ÖMER FARUK NEMUTLU

Dr. Öğr. Üyesi ÖMER FARUK NEMUTLU

Unvan DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Birim ENERJİ, ÇEVRE VE DOĞAL AFET ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
E-mail ofnemutlu@bingol.edu.tr
Dahili No 1989
Oda No D-321

Ömer Faruk NEMUTLU,1994 yılında Elazığ'da doğdu.İlk,orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı.2012 yılında girdiği İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2017 yılında bölüm 1.'si olarak mezun oldu. Eylül 2017'de Bingöl Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atanan Nemutlu,İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Mühendisliği programında yüksek lisans eğitimini Haziran,2019'da tamamlayıp 2023 yılında da Doktora eğitimini tamamlamıştır. TÜBİTAK tarafından verilen lisansüstü başarı bursları olan TÜBİTAK 2210 ve TÜBİTAK 2211 bursları ile lisansüstü eğitimi boyunca desteklenmiştir. 

Çalışma alanları;Deprem Yönetmelikleri,Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı ve Analizi,Yüksek Yapılar,Sismik Tehlike Değerlendirmesi, Sismik Risk Değerlendirmesi

Ömer Faruk NEMUTLU was born in 1994,Elazığ. He completed his primary and high school education in Elazığ. In 2012, he entered Izmir Dokuz Eylül University Civil Engineerig department and graduated in 2017 as the first degree in the department. In September 2017, Nemutlu was appointed as a research assistant to the department of Civil Engineering at Bingol University, Faculty of Engineering and Architecture. He completed his master's degree in Istanbul Technical University Structural Engineering program in June, 2019. He graduated from his doctoral education, which he started in 2019, in 2023. It is supported by TUBITAK with TUBITAK 2210 and TUBITAK 2211 scholarships, which are masters and doctorate achievement scholarships.

Interest in research; Seismic Design Codes, Structural Analysis, Earthquake Engineering, Tall Buildings, Seismic Hazard Assessment, Seismic Risk Assessment

 

 

Lisans Tezi                   : PLASTİK(POLİETİLEN) ATIKLARIN BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

 

Yüksek Lisans Tezi      : 2007-2018 TÜRK DEPREM YÖNETMELİKLERİNİN VE AMERİKAN DEPREM YÖNETMELİĞİNİN DEPREM HESAPLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

 

Doktora Tezi                  : BİNGÖL İLİ ŞEHİR MERKEZİNDEKİ BİNALARDA DEPREM PERFORMANSI, YAPISAL RİSKLER VE KAYIPLARIN İNCELENMESİ

 

YÖNETMELİKLER

1)Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği(TBDY-2018);

Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

2)Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik(DBYBHY-2007);

Bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

 

ÖĞRENİM BİLGİSİ

Lisans İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi-İnşaat Mühendisliği 2012-2017
Yüksek Lisans İstanbul Teknik Üniversitesi-Yapı Mühendisliği 2017-2019
Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi-Yapı Mühendisliği 2019-2023

 

Lisans Tezi                   : PLASTİK(POLİETİLEN) ATIKLARIN BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

 

Yüksek Lisans Tezi      : 2007-2018 TÜRK DEPREM YÖNETMELİKLERİNİN VE AMERİKAN DEPREM YÖNETMELİĞİNİN DEPREM HESAPLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

 

Doktora Tezi                 : BİNGÖL İLİ ŞEHİR MERKEZİNDEKİ BİNALARDA DEPREM PERFORMANSI, YAPISAL RİSKLER VE KAYIPLARIN İNCELENMESİ

Araştırma Görevlisi : 2017-2023

Dr.Araştırma Görevlisi: 2023- 2024

Dr.Öğr.Üyesi: 2024-Devam Ediyor

Verilen Dersler
Dersin Adı Verildiği Dönem
Deprem Mühendisliği (L) 2023/2024 Güz Dönemi
Yapı Statiği I (L) 2023/2024 Bahar Dönemi
Mühendislik Matematiği (YL) 2023/2024 Bahar Dönemi

 

Sınav Adı Puan
Merkezi Yabancı Dil Sınavı (ÖSYM)      72,5

 

 

1. Balun, B., Nemutlu, Ö.F., Benli, A., Sarı, A. (2020). "Estimation of probabilistic hazard for Bingol Province, Turkey", Earthquakes and Structures, Volume 18, Number 2, February. https://doi.org/10.12989/eas.2020.18.2.223

2. Nemutlu, Ö.F., Balun, B., Sarı, A. (2021). "Damage assessment of buildings after 24 January 2020 Elazığ-Sivrice earthquake", Earthquakes and Structures, Volume 20, Number 3, March. https://doi.org/10.12989/eas.2021.20.3.325

3. Nemutlu, Ö.F., Sarı, A., Balun, B. (2022). "Estimation of seismic effective energy based parameter", Structural Engineering and Mechanics, Volume 82, Number 6, June. https://doi.org/10.12989/sem.2022.82.6.785

4. Nemutlu, Ö.F., Sarı, A., Balun, B. (2023). "A novel approach to seismic vulnerability assessment of existing residential reinforced concrete buildings stock: A case study for Bingöl,Turkey", Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering,Online,July. 

5. Sarı,A., Nemutlu, Ö.F., Güler, K., Mahdi Hashemi, S. (2024). "Evaluation of unanchorage blast-resistant modular structures subjected to blast loads and human injury response", Structural Engineering and Mechanics, Volume 89, Number 5, March. https://doi.org/10.12989/sem.2024.89.5.525

 

1) Nemutlu, ÖF , Balun, B , Benli̇, A , Sarı, A . (2020). Bingöl ve Elazığ İlleri Özelinde 2007 ve 2018 Türk Deprem Yönetmeliklerine Göre İvme Spektrumlarının Değişiminin İncelenmesi . Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi , 11 (3) , 1341-1356 . DOI: 10.24012/dumf.703138

 

2) Balun, B , Nemutlu, ÖF , Sarı, A . (2020). TBDY 2018 Basitleştirilmiş Tasarım Kurallarının Taban Kesme Kuvvetine Etkisinin İncelenmesi . Türk Doğa ve Fen Dergisi , 9 (Özel Sayı) , 173-181 . DOI: 10.46810/tdfd.749257

 

3) Sarı, A , Nemutlu, ÖF . (2020). Vinç Kancalarının Farklı Malzeme Özellikleri ve Yükleme Kapasitelerine Göre Yorulma Dayanımlarının İncelenmesi . Türk Doğa ve Fen Dergisi , 9 (2) , 190-200 . DOI: 10.46810/tdfd.773900

 

4) Sarı, A , Nemutlu, ÖF , Balun, B . (2021). Vinç Kancalarının Farklı Malzeme Özellikleri ve Yükleme Kapasitelerine Göre Yorulma Dayanımlarının İncelenmesi: Kırılma Mekaniği Yaklaşımı . Türk Doğa ve Fen Dergisi , 10 (1) , 199-216 . DOI: 10.46810/tdfd.872501

 

5) Nemutlu, ÖF , Balun, B , Sarı, A . (2021). Mevcut Yapıların Depreme Hazırlık Değerlendirmesi: Bingöl İli Örneği . Türk Deprem Araştırma Dergisi , 3 (1) , 92-109 . DOI: 10.46464/tdad.932452

 

6) Alashan, S, Akbayram, K, Nemutlu, ÖF. (2023). Estimating the recurrance of earthquakes with statistical methods in the city of the Bingol, Eastern Turkey: a district-based approach. Bulletin of the Mineral Research and Exploration. 10.19111/bulletinofmre.1239185

 

7) Nemutlu, ÖF, Güzel, İ, Balun, B, Öztürk, M, Sarı, A. (2023). Nonlinear Seismic Assessment of Historical Masonry Karaz Bridge Under Different Gorund Motion Records. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12(1), 247-260. 

8) Nemutlu, ÖF, Sarı, A, Balun, B. (2023). 06 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremlerinde (Mw 7.7-Mw 7.6) Meydana Gelen Gerçek Can Kayıpları Ve Yapısal Hasar Değerlerinin Tahmin Edilen Değerler İle Karşılaştırılması. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 23(5), 1222-1234.

 

9) Nemutlu, ÖF, Balun, B. (2023). Evaluation of November 23, 2022, Duzce Earthquake data with Ground Motion Prediction Equations. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 12 (4), 1248-1260.

 

10) Nemutlu, ÖF, Sarı, A, Balun, B. (2023). Blast Resistant Design in Cold Regions. Bingöl Üniversitesi Teknik Bilimler Dergisi. 

 1. Sarı,A., Nemutlu,Ö.F. (2018). Seismic Response of Composite Subsea Flowline Subjected to Extreme Level Earthquake, 4th International Ege Composite Materials Symposium(KOMPEGE’18), Ege University, Izmir , Turkey, 06-08 September.

 2. Nemutlu,Ö.F., Sarı,A. (2018). Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 ile Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’in Karşılaştırılması, International Engineering and Natural Sciences Conference(IENSC’18), Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye, 14-17 Kasım. (Tam Metin)

 3. Nemutlu,Ö.F., Balun,B., Sarı,A., Benli,A. (2018). Yüksek Yapılarda Kullanılan Outrigger Sistemlerin Farklı Kat Seviyelerinde Kullanımının Yanal Deplasmanlara Etkisi, International Engineering and Natural Sciences Conference(IENSC’18), Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye, 14-17 Kasım. (Tam Metin)

 4. Nemutlu, Ö.F., Sarı, A. (2019). 2018 Yeni Türk Deprem Yönetmeliği ile Amerikan Deprem Yönetmeliklerinin Deprem Hesapları Açısından Karşılaştırılması, 5th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology (5ICEES), Ortadoğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ), Ankara, Türkiye, 08-11 Ekim. (Tam Metin)

 5. Nemutlu, Ö.F., Sarı, A., Balun, B. (2021). Investigation of Acceleration and Energy-Oriented Eatrhquake Parameters in SDOF Systems, 3rd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences(IEACES'21), Karabük University, Karabuk, Turkey, 22-24 Septemper.

 6. Nemutlu, Ö.F., Sarı, A., Balun, B. (2023). Bingöl İli Şehir Merkezindeki Yapılaşmanın Olası Deprem Risklerine Etkisi, 2nd International Conference on Innovative Academic Studies(ICIAS'23), Konya, Turkey, 28-31 January.

 7. Nemutlu, Ö.F., Sarı,A., Balun, B. (2023). Konut Türü Binalarda Deterministik Kayıp Değerlendirmesinde İzlenilecek Aşamalar: Bingöl İli Örneği, 1st International Conference on Recent and Innovative Results in Engineering and Technology(ICRIRET), Konya, Türkiye, 16-18 Ağustos.

 8. Nemutlu, Ö.F., Balun,B., Sarı,A. (2023). 06 Şubat Kahramanmaraş Depremleri Kaynaklı Yapısal Hasarların Adıyaman İli Özelinde İncelenmesi. 3rd International Conference on Innovative Academic Studies(ICIAS'23), Konya, Türkiye, 26-28 Eylül.

1. Sarı, A., Öztürk, S., Altunsu, E., Güneş, O., Nemutlu, ÖF., Sorosh, S., Duman, S., Zırh, ÖF., Huseynli, A., Bezir, F. (2023). Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Hatay Bölgesinde Yakın Fay ve Zemin Etkisiyle Oluşan Yapısal Hasarların Araştırılması. TÜBİTAK Deprem Araştırmaları Sanal Konferansı.

 • Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering
 • Afet ve Risk Dergisi
 • Türk Deprem Araştırma Dergisi
 • Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of Civil Engineering
 • Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

PROJELER:

1) İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje Adı: 2007-2018 Türk Deprem Yönetmeliklerinin ve Amerikan Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Proje Türü: Tez Projesi, Yüksek Lisans

Proje Süresi(ay): 12

Destek Veren Kuruluş: İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi

Proje Ekibi: Doç. Dr. Ali SARI (Proje Yürütücüsü) , Ömer Faruk NEMUTLU (Araştırmacı)

 

2) Tübitak 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı

Proje Adı: Kahramanmaraş Depremleri Sonrası Hatay Bölgesinde Yakın Fay ve Zemin Etkisiyle Oluşan Yapısal Hasarların Araştırılması

Projedeki Görevi: Araştırmacı

Proje Süresi: 17-21 Şubat 2023

Destek Veren Kuruluş: TÜBİTAK

Proje Ekibi: Doç.Dr. Ali SARI(Yürütücü), Araştırmacılar: Elif Altunsu, Sezer Öztürk, Onur Güneş, Ömer Faruk Nemutlu, Ashraf Huseynli, Shokrullah Sorosh, Fırat Bezir, Ömer Faruk Zırh

 

BURSLAR:

1) TÜBİTAK 2210 Yurtiçi Yüksek Lisans Burs Programı

     Süresi: 24 AY (Bitti)

2) TÜBİTAK 2211 Yürtiçi Doktora Burs Programı

    Süresi: 48 AY  (Devam ediyor)

1) Ali SARI , Sezer ÖZTÜRK , Elif ALTUNSU, Onur GÜNEŞ , Ömer Faruk NEMUTLU, Servan DUMAN, Ömer Faruk ZIRH.(2023). "İstanbul Teknik Üniversitesi 6 Şubat 2023 Depremleri Raporu 3.2-3.3-3.4-3.5-3.6 ve 3.7 Bölümleri",https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2023/03/24/itu-den-2023-nihai-deprem-raporu

 

 

İleri Düzey Autocad Eğitimi Autodesk-Bemar Kariyer Okulları.İzmir/2015
İdecad Eğitimi İmo İzmir Şubesi,İzmir/2016
Sap2000 Başlangıç Eğitimi İmo İzmir Şubesi,İzmir/2016

 

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi,Genç İMO,2013

Alınan Ödüller

Dokuz Eyül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm 1.'liği

Dokz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yüksek Onur Listesi