MUSA ARABOĞA

MUSA ARABOĞA

Unvan YÜKSEKOKUL SEKRETERİ
Birim BİNGÖL TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
E-mail maraboga@bingol.edu.tr
Dahili No 4074 / 5353
Oda No Kat 2/16
DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE  
Lisans İktisat İnönü Üniversitesi  
Yüksek Lisans

İşletme ABD Yönetim ve Organizasyon

İnönü Üniversitesi