FEVZİ ŞEVİK

Dr. Öğr. Üyesi FEVZİ ŞEVİK

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim PROJE KOORDİNASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER
E-mail fsevik@bingol.edu.tr
Dahili No PİKOM: 5459
Oda No PİKOM - TTO - SHMYO: A2-02

1990 yılında Antalya’da doğan Fevzi Şevik, 2008 yılında Alanya Fevzi Alaettinoğlu Yabancı Dil Ağırlıklı Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2012 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir. Aynı Üniversitede Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı’nda 2014 yılında Yüksek Lisans, 2022 yılında Doktora derecesini alarak mezun olmuştur. 2014-2016 yılları arasında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği ile şirket kurmuş ve yöneticilik yapmıştır. 2016-2018 yılları arasında özel bir firmanın Çevre Danışmanlığını yapmıştır. 2019 yılında Bingöl Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak atanan Şevik, 2023 yılında Dr. Öğr. Üyesi unvanı almıştır. 

Öğrenci Danışmanlığı:

Üniversite içerisinde farklı görevlerim olduğu için öğrencilerin e-posta üzerinden randevu almaları gerekmektedir.

E-posta: fsevik@bingol.edu.tr

 

Proje Danışmanlığı:

Projeler hakkında bilgi almak, fikir geliştirmek, proje önerisine katkı sunmak gibi konularda Proje Ofisine e-posta gönderilmesi gerekmektedir.

E-posta: pkm@bingol.edu.tr

 

 

 1. Mevzuat dersleri kapsamında ilgili mevzuatların güncel versiyonu Mevzuat Bilgi Sistemi (https://www.mevzuat.gov.tr/) üzerinden takip edilmelidir.
 2. Türkçe kaynak (makale, proje) taraması için TR Dizin veritabanı (https://trdizin.gov.tr/) kullanılabilir.
 3. İngilizce kaynak (makale, bildiri, kitap, proje) taraması için https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-searchhttps://www.sciencedirect.com/ gibi veritabanları kullanılabilir.

Lisans-Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 2008-2012

Yüksek Lisans-Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2012-2014

Doktora-Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, 2014-2022

 

Öğr. Gör.

Bingöl Üniversitesi, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

2019-2022

Öğr. Gör. Dr.

Bingöl Üniversitesi, Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

2022-2023

Dr. Öğr. Üyesi

Bingöl Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2023-devam ediyor

 1. Girişimci Mühendislik İnşaat Emlak Site Yönetimi Mobilya İnşaat Malzemeleri Turizm Tekstil Tarım Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti., Şirket Müdürü, Nisan 2014-Haziran 2018.
 2. Bursa Ekoloji Danışmanlık-Endüstriyel Atık Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çevre Görevlisi, Mart 2016-Haziran 2018.
 1. Şevik F., Tosun İ., Ekinci K., 2016. Composting of Olive Processing Wastes and Tomato Stalks Together with Sewage Sludge or Dairy Manure, International Journal of Environmental Science and Technology, 13:1207-1218.

 2. Şevik F., Tosun İ., Ekinci K., 2018. The Effect of FAS and C/N Ratios on Co-composting of Sewage Sludge, Dairy Manure and Tomato Stalks, Waste Management, 80, 450-456.

 3. Ekinci K., Tosun İ., Bıtrak B., Kumbul B.S., Şevik F., Sülük K., 2019. Effects of Initial C/N Ratio on Organic Matter Degradation of Composting of Rose Oil Processing Solid Wastes, International Journal of Environmental Science and Technology, 16, 5131-5140.

 4. Ekinci, K., Tosun, İ., Kumbul, B. S., Şevik, F., Sülük, K., & Bıtrak, N. B., 2020, Aeration requirement and energy consumption of reactor-composting of rose pomace influenced by C/N ratio. Environmental monitoring and assessment, 192(9), 563.

 5. Ekinci, K., Tosun, İ., Kumbul, B. S., Şevik, F., Sülük, K., & Bıtrak, N. B., 2021, Effect of initial C/N ratio on composting of two‐phase olive mill pomace, dairy manure, and straw. Environmental Progress & Sustainable Energy, 40 (2), e13517.

 6. Ekinci, K., Tosun, İ., Sülük, K., Şevik, F., Kumbul, B. S., Bıtrak, N. B., 2022. Evaluation Of Forced Aerated And Turned Pile Composting Of Rose Oil Processing Wastes. Environment Protection Engineering, 48(1), 99-115.

 7. Ekinci, K., Tosun, İ., Sülük, K., Şevik, F., Kumbul, B. S., Bıtrak, N. B., 2023. Effects of Aeration Pattern in Force-Aerated Static Pile Composting Methods for Rose Oil Processing Solid Wastes.Journal of Agricultural Science and Technology, 25(4), 877-891.

 8. Er, H., Şevik, F., 2023. Water Quality Assessment For Irrigation Canals Case Study in The Bingol, Turkey. Thermal Science, 27 (4B), 3299-3311.

 9. Ekinci, K., Tosun, İ., Şevik, F., Bıtrak, N. B., Sülük, K., Kumbul, B. S., 2023. Effects of Initial C/N Ratio on Maturity and Stability of Compost Produced from Two-Phase Olive Mill Pomace, Poultry and Dairy Manure and Straw, Compost Science & UtilizationDOI: 10.1080/1065657X.2023.2270972

 1. Şevik F., Tosun İ., Ekinci K., 2018. Properties of Pomegranate Process Wastes and Determination of Disposal Strategies, International Marmara Science and Social Sciences Congress, IMASCON 2018, 23-25 November, Kocaeli, Turkey.
 2. Şevik F., Tosun İ., Ekinci K., 2018. Biofiltration of Ammonia Produced in Sewage Sludge Composting, International Conference on Science and Technology, ICONST 2018, Prizren-Kosova, 05-09 September.
 3. Kemal Sülük, Fevzi Şevik, Barbaros Salih Kumbul, İsmail Tosun, Kamil Ekinci, 2018. Investigation of Compostability of Oil Extracted Juniper Berry with Different Organic Wastes, EurAsia 2018 Waste Management Symposium, 2-4 May, YTU Davutpaşa Congress & Cultural Center, Istanbul, Turkey.
 4. Kamil Ekinci, Barbaros Salih Kumbul, Fevzi Şevik, Kemal Sülük, Hüseyin Kaçar Hamdi Tunce, Nurgül Türemiş, 2016. Composting of Strawberry Harvest Residues with Poultry and Dairy Manures, EurAsia 2016 Waste Management Symposium, 2-4 May, YTU 2010 European Capital of Culture Congress & Cultural Center, Istanbul, Turkey.
 5. Ekinci K., Külcü R., Tosun İ., Onursal E., Kumbul B., Bıtrak B., Şevik F., Sülük K., 2015. Design and Construction of Fifteen-Automatically Controlled Laboratory Scaled Reactor Composting Systems, XXXVI CIOSTA & CIGR Section V Conference, Environmentally Friendly Agriculture and Forestry For Future Generations, Russia, 26-28 May.
 6. Şevik F., Tosun İ., Ekinci K., 2015. Investigation of Temperature Distribution at Reactor Profile During The Composting of Sewage Sludge With Different Materials, VI. Turkish- German Solid Waste Days-Young Researchers Forum, TAKAG 2015, İzmir, 26-29 May.
 7. Şevik F., Öztürk H., 2015. Evaluation of Drinking and Using Water Quality Parameters of Artesian and Tap Water, 5. Food Safety Congress, İstanbul, 7-8 Mayıs.
 1. Şevik, F., Tosun, İ., Ekinci, K. Arıtma Çamurunun Farklı Atıklar İle Kompostlaştırılmasında Kütle ve Hacim Değişimleri. 7. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi UKAY’2015, 14-16 Ekim, Gaziantep.
 2. Şevik F., Tosun İ., Ekinci K., 2014. Arıtma Çamurlarının Farklı Organik Atıklar İle Kompostlaştırılmasında pH ve Elektriksel İletkenlik Değişimi, 6. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 2014, Van, 01-04 Ekim.
 3. Şevik F., Taylan Ş., Levent S., Yarbaş B., Tosun İ., 2012. Süleyman Demirel Üniversitesi Yerleşkesinde Oluşan Organik Atıklarının Aerobik Kompostlaştırılmasında Gözenek Malzemesinin Etkisi, 4. Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi, UKAY 2012, Antalya, 17-20 Ekim.
 4. Şahiner F., Kaya H., Bilgin A., Şevik F., 2012. Kovada Gölü Üzerine Etkili Çevre Sorunlarının Araştırılması, Üniversite Öğrencileri 7. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2012, İstanbul, 07-10 Mayıs.
 5. Şevik F., Konca İ., Altay M., Şimşek K., 2012. Göller Bölgesi Üzerinde Etkili Çevre Sorunları, 3. Ulusal Ekoloji ve Çevre Öğrenci Kongresi, İstanbul, 09-11 Şubat.
 6. Taylan Ş., Şevik F., Akyüz A., Koca Z., 2010. Türkiye’deki Üniversitelerde Çevre Mühendisliği Eğitiminin Ders Özellikleri ve Ders İçeriklerine Yönelik Öğrenci Görüşleri, Üniversite Öğrencileri 5. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2010, İstanbul, 21-22 Mayıs.
 7. Şevik F., Taylan Ş., Levent S., Sülük K., 2010. Isparta’daki Hava Kirliliğinin Solunum Sistemine Etkilerinin Değerlendirilmesi, Üniversite Öğrencileri 5. Çevre Sorunları Kongresi, ÇESKO 2010, İstanbul, 21-22 Mayıs.

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2020

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2023

 1. Arıtma Çamurlarının Farklı Katkı Malzemeleri İle Birlikte Kompostlaştırılabilirliğinin Araştırılması, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 3815-YL1-13, 2013-2014, Yardımcı Araştırmacı, Proje Bütçesi: 5000 TL
 2. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2014 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı,Robotik Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı Makinesi Üretimi (RBODM),  214-2015, Proje Yürütücüsü, Proje Bütçesi: 99999 TL
 3. TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Süleyman Demirel Üniversitesi Organik Atıklarından Aerobik Kompost Üretimi, 2011-2012, Proje Yürütücüsü, Proje Bütçesi: 2000 TL
 4. TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Süleyman Demirel Üniversitesi Batı-Doğu Yerleşkesi Çim Atıklarından Biyogaz Üretimi, 2009-2010, Proje Yürütücüsü, Proje Bütçesi: 1000 TL
 5. TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi/Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Kampüs İçerisinde Oluşan Organik Atıkların Yüksek Katılı Anaerobik Arıtımı, 2017-2018, Proje Yürütücüsü, Proje Bütçesi: 2250 TL
 6. TÜBİTAK KAMAG 1007, Proje No: 111G149 Organik Bitkisel Üretimde Değerlendirmek Üzere Girdi Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi, 2013-2017, Bursiyer, Proje Bütçesi: 550935 TL
 7. TÜBİTAK 3001, Proje No: 118Y074 Alkaloid İşleme Atıklarının Sığır Gübresi İle Anaerobik Ayrıştırılmasında Gaz Karıştırmanın ve Hidrojen Beslemenin Metan Üretimine Etkisi, Şubat 2018, Bursiyer, Proje Bütçesi: 59975 TL
 8. TÜBİTAK 1002, Üniversite Yerleşkesinde Oluşan Organik Atıkların Kompostlanması için Alternatif Reçetelerinin Belirlenmesi ve Yerli Tasarım Mobil Döner Tambur Kompost Makinası İle Kompost Üretimi, 2019-2020, Hak sahipliği, Proje Bütçesi: 45000 TL
 9. Fırat Kalkınma Ajansı, FKA-REKT.2020.001, Bingöl Arıcılık Yatırımları Fizibilite Çalışması, 2020-2021, Araştırmacı, Proje Bütçesi: 54988 TL
 10. Fırat Kalkınma Ajansı, FKA-REKT.2021.001, Bingöl Üniversitesi Teknokent Kurulumu Fizibilitesi, 2021-2022, Araştırmacı, Proje Bütçesi: 68145 TL
 11. TÜBİTAK, 4007 Bilim ve Toplum Programı, Bingöl Bilim ve Sanat Şenliği, 2021, Atölye Lideri
 12. TÜBİTAK, 4004 Bilim ve Toplum Programı, Atıkları Dönüştürüyor Doğamı Koruyorum, 2021, Yürütücü
 13. TÜBİTAK, 4004 Bilim ve Toplum Programı, Tarladan Sofraya Bostan Elçileri, 2022, Eğitmen
 14. TÜBİTAK, 2209-A Öğrenci Projesi, Küçükbaş Hayvan Atıklarının Farklı Organik Atıklar İle Kompostlaştırılması ve Tarımda Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2022-2023, Danışman, Proje Bütçesi: 4000 TL
 15. AB Projesi, Special Education Requires Effort-TREESP2.1.IQSES/242, 2021-2023, Asistan, Proje Bütçesi: 134697,21
 16. Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Elde Edilecek Solucan Kompostunun Zenginleştirme Yöntemlerinin Araştırılması, SDÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, 2018-2023, Yardımcı Araştırmacı, Proje Bütçesi: 59404,42TL
 17. TÜBİTAK, 2209-A Öğrenci Projesi, Üniversite Yerleşkesinde Kapalı Ortamlarda Oluşan Tehlikeli Atıkların Yönetim Planlarının Oluşturulması Ve Risk Durumlarının Belirlenmesi, 2023-2024, Danışman, Proje Bütçesi: 6000 TL
 18. TÜBİTAK, 2209-A Öğrenci Projesi, Üniversite Yerleşkesinde Oluşan Organik Atıklardan Farklı Katı Madde Oranlarında Biyogaz Üretiminin Araştırılması, 2023-2024, Danışman, Proje Bütçesi: 6000 TL
 1. Multidisipliner Perspektiften Sürdürülebilir Turizm, Bölüm Adı: Sürdürülebilir Katı Atık Yönetimi, 2022. Şevik Fevzi, Yayın Yeri: İksad International Publishing House, Editör: Ilgaz Burcu, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 246, ISBN: 978-625-8246-44-5, Bölüm Sayfaları:113 -128.
 2. Çevresel Açıdan Sektörel Atık Yönetimi ve Uygulamaları I, Bölüm Adı: Tarım ve Hayvancılık Sektörü Atık Yönetimi: Kompost, 2023. Şevik Fevzi, Sülük Kemal, Tosun İsmail, Ekinci Kamil, Yayın Yeri: Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: İsmail Tosun, Kamil Ekinci, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı:300, ISBN:978-625-398-818-0, Bölüm Sayfaları:87 -102.
 3. Sustainable Strategies In Organic Agriculture And Food Processing, Bölüm Adı: Mapping And Visualization Of Research On Food Waste In The Context Of Sustainability: A Bibliometric Analysis, Sülük Kemal, Şevik Fevzi, Yayın Yeri:İKSAD Publishing House, Editör: Prof. Dr. Burhan Özkan, Assist. Prof. Dr. Meriç Balcı, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:238, ISBN:978-625-367-568-4, Bölüm Sayfaları:3 -22.

 4. Sustainable Strategies In Organic Agriculture And Food Processing, Bölüm Adı: Evaluation Of Agricultural Wastes As Input In Agriculture: Vermicomposting Of Juniper Seed Wastes, Şevik Fevzi, Sülük Kemal, Kumbul Barbaros Salih, Ekinci Kamil, Yayın Yeri: İksad Publishing House, Editör:Prof. Dr. Burhan Özkan, Assist. Prof. Dr. Meriç Balcı, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:238, ISBN:978-625-367-568-4, Bölüm Sayfaları:23 -36

 1. Seminer, Tıbbi Atıkların Yönetimi, SDÜ, Konuşmacı, 2018, Isparta
 2. Seminer, Sıfır Atık Projesi, SDÜ, Konuşmacı, 2018, Isparta
 3. Eğitim, Girişimcilik ve İnovasyon, Bingöl Üniversitesi, Eğitmen, 2021, Bingöl
 4. Söyleşi, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri, 5 adet, 2023-2024
 1. Ege Üniversitesi Ebiltem Özgün Projeler Yarışması En İyi Fikir Projesi Ödülü, 2009
 2. SDÜ Öğrenci Proje Yarışması Tarım, Orman ve Su Kategorisi 3. lük Ödülü, 2012
 3. SDÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Poster Yarışması Birinciliği, 2012
 4. SDÜ Bilim ve Bahar Şenliği, Girişimcilik Yarışması Teşvik Ödülü, 2013
 5. TÜBİTAK 2238 Üniversite Düzeyi Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması 1. Aşama Ödülü, 2013
 6. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknogirişim Sermaye Desteği, 2014
 7. Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TÜÇEV), Hayvansal Atıkların Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar, İhtiyaçlar ve Yönetim Teknolojilerinin Belirlenmesi alanında doktora bursu (Mayıs 2016- Nisan 2018)