İLHAMİ ERKOYUNCU

İLHAMİ ERKOYUNCU

Unvan ŞUBE MÜDÜRÜ VEKİLİ
Birim İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
E-mail ierkoyuncu@bingol.edu.tr
Dahili No 3271-5115
Oda No 2-36

Doktora : Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nükleer Fizik Bilim Dalı - Devam Ediyor

Yüksek Lisans: Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü , Atom ve Molekül Fiziği Bilim Dalı

Lisans: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi - Fizik Öğretmenliği

Erl-Halka Tipli  Elektron-Pozitron Çarpıştırıcılarında Lineer Olmayan Süreçlerin ve Dinamik Odaklamanın Luminosity (Işınlık) Üzerine Etkisi

http://dergipark.gov.tr/sdufeffd/issue/40584/349624