YAVUZ SELİM ÇELOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi YAVUZ SELİM ÇELOĞLU

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ / TARİH
E-mail ysceloglu@bingol.edu.tr
Dahili No 2243
Oda No L 10

06.02.1979 yılında Elazığ'da doğdu. İlköğretim ve lise tahsilini Elazığ'da tamamladı.  Sakarya Üniversitesi Tarih bölümünü 2004 yılında tamamladı.2010  yılında Fırat Üniversitesi T.C. Anabilimdalında Y.Lisansını tamamladı. 2018 yılında Fırat Üniverisetinde T.C. Anabilimdalında Doktorasını tamamladı.  Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Yüksek Lisans: Fırat Üniversitesi 20113

Doktora:   Fırat Üniversitesi 2018

Dr. Öğr. Üyesi 2023

İngilizce 80 puan

 1. Yavuz Selim ÇELOĞLU, Çanakkale Cephesi’nde 5’inci Ordu Menzil Teşkilatı, ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI 133 Yıl 16 Bahar 2018 Sayı 24 ss. 133-173.

 2. Yavuz Selim ÇELOĞLU, Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesinin Lojistik Organizasyonu: 3. Menzil Müfettişliği, ÇANAKKALE ARAŞTIRMALARI TÜRK YILLIĞI , Yıl / Year 17 Sayı / Number 29 Güz / Autumn 2020 ss. 7-33.

3. Yavuz Selim ÇELOĞLU,  Kafkas Cephesinde Türk Ordusunun Firari Askerler Sorunu, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, XXII/44, (2022 Bahar), s. 205-226.

4. Yavuz Selim ÇELOĞLU, Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas (Doğu) Cephesi’nde İhtiyat (Aşiret) Süvari Alayları, Gazi Akademik Bakış Cilt 16 Sayı 32 Yaz 2023.

5. Yavuz Selim ÇELOĞLU, KAFKAS/DOĞU CEPHESİ’NDE TÜRK ORDUSUNUN İAŞE VE İKMAL DURUMU, Askerî Tarih Araştırmaları Dergisi (ATAD), Yıl 2021, Sayı 33:63-92.

6.  Yavuz Selim ÇELOĞLU, ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE SU TEMİNİ VE TEMİZLİK HİZMETLERİ, Tarih İncelemeleri Dergisi XXXVI / 2, 2021, 443-464.

7. Mehmet ÇEVİK* & Yavuz Selim ÇELOĞLU, Çanakkale Cephesi’nde Türk Ordusunun İaşe ve İkmal Faaliyetleri, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 299-347, 100. Yıl.

8. Yavuz Selim ÇELOĞLU, 5’İNCİ ORDU MENZİL TEŞKİLATI,  Çanakkale Savaşları Ansiklopedi Maddesi

 

1. Yavuz Selim ÇELOĞLU, ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE ORDU İKMAL HİZMETLERİ AÇISINDAN DENİZYOLU ULAŞIMI, Akademik MATBUAT, http://dergipark.gov.tr/matbuat, Yıl: 2 • Cilt: 2 • Sayı: 2 • Kasım/November 2018.

1. Yavuz Selim ÇELOĞLU, BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA MÂMURATÜL-AZİZ (ELAZİZ) VİLAYETİ , Balkan 9th International Conference on Social Sciences OCTOBER 6 - 8, 2023 EDIRNE.

2. Yavuz Selim ÇELOĞLU, ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE GÖNÜLLÜ POSTACILAR: SÂİLER,EGE 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES SEPTEMBER 22 - 24, 2023 IZMIR.

Kitap:

1. Yavuz Haykır , Yavuz Selim Çeloğlu,1916 Yılı Osmanlı Nüfus İstatistik Cetveli, Hiperlink Yayınevi, 2017

Kitap Bölümü: 

1. Yavuz Selim ÇeloğluBİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA KAFKAS/DOĞU CEPHESİ’NDE 2. ORDUNUN İAŞE VE İKMAL DURUMU 

2. Yavuz Selim ÇeloğluI. DÜNYA SAVAŞI’NDA KAFKAS CEPHESİ’NİN SIHHİ VAZİYETİ: 3. ORDU MENZİL BÖLGESİNDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN İŞLEYİŞİ .

3. Yavuz Selim ÇeloğluÇANAKKALE CEPHESİ’NDE TÜRK ORDUSUNUN MORAL VE MOTİVASYONU.

4. Yavuz Selim Çeloğlu ÇANAKKALE CEPHESİ’NDE SİPER SAVAŞLARI VE SİPERDE YAŞAM