MURAT KAYA

Doç. Dr. MURAT KAYA

Unvan DOÇENT
Birim İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ / TEMEL İSLAM BİLİMLERİ
E-mail muratkaya@bingol.edu.tr
Dahili No 5530
Oda No D/II-23

ÖZGEÇMİŞ


1974 Elazığ/Karakoçan doğumlu olup İlk ve Orta öğrenimini Bingöl’de tamamladı. 2000 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 2006 yılında aynı üniversitede “Zemahserî’de Tasavvufî Kavramlar (Makamât Örneği)” adlı tez çalışmasıyla yüksek lisans; 2016 yılında “Mevzû Hadis Kültüründe Sûfî Müellifler” adlı araştırmasıyla da doktorasını bitirdi. Milli Eğitime bağlı çeşitli okullarda yaklaşık on dört yıl öğretmen olarak görev yaptıktan sonra 2016 yılında Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başladı. Evli ve iki çocuk babası olan Murat KAYA, halen aynı üniversitenin Hadis Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

2000

Yüksek Lisans

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Tasavvuf Anabilim Dalı

2006

Doktora

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Hadis Anabilim Dalı

2016

 

ÜNVAN ÜNİVERSİTE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ

 Dr. Öğr. Üyesi

Doç. Dr.

 Bingöl Üniversitesi

Bingöl Üniversitesi

 2016

2021

 2021

.....

İş deneyimlerim

 

  • Yayın Kurulu Üyeliği
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 
  • İmam – Hatiplik 
  • Değerler Eğitimi Öğretmenliği ve Danışmanlığı 

* Hadis I

* Hadis V

* Hz. Peygamber'in (s) Şemaili

* Hadis II

* Hadis III

* Hadis IV

* Hadis VI

* Hadis Tarihi ve Usulü I

* Karakter ve Değerler Eğitimi

* Öğretmenlik Meslek Etiği

İhsan BUĞRAHAN, "Sahîhayn Üzerinde İcmâ Meselesinin Tahlili" ,Yüksek Lisans, Bitti.

Cuma TURĞUT, "Mevzûat Edebiyatında Hadis Uydurmakla İtham Edilen Sûfî ve Zâhid Râvîler", Yüksek Lisans, Bitti.

Necat KIZILARSLAN, "Ebü’l-Mehâsin Şemsüddîn el-Kavukçî ve Hadis İlmindeki Yeri", Yüksek Lisans, Bitti.

Nuseybe SABRA, "Hz. Peygamber’in Görevlendirmelerinin Sahabe Yetenekleri İle İlişkisi" Yüksek Lisans, Bitti.

Mahsun AK, "Molla Hüseyin Batevî ve Mevlid-i Nebî Adlı Eserinde Yer Alan Hadislerin Tahrici ve Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Bitti.

Furkan TÜMEN, "Sahîhayn'da Tedlis", Yüksek Lisans, Bitti.

Manar Eddin Aldakr, "Sünnete Göre Vatanın Değeri", Yüksek Lisans, Bitti.                  

 

 

1- Kaya, M., Rivayetlerin Tespitinde Keşf, İlhâm ve Rüyae-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi, 2016, cilt: VIII, sayı: 15, s. 327-339 Türkçe   [Full Text Online] (PDF)

2- Kaya, M., Hadislerin Tesbitinde Sened Tenkidinin Tercihi Nedenleri, Bilimname Dergisi, Bilimname XXXVII, 2019/1, 121-140 Türkçe

3- Kaya, M., Gençliğin Sosyal Problemleri Çerçevesinde Hz. Peygamber’in Eğitim Anlayışı ve Uygulama Örnekleri, Hadıht Uluslararası Hadis Araştırmaları Dergisi, Temmuz / July / 2019 /2: 7-40 Türkçe

1- Kaya, M., Mevzû Hadislerin Yapısı ve Kullanım YaygınlığıYüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi = Journal of Social Sciences, 2016, sayı: 31, s. 56-74 Türkçe (PDF)

2- Kaya, M., Mevzûat Edebiyatında Metin Tenkid Faaliyetleri, Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018, sayı: 11, s. 65-90 Türkçe

3- Kaya, M. “Gençliğin Ruhsal Problemleri Çerçevesinde Hz. Peygamber’in Eğitim Anlayıșı ve Uygulama Örnekleri” Diyanet İlmî Dergi 55 (2019): 951-973

1- Kaya, M.,"Gençliğin Ruhsal Problemleri ve Hz. Peygamber’in Eğitim Anlayışı", Modern Çağda Gençliğin Anlam Arayışı Sempozyumu 15-16 Ekim 2018,  Bingöl, 2018, 323-335.

2- Kaya, M., “Modernite Sürecinde Gençlik, Hz. Peygamber ve Kültürel Değerler”, Uluslararası İslam, Modernite Ve Gençlik Sempozyumu 2-3 Nisan 2021, Zonguldak, 2021.

3- Kaya, M., “Modernite Sürecinde Aile Problemleri ve Hz. Peygamber’in Hayatında “Beş S” Örnekliği”, 6. Uluslararası Dini Araştırmalar Ve İnsan Sempozyumu, 22-23 Mayıs 2021, Konya, 2021.

 

DERGİ ADI

SAYI

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi/BÜİFD

2016, Cilt: IV, Sayı: 8

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Bahar 2017, Cilt: VII, sayı: 13

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2017/1

Hadıht Uluslararası Hadis Araştırmaları Dergisi 

2018/1

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2022, Cilt: 27, Sayı: 2

Artuklu Akademi Dergisi

2022, Cilt: 9, Sayı: 2

 

1- Kaya, M., “Levlâke Rivayeti Üzerine Bir Değerlendirme”, İlahiyat Yayınları, Ankara, 2021.

2- Kaya, M., “Hz. Peygamber (s.a.v), Şiir, Dil ve Edebiyat”, Kur’an ve Dil İlimleri, Mayıs 2021, Bingöl, 20121. (Kitap Bölümü)