YAVUZ SELİM ÇELOĞLU

Arş. Gör. YAVUZ SELİM ÇELOĞLU

Unvan ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Birim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ / TARİH
E-mail ysceloglu@bingol.edu.tr
Dahili No 2243
Oda No L 10

06.02.1979 yılında Elazığ'da doğdu. İlköğretim ve lise tahsilini Elazığ'da tamamladı.  Sakarya Üniversitesi Tarih bölümünü 2004 yılında tamamladı.2010  yılında Fırat Üniversitesi T.C. Anabilimdalında Y.Lisansını tamamladı. 2018 yılında Fırat Üniverisetinde T.C. Anabilimdalında Doktorasını tamamladı.  Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi 20113

Doktora:   Fırat Üniversitesi 2018

İngilizce 80 puan

Mehmet ÇEVİK & Yavuz Selim ÇELOĞLU, Çanakkale Cephesinde Türk Ordusunun İaşe ve İkmal Faaliyetleri, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, 100. Yıl Özel Sayısı S. 18, s. 299-347[Full Text Online]

Mehmet ÇEVİK & Yavuz Selim ÇELOĞLU, Birinci Dünya Savaşı’nda Türk Ordusunun İaşe Temini Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, C.109, S. 215, s. 9-34.[Full Text Online]

Matbuat Dergisi

Kitap:Yavuz Haykır , Yavuz Selim Çeloğlu, 1916 Yılı Osmanlı Nüfus İstatistik Cetveli, Hiperlink Yayınevi, 2017

Kitap Bölümü: