HABİBE TEMİZSU

Dr. Öğr. Üyesi HABİBE TEMİZSU

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
E-mail htemizsu@bingol.edu.tr
Dahili No 1704
Oda No C-Z-4
Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2001-2005
Y. Lisans Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2009-2012
Doktora Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 2013-2018
 • Y. Lisans Tez Başlığı: Cengiz Yasası'nın Moğol Devletleri'ndeki Uygulanışı, Etkileri ve Değişimi
 • Doktora Tez Başlığı: Henry Walter Bellew’in Eserlerinde İngiliz Emperyalizmi
Araştırma Görevlisi Bingöl Üniversitesi 2009-2018
Doktor Öğretim Üyesi Bingöl Üniversitesi 2018-...

 

LİSANS:

 • Uygarlık Tarihi
 • Türk Dış Politikası
 • Bitirme Projesi

LİSANSÜSTÜ:

 • Modern Orta Doğu Tarihi
Almanca Fortgeschrittene
İngilizce Advanced
Arapça Elementary

TEMİZSU, H., ''1857 Hindistan Ayaklanması Dönemi İngiliz-Afgan İlişkilerine Dair Bir Değerlendirme'', Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı 223, Ağustos 2016, İstanbul 2016, s.109-118

TEMİZSU, Habibe, ''Postmodern Oryantalizm Bağlamında Nietzsche'nin Doğu'ya Bakışı Üzerine Bir Değerlendirme'', Tezkire Dergisi, Ocak-Mart 2022, Yıl 31- Sayı:79, s.45-58

 

 • Habibe Temizsu, ''The Pre-war Phase of the Second Anglo-Afghan War according to Henry Walter Bellew (1834-1892)'', Britain & The World Conference 2017, April 6-8, Austin-TEXAS
 • Habibe Temizsu, ''Henry Walter Bellew'in The Races of Afghanistan Çalışmasında Hazaralar'', Yeditepe Üniversitesi I. Uluslararası Türk Kültürü ve Tarihi Sempozyumu, 19-21 Nisan 2018, İSTANBUL
 • Habibe Temizsu, ''İngiliz Emperyalizmi ve Tıbbi Araştırmalar'', 4.Uluslararası Tarih ve Kültür Kongresi, 3-4- Mayıs 2019, MALATYA
 • Habibe Temizsu, ''Henry Walter Bellew and Britain's 1857 Mission to Afghanistan'', 11th Annual Ohio University History Graduate Conference, March 11-12, 2016, Athens-OHIO
 • Habibe Temizsu, ''The Nonaggression of the Afghans During the 1857 Indian Mutiny'', UCLA Program on Central Asia, Central Asia Workshop-The Second Annual Graduate Conference, April 28, 2016, Los Angeles-CALIFORNIA
 • Habibe Temizsu, "The Sistan-Arbitration and  Henry Walter Bellew", 12th Annual Ohio University History Graduate Student Conference, March 17-18, 2017, Athens-OHIO
 • Akademik Matbuat Journal of Social Research 
 • BUSBED: Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 • Bingöl Araştırmaları Dergisi
 • Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
 • Lectio Socialis
 • Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi
 • Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
 • TÜBİTAK Doktora Sırası Yurt dışı Araştırma Projesi  2214-A 

TEMİZSU, Habibe, Yasak-Cengiz Han Yasası ve Moğol Devletleri Tarihinde Yaşadığı Değişim, Ötüken Yayınları, İstanbul 2018

TEMİZSU, Habibe, ''İngiliz Emperyal Politikasının Bir Aracı: Tıbbî Araştırmalar ve Henry Walter Bellew (1834-1892) Örneği'', Bozkırın Oğlu Ahmet Taşağıl'a Armağan, s.525-544, edt. Tuğrba ERAY BİBER,Yeditepe Yayınları, İstanbul 2019

Visiting Researcher

Rheinische Friedrich Wilhelms Universität-Bonn 

Institut für Orient- und Asienwissenschaften

Şubat-Mayıs 2012
Visiting Researcher Ohio University, History Department

Eylül 2015-Ekim 2017
 

 

 • The British Scholar Society Membership
 • YÖK Y.lisans yurt dışı araştırma bursu 
  • Rheinische Friedrich-Wilhelms Universitaet-Bonn DEUTSCHLAND
 • TÜBİTAK Doktora sırası yurt dışı araştırma bursu
  • Ohio University-Athens OH. USA