BEDRETTİN BASUĞUY

Doç. Dr. BEDRETTİN BASUĞUY

Unvan DOÇENT
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM TARİHİ VE SANATLARI
E-mail bbasuguy@bingol.edu.tr
Dahili No 5541
Oda No D1-15

1981 yılında Patnos'un Zirekli köyünde doğdu. 1999 yılında Besni İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu. 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği’nden  mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bilim Dalında yüksek lisansa başladı. Salâhaddîn-i Eyyûbî Devrinde İlmî Faâliyetler adlı tez çalışmasıyla 2006 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2003-2011 yılları arasında MEB’e bağlı muhtelif okullarda öğretmenlik yaptı. 2011 yılında Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atandı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi Bilim Dalında 2011'de başladığı doktorasını el-Melikü’s-Sâlih Necmeddîn Eyyûb Döneminde Eyyûbî Devleti adlı tezini savunarak 2016 yılında bitirdi.2016 yılında Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalına  Dr. Öğrt. Üyesi olarak atandı. 2021'de Doçent ünvanı aldı. Hâlen aynı fakültede İslam Tarihi Anabilim Dalı başkanı olarak çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

Doktora

 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ/İSLAM TARİHİ ANABİLİM DALI/İSLAM TARİHİ BİLİM DALI

2011-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez adı: el-Meliküs-Sâlih Necmeddîn Eyyûb Döneminde Eyyûbî Devleti (637/1240-647/1250)  (2016) Tez Danışmanı: Prof. Dr. MUSTAFA AĞIRMAN

Yüksek Lisans

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İSLAM TARİHİ (YL) (TEZLİ)

2003-2006

 

 

 

 

 

 

 

 

Tez adı: Selahaddin-i Eyyûbî devrinde ilmî faaliyetler  (2006) Tez Danışmanı:Prof. Dr. Hulusi Yavuz

Lisans

 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜ

1999-2003

 

2003-2011

Öğretmen

MILLI EGITIM BAKANLIGI , DİKAB ÖĞRETMENLİĞİ, (Kamu)

Siyer

İslam Tarihi 

İslam Medeniyet Tarihi

 

Farsça, İngilizce, Arapça

BASUGUY BEDRETTIN (2018). Selahaddin Eyyûbi, yazar Abdul Rahman Azzam, çeviren Pınar
Arpaçay (Istanbul: Alfa Yayıncılık,2015). Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi, 22(1), 747-753. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/473466

BASUGUY BEDRETTIN (2019). MEDICAL DEVELOPMENTS DURING THE REIGN OF SALAH AL-DÎN
AL-AYYÛBÎ AND THE FAMOUS PHYSICIANS OF THE PERIOD. Journal of Research on History of
Medicine, 7(4), 3-18.https://rhm.sums.ac.ir/article_45624_c6215f3e9f13d858b58b40a2c5cfd23d.pdf

 

BASUGUY BEDRETTIN (2017). SALÂHADDÎN-I EYYÛBÎ ve RÂSIDÜDDÎN SINÂN: NIZÂRÎ FEDÂÎLER
ve SUIKASTLER. e-Sarkiyat Ilmi Arastırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research
(JOSR), 9(2), 747-770., Doi: 10.26791/sarkiat.323083 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/369338

BASUGUY BEDRETTIN (2019). FUAT SEZGIN’E GÖRE HAÇLI SEFERLERI’NIN DOGU’YA VE BATI’YA
ETKISI: SILAH TEKNOLOJISI ALANINDAKI GELISMELER VE BILIMLERIN AVRUPA’YA TRANSFERI.
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 193-210., Doi: 10.29029/busbed.632891 http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/903017

BASUGUY BEDRETTIN (2017). Yedinci Haçlı Seferi: el-Melikü’l-Muazzam Tûrânsâh, Saint Louis ve
Mansûra Savası. BINGÖL ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTESI DERGISI, 5(10), 167-201. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/389508

BASUGUY BEDRETTIN (2013). BÂBÜRLÜ IMPARATORLUGU NUN SIYASI TARIHI ÜZERINE BIR
DEGERLENDIRME. BINGÖL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ DERGISI, 3(5), 29-48.  http://busbed.bingol.edu.tr/tr/download/article-file/434663

BASUGUY BEDRETTIN Tercüme (2020). EYYÛBÎLER DÖNEMİNDE MISIR’DA SÜNNÎLİĞİN YERLEŞMESİNDE İRANLI ÂLİMLER’İN ROLÜ. BINGÖL ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTESI DERGISI, 2(16), 425-436. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1447534

BASUGUY BEDRETTIN Tercüme (2013). Salâhaddîn-İ Eyyûbî’nin Kudüs Haçlı Krallığı’na Karşı Uyguladığı Strateji . BINGÖL ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTESI DERGISI, 1(1), 147-158. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/224542

 

ZIYÂÜDDÎN ÎSÂ EL-HAKKÂRÎ VE SALÂHADDÎN-I EYYÛBÎ’NIN SIYASI KARIYERINE ETKISI ,
BASUGUY BEDRETTIN (2018).. Uluslararası ZAP HAVZASI ULEMASI Sempozyumu, 1, 271-280.,
(Tam metin bildiri)

SALÂHADDÎN-I EYYÛBÎ DÖNEMINDE ILMÎ HAYAT VE DÖNEMIN ÖNDE GELEN ÂLIMLERI , BASUGUY
BEDRETTIN (2016).. I. ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLER SEMPOZYUMU, 566-584., (Tam metin
bildiri)

II MESRUTIYET SONRASI MEDRESE ISLAH TARTISMALARI , BASUGUY BEDRETTIN (2012)..
MEDRESE VE ILAHIYAT KAVSAGINDA ISLAMI ILIMLER SEMPOZYUMU, 1, 715-724., (Tam metin
bildiri)

 

ERTEKİN MEHMET ZAHİR,BASUĞUY BEDRETTİN,Ahmad Hemin Omar (2017).  OSMANLI ARŞİV BELGELERİ IŞIĞINDAPALU HÂLİDÎ TEKKESİ VE POSTNİŞİNLERİ.  MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎVE HÂLİDÎLİĞİNBİNGÖL VE ÇEVRESİÜZERİNDEKİ ETKİSİ, 223-249. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3823596)

BİNGÖL TARİHİ ESERLERİ YÜZEY ARAŞTIRMASI, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, , 28/12/2017 (Tamamlandı) (ULUSAL) 

OSMANLI KÜLTÜR MİRASIMIZ, ARAŞTIRMA PROJESİ, Araştırmacı, , 15/02/2021 (Tamamlandı) (ULUSAL) 

 

 

Salâhaddîn-i Eyyûbî Devrinde İlmî Faaliyetler (2009)., BASUĞUY BEDRETTİN,  Hivda İletişim, Editör:Hüseyin Siyabend, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 221, Türkçe (Bilimsel Kitap)

Haçlılar Karşısında İslam'ın Sağlam Bir Kalesi Eyyubiler el-Melikü's-Salih Dönemi, Siyer Yayınları, Editör: Muhammed Ali Alioğlu, Basım Sayısı: 1, Sayfa Sayısı 470,  ISBN 9786059283922 Türkçe (Bilimsel Kitap)

YEMEN EYYÛBÎLERI Tûransâh ve Tugtegin Dönemleri (569-593/1174-1197) (2021)., BASUGUY
BEDRETTIN, Ilahiyat, Editör:Ümit GÜLER, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 182, ISBN:978-625-7738-82-
8, Türkçe(Bilimsel Kitap)

İSLAM MEDENİYETİNDE BİLİM ÖNCÜLERİ FİZİK-KİMYA BİYOLOJİ, Bölüm adı:(ALEMÜDDİN KAYSER) (2021)., BASUĞUY BEDRETTİN, MANA, Editör:KASIM ERTAŞ- ZEHRA GENÇEL EFE, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 271, ISBN:978-605-2339-52-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7267338) 

EYYUBILER: SIYASI TARIH, Bölüm adı:(I. MELIK ÂDIL DÖNEMI) (2020)., BASUGUY BEDRETTIN,
Ilahiyat, Editör:Ziya Polat, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 400, ISBN:978-625-7738-48-4,
Türkçe(Bilimsel Kitap)

EYYÛBÎLER’DE SIYASÎ VE EKONOMIK ILISKILER, Bölüm adı:(SEYHÜSSÜYÛHLUK’TAN VEZIRLIGE
UZANAN YOLDA EVLÂDÜSSEYH’IN KARIYERI) (2020)., BASUGUY BEDRETTIN, Hiperyayın,
Editör:Abdulhalim Oflaz vd., Basım sayısı:1,Sayfa Sayısı 416, ISBN:978-605-281-783-4, Türkçe(Bilimsel Kitap)

EYYUBILER: SIYASI TARIH, Bölüm adı:(SECERETÜDDÜR DÖNEMI VE MISIR EYYÛBÎLERININ SONU)
(2020)., BASUGUY BEDRETTIN,OFLAZ ABDULHALIM, Ilahiyat, Editör:Ziya Polat, Basım sayısı:1,
Sayfa Sayısı 414, ISBN:978-625-7738-48-4, Türkçe(Bilimsel Kitap) 

Ilahiyat Alanında Yeni Ufuklar, Bölüm adı:(FUAT SEZGIN’IN ISLAM’DA BILIM VE TEKNIKADLI
ESERINE GÖRE EYYÛBÎLER DÖNEMINDEKIILMÎ FAALIYETLER) (2019)., BASUGUY
BEDRETTIN,DURGUN ESRA, GECE KITAPLIGI, Editör:Fevzi RENÇBER, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı
331, ISBN:978-605-80229-5-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)

HARRAN VE ÇEVRESI TARIH, Bölüm adı:(EYYÛBÎLER DÖNEMINDE HÂRIZMLILERIN HARRAN
MERKEZLI FAÂLIYETLERI) (2019)., BASUGUY BEDRETTIN, SURKAV YAYINLARI, Editör:Abdullah
Ekinci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 485, ISBN:978-975-7394-54-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)

ISLÂM TARIHI VE MEDENIYETINDE HARRAN, Bölüm adı:(EYYÛBÎLER DÖNEMINDE HARRAN (578-
1182/658-1260)) (2018)., BASUGUY BEDRETTIN, Berikan Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı
578, ISBN:978?605?7501?64?6, Türkçe(Bilimsel Kitap)

Ilkçaglardan Osmanlı’ya Diyarbakır, Bölüm adı:(IBN EBÛ USAYBIA’NIN ‘UYÛNÜ’L-ENBÂ’ FÎ
TABAKÂTI’L-ETIBBÂ’ ADLI ESERINE GÖRE AMID VE MEYYÂFÂRIKÎN’DE ÇALISAN TABIPLER) (2018).,
BASUGUY BEDRETTIN, Ensar, Editör:Ibrahim ÖZCOSAR Ali KARAKAS Mustafa ÖZTÜRK Ziya POLAT,
Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 484, ISBN:978-605-2174-86-9, Türkçe(Bilimsel Kitap)