MEHMET AYÇİÇEK

Prof. Dr. MEHMET AYÇİÇEK

Unvan PROFESÖR
Birim ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARLA BİTKİLERİ
E-mail maycicek@bingol.edu.tr
Dahili No 5447
Oda No A-I-47

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Tarla Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1986

Y.Lisans

Tarla Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1989

Doktora

Tarla Bitkileri

Uludağ Üniversitesi

1994

 

            1. Tarla Bitkilerine Giriş

            2. Tarla Tarımının İlkeleri

            3. Serin İklim Tahılları

            4. Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi

            5. Tarla Ürünleri Muhafaza Teknikleri

            6. Mesleki uygulama

            7. Serin İklim Tahıllarında İleri Yetiştirme Teknikleri

            8. Yemeklik Tane Baklagillerde Verim ve Kalite Unsurları

            9. Türkiye Tarla Tarımının Sorunları

            10. Buğday Islahında Yeni Hedefler

 1. M. Ayçiçek,  G. E. Babagil, “Yield and yield components of some chickpea cultivars in Eastern Anatolia Region”, Türk Doğa ve Fen Dergisi. Vol. 2, No. 2, 11-14 (2013).
 2. M. Ayçiçek, V. Beysarı, “Bazı nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinin Bingöl koşullarındaki verim yeteneklerinin belirlenmesi”, Türk Doğa ve Fen Dergisi. Vol. 2, No. 1, 29-34 (2013).

İngilizce  (KPDS: 70)

 1. M. Aycicek, O. Kaplan, M. Yaman, “Effect of cadmium on germination, seedling growth and metal contents of sunflower (Helianthus annuus L.)”, Asian journal of Chemistry, Vol.20, No: 4, pp. 2663-2672 (2008). Full Text Online (Pdf)
 2. M. Aycicek, and T. Yıldırım, “Path coefficient analysis of yield and some yield components in bread wheat (Triticum aestivum var. aestivum L.)  genotypes”, Pak. J. Bot., Vol. 38, No. 2, pp. 417-424 (2006). Full Text Online (Pdf)
 3. M. Aycicek, and T. Yıldırım, “Heritability of yield and some yield components in bread wheat (Triticum aestivum var. aestivum L.) genotypes”, Bangladesh J. Bot., Vol. 35, No. 1, pp. 17-22 (2006). Full Text Online (Pdf)
 4. M. Aycicek, , M. Ince, M. Yaman, “Effects of cadmium on the germination, early seedling growth and metal content of cotton (Gossypium hirsutum L.)”, International Journal of Science & Technology. Vol. 3, No. 1, pp. 1-11 (2008).Full Text Online (Pdf
 5. M. Aycicek, and M. Yaman, “Effects of cadmium on germination, early seedling growth and metal contents of maize (Zea mays L.)”, International Journal of Pure and Applied Chemistry. Vol. 1, No. 4, pp. 589-596 (2006). Full Text Online (Pdf)
 6. M. Aycicek, and T. Yıldırım, “Adabtability performances of some bread wheat (Triticum aestivum L.) genotypes in the eastern region of Turkey”, International Journal of Science & Technology. Vol. 1, No. 2, pp. 83-89 (2006).Full Text Online (Pdf) 
 7. M. Aycicek, “Yield and yield components of some common bean (Phaseolus vulgaris L.) local landraces and commercial varieties under Eastern Anatolia conditions”, Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.11, No. 3&4, pp. 754-756 (2013). Full Text Online (Pdf)
 8. M. Aycicek, “Path analysis of yield and yield components of some common bean (Phaseolus vulgaris L.) genotypes under Bingol ecological conditions in eastern Anatolia”, Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.11, No. 3&4, pp. 750-753  (2013). Full Text Online (Pdf)
 9. M. Aycicek,  G.E. Babagil, “Correlations and path analysis of yield and yield compoents in chickpea (Cicer arietinum L.), Journal of Food, Agriculture & Environment. Vol.11, 3&4, pp. 748-749  (2013). Full Text Online (Pdf)
 10. R. Doğan,  M. Aycicek, “Adaptability performances of some soft wheat (Triticum aestivum var. aestivum L.) cultivars in the Marmara Region of Turkey”, Pak. J. Bot.,Vol. 41, No. 3, pp. 1069-1076 (2009). Full Text Online (Pdf)
 1. M. Ayçiçek, T. Yıldırım, “Bazı makarnalık buğday (Triticum turgidum var durum L.) çeşitlerinin Erzurum koşullarındaki verim yetenekleri”, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Vol.18, No. 2, 151-157 (2006). Full Text Online (Pdf)
 2. A. Bakoğlu,  M. Ayçiçek, “Elazığ şartlarında soya fasulyesinin (Glycine max L.) tarımsal özellikleri ve tohum verimi”, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Vol. 17, No. 1, 52-58 (2005). Full Text Online (Pdf)
 3. A. Bakoğlu, M. Ayçiçek, “ Bingöl ekolojik koşullarında bazı nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinin verim ve verim öğeleri üzerinde bir araştırma”, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Vol. 17, No. 1, 107-113 (2005). Full Text Online (Pdf)
 4. M. Ayçiçek, T. Yıldırım, “Altı farklı lokasyonda yürütülen denemelerle Doğu Anadolu Bölgesi için en uygun ekmeklik buğday çeşitlerinin (Triticum aestivum var. aestivum L.) belirlenmesi üzerinde bir araştırma”, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Vol. 14, No. 2, 265-271 (2002). Full Text Online (Pdf)
 5. M. Ayçiçek, M. Olgun, “ Beş farklı lokasyonda yürütülen denemelerle Doğu Anadolu Bölgesi için en uygun arpa çeşit ve hatlarının (Hordeum vulgare L.) belirlenmesi üzerinde bir araştırma”, Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Vol. 14, No. 2, 259-264 (2002). Full Text Online (Pdf)
 6. M. Ayçiçek, T. Yıldırım, “Bazı ekmeklik buğday çeşit ve hatlarının (Triticum aestivum var. aestivum L.) Bingöl şartlarındaki verim yeteneklerinin belirlenmesi üzerinde bir araştırma”,  Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Vol. 14, No. 1, 19-28 (2002). Full Text Online (Pdf)
 7. R. Doğan, M. Ayçiçek, “Bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin Bursa koşullarındaki adaptasyon ve stabilite yeteneklerinin belirlenmesi üzerinde bir araştırma”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Vol. 15, 59-67 (2001). Full Text Online ( Pdf)
 8. M. Ayçiçek, “Türkiye tahıl tarımında sertifikalı tohumluk kullanım olanakları, sorunlar ve çözüm önerileri”, TSE Standart Dergisi. Vol. 38, No. 451, 48-52 (1999). Full Text Online (Pdf)
 9. M. Ayçiçek, N. Yürür, “Türkiye’de makarnalık buğday tarımının sorunları ve çözüm önerileri”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Vol. 11, 277-286 (1995). Full Text Online (Pdf)
 10. M. Ayçiçek, N. Yürür, “Türkiye tarımında makarnalık buğday üretimi ve önemi”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Vol.11, 267-275 (1995). Full Text Online (Pdf)
 11. M. Ayçiçek, N. Yürür, “ Bazı makarnalık buğday çeşitlerinin (Triticum turgidum var. durum L.) Bursa koşullarındaki verim yeteneklerinin belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Vol. 10, 181-193 (1993). Full Text Online (Pdf)
 12. M. Ayçiçek, N. Yürür, “Bursa koşullarında yetiştirilen bazı makarnalık buğday çeşitlerinin (Triticum turgidum var. durum L.) adaptasyon ve stabilite yeteneklerinin belirlenmesi üzerinde bir araştırma”, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Vol. 10, 173-180 (1993). Full Text Online (Pdf)
 13. M. Ayçiçek,  G. E. Babagil, “Yield and yield components of some chickpea cultivars in Eastern Anatolia Region”, Türk Doğa ve Fen Dergisi. Vol. 2, No. 2, 11-14 (2013). Full Text Online (Pdf)
 14. M. Ayçiçek, V. Beysarı, “Bazı nohut (Cicer arietinum L.) çeşitlerinin Bingöl koşullarındaki verim yeteneklerinin belirlenmesi”, Türk Doğa ve Fen Dergisi. Vol. 2, No. 1, 29-34 (2013). Full Text Online (Pdf)

1. Ramazan DOĞAN, Köksal YAĞDI, Mehmet AYÇİÇEK, İlhan TURGUT, Birol TAŞ. Bursa Koşullarında Yetiştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinin Verim Yetenekleri. TÜRK-BULGAR TARIM HAFTASI. BURSA, 1994. (Pdf)

N. Yürür,  E. Açıkgöz, A. Özgümüş, N. Azkan, Z. M. Turan, N. Çelik, A. T. Göksoy, K. Yağdı, İ. Turgut, R. Doğan, M. Ayçiçek, A. Uzun, “Tarla Bitkileri”, T. C. Anadolu Üniversitesi yayınları No: 868,  Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 456. Editör: S. Eripek, Eskişehir (1995). Full Text Online (Pdf)