FATMA CAF

Doç. Dr. FATMA CAF

Unvan DOÇENT
Birim GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MESLEK YÜKSEKOKULU / VETERİNERLİK
E-mail fcaf@bingol.edu.tr
Dahili No 5192
Oda No Y5

Lisans 2004-2008: FIRAT Üniversitesi Biyoloji

Y.Lisans 2008-2010 FIRAT Üniversitesi Biyoloji

Doktora 2010-2015 FIRAT Üniversitesi Biyoloji

2009-2015 Bingöl Üniversitesi Biyoloji Araştırma Görevlisi

2015- Bingöl Üniversitesi MYO: Yrd. Doç. Dr.

2023 Bingöl Üniversitesi Gıda Tarım ve Hayvancılık MYO: Doç. Dr. 

BİYOKİMYA

DENEY HAYVANLARI YETİŞTİRCİLİĞİ 

MİKROBİYOLOJİ

HAYVAN SAĞLIĞI VE HİJYEN 

TIBBİ LAB. TEKBİKLERİ

ORGANİK KİMYA

GENETİK

 İngilizce 

1.MART Abdullah, TOLAN Ramazan, CAF Fatma, KOYUN Mustafa (2014).  A Faunistic Study on Aquatic Coleoptera (Helophoridae:Hydrophilidae) Species in Elazığ Province, Turkey.  Pakistan Journal of Zoology, 46(3), 681-696.full text pdf

2.   Şen Özdemir,  N.,  Caf, F., 2015.  Zooplankton Fauna of Bingöl Floating Islands in winte season. Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research, 1:3, 125-132. doi:10.3153/JAEFR15013. full text pdf

3.  Caf, F., Yılmaz, Ö., Durucan, F. ve Şen Özdemir, N., 2015. Biochemical Components Of Three Marine Macroalgae (Padina pavonica, Ulva lactuca and Taonia atomaria) From The Levantine Sea Coast Of Antalya, Turkey. J. Bio. & Env. Sci.6,401-411,2015.full text pdf 

4. 1. Caf, F., Tellioglu, A. and Şen Özdemir, N. 2016Feeding Activity of Moina Micrura (Kurz, 1874) (Cladocera) Fed with Different Microalgae Species (Chlorella vulgarisScenedesmus dimorphus) and Baker’s Yeast (Saccharomyces cerevisiae ), FBED, 6(4):160-170. full text pdf

5.N., Şen Özdemir, Caf, F., Feyzioğlu, A.M. ve Yıldız, İ. 2017. Biochemical Content (fatty acids, sterols, lipophilic vitamins, total protein, MDA, GSH, GSSG) of Noctiluca scintillans in the Southeastern Black Sea, TRJFA, 17:301-311. full textpdf.

6. Caf F.,   Köprücü  S.,  Algül S.,  Koyun M.,   Atici AA., 2017. The Correlation between the Differences in NUCB2/Nesfatin(NES) Peptide Levels and Body Weight, Lenght and Gender in Alburnus tarichi. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 17: 127-130.

7.Caf F., Yılmaz Ö. Şen Ö zdemir N. 2017. Potential of Laurencia obtusa as a substrate for the development of a probiotic Saccharomyces cerevisiae.Cell Mol Biol (Noisy le Grand) 2017 | Volume 63 | Issue 8. 71-76

8. Şen Özdemir  N., Feyzioğlu A.M. CAF, F. Yıldız İ.  2017. Seasonal changes in abundance, lipid and fatty acid composition of Calanus euxinus in the Southeastern Black Sea. Indian Journal of Fisheries. Accepted.

9. CAF, F., KILIÇ Ö., ALGÜL S. Evaluation Of Total Antİoxidant Status, Total Oxidant Status And Oxidative Stress Index In Economically Important Plants From Turkey. Progress in Nutrition. (Accepted).

1.Şen Özdemir N, CAF F. Bingöl Yüzen Adalar Cyclops vicinus’un Yağ Asit İçeriği, Yunus Araştırma Bülteni, 2015(1), 3-10.full text pdf.

Özçelik O.,  , Algül S.,  Deniz M.,   Baydaş  F., Tan F,.2017 Sabah ve gece yapılan aerobik egzersizin antrenmanlı deneklerde serum irisin düzeyine etkilerinin belirlenmesi.  Genel Tıp Derg.  ;27(1):1-5. full text. pdf

1. Caf, F., Yılmaz, Ökkkeş, Şen Özdemir,  N.,  Ak, İ ve Gökçe, Z., 2014. ANTIOXIDANT ACTIVITY AND BIOCHEMICAL COMPONENT OF EDIBLE SEAWEED (Cystoseira barbataSTACKHOUSE C. Agardh) IN ÇANAKKALE COAST LINE,  International Symposium on Fisheries and Aquatic Science  (FABA ) 2014, Trabzon, Turkey, 467 p abstract

2.Caf, F., Yılmaz, Ökkkeş, Durucan, F. Ve Şen Özdemir,  N.  2014. ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND BIOCHEMIC COMPONENTS OF THREE MARINE MACROALGAE (Padina Pavonica (Linnaeus) Thivy, 1960, Ulva Lactuca            Linnaeus, 1753 And Taonia Atomaria(Woodward) J.Agardh 1848) FROM THE MEDITERRANEAN COAST                 OF              ANTALYA, TURKEY,                   International Symposium On Fisheries And Aquatic Science  (FABA ) 2014,            Trabzon, Turkey, 468-469 P.Abstract

  3.Caf, F., Yılmaz, Ökkeş, Ve Şen Özdemir,  N.  2014. THE EFFECT OF Laurencia Obtusa (Hudson) J.V.Lamouroux          ON THE COMPOSITION OF FATTY ACIDS AND PROTEINS IN Saccharomyces Cerevisiae EXPOSED TO  OXIDATIVE STRESS,  International Symposium On Fisheries And Aquatic Science  (FABA ) 2014, Trabzon, Turkey,       470 P.Abstract

4. CAF FATMA (2014). BIOCHEMICAL CONTENT (FATTY ACIDS, STEROL, LIPOPHILIC VITAMIN)OF
NOCTILUCA SCINTILLANS KOFOID&SWEZY IN TRABZON COAST LINE. International Environmental Sciences
Symposium of Van (IESSV), 2014 Turkey (Sözlü Bildiri) abstract

5. CAF FATMA (2012). ’The investigation of the effect of antioxidant and antibacterial in some endemic Alchemilla L. species. Kırgızistan Birinci Uluslararası Biyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri) (Yayın No:1088503)

6. CAF FATMA (2012). ‘’Farklı Alchemilla L. cinsi türlerinin toplam fenol ve flavonoid içeriginin, antibakteriyel etkisinin incelenmesi ile aralarındaki iliskinin degerlendirilmesi’’. Kırgızistan Birinci Uluslararası Biyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri)(Yayın No:1088504)

7. CAF FATMA (2012). ’Bakırın sulu ortamdan kalsiyum aljinat/bitki küre tozları ile uzaklastırılması’’. Kırgızistan Birinci Uluslararası Biyoloji Kongresi (Sözlü Bildiri)abstract

1. CAF FATMA (2014). Elazıg Ili Sucul Coleoptera (Helophoridae) Türleri Üzerine Faunistik Çalısma. 22.
Ulusal Biyoloji Kongresi, bildiri kitabı abstract
2. CAF FATMA (2014). Elazıg Ili Sucul Coleoptera (Hydrophilidae) Türleri Üzerine Faunistik Çalısma.. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, bildiri kitabı abstract
3. CAF FATMA (2014). “BINGÖL YÜZEN ADALAR Cyclops vicinus YAG ASITI IÇERIGI”. Dogu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, abstract
4. CAF FATMA (2013). Fatty acid conposition of Calanus euxinus in Southeastern Black Sea. FABA 2013
FISHERIES AND AQUATIC SCIENCE ERZURUM, (Yayın No:1088524)
5. CAF FATMA (2013). Bingöl Yüzen Adalar Cladocera'nın Yag Asidi ve Bazı Lipofilik Vitamin Içerikleri. EKOLOJI SEMPOZYUMU, abstract
6. CAF FATMA (2013). Bingöl Yüzen Adalar Cladoceranın Biyokimyasal Içerigi.. EKOLOJI SEMPOZYUMU, (abstract
7. CAF FATMA (2013). Ulva lactuca’nın Bazı Biyokimyasal Içeriklerinin Belirlenmesi. EKOLOJI SEMPOZYUMU, (Yayın No:1088528)
8. CAF FATMA (2013). Ulva lactuca’nın Yag Asidi ve Bazı Lipofilik Vitamin Içeriginin Belirlenmesi. EKOLOJI SEMPOZYUMU, (Yayın No:1088527)

9. M.Kadir Erdoğan, İbrahim H. Geçibesler, İbrahim Demirtaş, Alpaslan Koçak, Fatma Caf, Bülent Kaya ''Bingöl İlinde Doğal Olarak Yetişen Tıbbi Değer Taşıyan Bazı Endemik Bitki Türlerinin Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması'' 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, 397-398 pp., 3-7 Eylül 2012, İzmir astract

10.  Mehmet K. Erdoğan, Gıyasettin Baydaş, Alpaslan Koçak, Bülent Kaya, Fatma Caf, İbrahim H. Geçibesler ''Tanacetum balsamita subsp. balsamita’nın Antibakteriyel Etkisinin ve H2O2 Giderme Aktivitesinin Araştırılması'' 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, 399 pp., 3-7 Eylül 2012, İzmir abstract

11. Bülent Kaya, Fatma Caf, M.Kadir Erdoğan, İbrahim H. Geçibesler ''Alchemilla cimilensis (Alchemilla L. - Rosaceae) Türünün Antibakteriyel Etkisinin Araştırılması'' 21.Ulusal Biyoloji Kongresi, 400-402 pp., 3-7 Eylül 2012, İzmir. abstract


12. İbrahim H.Geçibesler , İbrahim Demirtaş , Alpaslan Koçak , Fatma Caf , Bülent Kaya. Teucrium chamaedrys subsp. sinuatum (Lamiaceae) Bitkisine Ait Farklı Çözücü Ekstrelerinin Serbest Radikal Giderme Aktivitesinin Araştırılması 21. ulusal biyoloji kongresi.392-393pp 3-7 eylül 2012.abstract


13. CAF FATMA (2011). Bingöl Yüzen Adalar'ın Ocak ayı zooplankton faunası. XVI. Su Ürünleri Sempozyumu, (Yayın No:1088534)
14. CAF FATMA (2011). ’ Cu(II)’nin Sulu Ortamdan Sodyum Alginat/Bitki Küreleri Ile Uzaklastirilmasi’. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi,abstract

15.CAF FATMA,YILMAZ ÖKKEŞ,ŞEN ÖZDEMİR NURGÜL,DURUCAN FURKAN 2016.Corallina elongata, jania rubens, laurencia obtusa ( Antalya- Akdeniz) Tütrlerinin Yağ ASİTLERİ, A-tokoferol, Toplam Fenolik ve Flavonoid Miktarının araştırılması 2.Alg Teknolojisi Sempozyumu (POSTER) izmir abstract

16. CAF FATMA,YILMAZ ÖKKEŞ 2016. Sargassum vulgare(Antalya-Akdeniz) türünün antioksidan aktivitesinin (TOPLAM FENOLİK, DPPH, ABTS) Belirlenmesi2.Alg Teknolojisi Sempozyumu (POSTER) izmir 

Cellular & Molecular Biology 2

 Türk Doğa ve Fen Dergisi 1

Fırat Üniversitesi Fen bilimleri Dergisi 1

Natural Product Research 1 (2017)

Egyptian Journal of Aquatic Research 1

1. Murat Nehri Balık ve Zooplankton Faunasının Arastırılması (ULUSAL) , BAP, Arastırmacı, 2010-2011

2. 2010-2012 Güneydoğu Karadeniz'de mesozooplanktonun mevsimsel yağ asidi kompozisyonu

3. 2010-2012 Alchemilla L. Cinsi Türlerınde Antimikrobiyal Özelliklerin İncelenmesi Bingöl Üniversitesi Bap Projesi 2010/15 2010-2012 Murat Nehri Balık ve Zooplankton Faunasının Araştırılması, Bingöl Üniversitesi BAP projesi 2010/18.

4. 2013 -2015 Ekonomik Açıdan Önemli Bazı Alg Türlerinden Elde Edilen Ekstrelerin Biyokimyasal Analizleri ve Maya Hücre Kültüründe Besinsel Değerlerinin Belirlenmesi

5. 2011-2013 Elazığ İlinin Helophoridae, Hydrochidae ve Hydrophilidae (Coleoptera) Familyaları Açısından Faunistik İncelenmesi.BAP

6. 2015-2016 Cyprinion macrostomus (Heckel, 1843)'da İrisin, Nesfatin-1, Adropin ve Preptin Düzeylerinin İncelenmesi BAP

7. 2015-2017. Normal Ve Obez Ratlarda Akupunkturun İrisin, Adropin, Preptin Ve Nesfatin-1’le İlişkisinin İncelenmesi

8. 2016-2017. Murat Nehri (Bingöl) Cyprinion macrostomus ve Garra rufa’nin biyokimyasal içeriğindeki mevsimsel değişimlerin araştırılması BAP

 

2008 Fırat Üniversitesi Lisans Üniversite üçüncülüğü Plaketi

2009-2015 TÜBİTAK Bursiyer