl, Turkey, 24-25 December 2021. Full Text Online (PDF)

9. S.Özdemir, R.Uçar, K.Kokten, M.Kaplan, E.Çaçan, 8th International Conference on Agriculture, Animal Sciences and Rural Development Kongresi dahilinde "Full Texts Book" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of Some Hairy Vetch (Vicia villosa ROTH.) Varieties in Terms of Herbage Yield ad Quality in Bingöl Ecological Conditions", 314-327 pp., Bingöl, Turkey, 24-25 December 2021. Full Text Online (PDF)

10. S.Özdemir, K.Kokten, 10th International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development Kongresi dahilinde "Full Texts Book" bildiri kitapçığındaki "Farklı Ekim Sıklığı ve Sıra Arası Mesafelerinin Karabuğday Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Öğelerine Etkisi", 292-306 pp., Sivas, Türkiye, 18-19 July 2022. Full Text Online (PDF)

11. K.Kokten, E.Çaçan, S.Özdemir, 10th International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development Kongresi dahilinde "Full Texts Book" bildiri kitapçığındaki "Çayır ve Meralarda Gübrelemenin Botanik Kompozisyona Etkisi", 307-320 pp., Sivas, Türkiye, 18-19 July 2022. Full Text Online (PDF)

12. Z.Dumanoğlu, K.Kokten, S.Özdemir, 10th International Conference on Agriculture, Animal Science and Rural Development Kongresi dahilinde "Full Texts Book" bildiri kitapçığındaki "Çim (Lolium L.) Türlerinin Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi", 321-328 pp., Sivas, Türkiye, 18-19 July 2022. Full Text Online (PDF)

13. E.Çaçan, K.Kokten, S.Mokhtarzadeh, R.Uçar, S.Özdemir, M.Ekmekçi, M.A.Kutlu, II-International Conference on Global Practice of Multidiciplinary Scientific Studies Kongresi dahilinde "Full Texts Book" bildiri kitapçığındaki "Evaluation of The Forage Rapeseed Plant used as Bee Pasture in Terms of Straw Yield and Quality", 326-335 pp., Batumi, Georgia, 26-28 July 2022. Full Text Online (PDF)

14. K.Kokten, E.Çaçan, S.Mokhtarzadeh, M.A.Kutlu, R.Uçar, S.Özdemir, M.Ekmekçi, II-International Conference on Global Practice of Multidiciplinary Scientific Studies Kongresi dahilinde "Full Texts Book" bildiri kitapçığındaki "Determination of Fatty Acid Content of Stems and Leaves of Sage (Salvia officinalis L.) Used in Bee Pasture", 1276-1285 pp., Batumi, Georgia, 26-28 July 2022. Full Text Online (PDF)

15. S.Özdemir, K.Kokten, A.H. Ürüşan Sıvas Internatıonal Conference On Scıentıfıc And Innovatıon Research Kongresi dahilinde "Full Texts Book" bildiri kitapçığındaki "Bingöl Koşullarında Bazı Taze Fasulye Genotiplerinin Verim Ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi", 338-3395 pp., Sivas, Türkiye, 13-15 October 2022. Full Text Online (PDF)

 

Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

1. S.Özdemir, "Sürdürülebilir Tarımda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı.In:Tarımda yenilikçi yaklaşımlar sürdürülebilir tarım ve biyoçeşitlilik". İksad (2020). Full Text Online (PDF)

2. K.Kökten, S.Özdemir, "Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.), In: Legumes Processing and Potential", K.Kokten, S.Seydosoglu (eds.), 139-165 pp., İksad Yayınevi, Ankara, December, 2021.Full Text Online (PDF)

3. S.Özdemir, "Grasspea (Lathyrus sativus L.), In: Legumes Processing and Potential", K.Kokten, S.Seydosoglu (eds.), 221-248 pp., İksad Yayınevi, Ankara, December, 2021.Full Text Online (PDF)

4. K.Kökten, S.Özdemir, "Switchgrass (Panicum virgatum L.), In: Grasses", Y.Karadag, S.Seydosoglu (eds.), 261-283 pp., İksad Yayınevi, Ankara, June, 2022.Full Text Online (PDF)

5. K.Kökten, S.Özdemir, "Integrated alternative farming models", 268 pp., İksad Yayınevi, Ankara, 2022.Full Text Online (PDF)

6. O.İnik, S.Özdemir, "Hemp: A Lıfe Adventure From Plantıng To Harvest, In: Industrıal Hemp Technology", Mine Koçyığıt Avcı, Yusuf Kenan Haspolat, Yağmur Emre Arıcan (eds.), 125-132 pp., Orient Yayınevi, Ankara, 2022.Full Text Online (PDF)

Bilirkişilik Temel Eğitimi - 26.11.2017

Netcad 5.1 GIS'nk005a/ Damla Sulama Projelendirme Eğitim Programı - 06.12.2010

PMC-Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi - 25.12.2011

Toprak-Bitki Analiz Eğitimi - 07.03.2014

Tubitak Projeleri Hazırlama Eğitimi - 11.11.2013

Uuslar Arası Katılımlı Türkiye 5. Tohumculuk Kongresi - 23.10.2014

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi HACCP Temel Eğitimi - 02.10.2011

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Danışmanlığı - 12.06.2014

İş Makineleri Operatörlüğü(Biçerdöver) Eğitimi - 11.05.2014

İş Sağlığı Ve Güvenliği C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı - 14.01.2014

Meyve Bahçesi Tesisi Eğitimi - 24.03.2016

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan Ve Perakende Satılması Ve Depolanması - 23.05.2014

 

 

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TR:2014 14248Y (ELEKTRİKLİ MİNİ HARMAN MAKİNASI)